Társadalomtudományi Seregszemle

Társadalomtudományi Seregszemle
Társadalomtudományi Seregszemle 2024. február 23. Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara, C007-es terem   A KONFERENCIA PROGRAMJA   1. panel – Moderál dr. Vajda András 10:00 - dr. Gagyi József: Gép-evolúció. A titkos recept 10:10 - dr. Zsigmond István: Tükrözött osztályterem és kritikai gondolkodás a mesterséges intelligencia korában 10:20 - dr. Sántha Ágnes: Társadalmi és nemi különbségek a számítógépes gondolkodásban 10:30 - dr. Lupescu Radu: Egy 17. századi iskolabentlakás Kolozsváron 10:40 - dr. Bálint Gyöngyvér: A szabadidős tevékenységek mintázatai Sepsiszentgyörgyön a koronavírus idején 10:50 - dr. Kovács Barna: A kérdés megértésének kérdése. Egy kísérletszerűség   11:00 – Vita, kérdések 11:10 – Kávészünet   2. panel – Moderál dr. Zsigmond István 11:30 - dr. Bodó Julianna: Informalitás a szimbolikus térhasználatban 11:40 - dr. Lukács-Márton Réka: Mentális egészség és mesterséges intelligencia 11:50 - dr. Biró A. ...

Szakbizottsági elnököt választott az Agrártudományi szakbizottság

Szakbizottsági elnököt választott az Agrártudományi szakbizottság

Új elnököt választott a KAB Agrártudományi szakbizottsága. Az új elnök, Kentelky Endre-Csaba a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának Kertészmérnöki Tanszékén docens. Jelen madátuma a KAB testületében 2026-ig tart.

Szimbiózis - interdiszciplináris tudományos műhely

Szimbiózis - interdiszciplináris tudományos műhely
A Kolozsvári Akadémiai Bizottság Fizika szakbizottsága Szimbiózis címmel interdiszciplináris tudományos műhelyt szervez fizikus doktoranduszok és mesteris diákok számára.A rendezvény célja megismertetni a doktoranduszokkal és mesteris diákokkal egymás kutatási témakörét és eredményeit, megosztani olyan matematikai és számítógépes módszereket, technikákat, melyek a tudomány gyors fejlődése miatt nem kapnak helyet a fizikusok képzésében, de mesteri és doktori szintjén jó szolgálatot tesznek. Ugyanakkor azt is megmutatni, hogy a fizikusok alapeszközeit miképpen lehet más területeken értékesíteni. A diákok előadásokat fognak tartani saját kutatási eredményeikről. Ezeket szabad beszélgetések követik. Tervezünk pár speciális előadást, amelyekben új, vagy nemrég megismert számítógépes technológiákat, matematikai vagy programozási módszereket mutathatnak be a diákok vagy tanárok. ...

SUMMA Nagy Zoltán Kálmán vegyészmérnökkel

SUMMA Nagy Zoltán Kálmán vegyészmérnökkel

A SUMMA beszélgetéssorozat legújabb adásában Nagy Zoltán Kálmán, a Purdue Egyetem, Davidson School of Chemical Engineering és a Loughborough Egyetem professzora enged betekintést azokba a technológiákba, amelyekre a legmodernebb gyógyszerkészítési eljárások támaszkodnak.

A beszélgetés a YouTube-on: link

 

Pályaorientációs, önismereti és anyanyelvi képzés a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület Alumni Programjában

Pályaorientációs, önismereti és anyanyelvi képzés a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület Alumni Programjában
A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület Alumni Programja keretében háromnapos pályaorientációs, önismereti és anyanyelvi képzésen vesznek részt 11-12. osztályos tanulók (a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíjasai közül). A program több helyszínen zajlik. A programról röviden:  A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület (www.nyilasmisi.ro) több mint 20 éve folyó tehetségsegítő munkája során visszatérő kérdésként merül fel a továbbtanulás. A tapasztalatunk az, hogy az iskolák nem fordítanak kellő figyelmet sem végzőseik utánkövetésére, sem az érettségi előtt állók felkészítésére a pályaválasztásra. A fiatalok nincsenek tisztában azzal, hogy milyen pálya, hivatás felé irányíthatnák figyelmüket, a felsőfokú oktatási intézménybe történő felvételi nem ritkán esetleges. ...

Pályázati felhívás - 2024./I.

Pályázati felhívás - 2024./I.
A Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöksége pályázati felhívást tesz közzé a 2024./I. támogatási időszakra. A szakbizottságokon keresztül benyújtandó pályázatok tudományos konferenciák, szimpóziumok, workshopok, egyéb rangos tudományos rendezvények megszervezésére valamint kiadványok megjelentetésére igényelhetnek támogatást.  Pályázatot nyújthatnak be az MTA romániai külső tagjai és köztestületi tagjai.  A 2024/I. támogatási periódusban támogatott programok  2024. szeptember 15. előtt kell megvalósuljanak. A pályázatok benyújtásának határideje 2024. február 29., csütörtök 23:59.   A részletes tudnivalókat az alábbi letölthető dokumentumok tartalmazzák. ...

Digitális Bölcsészeti Műhely

Digitális Bölcsészeti Műhely
Digitális Bölcsészeti Műhely HU A Kolozsvári Akadémiai Bizottság, a BBTE Hungarológia Doktori Iskola és a BBTE Történelem. Civilizáció. Kultúra Doktori Iskolája által szervezett műhely célja, hogy elismert helyi és magyarországi szakemberek segítségével a magyar bölcsész doktori és posztdoktori hallgatók számára rálátást biztosítsanak a digitális bölcsészet friss eljárásaira, elméleti és gyakorlati megoldásaira, korszerű hazai, magyarországi és nemzetközi projektjeire.A műhely résztvevői doktori és posztdoktori hallgatók humán tudományi szakterületekről (irodalomtudomány, nyelvészet, néprajz, antropológia, történettudomány, filozófia). ...

SUMMA Berszán István irodalom- és gyakorláskutatóval

SUMMA Berszán István irodalom- és gyakorláskutatóval

SUMMA sorozat újabb beszélgetéssel gyarapodott. Ezúttal Berszán István irodalom- és gyakorláskutatóval, a BBTE Bölcsészettudományi Kara, Magyar Irodalomtudományi Intézete egyetemi tanárával beszélgetett Pákai Enikő.

Az interjút az Erdélyi Figyelő YouTube-csatornáján illetve Facebook-oldalán lehet megtekinteni.

A sorozat a Román Televízió kolozsvári területi stúdiója és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság együttműködése keretében készül.

Az anekdotizmus modernsége. Kísérlet egy makacs előítélet felülvizsgálatára

Az anekdotizmus modernsége. Kísérlet egy makacs előítélet felülvizsgálatára
  A Kolozsvári Akadémiai Bizottság Artes Liberales című előadássorozatában 2024-ben első vendégünk Gintli Tibor irodalomtörténész,  az ELTE Bölcsészettudományi Kara, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének igazgatója, a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék vezetője, az MTA doktora. Előadásának címe: Az anekdotizmus modernsége. Kísérlet egy makacs előítélet felülvizsgálatára.  Az előadás a magyar irodalomtörténet-írásnak azt a régi előítéletét igyekszik megcáfolni, amely az anekdota műfaját és az anekdotikus elbeszélésmódot végérvényesen elavult poétikai formaként értékeli. Bemutatja, hogy az anekdotikus narráció a modernség korszakában is képes volt a megújulásra és jelentős művek születését inspirálta. Helyszín: az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság székháza, Kolozsvár, Ion Ghica u. 12. Időpont: 2024. január 16. ...

Óvodás- és kisiskoláskori fejlődési eltérések. Kihívás vagy lehetőség?

Óvodás- és kisiskoláskori fejlődési eltérések. Kihívás vagy lehetőség?
Óvodás- és kisiskoláskori fejlődési eltérések. Kihívás vagy lehetőség? ...

A magyar országgyűlés dualizmus kori története - kultúrtörténeti megvilágításban

A magyar országgyűlés dualizmus kori története - kultúrtörténeti megvilágításban
Az Artes Liberales sorozatban tart előadást a KAB meghívására Cieger András, az MTA doktora, történész, a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos tanácsadója. Előadásának címe: A magyar országgyűlés dualizmus kori története - kultúrtörténeti megvilágításban A kiegyezést követő öt évtized a hazai parlamentarizmus virágkora volt, a politikai rendszer minden belső problémája dacára. Ennek ellenére korábban a hatalomgyakorlás központját mindennapos működése közben átfogóan nem vizsgálták. Az előadás középpontjában nem az országgyűlésben lezajlott viták, a köztörténetből ismerős csatározások vagy a hatalomgyakorlás fonákságai állnak. ...

Mikro- és makrodramaturgiák a táncban

Mikro- és makrodramaturgiák a táncban
Hogyan dolgozik egy táncdramaturg? Milyen dramaturgiai kérdések merülhetnek fel egy helyspecifikus táncelőadás létrehozásánál? Az előadás az új dramaturgia ‘alapító anyja’, Marianne Van Kerkhoven által létrehozott két fogalom, a mikro és a makro dramaturgia nézőpontjából vizsgálja meg egy kortárs táncelőadás (Jody Oberfelder Projects: On the Move Shortly) létrehozásának munkafolyamatát, és elemzi végig az alkotófolyamat során a dramaturg szemszögéből a mozgásba hozott dramaturgiákat.   A KAB Színháztudományi szakbizottsága felkérésére Trencsényi Katalin dramaturg, a Helsinki Uniarts egyetem oktatója tart online előadást Mikro- és makrodramaturgiák a táncban címmel.  Az előadás időpontja: 2023. december 11., hétfő 17:00 (romániai idő szerint).  A csatlakozáshoz szükséges Zoom-link. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! ...

Modern ipari digitalizációs rendszerek alkalmazása integrált gyógyszergyártási technológiák optimalizálására

Modern ipari digitalizációs rendszerek alkalmazása integrált gyógyszergyártási technológiák optimalizálására
Az Artes Liberales sorozat keretében Nagy Zoltán Kálmán, a Purdue Egyetem, Davidson School of Chemical Engineering és a Loughborough Egyetem professzora tart előadást Kolozsváron.   Az előadás címe: Modern ipari digitalizációs rendszerek alkalmazása integrált gyógyszergyártási technológiák optimalizálására A bemutató egy olyan új minőségtervezési konceptust vezet be, amelyben a folyamat-analitikai technológia (PAT) által biztosított információ-visszacsatolásra és a termékminőség alapján szabályozott gyártásra épül a folyamatok optimális megtervezése és vezérlése (quality-by-control, vagy QbC). Vizsgálja továbbá a matematikai modell alapú digitális tervezés (digital design) előnyeit, hiszen a digitális technológiák alkalmazása a személyre szabott, gazdaságos és környezetbarát gyógyszergyártási folyamatok kidolgozását és alkalmazását teszi lehetővé.   Időpont: 2023. december 5. ...

Felvételen a KAB tudományünnepi szimpóziumának két előadása

Felvételen a KAB tudományünnepi szimpóziumának két előadása
A KAB és BBTE Magyar Tagozata által közösen szervezett tudományünnepi szimpózium keretében elhangzott két előadás felvétele 2023. november 16-án a BBTE Aula Magna termében készült. Az előadás a BBTE Magyar Tagozata YouTube-csatornáján tekinthető meg.   Závodszky Péter biofizikus, az MTA rendes tagja:  Szervezetünk első védvonala - az immunrendszer működése a molekulák szintjén Az immunrendszer átszövi teljes szervezetünket, vannak sejtes és molekuláris elemei. Az előadásban elsősorban a molekuláris hálózat működése kerül bemutatásra és az, hogy kutatócsoportunk eredményei miként járulnak hozzá olyan betegségek, mint a koronavírus fertőzés, a sztrók vagy a szívinfarktus következményeinek csökkentéséhez. ...

Átadták a KAB 2023. évi tudományos díjait

Átadták a KAB 2023. évi tudományos díjait
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett konferencia keretében adták át a Kolozsvári Akadémiai Bizottság 2023. évi tudományos díjait. A Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Területi Bizottsága és az Erdélyi Múzeum-Egyesület közös ünnepségére Kolozsváron került sor, 2023. november 17-én. A KAB elnöksége a következő erdélyi szakembereknek ítélte oda a tudományos díjakat:   1. A Tudomány Erdélyi Mestere Díj Sándor József matematikusnak a kiemelkedő tudományos életművéért   2. Fiatal Kutatói Díj Szabó Zoltán-István gyógyszerészdoktornak a kiemelkedő tudományos teljesítményéért és a gyógyszerészképzésben kifejtett felelősségteljes munkája elismeréseként   3. A Tudományos Kiválóság Díja Kádár Edit nyelvésznek a tudományos kutatásban és képzésben betöltött szerepéért, az anyanyelvi nevelés megújításában elért eredményei elismeréseként   4. ...
Biocid anyagok eltávolítása a szennyvízből adszorpció révén - friss kutatási eredmény
Biocid anyagok eltávolítása a szennyvízből adszorpció révén - friss kutatási eredmény
A hólavina-tevékenység jellege az elmúlt évszázadban a Chornohora-hegységben (Keleti-Kárpátok, Ukrajna)
A hólavina-tevékenység jellege az elmúlt évszázadban a Chornohora-hegységben (Keleti-Kárpátok, Ukrajna)
Aceklofenák-tartalmú szálas szerkezetű amorf szilárd diszperzió előállításának optimalizálása centrifugális szálképző eljárással
Aceklofenák-tartalmú szálas szerkezetű amorf szilárd diszperzió előállításának optimalizálása centrifugális szálképző eljárással
Az Aranyos folyó szennyezőanyagainak hatása az algákra és a növényekre
Az Aranyos folyó szennyezőanyagainak hatása az algákra és a növényekre
A Whittaker eloszlás korlátlan oszthatósága
A Whittaker eloszlás korlátlan oszthatósága
Intenzív és komplex támogatást igénylő gyermekek életminőségének, aktivitásának és részvételének javítását célzó képzés
Intenzív és komplex támogatást igénylő gyermekek életminőségének, aktivitásának és részvételének javítását célzó képzés
Fémbevonat rétegek kopásállósága lézersugaras hőkezelés után
Fémbevonat rétegek kopásállósága lézersugaras hőkezelés után
Konferenciát tartottak a Magyar Nyelvjárások Napja alkalmából
Konferenciát tartottak a Magyar Nyelvjárások Napja alkalmából
A rák túlélőinek pszichoszociális ellátása: A nemzeti rákellenes tervek globális áttekintése
A rák túlélőinek pszichoszociális ellátása: A nemzeti rákellenes tervek globális áttekintése
Tudományos publikációk ismertetése
Tudományos publikációk ismertetése
Erdélyi nyelvészek is részt vesznek az MTA Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottsága munkájában
Erdélyi nyelvészek is részt vesznek az MTA Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottsága munkájában
Jelölési és pályázati lehetőség „A magyar nyelv és a tudományok – Szabó T. Attila-díj” (SzTAD) elnyerésére
Jelölési és pályázati lehetőség „A magyar nyelv és a tudományok – Szabó T. Attila-díj” (SzTAD) elnyerésére
Ökoturisztikai alkalmasság GIS alapú vizsgálata egy Kárpát-medencei geológiai komplexum területén
Ökoturisztikai alkalmasság GIS alapú vizsgálata egy Kárpát-medencei geológiai komplexum területén
Melyik típusú rákprogressziós félelem járul hozzá a román rákbetegek életminőségéhez a COVID-19 járvány idején?
Melyik típusú rákprogressziós félelem járul hozzá a román rákbetegek életminőségéhez a COVID-19 járvány idején?
Az általánosított Kaiser–Bessel ablakfüggvényről
Az általánosított Kaiser–Bessel ablakfüggvényről
A szabályos Coulomb-hullámfüggvények csillagszerűségéről
A szabályos Coulomb-hullámfüggvények csillagszerűségéről
A phi(n) és d(n) számelméleti függvényekre vonatkozó néhány egyenletről és  egyenlőtlenségről II.
A phi(n) és d(n) számelméleti függvényekre vonatkozó néhány egyenletről és egyenlőtlenségről II.
Erdélyi magyar különvélemény az 1980-as években
Erdélyi magyar különvélemény az 1980-as években
Munkamigráció - kutatási tapasztalatok
Munkamigráció - kutatási tapasztalatok
ClimateMed projekt Marosvásárhelyen
ClimateMed projekt Marosvásárhelyen

Társadalomtudományi Seregszemle

Társadalomtudományi Seregszemle
Társadalomtudományi Seregszemle 2024. február 23. Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara, C007-es terem   A KONFERENCIA PROGRAMJA   1. panel – Moderál dr. Vajda András 10:00 - dr. Gagyi József: Gép-evolúció. A titkos recept 10:10 - dr. Zsigmond István: Tükrözött osztályterem és kritikai gondolkodás a mesterséges intelligencia korában 10:20 - dr. Sántha Ágnes: Társadalmi és nemi különbségek a számítógépes...

Szakbizottsági elnököt választott az Agrártudományi szakbizottság

Szakbizottsági elnököt választott az Agrártudományi szakbizottság
Új elnököt választott a KAB Agrártudományi szakbizottsága. Az új elnök, Kentelky Endre-Csaba a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának Kertészmérnöki Tanszékén docens. Jelen madátuma a KAB testületében 2026-ig tart.

Szimbiózis - interdiszciplináris tudományos műhely

Szimbiózis - interdiszciplináris tudományos műhely
A Kolozsvári Akadémiai Bizottság Fizika szakbizottsága Szimbiózis címmel interdiszciplináris tudományos műhelyt szervez fizikus doktoranduszok és mesteris diákok számára.A rendezvény célja megismertetni a doktoranduszokkal és mesteris diákokkal egymás kutatási témakörét és eredményeit, megosztani olyan matematikai és számítógépes módszereket, technikákat, melyek a tudomány gyors fejlődése miatt nem kapnak...

SUMMA Nagy Zoltán Kálmán vegyészmérnökkel

SUMMA Nagy Zoltán Kálmán vegyészmérnökkel
A SUMMA beszélgetéssorozat legújabb adásában Nagy Zoltán Kálmán, a Purdue Egyetem, Davidson School of Chemical Engineering és a Loughborough Egyetem professzora enged betekintést azokba a technológiákba, amelyekre a legmodernebb gyógyszerkészítési eljárások támaszkodnak. A beszélgetés a YouTube-on: link  

Biocid anyagok eltávolítása a szennyvízből adszorpció révén - friss kutatási eredmény

Biocid anyagok eltávolítása a szennyvízből adszorpció révén - friss kutatási eredmény
A nemrégiben publikált kutatás egy megfelelő és olcsó adszorbens tanulmányozására, valamint a folyamatok fizikai–kémiai leírására fókuszált. Az esettanulmány bemutatja, hogy a benzalkónium-klorid (amely egy széles körben használt biocid) eltávolítására a könnyen hozzáférhető háztartási papír kiválóan alkalmas.  Az EME 2020-ban indult, interdiszciplináris, alkalmazott anyagtudományi...

Pályaorientációs, önismereti és anyanyelvi képzés a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület Alumni Programjában

Pályaorientációs, önismereti és anyanyelvi képzés a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület Alumni Programjában
A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület Alumni Programja keretében háromnapos pályaorientációs, önismereti és anyanyelvi képzésen vesznek részt 11-12. osztályos tanulók (a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíjasai közül). A program több helyszínen zajlik. A programról röviden:  A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület (www.nyilasmisi.ro) több mint 20 éve folyó...

Pályázati felhívás - 2024./I.

Pályázati felhívás - 2024./I.
A Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöksége pályázati felhívást tesz közzé a 2024./I. támogatási időszakra. A szakbizottságokon keresztül benyújtandó pályázatok tudományos konferenciák, szimpóziumok, workshopok, egyéb rangos tudományos rendezvények megszervezésére valamint kiadványok megjelentetésére igényelhetnek támogatást.  Pályázatot nyújthatnak be az MTA romániai külső tagjai és...

Digitális Bölcsészeti Műhely

Digitális Bölcsészeti Műhely
Digitális Bölcsészeti Műhely HU A Kolozsvári Akadémiai Bizottság, a BBTE Hungarológia Doktori Iskola és a BBTE Történelem. Civilizáció. Kultúra Doktori Iskolája által szervezett műhely célja, hogy elismert helyi és magyarországi szakemberek segítségével a magyar bölcsész doktori és posztdoktori hallgatók számára rálátást biztosítsanak a digitális bölcsészet friss eljárásaira, elméleti...

SUMMA Berszán István irodalom- és gyakorláskutatóval

SUMMA Berszán István irodalom- és gyakorláskutatóval
A SUMMA sorozat újabb beszélgetéssel gyarapodott. Ezúttal Berszán István irodalom- és gyakorláskutatóval, a BBTE Bölcsészettudományi Kara, Magyar Irodalomtudományi Intézete egyetemi tanárával beszélgetett Pákai Enikő. Az interjút az Erdélyi Figyelő YouTube-csatornáján illetve Facebook-oldalán lehet megtekinteni. A sorozat a Román Televízió kolozsvári területi stúdiója és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság...

Az anekdotizmus modernsége. Kísérlet egy makacs előítélet felülvizsgálatára

Az anekdotizmus modernsége. Kísérlet egy makacs előítélet felülvizsgálatára
  A Kolozsvári Akadémiai Bizottság Artes Liberales című előadássorozatában 2024-ben első vendégünk Gintli Tibor irodalomtörténész,  az ELTE Bölcsészettudományi Kara, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének igazgatója, a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék vezetője, az MTA doktora. Előadásának címe: Az anekdotizmus modernsége. Kísérlet egy makacs előítélet...