TudományKöz - beszélgetések a tudományról: Tudomány és művészet az informatika oktatásában

TudományKöz - beszélgetések a tudományról: Tudomány és művészet az informatika oktatásában
TudományKöz című kerekasztal-beszélgetésre kerül sor 2022. június 27-én hétfőn 18.00 órától. Moderátor:  Kása Zoltán matematikus, ny. egyetemi tanár • Kátai Zoltán egyetemi docens, Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar• Osztián Erika egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar   Téma: Tudomány és művészet az informatika oktatásában A rendezvény a KAB YouTube-csatornáján élőben követhető, illetve utólag is megtekinthető. A YouTube-csatorna elérhetősége: YouTube csatorna   * TudományKöz címmel kerekasztal-beszélgetéseket indított 2022 elején a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, amelyekben a tudományos kérdésekről, aktualitásokról beszélgetünk – közérthetően. Célunk az, hogy egy-egy szakterület képviselőinek segítségével a tudomány eredményeit közelebb vigyük a nagyközönséghez. ...

Tóth Zsombor előadása

Tóth Zsombor előadása
Szöveg és klandesztinitás a hosszú 18. században Előadásom az ún. hosszú reformáció (1500−1800) korszakalakzatán belül különít el egy alkorszakot, és ennek a periódusnak a szöveghasználat-történetét tárja fel példákon keresztül. Az 1680 és 1800 között megjelenített hosszú 18. században a nyomtatott és kéziratos nyilvánosság párhuzamosan vagy néha egymást kiegészítve tett hozzáférhetővé szövegeket. A nyomtatott és kéziratos könyvek produkciója és disszeminációja olyan komplex szöveghasználatot implikált, amelynek során, különösen a fordítások esetében, a szövegek egy fajta fluiditása képződött meg. A másolt, továbbírt, végül nyomtatott szövegek mindig variánsokban léteztek, tulajdonosaik pedig folyton módosították őket igényeiknek és privát céljaiknak megfelelően. ...

Erdélyi médiajelentés 2022

Erdélyi médiajelentés 2022
Erdélyi médiajelentés 2022 A Kolozsvári Akadémiai Bizottság Média- és Kommunikációtudományi Szakbizottságánakszervezésében     Helyszín: KAB székház, Ion Ghica utca 12. szám, Kolozsvár    Program   2022. június 17. 09.10-09.30 – Nagyi Orsolya (BBTE): A zsidóság kifosztását célzó jogszabályok kommunikációja az észak-erdélyi sajtóban09.30-09.50 – Plainer Zsuzsa (Kisebbségkutató Intézet): A kommunista cenzúra Romániában – kísérletek egy metafora felfejtésére09.50-10.10 – Rácz Éva (BBTE): Médiakataszter II. Kisebbségi rádiózás 10.10-10.30 – Kérdések, válaszok10.30-10.50 – Kávészünet 10.50-11.10 – Zágoni Balázs (BBTE): Janovics Jenő, a forgatókönyvíró11.10-11.30 – Deák Anita (BBTE): Van Gogh újraalkotva – Vizuális és narratív megoldások a Loving Vincent című animációs filmben11.30-11. ...

TudományKöz - beszélgetések a tudományról: Születés és halál az orvostudomány szemszögéből

TudományKöz - beszélgetések a tudományról: Születés és halál az orvostudomány szemszögéből
2022. június 15-én, szerdán 18.00 órakor kerül sor a TudományKöz kerekasztal-sorozat második élettudományi beszélgetésére, amelynek témája: Születés és halál az orvostudomány szemszögéből. A beszélgetőtársak dr. Brassai Attila, dr. Frigy Attila és dr. Gáspárik Andrea Ildikó, a marosvásárhelyi orvosegyetem oktatói, valamint dr. Kiss József-Attila szülész-nőgyógyász főorvos. A beszélgetés házigazdája és moderátor: dr. Ábrám Zoltán. A beszélgetés élőben követhető és a későbbiekben újra megtekinthető a KAB YouTube csatornáján: Link Esemény: Link    *   TudományKöz címmel indított kerekasztal-beszélgetéseket 2022 elején a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, amelyekben a tudományos kérdésekről, aktualitásokról beszélgetünk – közérthetően. ...

Windhager-Geréd Erzsébet előadása

Windhager-Geréd Erzsébet előadása
    Erdély egyházzenei téren is tündérkert. Geopolitikai elszigeteltsége és társadalmi összetétele miatt az egyházzene terén, akárcsak a néprajzban, megfigyelhető bizonyos konzerválódás. Habár nemzetközileg is értékes és fontos egyházzenei kincseket őriz, ellentétben Európa más országaival, nem rendelkezik alapos, összefüggő, több fokozatot lefedő, erre kiképzett szakemberek által vezetett egyházzenei intézménnyel, sem felekezeti, sem ökumenikus tekintetben. Az előadás visszatekint az utóbbi 200 év erdélyi egyházzenei képzésének történetére, bepillantást enged az aktuális helyzetbe, nem kerülve ki a problémák konkrét megnevezését sem, és igyekszik előremutató választ adni a címben feltett kérdésre.   Előadó: Windhager-Geréd Erzsébet   Cím: Quo vadis, Educatio Musicae Sacrae Transsylvaniae? ...

Zamfir Korinna előadása

Zamfir Korinna előadása
Az újszövetségi írások elemzése mellett az ókori önkéntes/magán egyesületek kutatása az egyik legígéretesebb megközelítés, amely megvilágíthatja a krisztuskövetők korai közösségeinek szerveződését és működését. Ezt egészíti ki a vallási, szakmai, családi kapcsolatok hálózatainak vizsgálata, amely rámutat a kereszténység korai terjedésének módjaira és fényt vet a krisztuskövetők összetett identitására. Előadó: Zamfir Korinna katolikus teológus, biblikus, a BBTE Római Katolikus Teológia Karának oktatója   Előadás címe: Egyesületek, hálózatok, kora keresztény identitások   Dátum: 2022. június  9-én 18. ...

Középiskolás MaFi Klub 2022/6

Középiskolás MaFi Klub 2022/6
Horváth Dezső kutató professzor emeritus, CERN kollaborátor (WIGNER Fizikai Kutatóközpont, STAR-BBTE intézet) Titokzatos kvarkok című online előadásával folytatódik a Középiskolás MaFi Klub. A részecskefizika kvarkmodelljét a hatvanas évek elején fejlesztették ki, miután a részecskegyorsító berendezések fejlődésével egyre szaporodtak a kísérleti megfigyelések addig eleminek hitt részecskékkel. A kvarkok furcsa részecskék: harmados töltéssel rendelkeznek, szabadon nem is létezhetnek, csak kétféle kötésben: hármasával kötve vagy kvark+antikvark kötött állapotban. Be kellett számukra vezetni egy újfajta töltést, amelyet színlátással való analógia alapján színtöltésnek hívunk. A bűvös három szám folyton előfordul náluk: harmados elektromos töltéssel és háromféle színtöltéssel három kvarkcsaládot alkotnak. ...

25 éves a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj – aftermovie

25 éves a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj – aftermovie
A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 25 éve alatt 91 alkalommal részesült romániai kutató a rangos ösztöndíjban. Az évforduló alkalmából 2022. május 12-13. között jubileumi konferenciát szervezett a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, amelyen részt vett Bollobás Enikő akadémikus, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kuratóriumának tagja is. A konferencia első részében kerekasztal-beszélgetésre került sor, ennek keretében volt Bolyai ösztöndíjasok beszéltek arról, hogy hogyan értékelik a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj szerepét és hatását a kutatói munkájukra, illetve hogy milyen szerepe volt az ösztöndíjnak a szakmai karrierjük alakulásában. A volt ösztöndíjasok kiemelték, hogy az ösztöndíj segítette a kutatási területük kiszélesítését, és nagyban segítette őket a szakmai kapcsolataik alakításában, kiterjesztésében. ...

Sipos Emese előadása

Sipos Emese előadása
  Az elmúlt évtizedek során a gyógyszertechnológia számára egy igen fontos kihívás volt annak megvalósítása, hogy olyan gyógyszerhordozó rendszereket fejlesszen ki, amelyek képesek a különböző hatóanyagokat a célszervekhez, szövetekhez, valamint sejtekhez eljuttatni. A nemrég megjelent koronavírus elleni oltóanyag fejlesztésekor is egy ilyen lipid alapú nanorészecskét „hívtak segítségül” a vírus genetikai anyagának az emberi szervezetbe való bejuttatásához. Az előadás rövid áttekintést ad az oltóanyagok összetételében szereplő gyógyszerhordozó rendszerekről. Előadó: Sipos Emese gyógyszerész, egyetemi tanár, Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely Cím: Hogyan lesz a m-RNS-ből oltóanyag? ...

Tonk Márton előadása

Tonk Márton előadása
Az előadás az Európába irányuló migráció és az európai együttélés jelenségét a politikai eszmetörténet kontextusából próbálja meg értelmezni. A kifejtettek keretéül az emberjogi doktrína, az utópiaelmélet, de akár Orwell politikai, társadalmi allegóriái szolgálnak. Konklúzióink nem annyira állítások, mint inkább a „merre tovább? ...

Framing Kinstate Policies: Public Arena and Scholarly Debates. Focus on CEE and Hungary.

Framing Kinstate Policies: Public Arena and Scholarly Debates. Focus on CEE and Hungary.
Thursday, May 26 Venue: Sapientia University (400193 Cluj-Napoca, Calea Turzii/ Tordai út 4.), Room B301   Registration and conference opening // 9:00 – 9:30 Tibor Toró (Associate Professor, Sapientia Hungarian University of Transylvania) Tamás Kiss (Researcher, Romanian Institute for Research on National Minorities)   Key-note speech // 9:30 – 11:00 Zsuzsa Csergő (Queen’s University): Kin-state involvement as a double-edged sword COFFEE BREAK panel: Historical perspectives // 11:15 – 13:15 Adriana Cupcea: Religious soft power in Turkey’s kin state policy in the Balkans. A Comparative Approach of the Muslim Communities in Kosovo and Dobruja (Romania) Giuseppe Motta: Kin States and international institutions in interwar Europe. ...

Csata Zsombor előadása

Csata Zsombor előadása
Korunk egyik domináns ideológiája a neoliberalizmus, ami a társadalmi viszonyok és intézmények irányításában a piacnak szán kiemelt szerepet. Az elmúlt évtizedben Romániában felerősödtek a piacorientált reformok és ezzel együtt gyengültek az alternatív intézményi rendszerek. Az előadásban arra teszünk kísérletet, hogy végiggondoljuk: milyen hatással van a marketizáció az etnikumközi viszonyokra Erdélyben. A deregulált intézményi környezet az etnikai-nyelvi szegregációnak vagy inkább a sokféleség társadalmi integrációjának kedvez? ...

TudományKöz - beszélgetések a tudományról: Beszélgetés a modern matematikáról

TudományKöz - beszélgetések a tudományról: Beszélgetés a modern matematikáról
TudományKöz című kerekasztal-beszélgetésre kerül sor 2022. május 24-én kedden 18.00 órától. Moderátor:  Kása Zoltán matematikus, ny. egyetemi tanár Meghívottak: ▪️ András Szilárd egyetemi docens, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Matematika és Informatika Kar,▪️ Farkas Csaba egyetemi tanár, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhelyi Kar,▪️ Kristály Sándor egyetemi tanár, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Sepsiszentgyörgyi Kihelyezett Tagozat és Óbudai Egyetem.   Téma: Beszélgetés a modern matematikáról A rendezvény a KAB YouTube-csatornáján élőben követhető, illetve utólag is megtekinthető. A YouTube-csatorna elérhetősége: YouTube csatorna A beszélgetés megnézhető itt: Link   * TudományKöz címmel kerekasztal-beszélgetéseket indított 2022 elején a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, amelyekben a tudományos kérdésekről, aktualitásokról beszélgetünk – közérthetően. ...

Summa: Beszélgetés Barabás Réka vegyészmérnökkel

Summa: Beszélgetés Barabás Réka vegyészmérnökkel

A Kolozsvári Magyar Televízió és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság együttműködésének köszönhetően újabb műsorral bővült a Summa című sorozat. A Summa legújabb részében Pákai Enikő vendége Barabás Réka vegyészmérnök, egyetemi előadótanár volt.

A műsor megtekinthető itt: Link

 

Könyvbemutató: Jeszenszky Géza: Az elveszett presztízs

Könyvbemutató: Jeszenszky Géza: Az elveszett presztízs
Jeszenszky Géza Az elveszett presztízs című könyvének bemutatására és a könyve kapcsán beszélgetésre kerül sor a Kolozsvári Akadémiai Bizottság szervezésében. A szerzőt bemutatja Péntek János egy. tanár, az MTA külső tagja. A könyvet bemutatja és a beszélgetést vezeti Fodor János egy. tanársegéd, BBTE.    Dátum: 2022. május 23-a 18.00 óra. Helyszín: a KAB székháza (Ion Ghica utca 12. szám) ∗ Angliában, csakúgy, mint a legtöbb európai országban és Amerikában is, az 1848–49-iki szabadságharc és annak kegyetlen megtorlása nyomán széleskörű és erős rokonszenv alakult ki Kossuth Lajos és népe iránt. Ez jó ötven éven át fönnmaradt. Az 1867. évi kiegyezés után a brit sajtó, a diplomaták, nyomukban pedig sok politikus Magyarországot „mintaszerű alkotmányos állam”-nak, az egész Osztrák–Magyar Monarchiát „stabilizáló és liberalizáló” tényezőnek látta. ...

TudományKöz - beszélgetések a tudományról: Tudomány és művészet az informatika oktatásában

TudományKöz - beszélgetések a tudományról: Tudomány és művészet az informatika oktatásában
TudományKöz című kerekasztal-beszélgetésre kerül sor 2022. június 27-én hétfőn 18.00 órától. Moderátor:  Kása Zoltán matematikus, ny. egyetemi tanár • Kátai Zoltán egyetemi docens, Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar• Osztián Erika egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar   Téma: Tudomány és művészet az informatika oktatásában A rendezvény a KAB...

Tóth Zsombor előadása

Tóth Zsombor előadása
Szöveg és klandesztinitás a hosszú 18. században Előadásom az ún. hosszú reformáció (1500−1800) korszakalakzatán belül különít el egy alkorszakot, és ennek a periódusnak a szöveghasználat-történetét tárja fel példákon keresztül. Az 1680 és 1800 között megjelenített hosszú 18. században a nyomtatott és kéziratos nyilvánosság párhuzamosan vagy néha egymást kiegészítve tett...

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás
Kolozsvári Akadémiai Bizottság Pályázati felhívás  2022. II. félév     A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) elnökségének döntése értelmében 2022. II. félévében tudományos rendezvényekre (1. sz. pályázati kategória) illetve tudományos kiadványok megjelentetésére (2. sz. pályázati kategória) igényelhetnek a szakbizottságok támogatást.   1. TUDOMÁNYOS...

Erdélyi médiajelentés 2022

Erdélyi médiajelentés 2022
Erdélyi médiajelentés 2022 A Kolozsvári Akadémiai Bizottság Média- és Kommunikációtudományi Szakbizottságánakszervezésében     Helyszín: KAB székház, Ion Ghica utca 12. szám, Kolozsvár    Program   2022. június 17. 09.10-09.30 – Nagyi Orsolya (BBTE): A zsidóság kifosztását célzó jogszabályok kommunikációja az észak-erdélyi sajtóban09.30-09.50 – Plainer Zsuzsa...

TudományKöz - beszélgetések a tudományról: Születés és halál az orvostudomány szemszögéből

TudományKöz - beszélgetések a tudományról: Születés és halál az orvostudomány szemszögéből
2022. június 15-én, szerdán 18.00 órakor kerül sor a TudományKöz kerekasztal-sorozat második élettudományi beszélgetésére, amelynek témája: Születés és halál az orvostudomány szemszögéből. A beszélgetőtársak dr. Brassai Attila, dr. Frigy Attila és dr. Gáspárik Andrea Ildikó, a marosvásárhelyi orvosegyetem oktatói, valamint dr. Kiss József-Attila szülész-nőgyógyász főorvos. A...

Windhager-Geréd Erzsébet előadása

Windhager-Geréd Erzsébet előadása
    Erdély egyházzenei téren is tündérkert. Geopolitikai elszigeteltsége és társadalmi összetétele miatt az egyházzene terén, akárcsak a néprajzban, megfigyelhető bizonyos konzerválódás. Habár nemzetközileg is értékes és fontos egyházzenei kincseket őriz, ellentétben Európa más országaival, nem rendelkezik alapos, összefüggő, több fokozatot lefedő, erre kiképzett szakemberek által vezetett...

Zamfir Korinna előadása

Zamfir Korinna előadása
Az újszövetségi írások elemzése mellett az ókori önkéntes/magán egyesületek kutatása az egyik legígéretesebb megközelítés, amely megvilágíthatja a krisztuskövetők korai közösségeinek szerveződését és működését. Ezt egészíti ki a vallási, szakmai, családi kapcsolatok hálózatainak vizsgálata, amely rámutat a kereszténység korai terjedésének módjaira és fényt...

Középiskolás MaFi Klub 2022/6

Középiskolás MaFi Klub 2022/6
Horváth Dezső kutató professzor emeritus, CERN kollaborátor (WIGNER Fizikai Kutatóközpont, STAR-BBTE intézet) Titokzatos kvarkok című online előadásával folytatódik a Középiskolás MaFi Klub. A részecskefizika kvarkmodelljét a hatvanas évek elején fejlesztették ki, miután a részecskegyorsító berendezések fejlődésével egyre szaporodtak a kísérleti megfigyelések addig eleminek hitt részecskékkel. A kvarkok furcsa...

25 éves a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj – aftermovie

25 éves a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj – aftermovie
A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 25 éve alatt 91 alkalommal részesült romániai kutató a rangos ösztöndíjban. Az évforduló alkalmából 2022. május 12-13. között jubileumi konferenciát szervezett a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, amelyen részt vett Bollobás Enikő akadémikus, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kuratóriumának tagja is. A konferencia első részében...

Sipos Emese előadása

Sipos Emese előadása
  Az elmúlt évtizedek során a gyógyszertechnológia számára egy igen fontos kihívás volt annak megvalósítása, hogy olyan gyógyszerhordozó rendszereket fejlesszen ki, amelyek képesek a különböző hatóanyagokat a célszervekhez, szövetekhez, valamint sejtekhez eljuttatni. A nemrég megjelent koronavírus elleni oltóanyag fejlesztésekor is egy ilyen lipid alapú nanorészecskét „hívtak segítségül” a vírus genetikai...