Fiatal Kutatói Díj 2015: Dézsi-Benyovszki Annamária

Laudáció

 

Dézsi-Benyovszki Annamária 2003 óta a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar magyar tagozatán tevékenykedő oktatói közösség tagja, 2012 márciusától a Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet vezetője, illetve 2014 áprilisától már egyetemi docensi fokozattal rendelkezik. Doktori tanulmányait 2005-2009 között végezte el a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karán, Pénzügy szakterületen. Már doktori tanulmányai alatt színvonalas kutatási eredményeket ért el. Kutatásai elsősorban a banki kockázatkezeléshez, a Román Nemzeti Bank monetáris politikájához, a román bankrendszer kihívásaihoz kapcsolódnak. E szakterület mellett kutatói munkásságával jelentős szerepet vállalt a Kolozsváron már hagyományosnak számító, a romániai vállalkozói aktivitást elemző kutatóműhely létrehozásában és eredményes működtetésében. E két kutatási terület harmonikusan kiegészíti egymást, hiszen a bankrendszer egészséges működésének fenntartásához elengedhetetlen az aktív, magas vállalkozási hajlandósággal jellemezhető gazdasági rendszer.

Kutatói munkásságának legfőbb eredményeit és azok színvonalát jelzik azok a publikációk, amelyek az elmúlt időszakban megjelentek. Lényeges ezen a ponton kiemelni azokat a tanulmányokat, amelyek a romániai magyar gazdaságtudományi kutatások területén egyelőre hiánycikknek számító ISI besorolású, impakt faktoros folyóiratokban jelentek meg. E publikációi közül két tanulmány a Romanian Journal of Economic Forecasting (a Román Tudományos Akadémia folyóirata), egy pedig az Acta Oeconomica (a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata) szaklapokban jelent meg. A publikációk minőségét alátámasztja a több mint 40 független hivatkozás, amelyek közül több is ISI adatbázisban jegyzett folyóiratokban található meg (Small Business Economics, Expert Systems with Applications stb.).

Számos kutatási projektben vett részt vezetőként vagy a kutatási csoport tagjaként. A következő fontosabb kutatási projekteknek volt tagja: 2004-2006 között a CNCSIS által finanszírozott 401-es kutatási projekt, melynek témája a stratégiai leadership hatékonyságát befolyásoló tényezők összehasonlító elemzése a kkv-k esetén; CEEX, 3-as modul , CEEX-M3-136.01.08.2006-as számú kutatási projekt 2006-2008 közötti időszakban, amelynek témája a romániai vállalkozói aktivitás mérése. Annamária 2007-től aktív szerepet vállal a Globális Vállalkozói Monitor (GEM, Global Entrepreneurship Monitor) nemzetközi kutatásban, amely egy több mint 70 országra kiterjedő kutatási projekt. A Globális Vállalkozói Monitor (GEM) kutatás 1999. évi indulása óta a világ legnagyobb, vállalkozói adatokat tartalmazó információforrása lett. Románia 2007-től tagja ennek a nemzetközi kutatási hálózatnak. 2012-ben és 2015-ben a Romániát képviselő kutatócsoport vezetője Dézsi-Benyovszki Annamária volt. A GEM kutatási projekt eredményeként olyan tudományos tanulmányok jöttek létre, amelyek összehasonlíthatóvá teszik a gazdasági fejlődés szempontjából kiemelkedő szerepet betöltő romániai vállalkozói aktivitást a nemzetközi színvonallal.

A tudományos munka megalapozásában ugyanaz a következetes, a szakmai színvonalat előtérbe helyező munkásság érhető tetten: az elmúlt években színvonalas nemzetközi konferenciák és workshopok résztvevője volt. Ezek közül kiemelendő például a Global Entrepreneurship Research Association éves közgyűlésén való rendszeres részvétel Románia képviselőjeként (Santiago de Chile, Chile, 2014. január; Kuala Lumpur, Malajzia, 2013. január; San Francisco, AEÁ, 2012. január), részvétel a 11th EBES (Eurasia Business and Economics Society) konferencián (Ekaterinburg, Oroszország, 2013. szeptember 11-14), vagy a „Roundtable on Entrepreneurship Education” rendezvényen (Hong-Kong és Shenzen, Kína, 2009. október 21-23). Kutatói tevékenységének szintén fontos eleme, hogy a 2012-2014 közötti periódusban részt vett a Román Nemzeti Bank által szervezett „Academica BNR” programon, amelynek célja, hogy erősítse a párbeszédet a központi bank, az intézményi gazdasági környezet és a tudományos élet képviselői között a gazdasági és pénzügyi jelenségek és folyamatok jobb megértése érdekében.

Tudományos munkájának eredményeit már számos díjjal is elismerték: több évben elnyerte Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet által meghirdetett fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjat (2012, 2013, 2014); emellett szerzőtársaival együtt többször is elnyerte a Közgazdász Fórum folyóirat fiatal szerző díját (2010, 2011, 2013).

A fent említett tevékenységek mellett Dézsi-Benyovszki Annamária aktív tevékenységet vállal a diákok tudományos fejlődését szolgáló tevékenységekben is. 2009 és 2013 között a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar magyar tagozatán működő Közgazdasági Kutató Klub szakkollégium társkoordinátori tisztségét is betöltötte, ahol a hallgatók tanrenden kívüli szakmai fejlődésén dolgozott, bevezetve a hallgatókat a tudományos kutatás területére. Az évek során irányítása alatt több mint 20 hallgatót vezetett be az általa művelt kutatási területek rejtelmeibe, akikkel kimagasló eredményeket ért el az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián, valamint az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

Dr. Dézsi-Benyovszki Annamária fiatal kutató, egyetemi docens eddigi munkásságának eredményei kiemelkedőnek tekinthetők a teljes romániai magyar gazdaságtudományi kutatások területén – és nem csak a régiónkban tevékenykedő fiatal kutatók eredményeinek tekintetében. Az általa eddig elért eredmények alátámasztják azt a tényt, hogy az Erdélyben végzett, kimondottan gazdaságtudományi fókusszal rendelkező kutatásokban is olyan potenciál rejlik, amely nem csak a regionális, hanem a nemzetközi tudományos közösség számára is komoly hozzáadott értéket képes teremteni.

 

Dr. Szász Levente egyetemi docens

KAB, Közgazdaságtudományi szakbizottság, elnök

2015. nov. 9.

Copyright 2018. Kolozsvári Akadémiai Bizottság | All Rights Reserved | Created by NeSoft