Tudományközvetítés és a Tudományos Bírálat Díja 2017: Dávid Gyula

 

Dávid Gyula laudációja

 

Laudáció

 

Dávid Gyula Árapatakon született 1928. augusztus 13-án. Irodalomtörténész, az irodalomtudományok doktora, könyvkiadó, szerkesztő, több erdélyi magyar kulturális intézmény alapítója és működtetője.

Számos 19-20. századi magyar irodalomtörténeti tanulmánykötet, monográfia, kézikönyv és tankönyv alkotójaként, szépirodalmi művek elő- és utószóírójaként vált ismertté úgy az iskolai, mint a hivatásos vagy műélvező olvasóközönség, tudományos közösség számára a hetvenes évek elejétől folyamatosan megjelenő szakkönyvei, publikációi révén. Kiadói munkássága az egyetemi évei befejezésével kezdődött, az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó szerkesztője volt 1951-53 között, majd az ’56-os forradalmi eseményekben betöltött szerepe miatt rárótt börtönévek és a kényszerű munkanélküli időszak letelte után a Kriterion Kiadónál, a rendszerváltás után pedig a Polis Könyvkiadónál teljesedett ki. Az ötvenes évekbeli egyetemi oktatói karrierje (1953-57) is a politikai fogva tartás miatt szakadt meg, de a kilencvenes évek végén mesterszakos hallgatókat vezetett be a könyvkiadás rejtelmeibe a Babeș‒Bolyai Tudományegyetemen.

Az Erdélyi Magyar Irodalmi Lexikon első kötetének megjelenésekor, 1981-ben szerkesztőként, szócikkíróként vett részt a hiánypótló adatbank létrehozásában, 1989 és 2010 között – immár főszerkesztőként – mindent megtett azért, hogy az utolsó két kötet is megjelenjék. A lexikon az erdélyi magyar irodalmi élet, irodalmi személyiségek, intézmények tárházaként vált megkerülhetetlen kézikönyvvé, forrásanyaggá.

Fordítóként is jelentősen hozzájárult a magyar-román irodalmi átjárások, kultúra- és irodalomközvetítés fenntartásához, román szépirodalmat és tanulmányköteteket fordított magyarra.

Jelentős számú könyv kiadását hozta létre, előbb szerkesztőként az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadóban (1951-53), majd a Kriterionnál (1970-92), később a Polis Könyvkiadónál, amelynek létrehozója, alapító tagja is egyben. Olyan kiemelkedő sorozatok gondozója volt, mint Romániai Magyar Irók (Kriterion), Erdélyi Tudományos Füzetek, Romániai Magyar Bibliográfiák (EME), Erdély kövei (Erdélyi Könyv Egylet, Stockholm).

Fontos szerepet vállalt a romániai/erdélyi magyar irodalmi hagyatékok megőrzésében is az EMKE elnökeként (1990-99, 99-től tiszteletbeli elnök). A KAB Irodalomtudományi Szakbizottságának elnöke volt ez év júniusáig, jelentős mértékben hozzájárult az erdélyi magyar irodalomtudomány (egyetemek, műhelyek, kiadók, kiadványok) feltérképezéséhez.

Dávid Gyula az erdélyi magyar irodalomtudomány terén kifejtett munkássága, irodalomtörténészi, -közvetítői, kiadói szerepe, e téren kifejtett kiemelkedő teljesítménye miatt méltán megérdemli az elismerő szavakat és a Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Bizottságának a Tudományközvetítés és a Tudományos Bírálat Díját.

 

Bányai Éva

Egyetemi tanár

Copyright 2018. Kolozsvári Akadémiai Bizottság | All Rights Reserved | Created by NeSoft