Partiumi Keresztény Egyetem

Cím:

Ország: Románia

Irányítószám: 410209

Város: Nagyvárad (Oradea)

Utca, házszám: Primariei 27.

Tel: +40 259 418252 Fax: +40 259 418252

 

Vezető:

Neve: Pálfi József

Beosztása: Rektor

Tel: +40 259 418244

Fax: +40 259 418252

E-mail: partium@partium.ro

Tevékenységek:

Az egyetem célja a romániai magyar nyelvű oktatás és kutatás rendszerének szerves részeként hozzájárulni a magyar felsőoktatás fejlesztéséhez, biztosítani nemzeti közösségünk számára a magasan képzett, nemzetközileg is versenyképes szakemberekkel való utánpótlást az anyanyelvű oktatás keretei között. A tudományos kutatás állandó és szerves alkotó részét képezi a Partiumi Keresztény Egyetem tevékenységének, amelyben az oktatók irányításával hallgatóink is részt vállalnak.A Társadalomkutató Műhely 1994-től működik a Társadalomtudományi Tanszék keretében. A Vizuális Alkotás és Nevelés Kutatóműhely (VAN) 2006-ban alakult a PKE Képzőművészeti Tanszék keretén belül, abból a felismerésből adódóan, hogy szükséges megteremteni egy platformot a vizuális alkotás és nevelés problematizálására és kutatására. Kutatóműhelyünk tevékenységei: a tanszéken zajló minőségoktatás támogatása és a szak akkreditációs anyagának előkészítése; tudományos és művészeti konferenciák, rendezvények szervezése; hallgatói tehetséggondozás szervezése és a hallgatók bevonása a Kutatóműhely munkájába, valamint a Kutatóműhely weboldalának tartalomfejlesztése. A Közgazdaságtan Tanszék tudományos műhelyének tevékenysége a romániai, erdélyi és partiumi, gazdasági kérdések tanulmányozásával foglalkozik, probléma-centrikus és cselekvésorientált perspektívában. Főbb kutatási témák: intenzív gazdasági fejlődés és az állandó gazdasági növekedés; regionális fejlődés prognózisa; faluturisztikai potenciál felmérése; online marketing stratégiák; monetarizmus Romániában és Magyarországon az átmeneti időszakban; a humántőke szerepe a belső gazdasági fejlődésben; az elektronikus kereskedelem és az e-business fejlődése Romániában; a csőd jogi vonatkozásai

Kutatási területek:

• Nemzeti és vallási közösségek és identitás • Régiókutatás • Oktatási struktúrák • Munkaerőpiac • Gazdasági-társadalmi fejlesztési stratégiák • Vizuális alkotás és nevelés • Intenzív gazdasági fejlődés és az állandó gazdasági növekedés • Regionális fejlődés prognózisa; faluturisztikai potenciál felmérése • Online marketing stratégiák • Monetarizmus Romániában és Magyarországon az átmeneti időszakban • A humántőke szerepe a belső gazdasági fejlődésben • Az elektronikus kereskedelem és az e-business fejlődése Romániában • A csőd jogi vonatkozásai 

Weboldal:
www.partium.ro

Copyright 2018. Kolozsvári Akadémiai Bizottság | All Rights Reserved | Created by NeSoft