A Tudomány Erdélyi Mestere Díj 2016: Gábor Csilla

 

 

 

 

 

 

 

LAUDÁCIÓ

 

A régi magyar irodalomnak néhai Szigeti József nyugdíjazása, majd halála után nem volt sem igazi oktatója, sem kutatója, még kevésbé iskolateremtő mestere Erdélyben. Intenzív szakmai pályáján ezt a hiányt szüntette meg kiváló eredménnyel Gábor Csilla egyetemi tanár. 1990 után, amikor erre lehetőség nyílott, magyar–angol szakos alapképzettségével olyan tanulmányokat folytatott Budapesten, majd az ebben a témában legjobb egyetemi tanszéken, Debrecenben (ott szerzett foktori fokozatot), hogy kellő szakmai kompetenciával láthatott hozzá saját kolozsvári iskolája létrehozásához, felkészítéséhez. Maga is kiváló munkákat alkotott, egyetemi tanárként és doktori irányítóként kiváló fiatal munkatársakat nevelt. Ennek a műhelynek – amely Gábor Csilla révén kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik – ma presztízse van a magyar tudományban, tanítványai is fontos témákban kutatnak, kiváló munkákat produkálnak. Mindezt szakmai önéletrajza és publikációs jegyzéke is igazolja.

2005 óta egyetemi tanár, 2004–2007 között dékánhelyettes volt. Számos külföldi pályázatot nyert el, így hosszabb ösztöndíjas időszakot tölthetett el németországi és angliai kutatóintézetekben. Kutatási területe a régebbi magyar irodalom története, homiletika és retorikatörténet, de emellett textológiai, kommunikációtörténeti, irodalomelméleti és fordítástechnikai kérdéseket is érintenek a tanulmányai. Évtizedek óta nagy óraszámban oktat az alapképzésben, a régi magyar irodalmi doktori képzés vezetője. Témavezetettjei közül heten szereztek PhD-fokozatot. Ezen túl részt vesz a Debreceni Egyetem doktori képzésében, gyakran vállal opponensi szerepet doktori védésekben, vendégoktató volt Budapesten a CEU-n is. Elnöke az erdélyi magyar felsőoktatás fontos háttérintézményének, a Bolyai Társaságnak.

Így értékeli Gábor Csilla munkásságát Bitskey István akadémikus, debreceni doktori képzésének vezetője: „A professzorasszony…állandó résztvevője mind a Kárpát-medencében, mind ennél szélesebb nemzetközi viszonylatban is a szakmai konferenciáknak, irodalom- és egyháztörténeti fórumoknak, s példaértékű együttműködést folytat a magyarországi szakmai intézetekkel (MTA Irodalomtudományi Intézete, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, ELTE). ... Publikációs listáján önálló kötetek, szövegkiadások, általa szerkesztett hazai és nemzetközi konferencia-kiadványok egyaránt szerepelnek. Legújabb kiemelkedő teljesítménye az alább ismertetett Laus et polemia (Kolozsvár–Debrecen, 2015) címmel kiadott kötet, amely teljes egészében önálló munkája, de a kiadás a két egyetem példás együttműködése jegyében közös kiadásban jelent meg.” 

Nem kétséges, hogy Gábor Csilla professzorasszony elkötelezett tanári munkája és kutatásai iránt, tanítványainak és munkájának szenteli életét. Ritkán tapasztalható szakmai igényességet honosított meg, tanítványait is erre neveli. Rászolgált a Tudomány Erdélyi Mestere címre.

 

Kolozsvár, 2016. október 31.

Péntek János

Copyright 2018. Kolozsvári Akadémiai Bizottság | All Rights Reserved | Created by NeSoft