A KAB 2020-as tisztújító választásával kapcsolatos legfontosabb információk

A KAB 2020-as tisztújító választásával kapcsolatos legfontosabb információk
  A Magyar Tudományos Akadémia vezető testületeiben és területi bizottságaiban 2020 tavaszán kerül sor tisztújításra, így a Kolozsvári Akadémiai Bizottságnál (KAB) is. Megválasztásra kerülnek a KAB szakbizottságainak elnökei, ezt követően pedig júniusban a KAB elnöke és alelnökei. A 2020. évi választáson a KAB testülete által jóváhagyott Választási szabályzat érvényes: https://kab.ro/oldalak/kab/valasztas. A szakbizottságok elnökeinek megválasztása 2020-ban kizárólag elektronikusan zajlik a Magyar Tudományos Akadémia e-választási platformján. A hozzáféréshez az AAT rendszer belépési adatai használandók. Belépési oldal: https://aat.mta.hu/aat/ Az elektronikus felület használatára vonatkozó Technikai útmutató: KAB_technikai segédlet_2020. A választási felület 2020. március 20-30. között lesz aktív.   A szakbizottságok tagjainak listái a KAB honlapján: https://kab. ...

Közlemény

Közlemény

Tisztelt Ügyfeleink!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a KAB Titkársága 2020. március 31-ig otthonról dolgozik.

Elérhetőségeink:

Ímélcím: office@kab.ro

Telefonszám: 0787678591.

A Történelem – civilizáció – kultúra doktori iskola magyar doktorandusz konferenciája

A Történelem – civilizáció – kultúra doktori iskola magyar doktorandusz konferenciája
Részletes program: 09:00–09:10 A konferenciát megnyitják: dr. Maria Crăciun egyetemi tanár, a doktori iskola igazgatója és dr. Rüsz-Fogarasi Enikő dékánhelyettes, a doktori iskola tanára Moderátor: dr. Fodor János egyetemi tanársegéd 09:10–09:25 Gál Edina: Árvák és elhagyott gyermekek a nemzet szolgálatában (1903−1918) 09:25–09:40 Muhi Csilla: Tűzvédelmi intézkedések Szatmárnémetiben a dualizmus korában 09:40–09:55 Bonyhai Nóra: Az államosítás története Erdélyben 09:55–10:10 Valdman István: Erdélyi közbirtokosság a XX. század első felében 10:10–10:25 Kovács-Ungvári Rebeka: Jakabffy Elemér az Európai Nemzetiségi Kongresszuson (1925-1936) 10:25–10:40 Kérdések, vita   10:40–10:50 Kávészünet Moderátor : dr. ...

A térbeli Big Data és a földrajzi kutatások új irányai

A térbeli Big Data és a földrajzi kutatások új irányai
  Jakobi Ákos geográfus, az ELTE oktatója tart előadást A térbeli Big Data és a földrajzi kutatások új irányai címmel a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Földrajztudományi Szakbizottságának meghívására a BBTE Földrajz Kar (Clinicilor/Mikó u. 5–7) amfiteátrumában március 9-én, hétfőn 20 órától. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.   Szakmai körökben a Big Data néven ismert fogalom arra a hatalmas adatmennyiségre utal, amely információs világunkban gyorsan és folyamatosan keletkezik, s melynek feldolgozása a hagyományos kapacitásokkal és módszerekkel szinte megoldhatatlan kihívást jelent. A Big Data ennek ellenére mégis nagy lehetőségeket kínál. A sokáig csak virtuális melléktermékként számon tartott napi információhalmaz igazán akkor válik értékessé, amikor a különböző adatokat összekötjük, összefüggéseket, felismerhető mintázatokat találunk közöttük, s ebből értékelhető következtetéseket vonunk le. ...

Nyílt pályázati felhívás a Fiatal Kutatók Akadémiája tagságra 2020

Nyílt pályázati felhívás a Fiatal Kutatók Akadémiája tagságra 2020
A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) tagfelvételi pályázatot hirdet a 2020-2025 közötti periódusra. Az FKA egy nemzetközi minták alapján, 2019-ben alapított, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közfeladataival összhangban működő, alulról szerveződő tudományos társaság (https://mta.hu/fka). Az FKA az MTA testületeivel és tudományos osztályaival szorosan együttműködve részt vesz az MTA tudományos közéleti tevékenységében. ...

SUMMA: Interjú Szabó Loránd villamosmérnökkel

SUMMA: Interjú Szabó Loránd villamosmérnökkel

 

A beszélgetéssorozat újabb adásában Szabó Loránd villamosmérnökkel hallhatunk interjút. A Kolozsvári Műszaki Egyetem oktatójának kutatási területei mellett (mint a léptetőmotorok működése és a villamos gépek diagnosztikája) szó esik a villamosenergia-termelő berendezésekről és energiahordozókról is, árnyaltabban, mint ahogyan arról gyakran hallani szoktunk.
 
Ajánljuk figyelmükbe a beszélgetést.

 

 

A Bolyaiak bűvöletében – In memoriam Weszely Tibor

A Bolyaiak bűvöletében – In memoriam Weszely Tibor
  Weszely Tibor marosvásárhelyi matematikus, neves Bolyai-kutató 2019. december 5-én reggel életének 84. évében „ellibbent, akár az angyalok”: álmában érte a halál. Ránk hagyta több évtizedes tevékenységének eredményét: tizenegy, főleg a két Bolyai életével és munkásságával foglalkozó könyv, számtalan szaktanulmány, tudománytörténeti és tudománynépszerűsítő cikk. A két Bolyai szelleme olyan fantasztikus hatással volt rá már kisdiák korában, hogy egész életét kitöltötte a két zseniális tudós munkásságával való foglalatosság. Nem ismert akadályt, ha emlékük ébren tartása megkövetelte, hogy legyen bátorsága túllépni az akkori akadékoskodók gáncsoskodásain, mint tette azt, amikor az Illyés Ferenc székelykeresztúri tanár diákjai által faragott kopjafát kellett elhelyezni Domáldon, Bolyai János édesanyjának, Benkő Zsuzsannának a feltételezett sírhelyén. ...

Szabó T. Attila-díj – Jelölési és pályázati lehetőség

Szabó T. Attila-díj – Jelölési és pályázati lehetőség
Jelölési és pályázati lehetőség „A magyar nyelv és a tudományok – Szabó T. Attila-díj” (SzTAD) elnyerésére „A magyar nyelv és a tudományok – Szabó T. Attila-díj” elnyeréséreA SzTA-Díjat 2016-ban alapították olyan 45 év alatti szakemberek munkájának elismerése, akik munkásságuk során kiemelten figyeltek a magyar tudományos szaknyelv igényes használatára, fejlesztésére és ápolására. A díjat a Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNyT) iktatta díjai közé, és a Magyar Nyelvészeti Kutatóállomások Hálózatának (TERMINI) elismeréseként ítéli évente oda (oklevél + laudációk + emlékplakett + a díj összege). A 2020. évi díj odaítélésében a kuratórium kiemelten fogja értékelni a romániai (erdélyi) magyar szaknyelvek, terminológiák fejlesztésére irányuló törekvéseket. A SzTAD jelölés, illetőleg pályázás alapján ítélhető oda (határidő: minden év január 31.). Jelölni a sztad. ...

SUMMA: Interjú Albert Réka fizikussal, biológussal

SUMMA: Interjú Albert Réka fizikussal, biológussal

Albert Réka fizikus, biológus, a rendszerbiológia világszerte elismert szakértője. A SUMMA beszélgetés-sorozat újabb adásában szakmai útjának indulásáról, a tudomány élvonalához tartozó kutatásairól beszélget vele Pákai Enikő.

Ajánljuk figyelmükbe a beszélgetést.

Albert Réka november 8-án Kolozsváron tartott előadást a KAB MAgyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvényén.

Sajtóvisszhang

Sajtóvisszhang

Albert Réka professzor asszony díszelőadásáról és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság tudományos díjainak átadásáról készült televíziós beszámoló a következő linken tekinthető meg:

A Magyar Tudomány Ünnepe Kolozsváron - kiosztotta díjait a Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Átadta tudományos díjait a Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Átadta tudományos díjait a Kolozsvári Akadémiai Bizottság
A tudományos élet ösztönzése és méltatása céljával létrehozott díjakat adta át pénteken az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke a BBTE Aula Magna termében. A Tudomány Erdélyi Mestere Egyed Emese irodalomtörténész, a BBTE professzora, aki sokoldalú és elismert irodalomtudományi, irodalomközvetítői és irodalomszervezői munkája és iskolateremtő szerepe okán részesült a díjban. A Fiatal Kutatói Díjat Farkas Csaba matematikus, a Sapientia EMTE docense vehette át, aki diákként és kutatóként egyaránt magas szintű eredményeket ért el a matematika terén. A Tudományközvetítés és a Tudományos Bírálat Díját Dvorácsek Ágoston fizikus, a Bethlen Gábor Kollégium tanára vehette át a tehetségápolásban és a természettudományos ismeretek népszerűsítésében kifejtett eredményes, lelkes, odaadó és elkötelezett munkájáért. ...

Albert Réka professzor előadása Kolozsváron

Albert Réka professzor előadása Kolozsváron
Albert Réka erdélyi származású fizikus, aki alapfokú és mesteri tanulmányait a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem fizika szakán végezte, majd doktori fokozatot szerzett a University of Notre Dame keretében Barabási Albert-László szakmai vezetése alatt. Jelenleg a Pennsylvania State University professzora és egy orvosokból, biológusokból, fizikusokból és matematikusokból álló interdiszciplináris kutatócsoport vezetője. Albert Réka az amerikai Fizikai társulat választott tagja, 2007-ben megkapta a The National Science Foundation CAREER díját, és 2011-ben a Maria Goeppert-Mayer díjat. 2016-ban a Magyar Tudományos Akadémia külső taggá választotta. Albert Réka professzor Barabási Albert-Lászlóval együtt végezte a hálózatokkal kapcsolatos kutatásait, és együtt dolgozták ki az azóta híressé vált Barabási ‒ Albert modellt. ...

Emlékülés Eötvös Loránd halálának 100. évfordulóján

Emlékülés Eötvös Loránd halálának 100. évfordulóján
Báró Eötvös Loránd (1848-1919) kiemelkedő tudósa és közéleti személyisége volt Magyarországnak. A súlyos és a tehetetlen tömeg ekvivalenciáját igazoló mérése az Einstein-féle általános relativitáselmélet, torziós ingája pedig a tudományos szénhidrogénkutatás megalapozását tette lehetővé. Ezen felül miniszterként és a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként jelentős fejlesztéseknek volt az irányítója. Kiváló sportember is volt, mind a hegymászás, mind a lovassportok területén nagyszerű eredményeket ért el. Báró Eötvös Loránd életművével méltóvá vált arra, hogy a mai Kárpát-medencei magyar ifjúság számára példakép legyen. Báró Eötvös Loránd fizikus, geofizikus és a felsőoktatás megújítója halálának 100. évfordulója c. évfordulós magyar felterjesztés az UNESCO Általános Konferenciájának 39. ...

Regionális fejlődés a Kárpát-medencében. Múlt, jelen és jövő.

Regionális fejlődés a Kárpát-medencében. Múlt, jelen és jövő.

 

A KAB Földrajztudományi- és Közgazdaságtudományi szakbizottság az Iskola Alapítvánnyal közösen szervezik meg a Regionális fejlődés a Kárpát-medencében. Múlt, jelen és jövő című konferenciát 2019. november 6-án. A konferencia célja a Kárpát-medence régióinak gazdasági és demográfiai helyzetértékelése, a 20. századi történelmi fejlődési pályájuk bemutatása és jövőképük felvázolása.

Helyszín: Kolozsvár, Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár, Ion Mușlea díszterem (Lucian Blaga tér 1. szám, első emelet).

 

Részletes program

 

 

Interdiszciplináris párbeszéd VIII. Periódusok és rendszerek

Interdiszciplináris párbeszéd VIII. Periódusok és rendszerek
2019. november 7-8, között interdiszciplináris konferenciát szervez a Bolyai Társaság. A konferencia társszervezője Kolozsvári Akadémiai Bizttság. A konferencia témájának ötletét az adta, hogy az ENSZ Közgyűlése és az UNESCO a 2019. évre meghirdette A Kémiai Elemek Periódusos Rendszerének Nemzetközi Évét abból az alkalomból, hogy Dmitrij Mengyelejev 1869-ben mutatta be az Orosz Kémiai Társaságnak a kémiai elemek periódusos rendszerét. Mengyelejev elsőként vette észre, hogy az elemeket növekvő atomtömeg szerint rendezve a táblázat a fizikai-kémiai tulajdonságok periodikusságát mutatja. A rendszer logikája alapján meg merte változtatni az akkoriban ismert 63 elem vélt sorrendjét, és üres helyeket is fenntartott a szerinte hiányzó elemeknek, amelyeknek megjósolta a tulajdonságait. Mengyelejev a hírnevét elsősorban az előrevetítéseinek köszönhette, amihez nem kevés bátorságra volt szükség. Az általa feltételezett elemek felét a kutatások mára már bizonyították. ...

Föld alatt a Föld körül (3D vetítés)

Föld alatt a Föld körül (3D vetítés)
Egri Csaba (www.caverna.hu) Föld alatt a Föld körül – 3D vetítéssel egybekötött előadás Magyarország és a nagyvilág barlangjairól címmel tart előadást a BBTE Földrajz Kar (Clinicilor/Mikó u. 5–7.) amfiteátrumában november 11-én, hétfőn 20:00-tól, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Földrajztudományi Szakbizottságának meghívására. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Az előadó ajánlója: „Több mint 20 éve, hogy belecsöppentem a barlangok világába, ami azóta is rendületlenül magával ragad. A hazai barlangok megismerése után sok helyen jártam a föld alatt Európában (pl. Franciaország, Ausztria, Svédország, Szlovénia, Olaszország) de Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, Ausztráliában vagy éppen Új-Zéland barlangjaiban is volt szerencsém megfordulni. ...

Biocatalytic approaches in natural product synthesis

Biocatalytic approaches in natural product synthesis
 

Prof. Dr. Jörg Pietruszka angol nyelvű előadására kerül sor Kolozsváron.

Az előadás 2019. október 23-án, szerdán 12.00 órakor kezdődik a BBTE Kémia és Vegyészmérnöki Karának 97-es előadótermében (Arany János u. 11.).

Az előadást 16.00 órától nyitott kerekasztal-beszélgetés követi a Kar Tanácstermében.

További részletek: ide kattintva érhetőek el.

 

Summa: Beszélgetés Kristály Sándor matematikussal

Summa: Beszélgetés Kristály Sándor matematikussal
Ajánljuk figyelmükbe a SUMMA sorozat újabb adását, a Kristály Sándorral való beszélgetést.
A matematikus elmagyarázza kutatási területét (variációszámítás, Riemann-Finsler geometria), beszél arról, hogy miért fontos, hol alkalmazható, de arról is szó esik beszélgetésben, hogy milyenkor (is) foglalkoztatják matematikai problémák.
Az interjú elérhető ide kattintva.
 

Hálózatok és komparatisztika: a világirodalom hálózatai

Hálózatok és komparatisztika: a világirodalom hálózatai
  A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozatának éves nemzetközi konferenciájára kerül sor a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen, Kolozsváron, 2019. október 4-5. között. Szervezők: a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozata, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Tagozata és Magyar Irodalomtudományi Intézete. Társszervező: Bölcsészettudományi Központ, Irodalomtudományi Intézet. Organizing institutions: Hungarian Comparative Literature Association, Department of Hungarian Literary Studies of the Babeș-Bolyai University, The Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences in Cluj Co-organizer: Department of Literary Theory (Research Center for Humanities, Institute for Literary Studies, Budapest).   A KONFERENCIA PROGRAMJA / CONFERENCE PROGRAMME   Az előadások időtartama (a plenáris előadások kivételével) 20 perc, a vitára, kérdésekre újabb öt percet szánunk. / The timeframe of the presentations is 20 min. ...

Domus pályázati felhívás

Domus pályázati felhívás

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívást hirdet Domus magyarországi ösztöndíjak elnyerésére. 

Részletek a következő linken találhatóak: 
https://mta.hu/data/dokumentumok/magyar_tudomanyossag_kulfoldon/Domus_magyarorszagi_osztondij_palyazati_felhivas_2019_osz.pdf

A KAB 2020-as tisztújító választásával kapcsolatos legfontosabb információk

A KAB 2020-as tisztújító választásával kapcsolatos legfontosabb információk
  A Magyar Tudományos Akadémia vezető testületeiben és területi bizottságaiban 2020 tavaszán kerül sor tisztújításra, így a Kolozsvári Akadémiai Bizottságnál (KAB) is. Megválasztásra kerülnek a KAB szakbizottságainak elnökei, ezt követően pedig júniusban a KAB elnöke és alelnökei. A 2020. évi választáson a KAB testülete által jóváhagyott Választási szabályzat érvényes:...

Jhwh: Hóseás viharistene? Salamon templomszentelési imája

Jhwh: Hóseás viharistene? Salamon templomszentelési imája
  A teológiai és a vallástörténeti kutatások ma már egyetértenek abban, hogy az egyistenhit a többistenhitből alakult ki. Nagyon leegyszerűsítve ez az jelenti, hogy az egyik isten az idők folyamán átvette a többi isten szerepét és hatáskörét, míg végül kialakult az univerzális, mindenható Isten vallási képzete. Ez a folyamat nyomokban lekövethető a Héber Biblián belül is, ahol több szöveg is van, ahol...

Közlemény

Közlemény
Tisztelt Ügyfeleink! A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a KAB Titkársága 2020. március 31-ig otthonról dolgozik. Elérhetőségeink: Ímélcím: office@kab.ro Telefonszám: 0787678591.

A Történelem – civilizáció – kultúra doktori iskola magyar doktorandusz konferenciája

A Történelem – civilizáció – kultúra doktori iskola magyar doktorandusz konferenciája
Részletes program: 09:00–09:10 A konferenciát megnyitják: dr. Maria Crăciun egyetemi tanár, a doktori iskola igazgatója és dr. Rüsz-Fogarasi Enikő dékánhelyettes, a doktori iskola tanára Moderátor: dr. Fodor János egyetemi tanársegéd 09:10–09:25 Gál Edina: Árvák és elhagyott gyermekek a nemzet szolgálatában (1903−1918) 09:25–09:40 Muhi Csilla: Tűzvédelmi intézkedések Szatmárnémetiben a dualizmus...

A város hatása a kékhátú galambgomba ásványianyag-felvételére

A város hatása a kékhátú galambgomba ásványianyag-felvételére
  A kékhátú galambgomba (Russula cyanoxantha) közkedvelt faj az erdélyi gombászok körében, mivel egyike a leggyakoribb fajoknak a dombvidéki lombhullató erdőkben, ízletes és könnyen felismerhető. Kutatásunkban célul tűztük ki a gomba ásványianyag-felvételének a vizsgálatát Kolozsváron és a környező erdőkben. Összesen hat erdőből és a város központjában levő két parkból (Iuliu Hatieganu...

A térbeli Big Data és a földrajzi kutatások új irányai

A térbeli Big Data és a földrajzi kutatások új irányai
  Jakobi Ákos geográfus, az ELTE oktatója tart előadást A térbeli Big Data és a földrajzi kutatások új irányai címmel a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Földrajztudományi Szakbizottságának meghívására a BBTE Földrajz Kar (Clinicilor/Mikó u. 5–7) amfiteátrumában március 9-én, hétfőn 20 órától. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.   Szakmai körökben a Big Data néven ismert fogalom...

Jelentős tudományos eredmények ismertetése

Jelentős tudományos eredmények ismertetése
  A 2019-es év elején indította a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) a jelentős tudományos eredmények közérthető megjelenítését megcélzó projektjét. Ennek célja elsősorban társadalmi jellegű: hogy a fontos tudományos eredmények a nem szakmabeliek számára is elérhetővé, érthetővé váljanak. Ugyanakkor a KAB mint az MTA romániai területi bizottsága szeretné a romániai magyar kutatók...

Biogyógyszerek szárítása: gyorsan, nagy mennyiségben, hatékonyan

Biogyógyszerek szárítása: gyorsan, nagy mennyiségben, hatékonyan
A biogyógyszerek olyan készítmények, amelyeknek hatóanyaga biológiai forrásból származik. Előállításuk, lenyelhető tablettává formálásuk egyik fontos fázisa az anyag szárítása. Erre több hatékony módszer létezik, de azok, amelyek valóban gyorsan szárítanak nagy mennyiségű anyagot, a nagy hő – vagy pont ellenkezőleg – a fagyasztás miatt káros hatással lehetnek az anyag összetételére. Egy...

Bankmarketing Pitch. Menedzseri irányelvek banki termékek reklámozásához

Bankmarketing Pitch. Menedzseri irányelvek banki termékek reklámozásához
  A reklám két fő funkciója a fogyasztók figyelmének felkeltése és tájékoztatása a termékek és szolgáltatások piaci megjelenéséről és előnyeiről. A reklámok szerepe különösen fontos a banki szolgáltatások esetében, mivel a fogyasztók tájékozottsága a pénzügyi szolgáltatások terén alacsony. A bankok nagyon változatos termékportfóliót kínálnak végső fogyasztóknak...

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi
  2019. negyedik negyedévi lista A 2019-es évvel kezdődően a Kolozsvári Akadémiai Bizottság negyedévente megjelentet egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A lista a felhívást követően a szerzők által beküldött legújabb publikációkat tartalmazza. A felhívásban megjelent kritériumok a következők voltak: A természettudományok,...