Fiatal Kutatói Díj 2015: Róth Ágoston

Laudáció

Dr. Róth Ágoston a Babeș‒Bolyai Tudományegyetem Magyar Matematika és Informatika intézetének kiváló fiatal kutatója, oktatója 2007 óta, 2008-ig tanársegédként, majd 2008-tól adjunktusként.

Kutatási területe főként a számítógépes grafika, ezen belül is a geometriai modellezés. Eredményeit a szakterület legrangosabb nemzetközi szakfolyóirataiban közölte, amelyek közül kiemelnénk a következőket: Computer Aided Geometric Design, Journal of Optimization Theory and Applications, Journal of Computational and Applied Mathematics, Computer-Aided Design.

Fiatal kora ellenére már 11 publikációját jegyzik a Thomson Reuters/Web of Science adatbázisban, további 5 közleménye jelent meg rangos nemzetközi konferenciák köteteiben.

Kutatási eredményeit az egyetemi oktatásba is beépíti, úgy az informatikus hallgatók számára tartott Számítógépes grafika előadásába, mint a Számítógépes matematika szakos mesteris diákok számára összeállított Speciális fejezetek a görbék és felületek modellezése című előadásába.

Eredményeinek igen magas színvonalát bizonyítja az is, hogy sikeresen pályázott különböző fiatal kutatói ösztöndíjakra, úgy Romániában a CNCS-UEFISCDI pályázati rendszerében, mint a magyarországi Neumann János ösztöndíj, illetve Domus Hungarica Scientiarium et Artium kutatói pályázati rendszere keretében.

A Magyar Tudomány Ünnepe keretében évente hagyományosan szervezett erdélyi tudományos konferenciákon is rendszeresen bemutatja magyar nyelven is friss kutatási eredményeit.

Dr. Róth Ágoston kiemelkedő kutatási eredményei mellett aktív szerepet vállal a Kolozsvári Akadémiai Bizottság szervezeti életében is, jelenleg ellátva a Matematikai, informatikai és csillagászati szakbizottságunk titkári teendőit is.

Összegzésként megállapítható. hogy a 34 éves dr. Róth Ágoston teljes mértékben megérdemli a Kolozsvári Akadémiai Bizottság 2015. évi Fiatal Kutatói Díját.

 

Szenkovits Ferenc

szakbizottsági elnök

Kolozsvár, 2015. okt. 19. 

Copyright 2018. Kolozsvári Akadémiai Bizottság | All Rights Reserved | Created by NeSoft