Tudományos díjak szabályzata

Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Tudományos díjak szabályzata

 

A díjakról

            A Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Területi Bizottsága 2012. június 23-i testületi ülésén úgy határozott, hogy a romániai magyar tudományos élet ösztönzésére, szakmai értékrendszerének folyamatos szabályozása céljából évente kiosztandó díjakat alapít. A díjakat olyan romániai magyar tudósok, kutatók jutalmazására kell fordítani, akik jelentős tudományos munkásságot mutattak fel életük során, kiemelkedő eredményt értek el, vagy fiatal kutatóként hoztak létre jelentős teljesítményt.

A díjazással egyaránt jutalmazni és ösztönözni kívánja a jelentős eredményt elért fiatalokat, el kívánja ismerni idősebb tudósoknak a képzésben, iskolateremtésben, szervezésben felmutatott teljesítményét, valamint azoknak a kiadóknak, szerkesztőségeknek, személyeknek a munkáját, amelyek és akik különösen kitűnnek a tudomány igényes közvetítésében, a tudománynépszerűsítésben, a tudományos munkák szakszerű és tárgyilagos bírálatában.

Ennek megfelelően a díjat az MTA Kolozsvári Területi Bizottsága évente három kategóriában ítéli oda:

 

A) Fiatal Kutatói Díj

A díj odaítélésében általános szempont maga a tudományos teljesítmény és annak közösségi hatása (legalább olyan értelemben alapkutatások esetében, hogy a hazai képzést, a további kutatásokat erősítse), különös tekintettel az előző egy évben felmutatott teljesítményre. Minden évben két Fiatal Kutatói Díjat lehet kiosztani. Az egyik díjazottnak a természettudományok, a másiknak a társadalomtudományok területéhez kell tartoznia. A természettudományok területén a jegyzett szaklapokban történő publikálást is figyelembe veszi az elbíráló bizottság. A Fiatal Kutatói Díj odaítélésének korhatára 35 év, nem feltétele a köztestületi tagság. 

 

B) A Tudomány Erdélyi Mestere Díj

A díj odaítélésében általános szempont maga a tudományos teljesítmény és annak közösségi hatása (legalább olyan értelemben alapkutatások esetében, hogy a hazai képzést, a további kutatásokat erősítse), különös tekintettel a jelöltnek a hazai tudományos képzésben betöltött szerepére, a tudományszervezés, tanítványai intézményi státusának biztosítására, valamint a díjazásra jelölt személyiség tudományos működésének egészére. Ebben a kategóriában nincsen korhatár, de feltétele a köztestületi tagság.  Évente egy A Tudomány Erdélyi Mestere Díj osztható ki.

 

C) A Tudományközvetítés és a Tudományos Bírálat Díja

A C) kategóriában a megítélésben fontos szempont a nyelvi (szaknyelvi és stiláris) gondozottság. Ebben a kategóriában nincsen korhatár. Évente egy A Tudományközvetítés és a Tudományos Bírálat Díja osztható ki.

 

 1. A díjazás alkalmai

A díjak évente egy alkalommal kerülnek átadásra, lehetőleg a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmával.

 2. A díjak összege

Minden díj egy, a díjazás tényét és tömör indoklását rögzítő oklevélből és minimálisan 500 (az 1. kategóriában: 2x500)  Euró értékű pénzjutalomból áll.

 3. Javaslatok a díjazásra

A díj  kitüntetettjeire minden év október 15-ig tehetnek javaslatot:

- a Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Területi Bizottságának szakbizottságai, kategóriánként egy-egy jelöléssel,

- valamint az MTA romániai külső tagjai, szintén egy-egy jelöléssel, kizárólag saját szakterületükről.

            Az A) és B) kategóriákra vonatkozó javaslathoz indoklást, valamint a javasolt személy tudományos életrajzát szükséges mellékelni, a C) kategóriához az indoklást. A díjra vonatkozó javaslatokat a MTA KAB Titkársága (Kolozsvár, Ion Ghica u. 12 szám) gyűjti össze.

4. A díjak odaítélése

A díjak odaítéléséről a Területi Bizottság mindenkori vezetősége dönt titkos, egymástól független pontozással. A döntésben résztvevő öt személy (elnök, alelnökök, tudományos titkár) mandátuma idején díjazásban nem részesülhet.

A díjak nem kerülnek kiosztásra: amennyiben nincs megfelelő jelölt, vagy ha a Bizottság nem rendelkezik kerettel a pénzjutalom fedezésére.

5. A felhívás közzététele

A javaslattételre vonatkozó Felhívás a KAB honlapján jelenik meg (www.kab.ro).

Copyright 2017. Kolozsvári Akadémiai Bizottság | All Rights Reserved | Created by NeSoft