Szabó T. Attila-díj – Jelölési és pályázati lehetőség

Szabó T. Attila-díj – Jelölési és pályázati lehetőség
Jelölési és pályázati lehetőség „A magyar nyelv és a tudományok – Szabó T. Attila-díj” (SzTAD) elnyerésére „A magyar nyelv és a tudományok – Szabó T. Attila-díj” elnyeréséreA SzTA-Díjat 2016-ban alapították olyan 45 év alatti szakemberek munkájának elismerése, akik munkásságuk során kiemelten figyeltek a magyar tudományos szaknyelv igényes használatára, fejlesztésére és ápolására. A díjat a Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNyT) iktatta díjai közé, és a Magyar Nyelvészeti Kutatóállomások Hálózatának (TERMINI) elismeréseként ítéli évente oda (oklevél + laudációk + emlékplakett + a díj összege). A 2020. évi díj odaítélésében a kuratórium kiemelten fogja értékelni a romániai (erdélyi) magyar szaknyelvek, terminológiák fejlesztésére irányuló törekvéseket. A SzTAD jelölés, illetőleg pályázás alapján ítélhető oda (határidő: minden év január 31.). Jelölni a sztad. ...

SUMMA: Interjú Albert Réka fizikussal, biológussal

SUMMA: Interjú Albert Réka fizikussal, biológussal

Albert Réka fizikus, biológus, a rendszerbiológia világszerte elismert szakértője. A SUMMA beszélgetés-sorozat újabb adásában szakmai útjának indulásáról, a tudomány élvonalához tartozó kutatásairól beszélget vele Pákai Enikő.

Ajánljuk figyelmükbe a beszélgetést.

Albert Réka november 8-án Kolozsváron tartott előadást a KAB MAgyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvényén.

Sajtóvisszhang

Sajtóvisszhang

Albert Réka professzor asszony díszelőadásáról és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság tudományos díjainak átadásáról készült televíziós beszámoló a következő linken tekinthető meg:

A Magyar Tudomány Ünnepe Kolozsváron - kiosztotta díjait a Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Átadta tudományos díjait a Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Átadta tudományos díjait a Kolozsvári Akadémiai Bizottság
A tudományos élet ösztönzése és méltatása céljával létrehozott díjakat adta át pénteken az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke a BBTE Aula Magna termében. A Tudomány Erdélyi Mestere Egyed Emese irodalomtörténész, a BBTE professzora, aki sokoldalú és elismert irodalomtudományi, irodalomközvetítői és irodalomszervezői munkája és iskolateremtő szerepe okán részesült a díjban. A Fiatal Kutatói Díjat Farkas Csaba matematikus, a Sapientia EMTE docense vehette át, aki diákként és kutatóként egyaránt magas szintű eredményeket ért el a matematika terén. A Tudományközvetítés és a Tudományos Bírálat Díját Dvorácsek Ágoston fizikus, a Bethlen Gábor Kollégium tanára vehette át a tehetségápolásban és a természettudományos ismeretek népszerűsítésében kifejtett eredményes, lelkes, odaadó és elkötelezett munkájáért. ...

Albert Réka professzor előadása Kolozsváron

Albert Réka professzor előadása Kolozsváron
Albert Réka erdélyi származású fizikus, aki alapfokú és mesteri tanulmányait a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem fizika szakán végezte, majd doktori fokozatot szerzett a University of Notre Dame keretében Barabási Albert-László szakmai vezetése alatt. Jelenleg a Pennsylvania State University professzora és egy orvosokból, biológusokból, fizikusokból és matematikusokból álló interdiszciplináris kutatócsoport vezetője. Albert Réka az amerikai Fizikai társulat választott tagja, 2007-ben megkapta a The National Science Foundation CAREER díját, és 2011-ben a Maria Goeppert-Mayer díjat. 2016-ban a Magyar Tudományos Akadémia külső taggá választotta. Albert Réka professzor Barabási Albert-Lászlóval együtt végezte a hálózatokkal kapcsolatos kutatásait, és együtt dolgozták ki az azóta híressé vált Barabási ‒ Albert modellt. ...

Emlékülés Eötvös Loránd halálának 100. évfordulóján

Emlékülés Eötvös Loránd halálának 100. évfordulóján
Báró Eötvös Loránd (1848-1919) kiemelkedő tudósa és közéleti személyisége volt Magyarországnak. A súlyos és a tehetetlen tömeg ekvivalenciáját igazoló mérése az Einstein-féle általános relativitáselmélet, torziós ingája pedig a tudományos szénhidrogénkutatás megalapozását tette lehetővé. Ezen felül miniszterként és a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként jelentős fejlesztéseknek volt az irányítója. Kiváló sportember is volt, mind a hegymászás, mind a lovassportok területén nagyszerű eredményeket ért el. Báró Eötvös Loránd életművével méltóvá vált arra, hogy a mai Kárpát-medencei magyar ifjúság számára példakép legyen. Báró Eötvös Loránd fizikus, geofizikus és a felsőoktatás megújítója halálának 100. évfordulója c. évfordulós magyar felterjesztés az UNESCO Általános Konferenciájának 39. ...

Regionális fejlődés a Kárpát-medencében. Múlt, jelen és jövő.

Regionális fejlődés a Kárpát-medencében. Múlt, jelen és jövő.

 

A KAB Földrajztudományi- és Közgazdaságtudományi szakbizottság az Iskola Alapítvánnyal közösen szervezik meg a Regionális fejlődés a Kárpát-medencében. Múlt, jelen és jövő című konferenciát 2019. november 6-án. A konferencia célja a Kárpát-medence régióinak gazdasági és demográfiai helyzetértékelése, a 20. századi történelmi fejlődési pályájuk bemutatása és jövőképük felvázolása.

Helyszín: Kolozsvár, Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár, Ion Mușlea díszterem (Lucian Blaga tér 1. szám, első emelet).

 

Részletes program

 

 

Interdiszciplináris párbeszéd VIII. Periódusok és rendszerek

Interdiszciplináris párbeszéd VIII. Periódusok és rendszerek
2019. november 7-8, között interdiszciplináris konferenciát szervez a Bolyai Társaság. A konferencia társszervezője Kolozsvári Akadémiai Bizttság. A konferencia témájának ötletét az adta, hogy az ENSZ Közgyűlése és az UNESCO a 2019. évre meghirdette A Kémiai Elemek Periódusos Rendszerének Nemzetközi Évét abból az alkalomból, hogy Dmitrij Mengyelejev 1869-ben mutatta be az Orosz Kémiai Társaságnak a kémiai elemek periódusos rendszerét. Mengyelejev elsőként vette észre, hogy az elemeket növekvő atomtömeg szerint rendezve a táblázat a fizikai-kémiai tulajdonságok periodikusságát mutatja. A rendszer logikája alapján meg merte változtatni az akkoriban ismert 63 elem vélt sorrendjét, és üres helyeket is fenntartott a szerinte hiányzó elemeknek, amelyeknek megjósolta a tulajdonságait. Mengyelejev a hírnevét elsősorban az előrevetítéseinek köszönhette, amihez nem kevés bátorságra volt szükség. Az általa feltételezett elemek felét a kutatások mára már bizonyították. ...

Föld alatt a Föld körül (3D vetítés)

Föld alatt a Föld körül (3D vetítés)
Egri Csaba (www.caverna.hu) Föld alatt a Föld körül – 3D vetítéssel egybekötött előadás Magyarország és a nagyvilág barlangjairól címmel tart előadást a BBTE Földrajz Kar (Clinicilor/Mikó u. 5–7.) amfiteátrumában november 11-én, hétfőn 20:00-tól, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Földrajztudományi Szakbizottságának meghívására. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Az előadó ajánlója: „Több mint 20 éve, hogy belecsöppentem a barlangok világába, ami azóta is rendületlenül magával ragad. A hazai barlangok megismerése után sok helyen jártam a föld alatt Európában (pl. Franciaország, Ausztria, Svédország, Szlovénia, Olaszország) de Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, Ausztráliában vagy éppen Új-Zéland barlangjaiban is volt szerencsém megfordulni. ...

Biocatalytic approaches in natural product synthesis

Biocatalytic approaches in natural product synthesis
 

Prof. Dr. Jörg Pietruszka angol nyelvű előadására kerül sor Kolozsváron.

Az előadás 2019. október 23-án, szerdán 12.00 órakor kezdődik a BBTE Kémia és Vegyészmérnöki Karának 97-es előadótermében (Arany János u. 11.).

Az előadást 16.00 órától nyitott kerekasztal-beszélgetés követi a Kar Tanácstermében.

További részletek: ide kattintva érhetőek el.

 

Summa: Beszélgetés Kristály Sándor matematikussal

Summa: Beszélgetés Kristály Sándor matematikussal
Ajánljuk figyelmükbe a SUMMA sorozat újabb adását, a Kristály Sándorral való beszélgetést.
A matematikus elmagyarázza kutatási területét (variációszámítás, Riemann-Finsler geometria), beszél arról, hogy miért fontos, hol alkalmazható, de arról is szó esik beszélgetésben, hogy milyenkor (is) foglalkoztatják matematikai problémák.
Az interjú elérhető ide kattintva.
 

Hálózatok és komparatisztika: a világirodalom hálózatai

Hálózatok és komparatisztika: a világirodalom hálózatai
  A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozatának éves nemzetközi konferenciájára kerül sor a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen, Kolozsváron, 2019. október 4-5. között. Szervezők: a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozata, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Tagozata és Magyar Irodalomtudományi Intézete. Társszervező: Bölcsészettudományi Központ, Irodalomtudományi Intézet. Organizing institutions: Hungarian Comparative Literature Association, Department of Hungarian Literary Studies of the Babeș-Bolyai University, The Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences in Cluj Co-organizer: Department of Literary Theory (Research Center for Humanities, Institute for Literary Studies, Budapest).   A KONFERENCIA PROGRAMJA / CONFERENCE PROGRAMME   Az előadások időtartama (a plenáris előadások kivételével) 20 perc, a vitára, kérdésekre újabb öt percet szánunk. / The timeframe of the presentations is 20 min. ...

Domus pályázati felhívás

Domus pályázati felhívás

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívást hirdet Domus magyarországi ösztöndíjak elnyerésére. 

Részletek a következő linken találhatóak: 
https://mta.hu/data/dokumentumok/magyar_tudomanyossag_kulfoldon/Domus_magyarorszagi_osztondij_palyazati_felhivas_2019_osz.pdf

Irodalmi és színházi kontaktológia I.

Irodalmi és színházi kontaktológia I.
„Talán az álmon túli csöndben ébredek” Weöres Sándor álom-motívumai   Papp Ágnes Klára, a Károli Gáspár Református Egyetem intézetvezetője, habilitált egyetemi docense, a BBTE egykori vendégtanára tart előadást a Weöres Sándor költészetében megjelenő álom-motívumokról 2019. október 3-án du. 6 órakor az EME Jókai utcai előadótermében. Az előadás Weöres álom-motívumainak költészete különböző korszakaira jellemző alaptípusait vonultatja fel az álom belső térként való megjelenítésétől a mozgásélményként színre vitt, illetve a ritmuskísérletekkel érzékeltetett látomáson át a személyesség új megjelenéséig a kései költészetben. Az eseményre az „Irodalmi és színházi kontaktológia” projekt keretében, KAB Irodalomtudományi Szakbizottsága, az EME I. szakosztálya és a BBTE Hungarológia doktoriskolájának közös szervezésében kerül sor. ...

IV. Hargita Megyei Gyógyszerész Napok

IV. Hargita Megyei Gyógyszerész Napok
Szeptember 27-28 között, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Gyógyszerésztudományi szakbizottságának társszervezésében kerül megrendezésre a IV. Hargita Megyei Gyógyszerész Napok című rendezvény, Székelyudvarhelyen. Részletes program: Péntek (2019. szeptember 27.) Határon túli gyógyszerészek számára meghirdetett magyar nyelvű szakgyógyszerészképzéshez kapcsolódó program: 11.00 - 11.30     Köszöntők – Dr. Melles Melinda, Dr. Hankó Balázs, Prof. Dr. Botz Lajos 11.30 - 12.00     Orientációs előadás 1.: Határon túli gyógyszerészek számára meghirdetett szakgyógyszerészképzés bemutatása: szakképzés jogszabályi követelményei, adminisztratív információk – Dr. Forrai-Werling Márta 12.00 - 12.15     Orientációs előadás 2. ...

Imreh István Emlékkonferencia

Imreh István Emlékkonferencia
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történei Intézete és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Történettudományi Intézete közösen szervezik az Imreh István Emlékkonferenciát.A rendezvényre 2019. szeptember 12–13. között kerül sor, Kolozsváron. Program: SZEPTEMBER 12. (CSÜTÖRTÖK) 8.30–9.30 KOSZORÚZÁS a Házsongárdi temetőben Imreh István sírjánál   Emlékkonferencia az EME székházának előadótermében (Jókai/Napoca u. 2.) 9.30–9.50 KÖSZÖNTŐK Keszeg Vilmos (EME) Pál Judit (KAB Történettudományi Szakbizottság) Nagy Róbert (BBTE Magyar Történeti Intézet) Oborni Teréz (MTA BTK TTI)   Ülésvezető: Keszeg Vilmos (EME) 9.50–10.15 Both Noémi Zsuzsanna (BBTE, Székely Nemzeti Múzeum): Imreh István munkássága 10.15–10. ...

7th International Conference on Mathematics and Informatics

7th International Conference on Mathematics and Informatics
Sapientia Hungarian University of Transylvania 7th International Conference on Mathematics and Informatics September 2–4, 2019 Târgu Mureş/Marosvásárhely, Romania Program   September 2, 8.00–13.00 8.30 –12.00 Registration 8.00–9.00 Breakfast 9.30–9.50 Opening ceremony (room 230)    Plenary session (room 230)  Chairman: Csaba Farkas 10.00–11.00 Miklós Pintér: Objective ambiguity 11.00–11.30 Coffee break    Section AM (room 230) ------------------------------------------------------------------------------ Chairman: Csaba Farkas 11.30–12.00 Emil Horobeț: Curvature and randomness 12.00–12.30 István Fazekas, Csaba Noszály, Noémi Uzonyi: Is Taylor's power law true for random networks? ...

Informatikai eszközök alkalmazása az iskolai kémiaoktatásban

Informatikai eszközök alkalmazása az iskolai kémiaoktatásban
A Kolozsvári Akadémiai Bizottság Kémiai tudományok szakbizottsága és a BBTE Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézete Informatikai eszközök alkalmazása az iskolai kémiaoktatásban címmel szervez workshopot. A rendezvény programja a következő: Június 22 (Szombat), Kémia és Vegyészmérnöki kar (Arany János utca 11. szám). 09.00 – Ünnepélyes megnyitó (132-es terem) 09.30 – Föző Attila (Digitális Pedagógia Módszertani Központja Magyarország): Kémiatanítás a digitális írástudás évszázadában 10.00 – Pálinkó István (Szegedi Tudományegyetem): Az okostelefon a kémiaoktatásban 10.30 – Kávészünet 11.00 – Szarka Katalin (Selye János Egyetem, Szlovákia): Mobil eszközökkel támogatott kémiaoktatás 11.30 – Barabás László (Softech cég): IOT (internet of things) a laborban 12.00 – Dibó Gábor (Selye János Egyetem, Szlovákia): Green chemistry on the NET 12.30 – Ebéd- Zokogó Majom vendéglő 14. ...

Fotó- és filmgyűjtemények a digitális korszakban

Fotó- és filmgyűjtemények a digitális korszakban
A KAB Média és kommunikáció szakbizottságának társszervezésében kerül sor május 17-én a Fotó- és filmgyűjtemények a digitális korszakban című konferenciára. Az esemény helyszíne: a kolozsvári Sapientia EMTE , Tordai út 4. sz. A303-as terem. A rendezvény programja a következő:   9.00–10.00 Kutatói gyakorlatok Szekeres-Ugron Villő (ELTE, BTK, Művészettörténeti Intézet): A fénykép mint a művészettörténeti kutatás forrása és dokumentációs eszköze: a gógánváraljai késő középkori kazettás mennyezetről készült archív felvételek tanulságai Újvári Dorottya (BBTE, doktori iskola): Európai városok fotóarchívumai: gyűjtemények, prezentáció, felhasználás Tóth Orsolya (BBTE, Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar): Kolozsvárról készült mozgóképek kutatása a kezdetektől 1948-ig   szünet   10.30–11.30 Archiválási gyakorlatok 1. ...

A feladatmegoldástól a problémamegoldásig

A feladatmegoldástól a problémamegoldásig
A KAB Oktatás-nevelési és Pszichológiai Szakbizottsága és a Sapientia EMTE Tanárképző Intézete konferenciát szervez A feladatmegoldástól a problémamegoldásig címmel.   A konferencia megrendezésének célja kettős: 1. A problémamegoldó képesség különböző műveltségi területeket átfogó (olvasáskultúra, matematikai műveltség) vizsgálata magyar anyanyelvű középiskolások és tanárképzős hallgatók körében című országos hatókörű empirikus kutatás eredményeinek, tapasztalatainak ismertetése, megbeszélése. 2. A problémamegoldó feladatsorokkal való értékelés gyakorlatának meghonosítása a középiskolai tanárok körében. ...

Szabó T. Attila-díj – Jelölési és pályázati lehetőség

Szabó T. Attila-díj – Jelölési és pályázati lehetőség
Jelölési és pályázati lehetőség „A magyar nyelv és a tudományok – Szabó T. Attila-díj” (SzTAD) elnyerésére „A magyar nyelv és a tudományok – Szabó T. Attila-díj” elnyeréséreA SzTA-Díjat 2016-ban alapították olyan 45 év alatti szakemberek munkájának elismerése, akik munkásságuk során kiemelten figyeltek a magyar tudományos szaknyelv igényes használatára, fejlesztésére és...

SUMMA: Interjú Albert Réka fizikussal, biológussal

SUMMA: Interjú Albert Réka fizikussal, biológussal
Albert Réka fizikus, biológus, a rendszerbiológia világszerte elismert szakértője. A SUMMA beszélgetés-sorozat újabb adásában szakmai útjának indulásáról, a tudomány élvonalához tartozó kutatásairól beszélget vele Pákai Enikő. Ajánljuk figyelmükbe a beszélgetést. Albert Réka november 8-án Kolozsváron tartott előadást a KAB MAgyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvényén.

Kerámiaszintézis: a körülmények meghatározzák az eredményt

Kerámiaszintézis: a körülmények meghatározzák az eredményt
Kiváló mágneses és elektromos tulajdonságaik miatt (magas hőmérsékletű szupravezetés, hatalmas mágneses ellenállás, magnetokalorikus, magnetooptikus hatás, spinüveg állapot) igen nagy az érdeklődés az átmeneti fémeket és/vagy perovszkitokat, spinelleket, piroklórokat tartalmazó kevert oxidos kerámiarendszerek iránt. Ezeknek az anyagoknak a rendkívüli tulajdonságai helyi mikrostrukturális elektromos és mágneses...

Sajtóvisszhang

Sajtóvisszhang
Albert Réka professzor asszony díszelőadásáról és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság tudományos díjainak átadásáról készült televíziós beszámoló a következő linken tekinthető meg: A Magyar Tudomány Ünnepe Kolozsváron - kiosztotta díjait a Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Új evolúcióbiológiai magyarázat az ivaros szaporodás kialakulására

Új evolúcióbiológiai magyarázat az ivaros szaporodás kialakulására
Az ismertető a BBTE Kommunikáció és PR irodájának oldaláról származik.   A BBTE részéről Vincze Orsolya, a Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet munkatársa jegyzi azt a PLOS Biology hasábjain közreadott tanulmányt, amely új perspektívát javasol az ivaros szaporodás kialakulása mögött feltételezhető evolúcióbiológiai tényezők kutatásában. Az ivaros szaporodás kialakulása egyike az utóbbi...

Átadta tudományos díjait a Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Átadta tudományos díjait a Kolozsvári Akadémiai Bizottság
A tudományos élet ösztönzése és méltatása céljával létrehozott díjakat adta át pénteken az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke a BBTE Aula Magna termében. A Tudomány Erdélyi Mestere Egyed Emese irodalomtörténész, a BBTE professzora, aki sokoldalú és elismert irodalomtudományi, irodalomközvetítői és irodalomszervezői munkája és iskolateremtő szerepe okán részesült a díjban. A Fiatal Kutatói...

Albert Réka professzor előadása Kolozsváron

Albert Réka professzor előadása Kolozsváron
Albert Réka erdélyi származású fizikus, aki alapfokú és mesteri tanulmányait a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem fizika szakán végezte, majd doktori fokozatot szerzett a University of Notre Dame keretében Barabási Albert-László szakmai vezetése alatt. Jelenleg a Pennsylvania State University professzora és egy orvosokból, biológusokból, fizikusokból és matematikusokból álló interdiszciplináris kutatócsoport vezetője. Albert Réka az...

Emlékülés Eötvös Loránd halálának 100. évfordulóján

Emlékülés Eötvös Loránd halálának 100. évfordulóján
Báró Eötvös Loránd (1848-1919) kiemelkedő tudósa és közéleti személyisége volt Magyarországnak. A súlyos és a tehetetlen tömeg ekvivalenciáját igazoló mérése az Einstein-féle általános relativitáselmélet, torziós ingája pedig a tudományos szénhidrogénkutatás megalapozását tette lehetővé. Ezen felül miniszterként és a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként jelentős...

Regionális fejlődés a Kárpát-medencében. Múlt, jelen és jövő.

Regionális fejlődés a Kárpát-medencében. Múlt, jelen és jövő.
  A KAB Földrajztudományi- és Közgazdaságtudományi szakbizottság az Iskola Alapítvánnyal közösen szervezik meg a Regionális fejlődés a Kárpát-medencében. Múlt, jelen és jövő című konferenciát 2019. november 6-án. A konferencia célja a Kárpát-medence régióinak gazdasági és demográfiai helyzetértékelése, a 20. századi történelmi fejlődési pályájuk bemutatása...

Emlékülés Eötvös Loránd halálának 100. évfordulóján

Emlékülés Eötvös Loránd halálának 100. évfordulóján
Eötvös Loránd halálának 100. évfordulója alkalmából emlékülést szervez a Kolozsvári Akadémiai Bizottság és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 2019. november 5-én 17.00 órai kezdettel a KAB székházában.