2016

A Magyar Tudomány Ünnepe

Tudományos konferencia

gróf  Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából

 

Kolozsvár, 2016. november 4.

 

          A Kolozsvári Akadémiai Bizottság 2016. novemberében a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából ünnepi eseménysorozatot szervez gróf  Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából. A rendezvény társszervezője a Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem. 2016. november 4-én délelőtt tudományos ülésszakra kerül sor. A konferencia előadói a Széchenyi István politikai és közgazdasági eredményeinek méltatása mellett irodalmi és színházi munkásságát is érintik. A konferenciát követően, a délután folyamán a Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának szervezésében levetítik A hídember című, Bereményi Géza által rendezett filmet. Az eseményen jelen lesz Eperjes Károly színművész, a film főszereplője is.

 

PROGRAM:

Helyszín: Babeș-Bolyai Tudományegyetem Aula Magna terem

9.30–10.00    Megnyitó, köszöntő beszédek:

                      Mile Lajos, Magyarország Kolozsvári Főkonzulja

                      Salat Levente, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke

                      Soós Anna, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem tagozatvezető rektorhelyettese

                      Fellép a Babeș-Bolyai Tudományegyetem kórusa.

 

10.00–10.30    Horkay Hörcher Ferenc egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, az MTA BTK Filozófiai Intézet

                       A művelt polgár mint nemzeti érdek: Széchenyi István politikai programjának aktualitása a 21. században

10.30–11.00    Egyed Ákos, az MTA külső tagja, Kolozsvár

                       Széchenyi és Erdély 1848-ban

11.00–11.30    Pletl Rita egyetemi tanár, Sapientia EMTE Marosvásárhely

                       Döbling szimbolikus univerzuma

11.30–11.50    Szünet

11.50–12.20    Egyed Emese egyetemi tanár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

                       Széchenyi István színházi projektuma

12.20–13.00    Bélyácz Iván, az MTA tagja, Pécs

                       Széchenyi pénzügyi eszméi a Hitel című műve tükrében

13.00               A Kolozsvári Akadémiai Bizottság tudományos díjainak átadása

 

18.00              A Bereményi Géza által rendezett A hídember c. film vetítése a Sapientia EMTE Kolozsvári karának épületében,                                 utána  találkozó Eperjes Károly színművésszel

 

----------------------------------------------------

 

Magyar Tudomány Ünnepe

Marosvásárhely, 2016. november 11.

Sapientia EMTE Műszaki és Humántudományok Kar, Marosvásárhely-Koronka

 

Oknyomozó tudomány. Adottságok és lehetőségek a magyar tannyelvű szakképzésben.

A KAB Oktatás-nevelési és pszichológiai Szakbizottság konferenciája

 

 

A Magyar Tudomány Ünnepe eseménysorozat keretében a KAB Oktatás-nevelési és pszichológiai Szakbizottsága által tervezett rendezvény címe: Oknyomozó tudomány. Adottságok és lehetőségek a magyar tannyelvű szakképzésben. A konferenciát a magyar tannyelvű szakképzés problémáit tárgyaló kerekasztal-megbeszélés követi, majd sor kerül a mérnök-szakos pedagógusjelöltek fórumára.

 

PROGRAM 

10.00-10.15             Megnyitó: dr. Dávid László, a Sapientia EMTE rektora

 

Tematikus előadások, 230-as terem

10.15-10.40           Pletl Rita: A magyar tannyelvű szakképzés általános helyzete (egy empirikus kutatás tanulságai)

10.40-10.55           Harangus Katalin, Kátai Zoltán: IKT eszközök és e-learning a magyar tannyelvű szak- és tanárképzésben

10.55-11.10           Szentes Erzsébet: Pályaorientáció és pályaszocializáció szakközépiskolások és szakiskolások körében

11.10-11.25           Kátai Zoltán, Harangus Katalin: Szövegértelmezés versus algoritmikus gondolkodás

11.25-11.40           Horváth Zsófia: A tanár társadalomban betöltött szerepe tanárképzős hallgatók és gyakorló pedagógusok                                        szemszögéből

 

11.40-12.00           Kávészünet

 

12.00-14.00 Kerekasztal (régiós helyzetképek a szakképzés problémáiról), Szenátus terem

 

14.00-15.00 Ebéd, Sapientia étkezde

            

Tapasztalatcsere: kisebbségi kutatások tanulságai, Szenátus terem

15.00-15.20 Márkus Zsuzsanna: Határon túli magyar hallgatók intézményi integrációja

15.20-15.40 Stark Gabriella: Pedagógusképzés a BBTE Szatmári Tagozatán a hallgatók és a véndiákok szemszögéből

15.40-16.00 Bordás Andrea: Romániai magyar pedagógusok elképzelései a szakmai fejlődésről

16.00-16.20 Tódor Imre: A tanulók középiskola-választási döntés mechanizmusai szektorközi megvilágításban 

16.20-16.40 Kérdések

 

16.40-17.00 Kávészünet

 

Mérnök szakos pedagógusjelöltek fóruma, Szenátus terem

17.00-17.10 Sorbán Emese: Algoritmika látóknak

17.10- 17.20 Nyikó Anetta: Algoritmika nemlátóknak

17.20-17.30 Kapás Zoltán: Tanulói motiváció a digitális világban: perszonalizáció

17.30-17.40 Gyéresi Hunor: Képességfejlesztő oktatás

17.40-17.50 Maxim Róbert: Egyetemi hallgatók értékvilágának sajátosságai a társadalmi nemek mentén

17.50-18.00 Pap Péter: Hatékony tanulásszervezési módok

18.00-18.10 Kérdések

 

18.10-18.20 A rendezvény zárása

 

 

 

----------------------------------------------------

 

Magyar Tudomány Ünnepe

Csíkszereda, 2016. november 18.

Sapientia EMTE, Csíkszereda, Szabadság tér, 1. szám, 15-ös előadó

 

Az oknyomozó tudomány a székelyföldi agráriumban

A KAB Agrártudományi Szakbizottságának konferenciája

 

 

A Székelyföld megmaradásának, felemelkedésének alapja a vidékfejlesztés, a fenntartható fejlődés, ennek keretében hangsúlyos szerepe van a térségi adottságokat minél magasabb szinten hasznosítani tudó mezőgazdasági tevékenységnek. A 2007-2008-as gazdasági válság utórezgései, a klímaváltozás, az orosz embargó, a tejkvóta megszünése, az USA-EU Szabadkereskedelmi Tárgyalásokról kiszivárgott hírek, a Brexit mind éreztetik hatásukat Székelyföld mezőgazdaságában. A Magyar Tudomány Ünnepe – 2016 (mottója Az oknyomozó tudomány) keretében tartandó előadások a tudomány legújabb megvalósításait próbálják segítségül hívni a hegyvidék legfontosabb agrártevékenységében, a nagykiterjedésű hegyi kaszálók fantasztikus biodiverzitásának megőrzésére, ésszerű, tudományos felhasználására az állattenyésztésben, elsősorban a hegyitarka szarvasmarha-tenyésztésben. Hangsúlyosan szerepel a burgonyatermesztés, valamint a növénytermesztés diverzifikálása. Mindezekhez szorosan kapcsolódnak aggodalmaink, ezen keresztül előadásaink a szabadkereskedelmi tárgyalások titkosságáról, ezek fellazító hatásairól a géntechnológia, élelmiszerbiztonság, környezetvédelem terén. A konferencia előadói a tudomány, a gyakorlati agrárium, a felsőoktatás jeles szakemberei, képviselői. Célunk a tudomány, a kutatások eredményeinek meggyőző bemutatása, tudatosítása, bizonyos részek azonnali alkalmazhatóvá tétele. Próbáljuk befolyásolni döntéseikben az agrárpolitika képviselőit, hozzájátulni a tudatos vásárlói kör kialakításához, bővítéséhez.

 

PROGRAM

 

9.30 – 9.40 Megnyitó: Tiboldi István, MTA – Kolozsvári Akadémiai Bizottság alelnöke, Agrártudományi Szakbizottság elnöke

9.40 - 10.40 Seregi János professor emeritus, Állatorvostudományi Egyetem, Budapest: Gróf Festetics Imre, a mendeli genetika „nagyapja”. Élete, munkássága, emlékének ápolása

10.40 – 11.00 Sólyom Gizella ny. igazgató, Állatnemesítő és Szaporodásbiológiai Hivatal, Hargita megye: A modern genetika szakszerű alkalmazása a hegyitarka szarvasmarha-tenyésztésben Székelyföldön

11.00 – 11.20 Tiboldi István, alelnök, MTA – Kolozsvári Akadémiai Bizottság: Oknyomozó tudomány: hol, meddig és miképpen az USA-EU szabadkereskedelmi tárgyalások esetén a géntechnológia, élelmiszerbiztonság, környezetvédelem terén a hegyvidéki mezőgazdaságban

11.20 – 11.40 Ferenczy Ferenc főállatorvos, laboratóriumvezető, Székelykeresztúri Küküllő Tejszövetkezet: Tudományos alapelvek a higénikus tejtermelésben és tejfeldolgozásban

11.40 – 12.00 Mara Gyöngyvér egyetemi docens, Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Biomérnöki Tanszék: A talajbaktériumok jellemzése növényi növekedés serkentő tulajdonságaik alapján

12.00 – 12.20 Salamon Rozália Veronika egyetemi docens, Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Élelmiszer-tudományi Tanszék:  Savós sör vagy Attila, az istenek itala

12.20 – 12.50 Szünet

12.50 – 13.10 Sztankovszky Attila tanácsos, Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség, Hargita megye: Növényvédőszerek, növényvédelem a Transzatlanti Szabadkereskedelmi Tárgyalások tükrében

13.10 – 13.30 Máthé Emma tanácsos, Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány, Csíkszereda: Oknyomozó tudomány a modern agrártechnológiák elsajátításában a székelyföldi felnőttképzésben

13.30 – 13.50 Tiboldi László elnök, Csíkszéki Mezőgazdászok Egyesülete, Csíkszereda: Tudásalapú diverzifikáció a hegyvidéki agrártermelésben- és feldolgozásban

13.50 – 14.10 Antal Attila ny. igazgató, Mezőgazdasági Igazgatóság, Hargita megye: A székelyföldi hegyi kaszálók a biodiverzitás világranglista élén. Őrizzük és használjuk ésszerűen!

14.10 – 15.00 Kérdések, hozzászólások, összegzés, zárszó

 

-----------------------------------------------------

Magyar Tudomány Ünnepe

Temesvár, 2016. november 26.

Új Ezredév Református Központ, Temesvár, Splaiul Morarilor 1/B

 

Modernizáció és következményei a Bánságban

a KAB Bánsági Regionális Munkabizottságának konferenciája

 

 

16:00 Megnyitó, üdvözlő beszédek

 

16:15 – 18:00 Tudományos ülésszak, első tömb

Albert Ferenc szociológus: Bánság a modernizáció útján

Bodó Barna egyetemi docens, Sapientia EMTE: Bánság, mint modernizációs közeg

Matekovits György fogszakorvos, orvosi szakíró: A magyar fogorvosi oktatás úttörője: Nedelkó Döme

Simó Attila kutató, Temesvári Műszaki Egyetem, Villamosenergetika Rendszerek Elemzése és Optimalizálása Kutatói Központ: Ipari villamosenergia-átviteli hálózatok hossztávú dinamikus bővítése mesterséges intelligencia technikák segítségével

Szövérdfi-Szép Zoltán borszakértő, sérültfejlesztő szakember: Társadalmi felelősségvállalás: bor és fogyatékosság kapcsolata

Jancsó Árpád mérnök: Széchenyi István közlekedésügyi megvalósításai a Bánságban

Jancsó Árpád: Iconographia Temesvariensis 1716 – Könyvbeutató

 

18:00 – 18:25 Kávészünet

 

18:25 – 20:25 Tudományos ülésszak, második tömb

Magyari Sára egyetemi adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem, Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék: Multikulturalitás a temetőkben

Erdei Ildikó egyetemi adjunktus, Temesvári Nyugati Tudományegyetem: A temesvári magyar közösség jövőképe - Backcasting scenario műhelyek tanulságai

Kovács Laura egyetemi tanár, Bécsi Műszaki Egyetem: Temesvári alapokkal a számítástechnika tudományos világában

Kovács Levente egyetemi tanár, Óbudai Egyetem: Automatizálási módszerek az élettani és kórélettani folyamatokban

 

20:25 – 21:00 Fogadás

 

-----------------------------------------------------

Magyar Tudomány Ünnepe

Bukarest, 2016. november 4.

Bukarest I. református egyházközség tanácsterme, str. Luterană nr. 13 b, Sectorul 1. Bucureşti

 

Mindennapi oxigénünk - avagy miért Ne bántsátok a lombokat?

a KAB Bukaresti Regionális Munkabizottságának rendezvénye

 

2016. november 4-én 18.00 órai kezdettel Bukarestben tart előadást dr. Öllerer Kinga ökológus a Román Akadémia Biológiai Intézetének tudományos munkatársa, a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületének tagja a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében. Előadásának címe: Mindennapi oxigénünk - avagy miért Ne bántsátok a lombokat?

Szervezők: az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság Bukaresti Regionális Munkabizottsága, Calvineum - Bukarest I. Református Egyházközség - Koós Ferenc Kör

 

Copyright 2018. Kolozsvári Akadémiai Bizottság | All Rights Reserved | Created by NeSoft