Fiatal Kutatói Díj 2017: Öllerer Kinga

 

Öllerer Kinga laudációja

 

Öllerer Kinga korosztályának kiemelkedően eredményes, nemzetközi tudományos körökben elismert képviselője, amit szorgalmának és kitartásának köszönhet. Tudományos pályáját  2004 óta követem, amikor friss diplomásként kutatócsoportomban kezdte szakmai tevékenységét (első munkahelye, mint kutató asszisztens). A nálunk töltött alig négy hónap alatt alkalmam volt tapasztalni elhivatottságát, szakmai kíváncsiságát, megbízhatóságát. Több közös cikkünk, konferencia-előadásunk, kutatási projektünk is ezt az első benyomást erősítette meg bennem. Abban az időben dolgoztunk a bukaresti metróalagutak terepszemléjén (éjjel ½ 12-től hajnali ½ 5-ig) és a korróziós rongálódások felmérésén. Kiváló munkát végzett – a metróalagutak jellegzetes biodiverzitását elemezte. Meghatározásai alapján több, a szakirodalomban gyakran idézett cikk jelent meg (pl. Lingvay I., Öllerer K., Lingvay C., Homan C., Ciogescu O., Contributions to study and control of the degradations by corrosion of the underground power cables. 2. The biodegrodability of the underground cables, Rev. Chim. (Bucureşti), 58, nr.7, 2007. pp. 624-627. – 12 hivatkozás). 2005 februárjától (sajnálatomra – de szakmai fejlődésének érdekében) már nem intézetünkben, hanem a Román Akadémia Biológiai Intézetében folytatta munkáját. 2008-ban partnerekként pályáztunk és megnyertük a „PLANTINHIB - CNMP –72166/2008 – Környezetbarát (növényi kivonat) inhibitor a vízkőképződés és a korrózió egyidejű ellenőrzésére termikus rendszerekben” projektet - amit 2011-ben fejeztünk be sikeresen (több cikk és 1 szabadalmazott találmány prototípusgyártásba helyezve). Fiatal kora ellenére kiváló eredményeket ért el, amelyek mind a kutatási projektjei számában, mind a nemzetközi és hazai tudományos publikációi számában és azok elismertségében, olvasottságában, idézettségében egyaránt kimutathatóak. Több alkalommal vett részt hosszabb-rövidebb tanulmányi utakon, azonban mindannyiszor hazatért, hogy tapasztalatát itthon – bukaresti magyarként – kamatoztassa. A WoS által mért független idézeteinek száma közeledik a 300-hoz, h-indexe jelenleg 10. Nemzetközi elismertségét fémjelzi, hogy 2017-ben szakértői szinten meghívást kapott az Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) munkájába, melynek keretén belül a hagyományos ökológiai tudás és a biodiverzitás kapcsolatát kutatja. Bár három gyermek édesanyjaként 2010 és 2015 között gyermeknevelési szabadságon volt, ez a hivatalos kimaradás nem látszik meg szakmai pályájának ívelésén.

Öllerer Kingát több alkalommal kérték fel előadások megtartására, a tudományos közéletben is tevékeny szerepet játszik. Szervezett már nemzetközi (résztvevő 15 országból) csapatnak egyhetes tereptúrát, számos alkalommal vett részt környezeti nevelési programokban, több kapcsolódó segédanyagot írt és szerkesztett. 2016. november 4-én, a Magyar Tudomány Ünnepén ő tartotta az MTA KAB Bukaresti Regionális Munkabizottságának ünnepi előadását. Alig pár napja tért vissza Lengyelországból, ahol a Wooded rural landscapes in Central and Eastern Europe: biodiversity, cultural legacy and conservation című konferencia tudományos bizottságának tagja és több esetben ülésvezetője volt. Tudományos eredményei mellett kulturális tevékenysége is említést érdemel. 1992-es megalapítása óta tagja Románia egyik nagy múlttal rendelkező régizene-együttesének, a bukaresti Lyceum Consortnak. 2015 óta pedig Románia egyik legrangosabb kulturális rendezvényének, a Csíkszeredai Régizene Fesztivál hivatalos kiadványainak szerkesztője, fordítója.

Kinga elismert, kiváló képviselője a romániai magyar tudományosságnak – büszkék lehetünk rá. Mindezekre való tekintettel, 2017-ben Öllerer Kingát javasoltam az MTA KAB Bukaresti Regionális Munkabizottságának titkári tisztségére, melyet jelenleg is betölt. Jelenleg két munkahelye van, hiszen a Román Akadémia Biológiai Intézetén kívül 2016 óta a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjában is dolgozik, tudományos munkatársként.

Dr. LINGVAY József

Copyright 2018. Kolozsvári Akadémiai Bizottság | All Rights Reserved | Created by NeSoft