S. Varga Pál előadása

S. Varga Pál előadása
Előadó: S. Varga Pál Széchenyi-díjas magyar irodalomtörténész, professor emeritus, az MTA rendes tagja, az MTA I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának elnöke Dátum: 2023. április 25., 18.00 Előadás címe: Eritis sicut deus. Az istenülés romantikus programjának kritikája Az ember tragédiájában Rezümé: Madách a közismert bibliai toposzból indul ki, amikor álombeli útjára indítja az első emberpárt: Ádám és Éva megízleli a tudás fájának gyümölcsét, de az örök élet fájáról nem szakíthat. A Tragédia Ádámját ugyanakkor elbűvöli az „olyanokká lesztek, mint Isten” ígérete: Istent utánozva teremteni akar – történelmi útján minden csalódása ellenére a tökéletes társadalom létrehozására törekszik –, s nem vesz tudomást arról, hogy véges idő áll rendelkezésére. ...

23. Kolozsvári Biológus Napok

23. Kolozsvári Biológus Napok
A Kolozsvári Biológus Napok az BBTE Magyar Biológiai és Ökológiai Intézetének, és egyúttal az MTA KAB Biológia és ökológia szakbizottságának legfontosabb tudományos rendezvénye. Az idén 23. alkalommal megrendezendő konferencia elsődleges célja a hazai és a magyarországi biológus és ökológus kutatók rendszeres, évente egyszeri összegyűjtése Kolozsváron, hogy tudományos előadások és eszmecserék révén a tudomány népszerűsítését szolgáljuk, és szakmai kapcsolatokat teremtsünk.  A konferencia tudományos fórumként működik, ahol biológus és ökológus kutatók és egyetemi oktatók mellett, egyetemi hallgatók és doktoranduszok is bemutathatják és megvitathatják első tudományos eredményeiket. A Kolozsvári Biológus Napok egy kétnapos konferenica, pénteken (március 31.) és szombaton (április 1.) zajlanak az előadások reggeltől estig. A konferencia keretében kb. ...

Petőfi-kérdések. Egyed Emese előadása.

Petőfi-kérdések. Egyed Emese előadása.

200 éve született Petőfi Sándor költő. A Petőfi-emlékév alkalmából Egyed Emese irodalomtörténész, professor emerita tart előadást 2023. március 27-én 18.00 órától.

Előadásának címe: Petőfi-kérdések

Helyszín: BBTE, Kolozsvári Magyar Történeti Intézet székhelye, Ferdinánd terem, Jókai (Napoca) u. 11.

Szervezők: Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Bolyai Társaság, Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum.

Csatlakozás: Link

 

Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést kapott Gábor Csilla, a KAB elnöke

Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést kapott Gábor Csilla, a KAB elnöke
Gábor Csilla irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalomtudományi Intézetének egyetemi tanára Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést kapott a régi magyar irodalom kutatójaként és kutatásszervezőként végzett kiemelkedő munkája, valamint a kolozsvári magyar szakos tanári és doktori képzésben betöltött vezető szerepe elismeréseként.
 
A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje a magyar állam által adományozható legmagasabb kitüntetésnek egyike.

A magyar Borges

A magyar Borges
Jorge Luis Borges a 20. századi spanyol-amerikai irodalom egyik legnagyobb hatású alakja volt, ugyanakkor saját szociokulturális környezetében is különutasnak számított. Kelet-közép-európai recepciója a 1960-as években indult, de politikai okokból korántsem volt zökkenőmentes. Az előadás azokat a tényezőket tekinti át, melyek a kezdetekben aktívan alakították, és akár máig isszervesen meghatározzák a Borges-életmű magyar recepcióját, illetve a Borgesszel kapcsolatos elképzeléseinket.   Időpont: 2023. március 16-án 18. ...

Széchenyi-díjjal tüntették ki Péntek János nyelvészprofesszort

Széchenyi-díjjal tüntették ki Péntek János nyelvészprofesszort
Széchenyi-díjjal tüntették ki Péntek János kolozsvári nyelvészprofesszort, az MTA külső tagját, a KAB korábbi elnökét.  Péntek János kolozsvári nyelvész, professor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a kisebbségben élő magyarság anyanyelvhasználatának kutatásában, illetve a népnyelv és a népi kultúra viszonyának vizsgálatában elért eredményei, valamint iskolateremtő oktatómunkája és példaértékű szociolingvisztikai, dialektológiai életműve elismeréseként kapta a kitüntetést, olvasható az indoklásban. ...

Bíró A. Zoltán akadémiai székfoglaló előadása

Bíró A. Zoltán akadémiai székfoglaló előadása
Bíró A. Zoltán (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda) akadémiai székfoglaló előadására kerül sor 2023. március 24-én pénteken 11.00 órakor Budapesten. A székfoglaló előadás címe: Lokális társadalom vidéki térségben Helyszín: Budapest, MTA Székház, Nagyterem   •   Bíró A. Zoltán 1955-ben született Székelyudvarhelyen. PhD-fokozatát 2004-ben szerezte. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem professzora és a KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja (Csíkszereda, Románia) vezetője. Szakterülete a kulturális antropológia, a szociológia és a vidékkutatás. Az erdélyi magyar tudományosság kiemelkedő alakja. Kutatásainak fő tárgya a székelyföldi társadalom átalakulása, az interetnikus viszonyok, az oktatási és nyelvi autonómia, a munkaerő-vándorlás, a vidékfejlesztési projektek tudományos megalapozása. ...

Paizs Csaba akadémiai székfoglaló előadása

Paizs Csaba akadémiai székfoglaló előadása
Paizs Csaba (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Enzimológia és Alkalmazott Biokatalízis Kutató Központ) akadémiai székfoglaló előadására kerül sor 2023. március 21-én kedden 12.00 órakor Budapesten. A székfoglaló előadás címe: Biokatalizátorok a szerves kémiai szintézisben Helyszín: Budapest, MTA Székház, Nagyterem • Paizs Csaba 1969-ben született Marosvásárhelyen. A Babeș–Bolyai Tudományegyetemen szerzett vegyészmérnöki diplomát 1994-ben. A PhD-fokozatot 2001-ben nyerte el, 2012-ben habilitált. 2015-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. Az egyetem Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézetének igazgatója, a Biokatalízis és Biotranszformációs Kutatóközpont vezetője. Szakterülete a szintetikus szerves kémia, azon belül az enantioszelektív és mikrobiológiai reakciók. Kiemelkedő eredményeket ért el az enzimatikus biotranszformációs folyamatok és a biokatalizátorok fejlesztése terén. Közel 120 közleményére 2130 független hivatkozást kapott. ...

Szétszabdalt könyvek - történetfeldolgozási stratégiák a drámaórán

Szétszabdalt könyvek - történetfeldolgozási stratégiák a drámaórán
Bethlenfalvy Ádám színházi nevelési szakember, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója tartja március 13-án, hétfőn (romániai idő szerint) 15.00 órakor a Szétszabdalt könyvek - történetfeldolgozási stratégiák a drámaórán c. online foglakozást. 
 
Az eseményt a KAB Színháztudományi szakbizottsága szervezi, és minden érdeklődő pedagógust, színházi szakembert szeretettel várnak.
 
Csatolakozás: Link
 
Esemény: Link
 
 

Az egészségfenntartó hatóanyagtartalom növelésének lehetőségei termesztett növényeknél

Az egészségfenntartó hatóanyagtartalom növelésének lehetőségei termesztett  növényeknél
A korszerű növénytermesztésben nem csak a növényi termékek mennyisége, hanem a fogyasztók egészsége szempontjából a belső összetételi minőség is fontos. Bizonyos anyagok, amelyek a növényi táplálékból közvetlenül bejutnak az emberi szervezetbe, itt ugyanolyan kedvező hatást fejtenek ki, mint a növényekben, amelyek meghatározott káros hatások megelőzése vagy ellensúlyozása céljából termelték ezeket. Ilyen hasznos bioaktív metabolitok, például, a karotenoidok, a flavonoidok, a polifenolok, a C-vitamin, az E-vitamin, az U-vitamin, számos telítetlen zsírsav és szerves kénvegyület. Zavaró környezeti tényezők érzékelése során a növényi anyagcsere számos folyamata átprogramozódik, és az energiatartalékok nagyobb része olyan hatóanyagok fokozott bioszintézisére fordítódik, amelyek ellensúlyozzák a károsító hatásokat, növelve a túlélés esélyét és mérsékelve a növekedés és fejlődés lassulását. ...

KAB Junior

KAB Junior
A KAB Junior a Kolozsvári Akadémiai Bizottság új programja, amelynek keretében fiatal kutatók beszélgetnek a tudományhoz való viszonyukról, az elért eredmények tágabb körben való felhasználhatóságáról és más izgalmas témákról. Fókuszba kerül a saját kutatásuk (akár személyesebb dimenzióban is: mi visz rá egy fiatalt erre a munkára, hogyan találja meg benne önmagát), a tudás megosztásának lehetőségei, az új eredmények beilleszthetősége a közoktatásba stb. - a résztvevők érdeklődésétől, beállítottságától függően.   Az első eseményre 2023. március 17-én 16.00 órától kerül sor.    Résztvevők:  drd. Lázár Annamária drd. Nagy Emese Ingrid drd. ...

Történelem. Civilizáció. Kultúra Doktori Iskola IX. konferenciája

Történelem. Civilizáció. Kultúra Doktori Iskola IX. konferenciája
2023. március 4-én, szombaton tartja idei doktorandusz konferenciáját a BBTE Magyar Történeti Intézete. Társszervező: a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága. Az előadásokra öt szekcióban, online és offline formában kerül sor.   Online csatlakozás: https://us06web.zoom.us/j/88469397269     Program     9:00–9:10: Megnyitó a Történelem. Civilizáció. Kultúra Doktori Iskola és a BBTE KMTI részéről   Szekció Szekcióvezető: dr. Hunyadi Attila Gábor egyetemi docens   9:10–9:25 Angyal Olívia: Az erdélyi gyermekkönyv-illusztráció nagymesterei 1970–78 között 9:25–9:40 Antal Orsolya: Kitelepítés és jogszabályok viszonya Romániában (online) 9:40–9:55 Beke Ibolya: Nemzeti kisebbségek a Horthy-korszak népiskolai tankönyveiben 9:55–10:10 András Szabolcs: Volt-e erdélyi képviselet a román konkordátum tárgyalásokon? ...

Ha Orbán velünk... A virtuális nemzetegyesítés hatása az erdélyi magyarok politikai és társadalmi attitűdjeire

Ha Orbán velünk... A virtuális nemzetegyesítés hatása az erdélyi magyarok politikai és társadalmi attitűdjeire
  Az előadás arra keresi a választ, hogy milyen hatással van a magyar állam politikája, a kettős állampolgárság bevezetése, valamint a magyar nemzetpolitika az erdélyi magyarok politikai attitűdjeire. A vizsgálat kiindulópontját több, az elmúlt éveket meghatározó eseményre (migrációs válság, COVID-19 világjárvány, orosz-ukrán háború) fókuszáló nagymintás felmérés, valamint big-data típusú közösségi média-elemzés adja. ...

Tudományismertetés 2022

Tudományismertetés 2022
A Kolozsvári Akadémiai Bizottság 2022-ben is hozzá kívánt járulni a jelentős tudományos eredmények népszerűsítéséhez, bemutatásához. Ennek érdekében 19 magyar nyelvű összefoglalót tettünk közzé honlapunkon, a friss publikációkról. 1. Megjelent Péntek János új munkája, a Kalotaszegi tájszótár 2. Karácsonkő vára: egy előretolt helyőrség a Kárpátok keleti oldalán 3. Komplexitás a természetben és a társadalomban 4. Gombákkal együtt élő hangyák: néha a fertőzés is előnnyé alakítható 5. A Radnai-havasok lavina tevékenysége fagyűrűk elemzése alapján 6. A növények élettana II. Tápanyag-gazdálkodás, anyagcsere 7. A plasztiszok (színtestek) 8. A spenót biomassza-termelésének, sótűrésének és egészségfenntartó hatóanyag-tartalmának serkentése 9. A COVID-19 hatása az online kereskedelemre: A világjárvány, mint lehetőség 10. Neveléslélektan. ...

TudományKöz - kerekasztal beszélgetések a tudományról 2022-ben

TudományKöz - kerekasztal beszélgetések a tudományról 2022-ben
TudományKöz címmel kerekasztal-beszélgetéseket indított 2022 elején a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, amelyekben a tudományos kérdésekről, aktualitásokról beszélgetnek szakemberek – közérthetően. Célunk az volt, hogy egy-egy szakterület képviselőinek segítségével a tudomány eredményeit közelebb vigyük a nagyközönséghez. A 2022-ben lefolytatott 12 beszélgetésre online térben került sor. Természettudományi témájú beszélgetések Csillagászat régen és ma Beszélgetés a modern matematikáról Tudomány és művészet az informatika oktatásában Beszélgetés a földtudományról Bölcsészettudományi témájú beszélgetések Az anekdotikus prózahagyomány a 20. ...

S. Varga Pál előadása

S. Varga Pál előadása
Előadó: S. Varga Pál Széchenyi-díjas magyar irodalomtörténész, professor emeritus, az MTA rendes tagja, az MTA I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának elnöke Dátum: 2023. április 25., 18.00 Előadás címe: Eritis sicut deus. Az istenülés romantikus programjának kritikája Az ember tragédiájában Rezümé: Madách a közismert bibliai toposzból indul ki, amikor álombeli útjára indítja az első emberpárt:...

23. Kolozsvári Biológus Napok

23. Kolozsvári Biológus Napok
A Kolozsvári Biológus Napok az BBTE Magyar Biológiai és Ökológiai Intézetének, és egyúttal az MTA KAB Biológia és ökológia szakbizottságának legfontosabb tudományos rendezvénye. Az idén 23. alkalommal megrendezendő konferencia elsődleges célja a hazai és a magyarországi biológus és ökológus kutatók rendszeres, évente egyszeri összegyűjtése Kolozsváron, hogy tudományos előadások és eszmecserék...

Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban. A XI. Tudományos ülésszak előadásai

Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban. A XI. Tudományos ülésszak előadásai
Tizenegyedik alkalommal szervezett konferenciát az oktatóknak, kutatóknak, egyetemi hallgatóknak a BBTE Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozata, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, valamint a Sylvester Dénes Egyesület az Udvarhelyszéki Felsőoktatásért támogatásával 2022-ben, az egyetem székelyudvarhelyi képzésének helyszínén. Ebben a kisvárosban bő két évtizede folyik felsőfokú óvodapedagógus- és tanítóképzés, és...

Petőfi-kérdések. Egyed Emese előadása.

Petőfi-kérdések. Egyed Emese előadása.
200 éve született Petőfi Sándor költő. A Petőfi-emlékév alkalmából Egyed Emese irodalomtörténész, professor emerita tart előadást 2023. március 27-én 18.00 órától. Előadásának címe: Petőfi-kérdések Helyszín: BBTE, Kolozsvári Magyar Történeti Intézet székhelye, Ferdinánd terem, Jókai (Napoca) u. 11. Szervezők: Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Bolyai...

Elektronika - Laboratóriumi praktikum 1,2.

Elektronika - Laboratóriumi praktikum 1,2.
Az Elektronika az információt hordozó villamos jelek előállításával, továbbításával, feldolgozásával és felhasználásával foglalkozó műszaki tudományág. Szinte észrevétlenül jutottunk el oda, hogy mindennapjaink szerves részévé vált, annak szinte minden területén alapvető szerepet kap még akkor is, ha ez közvetlenül nem is olyan nyilvánvaló számunkra. Ma már sem a modern háztartási élet,...

Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést kapott Gábor Csilla, a KAB elnöke

Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést kapott Gábor Csilla, a KAB elnöke
Gábor Csilla irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalomtudományi Intézetének egyetemi tanára Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést kapott a régi magyar irodalom kutatójaként és kutatásszervezőként végzett kiemelkedő munkája, valamint a kolozsvári magyar szakos tanári és doktori képzésben betöltött...

A magyar Borges

A magyar Borges
Jorge Luis Borges a 20. századi spanyol-amerikai irodalom egyik legnagyobb hatású alakja volt, ugyanakkor saját szociokulturális környezetében is különutasnak számított. Kelet-közép-európai recepciója a 1960-as években indult, de politikai okokból korántsem volt zökkenőmentes. Az előadás azokat a tényezőket tekinti át, melyek a kezdetekben aktívan alakították, és akár máig isszervesen meghatározzák a...

Széchenyi-díjjal tüntették ki Péntek János nyelvészprofesszort

Széchenyi-díjjal tüntették ki Péntek János nyelvészprofesszort
Széchenyi-díjjal tüntették ki Péntek János kolozsvári nyelvészprofesszort, az MTA külső tagját, a KAB korábbi elnökét.  Péntek János kolozsvári nyelvész, professor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a kisebbségben élő magyarság anyanyelvhasználatának kutatásában, illetve a népnyelv és a népi...

Bíró A. Zoltán akadémiai székfoglaló előadása

Bíró A. Zoltán akadémiai székfoglaló előadása
Bíró A. Zoltán (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda) akadémiai székfoglaló előadására kerül sor 2023. március 24-én pénteken 11.00 órakor Budapesten. A székfoglaló előadás címe: Lokális társadalom vidéki térségben Helyszín: Budapest, MTA Székház, Nagyterem   •   Bíró A. Zoltán 1955-ben született Székelyudvarhelyen. PhD-fokozatát 2004-ben szerezte. A Sapientia...

Paizs Csaba akadémiai székfoglaló előadása

Paizs Csaba akadémiai székfoglaló előadása
Paizs Csaba (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Enzimológia és Alkalmazott Biokatalízis Kutató Központ) akadémiai székfoglaló előadására kerül sor 2023. március 21-én kedden 12.00 órakor Budapesten. A székfoglaló előadás címe: Biokatalizátorok a szerves kémiai szintézisben Helyszín: Budapest, MTA Székház, Nagyterem • Paizs Csaba 1969-ben született Marosvásárhelyen. A Babeș–Bolyai...