Fiatal kutatói díj 2016: Borbély Sándor

 

 

 

 

 

 

 

LAUDÁCIÓ

 

Dr. Borbély Sándor jelenleg egyetemi adjunktus, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Fizika Intézetének fiatal oktatója. A Maros megyei Mezőpanitból származik, középiskoláit a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban végezte. Már ekkor igen élénken érdeklődött a fizika iránt, és tehetsége valamint szorgalma eredményeképpen több jelentős diákversenyen díjat nyert, hogy csak néhányat említsünk: dicséret az országos fizika olimpián, első díj a magyarországi TUDOK-on és első díj a Lengyelországban rendezett International Conference of  Young Scientists kísérleti fizikaversenyen.

Borbély Sándor 2001-ben nyert felvételt elsőéves diákként a BBTE Fizika Karára. Másodéves korától Nagy László irányítása alatt végezte tudományos kutatómunkáját, itt írta meg licensz dolgozatát (2005), magiszteri dolgozatát (2007) és doktori dolgozatát (2010). Kutatásai elsősorban a rövid lézerimpulzusok és a töltött lövedékek (antiproton) atomokkal való kölcsönhatására vonatkoznak, és az ionizáció részletes leírását tűzték ki célul.

Már kezdettől fogva kitűnt diáktársai közül széleskörű és alapos ismereteivel, logikus gondolkodásával, nagy munkabírásával, kitartásával. A versenyeken való kitűnő szereplését itt is folytatta, első helyezést nyert a VI ETDK-n. A mesteri talulmányai során olyan új ötletekkel állt elő a lézer-atom kölcsönhatások elméleti leírására, amelyek már meghaladták a tanáraitól tanultakat. Hatékony számítógépprogramot írt az időtől függő Schrödinger-egyenlet numerikus megoldására, amellyel a tanumányozott jelenségek sok addig ismeretlen részlete feltárható.

Doktori tanulmányait, ahelyett hogy küföldre ment volna, a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen folytatta, amely választáshoz az is nagymértékben hozzájárult, hogy sikerült elnyerie országos verseny alapján egy BD típusú kutatási ösztöndíjat. Azonban az itthonmaradás nem jelentett beszűkülést: a bécsi Technikai Egyetemen és a debreceni ATOMKI-ben eltöltött időszakban több olyan technikát is megtanult, amelyet eredményesen használt fel kutatómunkájában. Doktori dolgozatát a bíráló bizottság igen nagyra értékelte.

A Borbély Sándor által elért eredmények világszínvonalúak. 28 tudományos cikket írt, amelyek többségének első szerzője. Ezek egy részét világ legolvasottabb atomfizika szakfolyóirataiban közölte (Phys. Rev. A, Eur.  Phys. J. D stb.), és ezeknek jelentős nemzetközi visszhangjuk volt. Ennek hatására Borbély Sándor több rangos nemzetközi konferencia meghívott előadója volt (5 alkalommal), ahol felkeltette a hallgatóság érdeklődését. Legérdekesebb eredménye az a több részből álló elméleti tanulmánysorozat, amely azt vizsgálja, hogy a rövid lézerimpulsok által okozott ionizációkor hogyan valósítható meg az atomi orbitálok hologramja az elektonhullámok interferenciája útján. Ezen kívül az atomok töltött részecskék által okozott ionizációjának egzakt leírásában is fontos megvalósításai voltak, elsősorban antiproton lövedék esetén. Jelentős tudományos együttműködései vannak a Bécsi Technikai Egyetemmel, a Debreceni Egyetemmel, a debreceni ATOMKI-val és más kutatókkal is, a világon mindenhol nagyra értékelik elért eredményeit.

2013 óta Borbély Sándor a BBTE Fizika Karának oktatója. Oktatómunkáját is igen komolyan veszi, előadásaiban mind a klasszlikus fizika mélységeit, mind a legújabb kutatási eredményeket sikerül közel hoznia a diákokhoz. Lelkesen dolgozik a diákok mentorálásán, a laboratóriumi felszerelések megújításán és a tudomány népszerűsítésén is.

Mindezek figyelembevételével a Kolozsvári Akadémiai Bizottság úgy döntött, hogy a Fiatal Kutatói Díjat 2016-ban  Dr. Borbély Sándor egyetemi adjunktusnak ítéli oda.

 

Nagy László egyetemi tanár

Babes-Bolyai Tudományegyetem

Copyright 2018. Kolozsvári Akadémiai Bizottság | All Rights Reserved | Created by NeSoft