A Tudományközvetítés és Tudományos Bírálat Díja 2015: Wanek Ferenc

Laudáció

Nem gondoljuk azt, hogy Wanek Ferenc személye az erdélyi akadémiai körök számára bemutatásra szorulna, de hadd emeljük ki megannyi tevékenysége közül az erdélyi magyar tudományközvetítésben általunk legfontosabbnak ítélteket:

1. szakmai főszervezője már több mint tizenöt éve az EMT Bányászati, Kohászati és Földtani Konferenciájának, amelyen legtöbb tanítványa először mutatkozott be a tudományos világ előtt;

2. főszervezője és megálmodója annak a tudománytörténeti Emlékkonferencia sorozatnak, amelyet 2000-ben indított útjára, azzal a céllal, hogy az Erdélyben jeles tevékenységet kifejtett földtanászok (Balogh, Koch, Szádeczky, Szentpétery, Tulogdy, Török stb.) tevékenysége ne merüljön feledésbe, és azt a földtan- és földrajzszakos hallgatók minél jobban megismerjék;

3. közel 40 tudománynépszerűsítő írása, és legalább ugyanennyi előadása a tudomány egyik legismertebb erdélyi magyar népszerűsítőjévé emelték

4. az általa szervezett konferenciák előadás-kivonatokat tartalmazó köteteinek lektorálása mellett több folyóirat, így a Collegium Geologicum és a Collegium Georaphicum (egykori diákfolyóiratok), illetve a Műszaki Szemle szakmai bírálatában sok éven át részt vett. Ellenben sokkal fontosabbnak tartotta annak a megszámlálhatatlanul sok szak- és TDK-dolgozatnak a szakmai bírálatát, amelyet hozzá fogható alapossággal, kevesen végeztek.

Fentebb felsorolt nem csekély érdemei mellett kiemelendő az a tevékenysége, amelyet az erdélyi magyar felsőoktatásért, különösen a földtani oktatásért kifejtett. Wanek Ferenc nélkül ma nem beszélhetnénk erdélyi magyar geológiaoktatásról. Már az 1990-es évek elejétől folyamatosan szervezte azokat a speciális szemináriumokat, amelyeken magyarországi szakemberek tartottak előadásokat a BBTE magyar anyanyelvű geológia szakos diákjainak. 1997-től kezdve pedig, amikor végre elindult a magyar nyelvű geológia-földrajz szak a Babeș‒Bolyai Tudományegyetemen, Wanek Ferenc volt annak az iskolateremtője. Nélküle nem jött volna létre az EME égisze alatt a GEKKO, a földtani egyetemisták szervezete sem. Sajnos a szó szoros értelmében vett iskolát egyik egyetemen sem alakíthatott, ennek ellenére vagy éppen ezért az általa mentorált diákok a földtudományok igen széles skáláján találták meg a helyüket. Így nem túlzás azt állítani, hogy a fiatal erdélyi magyar geológusnemzedék zömének Wanek Ferenc volt az első mentora. De annak illusztrálásra, hogy Wanek Ferenc milyen szerepet tölt be az erdélyi magyar tudományos életben, illetve tanítványai számára, talán elégséges, ha beletekintünk abba a füzetbe, amelyet 70-ik születésnapja alkalmából szerkesztettek volt diákjai.

 

A KAB Földtani szakbizottságának nevében,

  1. Márton István
  2. Silye Lóránd
  3. Szakács Sándor, szakbizottsági titkár
Copyright 2018. Kolozsvári Akadémiai Bizottság | All Rights Reserved | Created by NeSoft