TudományKöz - beszélgetések a tudományról: Éltető örömök, pusztító szenvedélyek

TudományKöz - beszélgetések a tudományról: Éltető örömök, pusztító szenvedélyek

 

2022. október 26-án szerdán 18.00 órakor kerül sor a Kolozsvári Akadémiai Bizottság kerekasztal-sorozata, a TudományKöz élettudományi beszélgetésére, amelynek témája: Éltető örömök, pusztító szenvedélyek. A beszélgetőtársak dr. Brassai Attiladr. Frigy Attila és dr. Gáspárik Andrea Ildikó, a marosvásárhelyi orvosegyetem oktatói.

A beszélgetés házigazdája és moderátora: dr. Ábrám Zoltán. A beszélgetés végigkövethető és a későbbiekben újrahallgatható a KAB YouTube csatornáján.

A YouTube-csatorna elérhetősége: YouTube csatorna

A labortevékenység szerepe a kémiaoktatásban

A labortevékenység szerepe a kémiaoktatásban

A labortevékenység szerepe a kémiaoktatásban

 

A tervezett rendezvény 2022. október 22-25. között, középiskolai kémiatanárok, valamint a BBTE Kémia és Vegyészmérnöki kara magyar tagozatának kémia és vegyészmérnöki szakos diákjai számára tartott workshop. 

Részletes program rövidesen.

Iskola- és színházkultúra Erdélyben (XVII-XXI. század) – Interdiszciplináris egyetemi műhely

Iskola- és színházkultúra Erdélyben (XVII-XXI. század) – Interdiszciplináris egyetemi műhely
A tervezett egyetemi műhely a Babeș-Bolyai Tudományegyetem/BBTE által a kolozsvári magyar nyelvű felsőoktatás 150. évfordulója alkalmából meghírdetett jubileumi programsorozat keretében kerül megrendezésre. A rendezvény megszervezésében a BBTE három kara (Bölcsészettudományi Kar, Színház és Film Kar, Római Katolikus Teológia Kar) és öt intézete (Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Német Nyelvi és Irodalomtudományi Intézet, Magyar Színházi Intézet, Római Katolikus Didaktikai Teológia Intézet) mellett a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem/PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara vesz részt. A program keretében min. harminc egyetemi hallgató aktív részvételére számítunk. ...

TudományKöz - beszélgetések a tudományról

TudományKöz - beszélgetések a tudományról
TudományKöz című kerekasztal-beszélgetésre kerül sor 2022. október 10-én 18.00 órától. Moderátor:  Kása Zoltán matematikus, ny. egyetemi tanár Meghívott: Wanek Ferenc geológus   A rendezvény a KAB YouTube-csatornáján élőben követhető, illetve utólag is megtekinthető. A YouTube-csatorna elérhetősége: YouTube csatorna   * TudományKöz címmel kerekasztal-beszélgetéseket indított 2022 elején a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, amelyekben a tudományos kérdésekről, aktualitásokról beszélgetünk – közérthetően. Célunk az, hogy egy-egy szakterület képviselőinek segítségével a tudomány eredményeit közelebb vigyük a nagyközönséghez. ...

Termini workshop

Termini workshop
A tervezett műhelykonferencia a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat (http://termini.nytud.hu) tanácskozása egy akadémiai keretben induló, 4-5 évesre tervezett program kutatásmódszertani, korpuszépítési kérdéseit kívánja megalapozni, összehangolni. A program célja: a magyar nyelv digitális jelenlétének megerősítése, az oktatás szaknyelvének Kárpát-medencei egységesítése egy mindenki által hozzáférhető 8 nyelvű elektronikus oktatásterminológiai adatbázis létrehozásával, melyben a Magyarországgal szomszédos országokban élő magyar nemzetrészek nyelvváltozata is megjelenik. Valamennyi külső régióra kiterjedő nyelvészeti kutatóhálózat közös lexikográfiai adattárával, a Termini magyar–magyar szótár és adatbázissal részben megalapozta ezt a munkát. A program célja ezt a lexikológiai, terminológiai kutatást folytatni, kibővítve, más módszertant alkalmazva az oktatási szakszókincs, terminológia összegyűjtésére. ...

Kutatásszemléleti, -módszertani és -történeti összefüggések a magyar néprajztudományban. Magyar nyelvű, nemzetközi konferencia

Kutatásszemléleti, -módszertani és -történeti összefüggések a magyar néprajztudományban. Magyar nyelvű, nemzetközi konferencia
A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézete, a Kriza János Néprajzi Társaság, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Néprajzi és Antropológiai Szakbizottsága, az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya 2008. október 18-án tudományos értekezletet szervezett a kolozsvári néprajzoktatás 110. évfordulója alkalmából. A négy intézmény 2009–2021 között ismételten (összesen 13 alkalommal) hirdetett konferenciát a kolozsvári (romániai magyar) néprajzoktatás és -kutatás történetének feltárása és népszerűsítése céljából. Az előadások 10 önálló évkönyvben láttak napvilágot. 2022-ben is meghirdettük és Kolozsváron újra megszervezzük a konferenciát. Ez alkalommal kiemelten emlékezni szeretnénk a kolozsvári magyar egyetemi oktatás 150 éves történetére. Az előadások egyaránt reflektálnak a 19. ...

TudományKöz - beszélgetések a tudományról: Kollektív traumák, kulturális feldolgozás: narratívák, médiumok, toposzok 1.

TudományKöz - beszélgetések a tudományról: Kollektív traumák, kulturális feldolgozás: narratívák, médiumok, toposzok 1.
TudományKöz című kerekasztal-beszélgetésre kerül sor 2022. szeptember 16-án 18.00 órától.   Moderátor:  Virginás Andrea (Média Tanszék, Sapientia EMTE, Kolozsvár)   Meghívottak: Margitházi Beja (Filmtudomány Tanszék, ELTE, Budapest) Szikszai Mária (Néprajz és Antropológia Tanszék, BBTE, Kolozsvár) Vallasek Júlia (Újságírás Tanszék, BBTE, Kolozsvár)   Téma: Kollektív traumák, kulturális feldolgozás: narratívák, médiumok, toposzok 1.   A rendezvény a KAB YouTube-csatornáján élőben követhető, illetve utólag is megtekinthető. A YouTube-csatorna elérhetősége: YouTube csatorna   • A Cultural Traumas in Contemporary European Small National Cinemas (Ministry of Research, Innovation and Digitization, CNCS – UEFISCDI, project number PN-III-P1-1.1-TE-2021-0613, within PNCDI III, 2022-2024) című projekttel együttműködésben. ...

TudományKöz - beszélgetések a tudományról: Tudomány és művészet az informatika oktatásában

TudományKöz - beszélgetések a tudományról: Tudomány és művészet az informatika oktatásában
TudományKöz című kerekasztal-beszélgetésre kerül sor 2022. június 27-én hétfőn 18.00 órától. Moderátor:  Kása Zoltán matematikus, ny. egyetemi tanár • Kátai Zoltán egyetemi docens, Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar• Osztián Erika egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar   Téma: Tudomány és művészet az informatika oktatásában A rendezvény a KAB YouTube-csatornáján élőben követhető, illetve utólag is megtekinthető. A YouTube-csatorna elérhetősége: YouTube csatorna   * TudományKöz címmel kerekasztal-beszélgetéseket indított 2022 elején a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, amelyekben a tudományos kérdésekről, aktualitásokról beszélgetünk – közérthetően. Célunk az, hogy egy-egy szakterület képviselőinek segítségével a tudomány eredményeit közelebb vigyük a nagyközönséghez. ...

Tóth Zsombor előadása

Tóth Zsombor előadása
Szöveg és klandesztinitás a hosszú 18. században Előadásom az ún. hosszú reformáció (1500−1800) korszakalakzatán belül különít el egy alkorszakot, és ennek a periódusnak a szöveghasználat-történetét tárja fel példákon keresztül. Az 1680 és 1800 között megjelenített hosszú 18. században a nyomtatott és kéziratos nyilvánosság párhuzamosan vagy néha egymást kiegészítve tett hozzáférhetővé szövegeket. A nyomtatott és kéziratos könyvek produkciója és disszeminációja olyan komplex szöveghasználatot implikált, amelynek során, különösen a fordítások esetében, a szövegek egy fajta fluiditása képződött meg. A másolt, továbbírt, végül nyomtatott szövegek mindig variánsokban léteztek, tulajdonosaik pedig folyton módosították őket igényeiknek és privát céljaiknak megfelelően. ...

Erdélyi médiajelentés 2022

Erdélyi médiajelentés 2022
Erdélyi médiajelentés 2022 A Kolozsvári Akadémiai Bizottság Média- és Kommunikációtudományi Szakbizottságánakszervezésében     Helyszín: KAB székház, Ion Ghica utca 12. szám, Kolozsvár    Program   2022. június 17. 09.10-09.30 – Nagyi Orsolya (BBTE): A zsidóság kifosztását célzó jogszabályok kommunikációja az észak-erdélyi sajtóban09.30-09.50 – Plainer Zsuzsa (Kisebbségkutató Intézet): A kommunista cenzúra Romániában – kísérletek egy metafora felfejtésére09.50-10.10 – Rácz Éva (BBTE): Médiakataszter II. Kisebbségi rádiózás 10.10-10.30 – Kérdések, válaszok10.30-10.50 – Kávészünet 10.50-11.10 – Zágoni Balázs (BBTE): Janovics Jenő, a forgatókönyvíró11.10-11.30 – Deák Anita (BBTE): Van Gogh újraalkotva – Vizuális és narratív megoldások a Loving Vincent című animációs filmben11.30-11. ...

TudományKöz - beszélgetések a tudományról: Születés és halál az orvostudomány szemszögéből

TudományKöz - beszélgetések a tudományról: Születés és halál az orvostudomány szemszögéből
2022. június 15-én, szerdán 18.00 órakor kerül sor a TudományKöz kerekasztal-sorozat második élettudományi beszélgetésére, amelynek témája: Születés és halál az orvostudomány szemszögéből. A beszélgetőtársak dr. Brassai Attila, dr. Frigy Attila és dr. Gáspárik Andrea Ildikó, a marosvásárhelyi orvosegyetem oktatói, valamint dr. Kiss József-Attila szülész-nőgyógyász főorvos. A beszélgetés házigazdája és moderátor: dr. Ábrám Zoltán. A beszélgetés élőben követhető és a későbbiekben újra megtekinthető a KAB YouTube csatornáján: Link Esemény: Link    *   TudományKöz címmel indított kerekasztal-beszélgetéseket 2022 elején a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, amelyekben a tudományos kérdésekről, aktualitásokról beszélgetünk – közérthetően. ...

Windhager-Geréd Erzsébet előadása

Windhager-Geréd Erzsébet előadása
    Erdély egyházzenei téren is tündérkert. Geopolitikai elszigeteltsége és társadalmi összetétele miatt az egyházzene terén, akárcsak a néprajzban, megfigyelhető bizonyos konzerválódás. Habár nemzetközileg is értékes és fontos egyházzenei kincseket őriz, ellentétben Európa más országaival, nem rendelkezik alapos, összefüggő, több fokozatot lefedő, erre kiképzett szakemberek által vezetett egyházzenei intézménnyel, sem felekezeti, sem ökumenikus tekintetben. Az előadás visszatekint az utóbbi 200 év erdélyi egyházzenei képzésének történetére, bepillantást enged az aktuális helyzetbe, nem kerülve ki a problémák konkrét megnevezését sem, és igyekszik előremutató választ adni a címben feltett kérdésre.   Előadó: Windhager-Geréd Erzsébet   Cím: Quo vadis, Educatio Musicae Sacrae Transsylvaniae? ...

Zamfir Korinna előadása

Zamfir Korinna előadása
Az újszövetségi írások elemzése mellett az ókori önkéntes/magán egyesületek kutatása az egyik legígéretesebb megközelítés, amely megvilágíthatja a krisztuskövetők korai közösségeinek szerveződését és működését. Ezt egészíti ki a vallási, szakmai, családi kapcsolatok hálózatainak vizsgálata, amely rámutat a kereszténység korai terjedésének módjaira és fényt vet a krisztuskövetők összetett identitására. Előadó: Zamfir Korinna katolikus teológus, biblikus, a BBTE Római Katolikus Teológia Karának oktatója   Előadás címe: Egyesületek, hálózatok, kora keresztény identitások   Dátum: 2022. június  9-én 18. ...

Középiskolás MaFi Klub 2022/6

Középiskolás MaFi Klub 2022/6
Horváth Dezső kutató professzor emeritus, CERN kollaborátor (WIGNER Fizikai Kutatóközpont, STAR-BBTE intézet) Titokzatos kvarkok című online előadásával folytatódik a Középiskolás MaFi Klub. A részecskefizika kvarkmodelljét a hatvanas évek elején fejlesztették ki, miután a részecskegyorsító berendezések fejlődésével egyre szaporodtak a kísérleti megfigyelések addig eleminek hitt részecskékkel. A kvarkok furcsa részecskék: harmados töltéssel rendelkeznek, szabadon nem is létezhetnek, csak kétféle kötésben: hármasával kötve vagy kvark+antikvark kötött állapotban. Be kellett számukra vezetni egy újfajta töltést, amelyet színlátással való analógia alapján színtöltésnek hívunk. A bűvös három szám folyton előfordul náluk: harmados elektromos töltéssel és háromféle színtöltéssel három kvarkcsaládot alkotnak. ...

25 éves a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj – aftermovie

25 éves a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj – aftermovie
A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 25 éve alatt 91 alkalommal részesült romániai kutató a rangos ösztöndíjban. Az évforduló alkalmából 2022. május 12-13. között jubileumi konferenciát szervezett a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, amelyen részt vett Bollobás Enikő akadémikus, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kuratóriumának tagja is. A konferencia első részében kerekasztal-beszélgetésre került sor, ennek keretében volt Bolyai ösztöndíjasok beszéltek arról, hogy hogyan értékelik a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj szerepét és hatását a kutatói munkájukra, illetve hogy milyen szerepe volt az ösztöndíjnak a szakmai karrierjük alakulásában. A volt ösztöndíjasok kiemelték, hogy az ösztöndíj segítette a kutatási területük kiszélesítését, és nagyban segítette őket a szakmai kapcsolataik alakításában, kiterjesztésében. ...

TudományKöz - beszélgetések a tudományról: Éltető örömök, pusztító szenvedélyek

TudományKöz - beszélgetések a tudományról: Éltető örömök, pusztító szenvedélyek
  2022. október 26-án szerdán 18.00 órakor kerül sor a Kolozsvári Akadémiai Bizottság kerekasztal-sorozata, a TudományKöz élettudományi beszélgetésére, amelynek témája: Éltető örömök, pusztító szenvedélyek. A beszélgetőtársak dr. Brassai Attila, dr. Frigy Attila és dr. Gáspárik Andrea Ildikó, a marosvásárhelyi orvosegyetem oktatói. A beszélgetés házigazdája és...

A labortevékenység szerepe a kémiaoktatásban

A labortevékenység szerepe a kémiaoktatásban
A labortevékenység szerepe a kémiaoktatásban   A tervezett rendezvény 2022. október 22-25. között, középiskolai kémiatanárok, valamint a BBTE Kémia és Vegyészmérnöki kara magyar tagozatának kémia és vegyészmérnöki szakos diákjai számára tartott workshop.  Részletes program rövidesen.

Iskola- és színházkultúra Erdélyben (XVII-XXI. század) – Interdiszciplináris egyetemi műhely

Iskola- és színházkultúra Erdélyben (XVII-XXI. század) – Interdiszciplináris egyetemi műhely
A tervezett egyetemi műhely a Babeș-Bolyai Tudományegyetem/BBTE által a kolozsvári magyar nyelvű felsőoktatás 150. évfordulója alkalmából meghírdetett jubileumi programsorozat keretében kerül megrendezésre. A rendezvény megszervezésében a BBTE három kara (Bölcsészettudományi Kar, Színház és Film Kar, Római Katolikus Teológia Kar) és öt intézete (Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar Néprajz és Antropológia...

TudományKöz - beszélgetések a tudományról

TudományKöz - beszélgetések a tudományról
TudományKöz című kerekasztal-beszélgetésre kerül sor 2022. október 10-én 18.00 órától. Moderátor:  Kása Zoltán matematikus, ny. egyetemi tanár Meghívott: Wanek Ferenc geológus   A rendezvény a KAB YouTube-csatornáján élőben követhető, illetve utólag is megtekinthető. A YouTube-csatorna elérhetősége: YouTube csatorna   * TudományKöz címmel kerekasztal-beszélgetéseket...

Termini workshop

Termini workshop
A tervezett műhelykonferencia a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat (http://termini.nytud.hu) tanácskozása egy akadémiai keretben induló, 4-5 évesre tervezett program kutatásmódszertani, korpuszépítési kérdéseit kívánja megalapozni, összehangolni. A program célja: a magyar nyelv digitális jelenlétének megerősítése, az oktatás szaknyelvének Kárpát-medencei egységesítése egy mindenki által hozzáférhető 8...

Kutatásszemléleti, -módszertani és -történeti összefüggések a magyar néprajztudományban. Magyar nyelvű, nemzetközi konferencia

Kutatásszemléleti, -módszertani és -történeti összefüggések a magyar néprajztudományban. Magyar nyelvű, nemzetközi konferencia
A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézete, a Kriza János Néprajzi Társaság, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Néprajzi és Antropológiai Szakbizottsága, az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya 2008. október 18-án tudományos értekezletet szervezett a kolozsvári néprajzoktatás 110. évfordulója alkalmából. A négy intézmény 2009–2021...

Megjelent A Magyar Tudományos Akadémia Erdélyben című összegzés a KAB első időszakáról

Megjelent A Magyar Tudományos Akadémia Erdélyben című összegzés a KAB első időszakáról
15 évvel ezelőtt, 2007. szeptember 28-án alakult meg az MTA Kolozsvári Területi Bizottsága, a KAB. Az évfordulóra az Ábel Kiadó gondozásában A Magyar Tudományos Akadémia Erdélyben. A Kolozsvári Területi Bizottság megszervezése és működésének első időszaka címmel jelent meg Péntek János írása, melyben a KAB létrejöttére és működésének első éveire tekint vissza.   "Bíztam benne...

TudományKöz - beszélgetések a tudományról: Kollektív traumák, kulturális feldolgozás: narratívák, médiumok, toposzok 1.

TudományKöz - beszélgetések a tudományról: Kollektív traumák, kulturális feldolgozás: narratívák, médiumok, toposzok 1.
TudományKöz című kerekasztal-beszélgetésre kerül sor 2022. szeptember 16-án 18.00 órától.   Moderátor:  Virginás Andrea (Média Tanszék, Sapientia EMTE, Kolozsvár)   Meghívottak: Margitházi Beja (Filmtudomány Tanszék, ELTE, Budapest) Szikszai Mária (Néprajz és Antropológia Tanszék, BBTE, Kolozsvár) Vallasek Júlia (Újságírás Tanszék, BBTE, Kolozsvár)   Téma: Kollektív...

Domus pályázati felhívás

Domus pályázati felhívás
Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy megjelent a 2022. évi őszi Domus magyarországi ösztöndíjpályázat. Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi...

TudományKöz - beszélgetések a tudományról: Tudomány és művészet az informatika oktatásában

TudományKöz - beszélgetések a tudományról: Tudomány és művészet az informatika oktatásában
TudományKöz című kerekasztal-beszélgetésre kerül sor 2022. június 27-én hétfőn 18.00 órától. Moderátor:  Kása Zoltán matematikus, ny. egyetemi tanár • Kátai Zoltán egyetemi docens, Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar• Osztián Erika egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar   Téma: Tudomány és művészet az informatika oktatásában A rendezvény a KAB...