A Tudományközvetítés és Tudományos Bírálat Díja 2016: Jancsó Árpád

 

 

 

 

 

 

 

LAUDÁCIÓ 

Dr. Jancsó Árpád a Temesvár melletti Felsőbencseken született 1954. március 14-én. Szülei tanítók voltak Temesváron. Alap- és középfokú tanulmányait a Temesvári Magyar Líceumban végezte. A Temesvári Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán szerzett út-, híd- és vasútépítő mérnöki oklevelet 1979-ben. Még ebben az évben kezdte el tevékenységét a Temesvári Tartományi Út- és Hídigazgatóságon. Előbb a nagyszentmiklósi aszfaltkeverő és építőtelep vezetője, majd az igazgatóság műszaki irodájának főnökhelyettese. Nyolc évig tervezőmérnök a tervezőosztályon. 1991-ben francia állami ösztöndíjjal három hónapig a SETRA-nál tanulmányozta Franciaország útügyi fejlesztéseit. 1996-tól 2002-ig az Igazgatóság kettéválásával alakult Temesvári Út- és Hídépítő Vállalatnál dolgozott, ahol a Temes Megyei Kirendeltség vezetője, majd 1998-tól a műszaki osztály mérnöke volt. 2002. január elsejétől a Nemzeti Rádiókommunikációs Rt. Temesvári Kirendeltségének beruházási és fejlesztési osztályának mérnöke, 2007–2016 között a Temesvári Regionális Útigazgatóság műtárgy tervező osztályának vezetője, majd a beruházási osztályon mérnök. 2006-ban védte meg doktori értekezését, ezóta műszaki doktor.

Tudományos tevékenység, főbb kutatási témák: a magyar műszaki (főleg építészeti) alkotások a trianoni békediktátum után Romániához került területeken; a Bánság integrált közlekedési rendszere: múlt, jelen, jövő; műszaki emlékeink feltárása, megőrzése, megismertetése; a magyar műszaki nyelv ápolása; régi hidak felújításának műszaki kérdései; korszerű útépítési technológiák; Temesvár és a Bánság története; a temesvári vár története; a Bánság és Temesvár képi ábrázolása a XVI.– XIX. században.

Számos romániai és magyarországi konferencián vett részt. Tanulmányokat közölt több hazai és külföldi szakmai lapban, konferencia-kiadványban. Több mint 450 cikket írt. Eddig 30 kötete jelent meg (22 kötetnek egyedüli, 8 kötetnek társszerzője. Előadásokat tart érdeklődési körének témáiból a temesvári kultúrintézményekben, tudományos konferenciákon.

Fontosabb elismerései: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság által adományozott emlékplakett; a fib (Federation Internationale du Beton) Magyar Tagozatának díja; Partiumi és Bánáti Műemlékvédő és Emlékhely Társaság által adományozott Fényes Elek díj; a Magyar Köztársaság Vízügyi és Környezetvédelmi Minisztériuma által adományozott Sajó Elemér díj; a Heti Új Szó Baráti Társaság által adományozott Pesty Frigyes díj; a Város és Faluvédő Társaságok Szövetsége – Hungaria Nostra által adományozott Podmaniczky Frigyes díj.

A Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületének tagja, továbbá a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) Építési- és építészeti szakbizottságának, a temesvári egyetemi oktatók és tudományos kutatók egyesületének (TECHNÉ - alapító tag), az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaságnak (EMT), a KAB Bánsági szakosztályának titkára, a temesvári Ormós Zsigmond Közművelődési Társaságnak, a Partiumi Műemlékvédő és Emlékhely Társaságnak (egyben elnöke a PBMET Temes megyei szervezetének). Külső munkatársa a temesvári Heti Új Szó-nak, a „Partium” honismereti folyóiratnak szerkesztője.

Dr. Jancsó Árpád az erdélyi magyar tudományos élet kiváló szakembere, a magyar műszaki nyelv magas fokú művelője, ápolója. Könyvei igényesen megszerkesztett, kiválóan dokumentált munkák. Műveire a korrekt hozzáállás, a tárgyilagosság jellemző, mindenkor a történelmi hitelesség közvetítésére törekszik. Eddig közölt írásai révén, melyek a magyar nyelv mellett, románul, németül és angolul is megjelentek, bármilyen Bánsággal foglalkozó történész számára megkerülhetetlen források.

Összegzésként megállapítható, hogy dr. Jancsó Árpád teljes mértékben megérdemli a Kolozsvári Akadémiai Bizottság 2016. évi Tudományközvetítés kategóriában kiírt díját.

 

KAB Bánsági Regionális Munkabizottsága nevében,

Dr. Nagy-György Tamás

 

Temesvár, 2016 október

Copyright 2018. Kolozsvári Akadémiai Bizottság | All Rights Reserved | Created by NeSoft