Summa: Beszélgetés Kristály Sándor matematikussal

Summa: Beszélgetés Kristály Sándor matematikussal
Ajánljuk figyelmükbe a SUMMA sorozat újabb adását, a Kristály Sándorral való beszélgetést.
A matematikus elmagyarázza kutatási területét (variációszámítás, Riemann-Finsler geometria), beszél arról, hogy miért fontos, hol alkalmazható, de arról is szó esik beszélgetésben, hogy milyenkor (is) foglalkoztatják matematikai problémák.
Az interjú elérhető ide kattintva.
 

Hálózatok és komparatisztika: a világirodalom hálózatai

Hálózatok és komparatisztika: a világirodalom hálózatai
  A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozatának éves nemzetközi konferenciájára kerül sor a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen, Kolozsváron, 2019. október 4-5. között. Szervezők: a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozata, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Tagozata és Magyar Irodalomtudományi Intézete. Társszervező: Bölcsészettudományi Központ, Irodalomtudományi Intézet. Organizing institutions: Hungarian Comparative Literature Association, Department of Hungarian Literary Studies of the Babeș-Bolyai University, The Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences in Cluj Co-organizer: Department of Literary Theory (Research Center for Humanities, Institute for Literary Studies, Budapest).   A KONFERENCIA PROGRAMJA / CONFERENCE PROGRAMME   Az előadások időtartama (a plenáris előadások kivételével) 20 perc, a vitára, kérdésekre újabb öt percet szánunk. / The timeframe of the presentations is 20 min. ...

Domus pályázati felhívás

Domus pályázati felhívás

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívást hirdet Domus magyarországi ösztöndíjak elnyerésére. 

Részletek a következő linken találhatóak: 
https://mta.hu/data/dokumentumok/magyar_tudomanyossag_kulfoldon/Domus_magyarorszagi_osztondij_palyazati_felhivas_2019_osz.pdf

Irodalmi és színházi kontaktológia I.

Irodalmi és színházi kontaktológia I.
„Talán az álmon túli csöndben ébredek” Weöres Sándor álom-motívumai   Papp Ágnes Klára, a Károli Gáspár Református Egyetem intézetvezetője, habilitált egyetemi docense, a BBTE egykori vendégtanára tart előadást a Weöres Sándor költészetében megjelenő álom-motívumokról 2019. október 3-án du. 6 órakor az EME Jókai utcai előadótermében. Az előadás Weöres álom-motívumainak költészete különböző korszakaira jellemző alaptípusait vonultatja fel az álom belső térként való megjelenítésétől a mozgásélményként színre vitt, illetve a ritmuskísérletekkel érzékeltetett látomáson át a személyesség új megjelenéséig a kései költészetben. Az eseményre az „Irodalmi és színházi kontaktológia” projekt keretében, KAB Irodalomtudományi Szakbizottsága, az EME I. szakosztálya és a BBTE Hungarológia doktoriskolájának közös szervezésében kerül sor. ...

IV. Hargita Megyei Gyógyszerész Napok

IV. Hargita Megyei Gyógyszerész Napok
Szeptember 27-28 között, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Gyógyszerésztudományi szakbizottságának társszervezésében kerül megrendezésre a IV. Hargita Megyei Gyógyszerész Napok című rendezvény, Székelyudvarhelyen. Részletes program: Péntek (2019. szeptember 27.) Határon túli gyógyszerészek számára meghirdetett magyar nyelvű szakgyógyszerészképzéshez kapcsolódó program: 11.00 - 11.30     Köszöntők – Dr. Melles Melinda, Dr. Hankó Balázs, Prof. Dr. Botz Lajos 11.30 - 12.00     Orientációs előadás 1.: Határon túli gyógyszerészek számára meghirdetett szakgyógyszerészképzés bemutatása: szakképzés jogszabályi követelményei, adminisztratív információk – Dr. Forrai-Werling Márta 12.00 - 12.15     Orientációs előadás 2. ...

Imreh István Emlékkonferencia

Imreh István Emlékkonferencia
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történei Intézete és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Történettudományi Intézete közösen szervezik az Imreh István Emlékkonferenciát.A rendezvényre 2019. szeptember 12–13. között kerül sor, Kolozsváron. Program: SZEPTEMBER 12. (CSÜTÖRTÖK) 8.30–9.30 KOSZORÚZÁS a Házsongárdi temetőben Imreh István sírjánál   Emlékkonferencia az EME székházának előadótermében (Jókai/Napoca u. 2.) 9.30–9.50 KÖSZÖNTŐK Keszeg Vilmos (EME) Pál Judit (KAB Történettudományi Szakbizottság) Nagy Róbert (BBTE Magyar Történeti Intézet) Oborni Teréz (MTA BTK TTI)   Ülésvezető: Keszeg Vilmos (EME) 9.50–10.15 Both Noémi Zsuzsanna (BBTE, Székely Nemzeti Múzeum): Imreh István munkássága 10.15–10. ...

7th International Conference on Mathematics and Informatics

7th International Conference on Mathematics and Informatics
Sapientia Hungarian University of Transylvania 7th International Conference on Mathematics and Informatics September 2–4, 2019 Târgu Mureş/Marosvásárhely, Romania Program   September 2, 8.00–13.00 8.30 –12.00 Registration 8.00–9.00 Breakfast 9.30–9.50 Opening ceremony (room 230)    Plenary session (room 230)  Chairman: Csaba Farkas 10.00–11.00 Miklós Pintér: Objective ambiguity 11.00–11.30 Coffee break    Section AM (room 230) ------------------------------------------------------------------------------ Chairman: Csaba Farkas 11.30–12.00 Emil Horobeț: Curvature and randomness 12.00–12.30 István Fazekas, Csaba Noszály, Noémi Uzonyi: Is Taylor's power law true for random networks? ...

Informatikai eszközök alkalmazása az iskolai kémiaoktatásban

Informatikai eszközök alkalmazása az iskolai kémiaoktatásban
A Kolozsvári Akadémiai Bizottság Kémiai tudományok szakbizottsága és a BBTE Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézete Informatikai eszközök alkalmazása az iskolai kémiaoktatásban címmel szervez workshopot. A rendezvény programja a következő: Június 22 (Szombat), Kémia és Vegyészmérnöki kar (Arany János utca 11. szám). 09.00 – Ünnepélyes megnyitó (132-es terem) 09.30 – Föző Attila (Digitális Pedagógia Módszertani Központja Magyarország): Kémiatanítás a digitális írástudás évszázadában 10.00 – Pálinkó István (Szegedi Tudományegyetem): Az okostelefon a kémiaoktatásban 10.30 – Kávészünet 11.00 – Szarka Katalin (Selye János Egyetem, Szlovákia): Mobil eszközökkel támogatott kémiaoktatás 11.30 – Barabás László (Softech cég): IOT (internet of things) a laborban 12.00 – Dibó Gábor (Selye János Egyetem, Szlovákia): Green chemistry on the NET 12.30 – Ebéd- Zokogó Majom vendéglő 14. ...

Fotó- és filmgyűjtemények a digitális korszakban

Fotó- és filmgyűjtemények a digitális korszakban
A KAB Média és kommunikáció szakbizottságának társszervezésében kerül sor május 17-én a Fotó- és filmgyűjtemények a digitális korszakban című konferenciára. Az esemény helyszíne: a kolozsvári Sapientia EMTE , Tordai út 4. sz. A303-as terem. A rendezvény programja a következő:   9.00–10.00 Kutatói gyakorlatok Szekeres-Ugron Villő (ELTE, BTK, Művészettörténeti Intézet): A fénykép mint a művészettörténeti kutatás forrása és dokumentációs eszköze: a gógánváraljai késő középkori kazettás mennyezetről készült archív felvételek tanulságai Újvári Dorottya (BBTE, doktori iskola): Európai városok fotóarchívumai: gyűjtemények, prezentáció, felhasználás Tóth Orsolya (BBTE, Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar): Kolozsvárról készült mozgóképek kutatása a kezdetektől 1948-ig   szünet   10.30–11.30 Archiválási gyakorlatok 1. ...

A feladatmegoldástól a problémamegoldásig

A feladatmegoldástól a problémamegoldásig
A KAB Oktatás-nevelési és Pszichológiai Szakbizottsága és a Sapientia EMTE Tanárképző Intézete konferenciát szervez A feladatmegoldástól a problémamegoldásig címmel.   A konferencia megrendezésének célja kettős: 1. A problémamegoldó képesség különböző műveltségi területeket átfogó (olvasáskultúra, matematikai műveltség) vizsgálata magyar anyanyelvű középiskolások és tanárképzős hallgatók körében című országos hatókörű empirikus kutatás eredményeinek, tapasztalatainak ismertetése, megbeszélése. 2. A problémamegoldó feladatsorokkal való értékelés gyakorlatának meghonosítása a középiskolai tanárok körében. ...

Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban

Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban
  A KAB Oktatási-nevelési és pszichológiai szakbizottsága konferenciát szervez Székelyudvarhelyen. Az esemény programja a követekző:   2019. május 14.:   8.30 – 9.00: Regisztráció 9.00 – 9.05: Köszöntőbeszéd   Plenáris előadások –  21-es terem 9.05 – 9.35: Szigeti Ella, Antal Irma: Kulcsok a román nyelv tanulásához térségünkben 9.35 – 10.05: Makai Emese-Márta, Karp Ágnes: Integrált kompetenciafejlesztés a román nyelv tanításában 10.05 – 10.30: szünet, a szekcióülések előkészítése   Szekció előadások 21-es terem (szekcióvezető: dr. Hermann Gusztáv) 10.30 – 10.50: dr. Sófalvi Emese: „Egy helyes és rendes tanító intézet”. A kolozsvári Muzsikai Egyesület iskolájának első alapszabályzata (1819) 10.50 – 11.10: dr. Péter Lilla: Örömteli tanulás? ...

Köztes terek / Spații intermediare / Spaces In Between

Köztes terek / Spații intermediare / Spaces In Between
 A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara, Humántudományok Tanszékének Kultúraközi Kölcsönhatások Kutatóközpontja és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Irodalomtudományi és Nelyvtudományi szakbizottságának szervezésében 2019. április 26-27-én került sor a Köztes terek / Spații intermediare / Spaces In Between című háromnyelvű nemzetközi konferenciára. Az eseményen 8 országból 140 előadó vett részt. A rendezvény a kutatóközpont által szervezett korábbi konferenciák központi témáit ‒  határátlépések, idegenképek, többnyelvűség, reprezentációk ‒ vitte tovább, ezúttal a köztes terekre összpontosítva. Az interdiszciplináris konferencia előadásai irodalmi, nyelvészeti, fordítás- és médiatudományi, történelmi, szociológiai és más kultúratudományi szakterületek nézőpontját alkalmazva közelítették meg a kérdéskört. ...

Történelemtanárok IV. tudományos konferenciája

Történelemtanárok IV. tudományos konferenciája
  2019. április 28. Kolozsvár, János Zsigmond Unitárius Kollégium, Felvinczi György díszterem   9.00 – Rüsz-Fogarasi Enikő egyetemi tanár, dékánhelyettes üdvözlőbeszéde 9.20. – András Éva – Ellenőrzés régen és ma 9.40. – Nagy Gabriella – A történelemtanár lehetőségei a projektmódszer alkalmazásával 10.00. – Sütő Zsolt – A nagybányai mészáros céh története 10.20. – Bartha Zoltán – Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében, a 18. század folyamán 10.40. – Kérdések 11.00. – Kávészünet 11.15. – Kerekasztal beszélgetés: A VI-os és VII-es „A magyar kisebbség  történelme és hagyományai” tankönyv. Moderál Toth Szilárd docens. 13.00. – A romániai magyar történelemtanárok egyesületének alapító ülése 14. ...

Szakmai konferenciát szervez a KAB Agrártudományi szakbizottsága Csíkszeredában

Szakmai konferenciát szervez a KAB Agrártudományi szakbizottsága Csíkszeredában
  Tudásalapú, precíziós gazdálkodás a hegyvidéki agráriumban - konferencia PROGRAM   Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszereda, 15-ös számú előadó Időpont:  2019. május 10. ...

Köztes terek / Spații intermediare / Spaces In Between - program

Köztes terek / Spații intermediare / Spaces In Between - program
2019. április 26-27-én kerül sor a Köztes terek/ Spații intermediare / Spaces In Between című háromnyelvű nemzetközi konferenciára, amelyre 8 országból 150 előadó jelentkezett. A konferencia szervezői: a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara, Humántudományok Tanszékének Kultúraközi Kölcsönhatások Kutatóközpontja és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Irodalomtudományi valamint Nyelvtudományi szakbizottsága. A rendezvény a kutatóközpont által szervezett korábbi konferenciák központi témáit ‒ határátlépések, idegenképek, imagológia ‒ viszi tovább, ezúttal a köztes terekre összpontosítva. Az interdiszciplináris konferencia irodalmi, nyelvészeti, szociológiai és más kultúratudományi szakterületek nézőpontját alkalmazva kívánja megközelíteni a kérdéskört. ...

Transznacionális/transzkulturális nézőpontok egy magyar irodalomtörténet román megírásában

Transznacionális/transzkulturális nézőpontok egy magyar irodalomtörténet román megírásában
Istoria literaturii maghiare în limba română: perspective transculturale   Bukarest, 2019. május 28–29. Szervezők: Kolozsvári Akadémiai Bizottság Irodalomtudományi Szakbizottsága Bukaresti Egyetem, Hungarológiai Tanszék ELTE BTK Román Filológiai Tanszék (NKFIH 128151)     Program   május 28. kedd 14,29: Megnyitó Szekcióelnök: Balázs Imre József (Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár) 14,30–14,50: Vincze Ferenc (Eötvös Loránd Tudományegyetem – Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest): Börtönnarratívák, avagy a megfigyelés kiterjesztése 14,50–15,10: Csehy Zoltán (Comenius Egyetem, Pozsony): Magyar Queer 15,10–15,30: Nagy Levente (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest): Ugyanarról másképp: egy Jókai- és egy Eminescu-novella az 1848–1849. évi erdélyi polgárháborúról 15,30–15,50: Dumitru Elena (Sapienza Egyetem, Róma): Szerelmi költészet a reneszánsztól napjainkig 15,50–16,30: Hozzászólások, vita   május 29. ...

Aktuális kihívások az oktatás-nevelés és pedagógusképzés terén

Aktuális kihívások az oktatás-nevelés és pedagógusképzés terén
  Tudományos konferencia a Szatmári Kihelyezett Tagozat Óvoda- és elemi oktatás pedagógiája szak 20 éves jubileumi ünnepsége tiszteletére   Társszervező: Kolozsvári Akadémiai Bizottság   Helyszín: Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Szatmári Kihelyezett Tagozat, Szatmárnémeti, Petőfi Sándor u. 47 sz. Időpont: 2019. V. 9–10. Program Aktuális kihívások az oktatás-nevelés és pedagógusképzés terén V. 9–10.   A BBTE Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozatának óvodapedagógus- és tanítóképző szaka, idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. E jeles alkalomból két napos rendezvényt tartunk, melynek egyik fontos része (kulturális műsor, kiállítás, véndiák találkozó mellett) egy tudományos konferencia megszervezése az oktatás és nevelés, illetve pedagógusképzés aktuális kihívásainak témakörében. ...

Orvos- és gyógyszerésztudományi konferencia Szatmárnémetiben

Orvos- és gyógyszerésztudományi konferencia Szatmárnémetiben

 

 

 

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság Orvostudományi szakbizottsága és a Gyógyszerésztudományi szakbizottsága társszervezésében zajlik Szatmárnémetiben 2019. április 11-13. között az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Osztályának XXIX. ülésszaka. 

A konferencia teljes programja a következő linken érhető el:

PROGRAM

 

 

9. Szociológus Napok Kolozsváron

9. Szociológus Napok Kolozsváron
A rendszerváltás 30 év után, az ifjúság és a munka változó világa  A BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete, a KAB Szociológia és Demográfiai Szakbizottsága, a Max Weber Szakkollégium, és a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ) szervezésében 2019. április 15-17. között kerül sor a 9. Szociológus Napokra Kolozsváron, amelyre szeretettel várnak minden érdeklődőt. A rendezvény olyan tevékenységeket, előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket foglal magába, melyekkel formális egyetemi keretek között nem találkozhatunk. Az idei előadások az aktuális, közéleti kérdéseket egy nagyobb, az 1989. évi rendszerváltás óta eltelt, mintegy 30 éves perspektívába helyezve tárgyalják. Az előadók között erdélyi és külföldi, főleg magyarországi szakemberek vannak, a társadalomkutató szakma ismert képviselői. ...

Művészet a nevelésben. Konferencia Marosváráshelyen

Művészet a nevelésben. Konferencia Marosváráshelyen
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem –Tanárképző Intézet, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatásával   Nemzetközi Tudományos Konferencia   MŰVÉSZET A NEVELÉSBEN Önismeret és személyiségfejlődés     Marosvásárhely, 2019. április 10.   A mai világ művészi sokrétűsége miatt bonyolult „vállalkozás” a művészetek befogadására való felkészítés. Konferenciánk lehetőséget és keretet biztosít a következő kérdések tudományos és gyakorlati megközelítésére: Lehet-e a művészet az önmegismerés, személyiségfejlesztés útja, lehetősége? Alkalmas-e a művészet problémahelyzetek feltárására, tabutémák feldolgozására? Melyek azok az oktatási módszerek, amelyek a művészetek által az önmegismerést és az önfejlesztést szolgálják? ...

Epoxigyanta szívósítása hatékonyan és környezetbarát módon

Epoxigyanta szívósítása hatékonyan és környezetbarát módon
E kutatás során a szerzők azt vizsgálták, hogyan befolyásolja az epoxigyanta mechanikai tulajdonságait – különösen annak szívósságát – a vízsugaras őrléssel előállított gumirészecskék adagolása. Az epoxigyanták mechanikai tulajdonságait (például a szakítószilárdságot, a töréssel szembeni ellenállást, vagy a fajlagos ütőmunkát) különféle módszerekkel próbálják...

Summa: Beszélgetés Kristály Sándor matematikussal

Summa: Beszélgetés Kristály Sándor matematikussal
Ajánljuk figyelmükbe a SUMMA sorozat újabb adását, a Kristály Sándorral való beszélgetést. A matematikus elmagyarázza kutatási területét (variációszámítás, Riemann-Finsler geometria), beszél arról, hogy miért fontos, hol alkalmazható, de arról is szó esik beszélgetésben, hogy milyenkor (is) foglalkoztatják matematikai problémák. Az interjú elérhető ide kattintva.  

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi
  2019. harmadik negyedévi lista   A 2019-es évvel kezdődően a Kolozsvári Akadémiai Bizottság negyedévente megjelentet egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A lista a felhívást követően a szerzők által beküldött legújabb publikációkat tartalmazza. A felhívásban megjelent kritériumok a következők voltak: A természettudományok,...

Egy apró Eusuchia krokodil-féle a hátszegi késő krétából

Egy apró Eusuchia krokodil-féle a hátszegi késő krétából
  A valaha élt egyik legapróbb atoposaurid krokodil-féle majdnem teljesen ép koponyáját gyűjtötték be kolozsvári kutatók a Hátszegi-medence Puj késő kréta (maastrichti) fosszilis lelőhelyéről. Az Aprosuchus ghirai koponyája közepesen magas, orr-része rövid, kisméretű szemgödör előtti nyílásokkal. A szemhéjcsont nagyméretű, felül átfedi a teljes szemüreget. A másodlagos belső orrnyilások részben...

Hálózatok és komparatisztika: a világirodalom hálózatai

Hálózatok és komparatisztika: a világirodalom hálózatai
  A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozatának éves nemzetközi konferenciájára kerül sor a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen, Kolozsváron, 2019. október 4-5. között. Szervezők: a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozata, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Tagozata...

Könyv jelent meg Újvári Anna népi költőről

Könyv jelent meg Újvári Anna népi költőről
  A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézete doktori iskolájának oktatói és hallgatói 2008-ban indították az Emberek és kontextusok sorozatot. Az új forrásokat feltáró, közlő és értelmező kötetek a társadalomkutatók és a népi életforma, a hagyományok iránt érdeklődő olvasók figyelmére tartanak számot. Tamásné Szabó Csilla a kolozsvári...

Domus pályázati felhívás

Domus pályázati felhívás
A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívást hirdet Domus magyarországi ösztöndíjak elnyerésére.  Részletek a következő linken találhatóak: https://mta.hu/data/dokumentumok/magyar_tudomanyossag_kulfoldon/Domus_magyarorszagi_osztondij_palyazati_felhivas_2019_osz.pdf

Egy új vakgőtefaj az erdélyi korai oligocénból

Egy új vakgőtefaj az erdélyi korai oligocénból
  A geológiailag legidősebb eurázsiai vakgőteféle izolált csontleleteit mutatta ki két kolozsvári kutató a Danki Formáció korai oligocén, rupeli emeletének a kolozsvári Fellegvár és Szucság 1-es lelőhelyeiről. Az új fajként leírt Mioproteus gardneri már magán hordozza a vakgőtefélék (Proteidae) számos jellegét: például az állcsont teljesen elcsökevényesedett és annak szerepét az ekecsont és az...

Irodalmi és színházi kontaktológia I.

Irodalmi és színházi kontaktológia I.
„Talán az álmon túli csöndben ébredek” Weöres Sándor álom-motívumai   Papp Ágnes Klára, a Károli Gáspár Református Egyetem intézetvezetője, habilitált egyetemi docense, a BBTE egykori vendégtanára tart előadást a Weöres Sándor költészetében megjelenő álom-motívumokról 2019. október 3-án du. 6 órakor az EME Jókai utcai előadótermében. Az előadás Weöres...

IV. Hargita Megyei Gyógyszerész Napok

IV. Hargita Megyei Gyógyszerész Napok
Szeptember 27-28 között, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Gyógyszerésztudományi szakbizottságának társszervezésében kerül megrendezésre a IV. Hargita Megyei Gyógyszerész Napok című rendezvény, Székelyudvarhelyen. Részletes program: Péntek (2019. szeptember 27.) Határon túli gyógyszerészek számára meghirdetett magyar nyelvű szakgyógyszerészképzéshez kapcsolódó program: 11.00 - 11.30    ...