Erdélyi Múzeum-Egyesület

Cím:

Ország: Románia

Irányítószám: 400009

Város: Kolozsvár (Cluj-Napoca)

Utca, házszám: Napoca 2-4.

Tel: +40 264 595176 Fax: +40 264 595176

E-mail: titkarsag@eme.ro 

Vezető:

Neve: Sipos Gábor

Beosztása: Elnök

Tel: +40 264 595176

Fax: +40 264 595176

E-mail: titkarsag@eme.ro

Tevékenységek:

Az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) sajátos szervezeti felépítésű Egyesület. Integráló keretintézményként működik, ugyanakkor saját kutatócsoportjai is vannak, és szolgáltató jellegű tudományos könyvtárakat is fenntart. Az EME legfontosabb tudományos műhelyei a Szakosztályok. Jelenleg hét Szakosztály működik: I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály; II. Természettudományi Szakosztály; III. Orvos- és Gyógyszerészettudományi Szakosztály; IV. Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály; V. Műszaki Tudományok Szakosztálya; VI. Matematikai és Informatikai Szakosztály; VII. Agrártudományi Szakosztály. A Szakosztályokat választott elnökök vezetik. Az Orvos- és Gyógyszerészettudományi Szakosztály Marosvásárhelyt, a többi Kolozsvárt működik. A Szakosztályok éves munkatervet állítanak össze, s évente egy vagy több tudományos konferenciát szerveznek, havonként előadó üléseket tartanak. Feladatuk az egyetemi hallgatók tudományos igyekezetének segítése, kutató csoportok kialakítása is. A Szakosztályok tagjai - a belső munkatársak és a nyugdíjasok kivételével - főállásban különböző intézmények munkatársai. Az EME Kutatóintézetet is létrehozott.

Kutatási területek:

• Történeti forráskutatások: Erdélyi Okmánytár szerkesztése; az erdélyi Káptalan jegyzőkönyvei; az erdélyi fejedelmek Királyi Könyvei (Báthory, János Zsigmond, stb. ); az erdélyi történelmi családok levéltárainak kutatása és kiadása - Wesselényi Miklós, Mikó Imre, Wass Albert, Kemény Zsigmond, Jordáky Lajos, Bözödi György; az erdélyi magyarság legújabb kori történeti okmányainak feltárása és közlése • Magyar nyelvészeti és irodalomtörténet programok: az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár XII. és következő köteteinek szerkesztése, Szabó T. Attila hagyatékának feldolgozása; Aranka György írásbeli hagyatékainak feltárása és kiadása; a romániai Magyar Irodalom Lexikonának szerkesztése és kiadása • Regionális kutatások: Erdély történeti régióinak kutatása, interdiszciplináris módszerrel; Erdély földrajzi tájrégióinak kutatása (Erdélyi mezőség erdősztyepp növényvilága, az erdélyi érchegység barlangjai faunájának kutatása) • Orvostudományi és gyógyszerészeti kutatások: demográfiai jelenségek különböző erdélyi régiókban; népbetegségek megjelenési okainak kutatása • Elméleti műszaki, számítástechnikai és kommunikációs kutatások • Egyháztörténeti kutatások: a romániai magyar kisebbség politikai kényszerpályái, szekuláris politika és az egyházak közéleti szerepvállalása • Agrártudományi kutatások • 

Weboldal:
www.eme.ro

Copyright 2018. Kolozsvári Akadémiai Bizottság | All Rights Reserved | Created by NeSoft