Tudomány Erdélyi Mestere Díj 2013: Néda Zoltán

Laudáció

 

Dr. Néda Zoltán viszonylag fiatal kora ellenére tekintélyes hazai és nemzetközi elismerésre tett szert. Kutatói tevékenysége az elméleti fizika széles területét fogja át (statisztikus és számítógépes fizika, kvantum- és gravitációelmélet, sztochasztikus jelenségek, komplex rendszerek fizikája, mágnesesség stb.). Jelentős úttörő munkát végzett és végez az interdiszciplináris kutatások területén is. Nemzetközi szinten is azon kevesek közé tartozik, aki a statisztikus fizika módszereit sikerrel alkalmazza a közgazdasági tudományok, szociológia területén. 107 szakmai publikációja közül 84 ISI jegyzett szakfolyóiratban jelent meg, melyek nagy részében első szerző. Független ISI hivatkozásinak száma 1514, szerzőre jutó impakt faktora 86,32. Két olyan cikknek is a társszerzője, az egyiknek első szerzője, amely a legjelentősebb tudományos folyóiratban, a Nature-ben jelent meg. Meghívott tanára (kutatója) volt olyan neves egyetemeknek, mint: University of Notre Dame (AEÁ), a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem,University of Bergen (Norvégia), Academinca Sinica (Taiwan, Taipei), Los Alamos National Laboratory (AEÁ). Szakmai referense nagyhirű nemzetközi folyóiratoknak: Phys.Rev.Lett., Phys.Rev. E és B, Physica A és D, Europhys.Lett. Számos nemzetközi konferencia szervezője, meghívott előadója, nemzetközi és hazai kutatási projektek igazgatója. Kutatási eredményeit a New York Times, BBC Science News, Discovery Channel, Die Welt, Le Figaro, Népszabadság, South Bend Tribune, Duna TV stb ismertette. Három kitűnő szakkönyv szerzője, több kitüntetés és díj tulajdonosa.

Néda Zoltán nemcsak tudósként alkot maradandót, oktatói és közéleti tevékenységét tekintve is kiemelkedő személyiség. Nagyon jó nevelő, kiváló tanár, előadásai a hallgatók körében nagy elismerésnek örvendenek. Szerénységéért minden kollegája tiszteli. Megszervezte és irányítja az egyetemi fiatalok kutatói tevékenységét. Nagy a száma azon hallgatóknak, melyeket Néda Zoltán tanár úr indított el és irányított az első sikerek felé és akik ma nagyhírű európai, egyesült államokbeli, magyarországi egyetemeken tanítanak vagy dolgoznak sikeres kutatóként. Számos hallgatójának segített abban, hogy itthon tudják folytatni sikeres kutatási tevékenységeiket. 2004 óta rendelkezik doktorátusi vezetői joggal. E viszonylag rövid időszak alatt 12 hallgatója védte meg sikeresen, legtöbbjük suma cum laude minősítéssel, doktori disszertációját. Sokat tett és tesz a tudomány népszerűsítéséért. Ennek szentelt cikkei széleskörű elismerésnek örvendenek. Alapító tagja a fizika népszerűsítését célul kitűző EmpirX egyesületnek, lelkes kezdeményezője és szervezője a nagy sikernek örvendő kísérletszombatoknak. Kiemelkedő kutatási és oktatói tevékenysége mellett sokrétű társadalmi és tudományszervezési munkát végez.

A Fizika Szakbizottság 2013 okt. 8.-i megbeszélésén jelenlévő tagok egyhangú szavazata alapján a Tudomány Erdélyi Mestere Díjra dr. Néda Zoltán egyetemi tanárt, a MTA romániai külső tagját javasolja.

 

Copyright 2018. Kolozsvári Akadémiai Bizottság | All Rights Reserved | Created by NeSoft