Fiatal kutatói díj 2016: Szász Levente

 

 

 

 

 

 

 

 

LAUDÁCIÓ

Dr. Szász Levente 2008 óta a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar magyar tagozatának oktatója, 2015 februárjától egyetemi docensi fokozattal rendelkezik, valamint 2015 szeptemberétől a Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar magyar tagozatért felelős dékánhelyettese.

Doktori tanulmányait 2008-2011 között végezte el a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karán, Menedzsment szakterületen. Doktori tanulmányainak egy részét a Budapesti Corvinus Egyetemen, valamint a Cambridge-i Egyetemen végezte. Kutatásai elsősorban a vállalati folyamatok hatékony irányításához, a vállalati stratégia kialakításához, a vállalati hálózatok menedzsmentjéhez, valamint a legutóbbi időszak publikációit figyelembe véve a multinacionális vállalatok Kelet-Európában és más fejlődő régiókban betöltött szerepéhez kapcsolódnak.

Kutatói munkásságának legfőbb eredményeit és azok színvonalát jelzik azok a publikációk, amelyek az elmúlt időszakban megjelentek. Lényeges ezen a ponton kiemelni azokat a tanulmányokat, amelyek a romániai magyar gazdaságtudományi kutatások területén egyelőre hiánycikknek számító ISI besorolású, nemzetközi szinten is kiemelkedőnek számító, impakt faktoros folyóiratokban jelentek meg, mint az International Journal of Production Economics, az International Journal of Operations & Production Management, az Operations Management Research, Journal of East European Management Studies valamint az Acta Oeconomica. Társszerzői között olyan neves egyetemek kutatóit találhatjuk meg a menedzsment szakterületéről, mint a dániai Aalborg Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem vagy a svájci St. Gallen Egyetem. Ugyancsak meg kell említenünk két társszerzős könyfejezetét is, amelyek a Springer, illetve a Lambert Academic Publishing által kiadott kötetekben kerültek publikálásra.

Dr. Szász Levente számos kutatási projektben vett részt vezetőként vagy a kutatási csoport tagjaként. Ezek közül első helyen szerepel az International Maufacturing Strategy Survey (IMSS) romániai 2009-es meghonosítása, amelyet 1992-ben a London Business School és a Chalmers University of Technology indított el és azóta 3-4 évente kerül kivitelezésre jellemzően több mint 20 ország részvételével és alkalmanként 600-900 vállalat bevonásával.

Szintén 2009-ben csalakozott Románia képviseletében a Global Maufacturing Research Group (GMRG) hálózatához. A nemzetközi projektek sorát egy 2014-ben elnyert svájci finanszírozású kutatási projekttel (Swiss National Science Foundation – SNF Scopes Joint Research Project) folytatta, amely 5 európai egyetem részvételével zajlik, ahol Dr. Szász Levente a romániai csoport vezetője.

A tudományos munka megalapozásában ugyanaz a következetes, a szakmai színvonalat előtérbe helyező munkásság érhető tetten: az elmúlt években színvonalas nemzetközi konferenciák és workshopok résztvevője volt. Ezek közül kiemelendő a rendszeres részvétel a szakterület legelismertebb európai konferenciáján, amelyet a European Operations Management Association szervez éves rendszerességgel (2011: Cambridge, 2012: Amszterdam, 2013: Dublin, 2014: Palermo, 2015: Neuchatel, 2016: Trondheim). Szintén többször bemutatta kutatási eredményeit a folyamatmenedzsment területén globálisan is vezető szerepet játszó Production and Operations Management Society világkonferenciáin (2012: Amszterdam, 2015: Washington, 2016: Havanna). A külföldi események mellett számos magyarországi vagy erdélyi rendezésű nemzetközi konferencián is részt vett, melyekkel együtt az utóbbi 8 évben (2009-2016) összesen 26 nemzetközi konferencirészvételt tudhat magáénak.

Az eddig bemutatottak tükrében talán nem meglepő, hogy tudományos munkájának eredményeit már számos díjjal is elismerték: 2014-ben a Romániai Közgazdaságtani Egyetemi Karok Egyesülete (AFER) debüt-díjban részesítette, 2015-ben pedig elnyerte a legjobb tudományos tanulmány díjat az Academy of International Business által Varsóban megrendezett nemzetközi menedzsment konferencián. Publikációs munkáinak elismeréseképpen 2016-ban a Emerald kiadó által működtetett Journal of Manufacturing Technology Management szaklap szerkesztőbizottsági tagjává választotta.

A fent említett tevékenységek mellett Szász Levente aktív szerepet vállal az erdélyi magyar tudományos közösség életében és fejlődésének elősegítésében. 2011 és 2014 között a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) Közgazdaságtudományi Szakbizottságának titkára, majd 2014-től a szakbizottság elnöki tisztségét is betölti. Hasonlóan kiemelt hangsúlyt fektet a diákok tudományos és szakmai fejlődésének támogatására is. 2009 óta társkoordinátora a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar magyar tagozatán működő Gazdasági Tanácsadó Klubnak. Az évek során irányítása alatt több mint 20 hallgatót vezetett be az általa művelt kutatási területek rejtelmeibe, akikkel kimagasló eredményeket ért el az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciákon, valamint az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon.

Dr. Szász Levente, egyetemi docens munkásságának eredményei kiemelkedőek a romániai magyar közgazdaság- és gazdálkodástudományi kutatások területén. Az általa elért eredmények alátámasztják azt a tényt, hogy az erdélyi magyar gazdaságtudományi kutatások utólsó néhány éves fejlődése által a hazai kutatói közösség képes lehet behozni a korábbi rendszerből örökölt több évtizedes lemaradást és képes releváns eredményekkel hozzájárulni a szakma nemzetközi szinten folyó vitáihoz és a globális jelentőségű eredmények gazdagításához.

 

Dr. Székely Imre egyetemi tanársegéd

KAB, Közgazdaságtudományi szakbizottság, titkár

  1. november 2.
Copyright 2018. Kolozsvári Akadémiai Bizottság | All Rights Reserved | Created by NeSoft