A Tudományközvetítés és a Tudományos Bírálat Díja 2013: Biró Annamária felelős szerkesztő, EME Kiadó

Laudáció

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1990-es újraindulása után könyv- és folyóirat- kiadói tevékenységét is újrakezdte. A változó körülmények és lehetőségek függvényében viszonylag rendszeressé vált a korábbi nagyhírű folyóiratok megjelentése, önállóan vagy magyarországi együttműködésben a Kiadó átvehette és véghez vihette olyan nagy szintézisek kiadását, mint az Erdélyi magyar szótörténeti tár és a Romániai magyar irodalmi lexikon. Ugyancsak folyamatossá vált forráskiadványok, konferenciakötetek és más tudományos munkák megjelentetése.

A mostani felelős kiadó, Biró Annamária, 2009-ben, tudományos fokozata megszerzésének évében szerkesztőségi titkárként lett a Kiadó munkatársa, a következő évben pedig átvette a felelős kiadói feladatkört. (Egyébként a magyar–német irodalmi és kulturális kapcsolatok kutatásáért akár a fiatal kutatói díjra is érdemes volna.) A Kiadó felelős vezetőjeként az elmúlt 3-4 évben mindent megtett azért, hogy a jól működő programok megmaradjanak, a tudományos könyvkiadás pedig erősödjön. Az erdélyi kutatók körében elkerülhetetlen nemzedékváltás a Kiadót is közvetlenül érinti: maga Biró Annamária is már az új nemzedéket képviseli, a potenciális szerzők is egyre inkább a fiatalok közül kerülnek ki. Külön érdeme a kiadói munkának, hogy biztosította több, arra érdemes doktori disszertáció megjelenését (közöttük angol nyelvűekét is). A méltó folytatás, a színvonal, a kiadói igényesség megtartása, erősítése nem csekély kihívást jelent a Kiadó és fiatal vezetője számára. A 2006-ban megszerzett akkreditálás megtartása, a minőségi besorolás javítása formálisan is megköveteli évi 15 kötet kiadását, és ez csak új szerzők bevonásával volt lehetséges. Sikerült elérni, hogy az EME Kiadója a romániai magyar könyvkiadók közül egyedüliként több kategóriában is megszerezhesse a számára elérhető legmagasabb B kategóriát (a filológia, történettudomány, néprajztudomány, kulturális tudományok területén), előadóművészetekből pedig a C kategóriát. Ugyancsak ezekben a doméniumokban lett B kategóriás az Erdélyi Múzeum c. folyóirat is.

Az EME kutatóin kívül, akik természetesen itt jelentetik meg munkáikat, a Kiadó más erdélyi és magyarországi műhelyekkel (egyetemi tanszékekkel, szakmai egyesületekkel) is együttműködést alakított ki, amelyek hosszú távon is nála kívánják megjelentetni munkáikat és konferenciaköteteiket. Társintézményi szerződéseinek köszönhetően a legtöbb könyvtárba és intézménybe eljuttatja a kiadványait, ugyanakkor a könyvpiaci terjesztés is kellőképpen működik.

A díj odaítélésével az MTA Kolozsvári Területi Bizottsága elsősorban mégis azt kívánja elismerni és értékelni, hogy az elmúlt években – és jelentős mértékben a felelős kiadó munkájának köszönhetően – a publikált kötetek példamutatóan megfeleltek a szakmai követelményeknek. A Kiadó és vezetője kompetens és komolyan vett lektori véleményekkel biztosítja a tudományos színvonalat, az igényes műszaki szerkesztéssel és a nyomdai kivitelezéssel pedig szélesebb körben is vonzóvá teszi a kiadványokat, és ezzel más erdélyi kiadók számára is példát mutat. Ebben a tevékenységben egyaránt jelen van a díj feltételeként meghatározott tudományközvetítés és tudományos bírálat.

 

Copyright 2018. Kolozsvári Akadémiai Bizottság | All Rights Reserved | Created by NeSoft