A Tudomány Erdélyi Mestere Díj 2014: Preitl István

Laudáció

 

Preitl István villamosmérnök élete, kutatói és oktatói szakmai tevékenysége egyaránt Temesvárhoz kapcsolódik. Itt született 1943-ban, itt végezte tanulmányait, a Műszaki Egyetemet 1966-ban. 1972-ig egy helyi ipari vállalat főenergetikusa, ettől kezdve a Temesvári Műszaki Egyetem oktatója és kutatója, 1983-ban szerzett doktori fokozatot, 1992-ben kapta meg professzori kinevezését. Külső tagja a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének, az előző két mandátum idején elnöke volt a Kolozsvári Területi Bizottság Bánsági Regionális Bizottságának.

Preitl István jellemzően kutató professzor. Kutatási területei: szabályozáselmélet és ipari alkalmazásai, folyamatidentifikáció. Nemzetközi szinten ismert és elismert szaktekintély. Közel 300 tudományos dolgozata jelent meg, ennek több mint fele külföldön, 10 könyv és 18 egyetemi jegyzet szerzője, társszerzője. Ez utóbb szám is jelzi azt, amit kutatói tevékenységére is jellemző: az általa irányított kutatócsoportok az aktuális kutatási téma mellett a fiataloknak a szakmába, a kutatásba való beavatását is lehetővé tettek. Ezek a kutatási témák egyébként általánosabb szinten mind a folyamatszabályozás, a rendszerelmélet és a módszertan körébe tartoznak, diszciplinárisan is szoros egységet alkotnak.

Vezetője volt több mint 20 belföldi és 3 nemzetközi kutatási programnak. Meghívott oktatója, vendége volt több magyarországi egyetemnek, távolabbiaknak is Európa nyugati részében. Ezzel is jelentős mértékben hozzájárult a Temesvári Műszaki Egyetem elismertségéhez, az egyetem nemzetközi kapcsolatainak kiterjesztéséhez mind a kutatás, mint az oktatás területén. Felügyelője volt az ismert európai diákmobilitási programoknak.

Nemzetközi elismertségét jól mutatja az is, hogy hazai szakmai, akadémiai testületek mellett több nemzetközi szakmai társaságnak is tagja, vezetője; tagja és referálója több nemzetközileg jegyzett folyóiratnak. Szakmai, szakértői tudását külföldi intézmények is gyakran igénybe veszik.

Kiváló tudományos eredményeit 2003-ban a Román Akadémia Grigori Moisil-díjjal ismerte el.

A Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Területi Bizottság az általa alapított díjjal kívánja elismerni Preitl István professzor kiváló munkásságát „A tudomány erdélyi mestere” kategóriában. Olyan tanárról és kutatóról van szó, aki a műszaki tudományok területén mind a fiatalok nevelésével, mind kiemelkedő kutatási eredményeivel, egész életével rászolgált az elismerésre. A díj odaítélésével a KAB elnöksége azt is honorálni kívánja, hogy az alapító Toró Tibor akadémikus halála után Preitl professzor vállalta a Bánsági Regionális Bizottság szervezését.

 

Péntek János, az MTA külső tagja

 

Copyright 2018. Kolozsvári Akadémiai Bizottság | All Rights Reserved | Created by NeSoft