Fiatal Kutatói Díj 2014: Kinda István

Laudáció

 

Alulírott dr. Pozsony Ferenc, a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézetének professzora, az MTA külső tagja ebben az évben dr. Kinda István Csabát javasltam a KAB által alapított Fiatal Kutatói Díjra.

Dr. Kinda István, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum fiatal néprajzosa, muzeológusa, 1981. május 25-én született Erdőszentgyörgyön. A Babes-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán 2004-ben kiváló eredménnyel és minősítéssel végezte a néprajz-magyar szakot, majd 2005-ben ugyanott sikerrel védte meg mesteri dolgozatát is.

Már egyetemi évei alatt cselekvően bekapcsolódott azokba a szakkollégiumi képzésekbe és kutatásokba, amelyeket a kivételesebb tehetséggel és tanulmányi eredményekkel rendelkező diákok számára szerveztek a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, a Sapientia – Kutatási Programok Intézete és a Kriza János Néprajzi Társaság keretében. Kinda István 2001–2005 között elsősorban a moldvai csángó falvakban kutatott, ahol az egyház és a pap társadalmi szerepét vizsgálta meg. Kolozsvári stúdiumai után 2005–2008 között a Debreceni Egyetem Doktori Iskolájában folytatta tanulmányait, ahol 2009-ben summa cum laude minősítéssel védte meg doktori disszertációját. PhD dolgozata Ellenőrzött közösségek. Szabályok, vétkek és büntetések a moldvai csángó falvakban címmel az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Mentor Kiadó közös kiadásában jelent meg Marosvásárhelyt 2010-ben.

2005–2007 között a Zabolán létesített Csángó Néprajzi Múzeum vezető muzeológusa, majd azóta a Székely Nemzeti Múzeum néprajzosa, főmuzeológusa, valamint a zabolai külső részleg osztályvezetője. Ebben a minőségében is tovább folytatta terepkutatásait a moldvai csángó falvakban, ahol elsősorban a tárgyi kultúra átalakulását, a kézművesség gazdasági, társadalmi szerepét vizsgálta, majd több sikeres kiállítást is szervezett ezekben a témákban. Megjegyezzük, hogy a moldvai csángó kerámiáról írott kézirata megjelenés előtt áll.

2003-tól kezdődően alapkutatásokat végzett a Kis-Küküllő völgyében fekvő falvakban, ahol elsősorban az ott élők gazdasági, társadalmi stratégiáit, modernizációs esélyeit elemezte. Eredményeit rendre összehasonlította a háromszéki falvakban hasonló módszerekkel és célokkal végzett kutatásaival. Ezekből született meg második jelentős tanulmánykötete, Hagyományok béklyójában. Tanulmányok a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből, a Székely Nemzeti Múzeum és a Kriza János Néprajzi Társaság közös kiadásában 2011-ben. Az utóbbi években a Kis-Küküllő mente temetőkultúrájának kutatásával, szakszerű dokumentálásával, 19. századi faragott sírköveinek megmentésével foglalkozik.

Kinda István mindig nagyfokú érzékenységgel, tisztelettel és megbecsüléssel fordult az Erdélyben élő kisebbségek kultúrája, társadalma, vallásossága, világképe, mindennapi élete felé. Számos kiváló tanulmánya, konferencia-előadása született meg a cigányság felzárkóztatási esélyeivel, valamint a felújítható, becsületes megélhetést biztosító hagyományos mesterségeivel kapcsolatban. Például a háromszéki téglavető cigányok életmódjáról 2011-ben nagysikerű, újszerű és interaktív kiállítást rendezett a Székely Nemzeti Múzeumban A sár mesterei címmel.

Kinda István nem csak kiváló kutató, hanem alapos filológus is. Számos bibliográfiai adatbázis szerzője vagy társszerkesztője. A Székely Nemzeti Múzeum tudományos tanácsának elnöke, a szakmai életben igencsak elismert Acta Siculica című évkönyv tudományos színvonalát alapvetően meghatározó főszerkesztője. Eddig 5 önálló kötete jelent meg, további 14 kiadvány igényes szerkesztője, s még további 7 kiadvány lektora. Különböző hazai és külföldi szakperiodikákban és kötetekben összesen 63 dolgozata, tanulmánya jelent meg. Legújabb kutatási eredményeit összesen 42 hazai és 13 nemzetközi rangos rendezvényen mutatta be.      

Kiemeljük, hogy nagy hangsúlyt és energiát fektet mindig arra is, hogy eredményeit különböző szakmai- és vitafórumokon bemutassa. A vargyasi meszesekről és a háromszéki magyar ajkú cigány téglavetők életmódjáról Vargyasi Levente operatőrrel együtt készített filmjét több rangos díjjal is minősítették.

Dr. Kinda István nemzedékének alaposan felkészült, nagy munkabírású, a szakmai életben elismert, megbecsült, kiváló és korszerű eredményeket elért fiatal néprajzkutatója, muzeológusa. A felsoroltak alapján javasoltam a KAB elnökségének, hogy ebben az évben dr. Kinda Istvánnak ítéljék a Fiatal Kutatói Díjat.

 

Pozsony Ferenc, MTA külső tagja

Kolozsvár, 2014. október 28

Copyright 2018. Kolozsvári Akadémiai Bizottság | All Rights Reserved | Created by NeSoft