Fiatal Kutatói Díj 2013: Nagy Levente Csaba

 Laudáció

 

Nagy Levente Csaba 1979 szeptember 10-én született Désen. 1997-ben érettségizett a dési Andrei Muresanu Nemzeti Kollégiumban, majd tanulmányait a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Kémia és Vegyészmérnöki karán kezdte el. 2002-ben ugyanitt szerzett magiszteri fokozatot, majd 2009-ben vegyészdoktori címet kapott, szakdolgozatának címe „Szén nanoszerkezetek stabilitása és szerkezete.”

Párhuzamosan elvégezte a kolozsvári Műszaki Egyetem keretén belül az informatikus posztgraduális képzést, ahol szintén diplomát szerzett. A BBTE posztdoktori program keretén belül 2010-ben két éves ösztöndíjat nyert az ,,Aromás stabilizáció DFT modellezési módszerrel való tanulmányozása egyszerű és heterofullerénekben” című kutatási projekttel.Kutatómunkájának tárgya különböző szén nanoszerkezetek elméleti tanulmányozása. A következő szerkezetek modellezésével foglalkozott: egyesitett dimér és polimér fullerének, magas szimmetriájú fullerének, heteroaromás szén nanoszekrezetek, toroidális szén nanocsövek, zárt véges nanocsövek, valamint szén nanocső elágazások. Eredményeit tizenöt külföldi és hét belföldi impaktfaktoros folyóiratban publikálta. Kumulált impakt faktora 23.686, ugyanakkor 16 nemzetközi tudományos konferencián mutatott be posztert vagy tartott előadást.

2007-ben a Springer kiadó „Developments in Fullerene Science” sorozatában megjelent Periodic Nanostructures” című könyv társszerzője, majd 2013-ban ugyancsak a Springer által kiadott „Carbon Materials: Chemistry and Physics” sorozatban megjelent „Diamonds and related nanostructures” című könyv társszerkesztője. Összesen hat nemzetközi kiadó által kiadott könyvfejezet szerzője.

Tagja az „International Journal of Chemical Modeling” tudományos szakfolyóirat szerkesztőbizottságának. Tagja az „European Society of Mathematical Chemistry,” tudományos társaságnak, valamint külső köztestületi tagja a Magyar Tudományos Akadémiának.

Kutatási tevékenysége során részt vett hét kutatási projektben. Fejlesztője a NanoStudio programcsomagnak, amely célja a komplex nanoszerkezetek geometriájának a megszerkesztése, illetve ezek tanulmányozása a kémiai gráfelmélet alkalmazásával.

A Babes-Bolyai Tudományegyetem Kémia és Vegyészmérnöki Kar magyar tagozatán a vegyészmérnöki hallgatóknak előadásokat tart Számítógépes ábrázoló geometria, valamint a Számítógép programozása és használata tantárgyakat.

A fentiek alapján a KAB Kémiai tudományok szakbizottsága Fiatal Kutatói Díjra javasolta Nagy Levente Csabát.

 

 

 

 

Copyright 2018. Kolozsvári Akadémiai Bizottság | All Rights Reserved | Created by NeSoft