Fiatal Tanári Díj 2017: Bartalis Boróka

 

 

Bartalis Boróka laudációja

 

Bartalis Boróka a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Általános Iskola magyartanáraként kiváló munkát végez oktatóként, osztálynevelőként, számos extracurriculáris és iskolán kívüli tevékenység szervezőjeként. Ugyanakkor elindítója különböző innovatív projekteknek, a Nyelv és Kommunikáció módszertani katedra vezetője, aktív tagja a körzeti szintű módszertani és értékelési bizottságoknak. 2009-től kezdődő didaktikai tevékenységével párhuzamosan kiemelhető kutatói munkássága, a magyar nyelv és irodalomoktatás szemléletváltását célzó programokban való aktív részvétele.

Bartalis Boróka 1987. március 8-án született Gyergyószentmiklóson. Ugyanitt végezte iskoláit is. A Salamon Ernő Gimnázium magyartanára, Patek Mária szerint már középiskolásként kiemelkedett nemcsak az irodalom iránti érdeklődésével, különböző versenyeken való részvételével, hanem szervezői képességeivel, eredetiségével, másokat is lelkesítő lelkesedésével.

2008-ban végzett a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar-német szakán, és 2010-ben abszolválta a magyar nyelvészeti és irodalmi tanulmányok mesteri képzést. Tagja volt annak a munkacsoportnak, amely – többek között – az ő kezdeményezésére jött létre egy mesteri választható tantárgy keretében, s azóta önálló kutatássá nőtte ki magát, hozzájárulva a magyar nyelv és irodalom tanterv 2017-beli megújulásához. Társszerzője a tanterv szemléletét érvényesítő, V. osztály számára kidolgozott Magyar nyelv és irodalom tankönyvnek, illetve az ezt kiegészítő oktatási segédanyagnak. (Bartalis Boróka – Köllő Zsófia – Orbán Zsuzsa-Lilla – Szőcs Hedviga – Tamás Adél: Magyar nyelv és irodalom (anyanyelv). Norand/Kreativ, 2017.); Kádár Edit (szerk.) Feladatbank anyanyelvi tanórák tervezéséhez az V–VIII. osztályban. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2017). Az új oktatási anyagok kísérleti, kipróbálási szakaszát támogatja munkafüzetek, pedagógiai dokumentumok kidolgozásával, tanvideók felvételével, mintaórák tartásával továbbképzési keretekben.

Didaktikai tevékenysége nemcsak amiatt értékelendő, mert a tanári munkával együtt járó oktatási, intézményi, oktatásmenedzsmenti feladatokat látja el nagyfokú igényességgel, hanem amiatt is, mert aktívan részt vesz az oktatásfejlesztéshez nélkülözhetetlen kutatásban, tananyagfejlesztésben, illetve minden olyan innovatív kísérletben, amely nemcsak a magyar anyanyelvi oktatás megújulását célozza, hanem követendő mintát nyújt arra is, hogy miképpen lehetnének a gyakorló tanárok a belső megújulási, változtatási szándék megélői, cselekvő résztvevői.

Bartalis Boróka azt a pedagógusmodellt testesíti meg, aki számára „minden gyermek ígéret”. A tanórán túl a gyermekekért és a gyermekekkel közösen létrehozott élmények, történetek és események azt igazolják, hogy pedagógus volta nem foglalkozás, hanem életforma. Kollégái ajánlásaiból azt is ki lehet olvasni, hogy az osztályközösség, az iskola, a település, a régió táguló köreiben a Bartalis Boróka által végzett tanári és nevelői, szakmai és emberi munka, attitűd példaértékű közösségi hatását tekintve is. Kutatói, tananyagfejlesztői oldalát jobban ismerők pedig azt – a hazai magyar nyelvű közoktatásban kivételesnek számító – kutató pedagógust látják benne, aki nagyfokú igényességgel látja el didaktikai, intézményi és az oktatásmenedzsmenthez kapcsolódó feladatait, de emellett aktív résztvevője és alakítója az oktatásfejlesztésben nélkülözhetetlen kutatásnak, tananyagfejlesztésnek, illetve minden olyan innovatív kísérletnek, amely az anyanyelvoktatás megújulását célozza, és amelynek hatóköre generációkra és a teljes magyar közösségre kiterjed.

Kutatói, oktatói munkáját és eredményeit figyelembe véve a KAB Nyelvtudományi Szakbizottságának Tanári Díja megkoronázza ezt a méltatást.

 

Fóris Ferenczi Rita

Egyetemi előadótanár

Copyright 2018. Kolozsvári Akadémiai Bizottság | All Rights Reserved | Created by NeSoft