Fiatal Kutatói Díj 2014: Gáll Zsolt

Laudáció

 

Gáll Zsolt 1987. április 5-én született Kézdivásárhelyen. Az elemi osztályokat Csernátonban járta ki, majd általános és középiskolai tanulmányait a tekintélyes kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceumban végezte.

2006-ban sikeres felvételi vizsgát tett, és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karának hallgatója lett. Egyetemi évei során Gáll Zsolt kiváló tanulmányi eredményeket ért el, végig példát mutatott minden kollégájának szorgalomból és tehetségből. Harmadéves korától részt vett a gyógyszerészeti farmakológiai szakkör tevékenységében. Ötödéves korában „Az atípusos antipszichotikumok hatása az adipogenézisre” címmel TDK dolgozatot mutatott be, amellyel első díjat nyert.

 Diplomáját megszerezve rezidens gyógyszerész lett a klinikai gyógyszerészet szakterületén. Ezzel egyidőben sikeres felvételi vizsgát tett a MOGyE doktori iskolájába melynek jelenleg is hallgatója. Tudományos tevékenysége a neuropszichofarmakológia területére összpontosul, melyben kiemelt helyet kap az epilepszia és a szkizofrénia kutatása. Zsolt sikeresen kapcsolta össze a Gyógyszerészeti Karon folytatott bioanalitikai kutatásait az Orvosi Karon végzett állatkísérletekkel.

A jelenleg használatos klinikai kezelési módok az epilepsziás betegek több mint felénél nem tudnak teljes rohammentességet elérni, és az epilepszia kialakulásában szereplő kórfolyamatok megértése még mindig nagyon hiányos. Gáll Zsolt multidiszciplináris kutatómunkája hozzájárul az epilepszia kialakulásának megértéséhez, továbbá a feszültségfüggő nátrium ioncsatornák szerepét vizsgálva új hatásmechanizmusú gyógyszeres kezelés kifejlesztését alapozhatja meg.

A szkizofrénia kezelésében használt újabb szerek jellegzetes mellékhatása a testsúlynövekedés. Ennek következményeként nő a kezelt betegek körében a metabolikus szindróma előfordulása, melynek végső következménye a szív-érrendszeri elhalálozási arány növekedése. Zsolt másik kutatási területe ezen mellékhatások megértését szolgálja. Eredményei rávilágítanak arra, hogy ezek hátterében részben a vese körüli zsírszövet és a fiatal zsírsejtek változásai állnak.

Munkatársaival együtt különböző gyógyszermolekulák koncentrációjának megmérésére alkalmas tömegspektroszkópiás meghatározási módszert fejlesztett ki, melyeket bioekvivalencia és farmakokinetikai vizsgálatokban alkalmaznak.

Doktoranduszként már három nemzetközileg jegyzett szakfolyóiratban közölt cikket, és eredményeit több rangos konferencián mutatta be.

A tudományos kutatás mellett Zsolt az egyetemi oktatást is hivatásának tekinti. A Gyógyszerhatástani Tanszéken az előadások anyagának aktualizálása mellett a gyakorlati oktatás átszervezésén is munkálkodik. Az élettani szakkörben több egyetemi hallgató munkáját irányítja, hozzájárulva ezzel a következő kutató-generáció fejlődéséhez.

Gáll Zsolt megalkuvást nem ismerő tudományos igényességgel dolgozik; megbízható személy, különös tisztelettel viszonyul embertársaihoz. Jó csapatszellemet tanúsít, szerény és fegyelmezett, mindig segítőkész kollégáival szemben.

Életpályája egyértelműen bizonyítja, hogy fiatal kora dacára rászolgált eme rangos kitüntetésre, a Fiatal Kutatói Díjra.

 

 Szilágyi Tibor

Marosvásárhely, 2014. november 10.

Copyright 2018. Kolozsvári Akadémiai Bizottság | All Rights Reserved | Created by NeSoft