Vissza

Beszámolók

Köztes terek / Spații intermediare / Spaces In Between

Köztes terek / Spații intermediare / Spaces In Between
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara, a Humántudományok Tanszékének Kultúraközi Kölcsönhatások Kutatóközpontja és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság szervezésében 2019. április 26-27-én került sor a Köztes terek / Spații intermediare / Spaces In Between című háromnyelvű nemzetközi konferenciára, amelyen 8 országból 140 előadó vett részt.  A rendezvény a kutatóközpont által szervezett korábbi konferenciák központi témáit ‒  határátlépések, idegenképek, többnyelvűség, reprezentációk ‒ vitte tovább, ezúttal a köztes terekre összpontosítva. Az interdiszciplináris konferencia előadásai irodalmi, nyelvészeti, fordítás- és médiatudományi, történelmi, szociológiai és más kultúratudományi szakterületek nézőpontját alkalmazva közelítették meg a kérdéskört. ...

Irodalmi és színházi kontaktológia

Irodalmi és színházi kontaktológia

Május 10-12. Között került sor a Shoshin Színházi Egyesület által szervezett, Kereten kívül elnevezésű nemzetközi színházi fórumra és konferenciára. A gyakorlati képzéseket, könyvbemutatókat, filmvetítéseket, kerekasztal-beszélgetést, vitaszínházat is tartalmazó összetett program konferencia-részlegének társszervezője volt a KAB Színháztudományi Szakbizottsága.

A rendezvény célja egy tematikus vita indítása volt olyan területeket érintve, mint a kevésbé intézményesült, alternatív színházi műfajok, különös tekintettel a nyílttéri műfajokra (utcaszínház, interaktív előadások, közösségi műfajok); továbbá a színház szerepének vizsgálata a periférián, illetve a rurális környezetben élő csoportok életében, tágabb értelemben pedig az egész társadalomban.

A feladatmegoldástól a problémamegoldásig

A feladatmegoldástól a problémamegoldásig
A KAB  Oktatási-nevelési és pszichológiai szakbizottsága és a Sapientia EMTE Tanárképző Intézete szervezte A feladatmegoldástól a problémamegoldásig című rendezvényt, amely Marosvásárhelyen zajlott. A rendezvény szekciói: A Plenáris előadások két témakörben zajlottak az oktatásban szükséges paradigmaváltás okairól és következményeiről. 1. Daruka Magdolna (egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Tanárképző és Digitális Tanulási Központ): Trendek, kihívások, megoldások; 2. ...

Tudásalapú, precíziós gazdálkodás a hegyvidéki agráriumban

Tudásalapú, precíziós gazdálkodás a hegyvidéki agráriumban
A rendezvény szervezője a KAB – Agrártudományi Szakbizottsága, társszervező a Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kara. A konferencia 2019. május 10-én került megrendezésre, Csíkszeredában. Az előadók sorozatát Rákossy Zsigmond, csíkpálfalvi fiatal állatorvos nyitotta meg, témája a Székely nyúl. 2011-ben született az elhatározás egy új nyúlfajta kitenyésztéséről, előállításáról. A következetes, kitünő tudományos munka meghozta az eredményt, 2016. márciusában a romániai szakszervek elismerték, mint új fajtát. Megfelelő  testalkat, testtömeg, ivar- és tenyészérettség, jó növekedési erély jellemzi. Létezik ellenállás a coccidiózis és a paszteurella ellen. Tenyésztése ajánlott a kisgazdaságokban. Az előadás nagy sikert aratott, úgy a tudományos, mint a genetikában kevésbé jártas hallgatóság körében. ...

X. Kompetencia és tudástranszfer az oktatásban

X. Kompetencia és tudástranszfer az oktatásban
A BBTE Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozata, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság valamint a Sylvester Dénes Egyesület az Udvarhelyszéki Felsőoktatásért 2019. május 14-én egynapos konferenciát szervezett az egyetem székelyudvarhelyi képzésének helyszínén. Ebben a kisvárosban pontosan húsz éve folyik felsőfokú óvodapedagógus- és tanítóképzés, és a székelyföldi térségben a legnagyobb vonzáskörrel rendelkező intézmény a leendő pedagógusok számára. A tizedik kiadását élő konferencia (Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban címmel)  célja a tanító- és óvóképzés időszerű problémáinak megvitatása volt. A rendezvényen külföldi meghívottak és helyi oktatók tudományos előadásai hangzottak el, illetve a tagozat egyetemi hallgatóinak tudományos munkásságát bemutató poszterek kiállítására kerül sor, melyek közül a legjobbakat kiemelt díjakkal jutalmaztuk. ...

9. Szociológus Napok

9. Szociológus Napok
A rendszerváltás 30 év után, az ifjúság és a munka változó világa Helyszín: Kolozsvár, BBTE Sociologica épülete, Dosztojevszkij (volt Szántó/Plugarilor u. 34).   A BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete, a Max Weber Szakkollégium, a KAB Szociológia és Demográfiai Szakbizottsága és a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ) szervezésében 2019. április 15-17. között került sor a 9. Szociológus Napokra Kolozsváron, melyre szeretettel meghívjuk. A rendezvény olyan tevékenységeket, előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket foglalt magába, melyekkel formális egyetemi keretek között nem találkozhatunk. Az idei előadások az aktuális, közéleti kérdéseket egy nagyobb, az 1989. évi rendszerváltás óta eltelt, mintegy 30 éves perspektívába helyezve tárgyalják. ...

7th International Conference on Mathematics and Informatics

7th International Conference on Mathematics and Informatics
A rendezvény szervezői a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Matematikai és Informatikai Tanszéke valamint a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Matematikai, informatikai és csillagászati szakbizottsága voltak. 2019. szeptember 2–4. között került megrendezésre az esemény Marosvásárhelyen, a Sapientia EMTE épületében. Az előadók közt 51 romániai és 18 magyarországi személy szerepelt, illeve egy-egy személy érkezett Németországból, Indiából, Etiópiából és Portugáliából. Az értekezletek négy szekcióban zajlottak: plenáris előadások, alkalmazott matematikai előadások, algebrai előadások és informatikai előadások is voltak, valamint egy poszter szekció, három előadással. A bankett előtt a marosvásárhelyi Grazioso Quartet String Quartet Recital címmel szórakoztatta a résztvevőket:  https://cvartetmures.ro/language/hu/. ...

Imreh István Emlékkonferencia

Imreh István Emlékkonferencia
    Az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Történettudományi Intézete emlékkonferenciát rendezett Imreh István (1919–2003), a BBTE egykori történész professzora, az MTA külső tagja születésének 100. évfordulójára Kolozsváron, 2019. szeptember 12–13-án. A konferencián Magyarországról, Erdélyből és Svédországból 34 előadó vett részt, és összesen 32 előadás hangzott el. A rendezvény nyitó mozzanataként a szervező intézmények, továbbá a Kolozsvári Magyar Főkonzulátus és a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport koszorúkat helyeztek el Imreh István síremlékén a Házsongárdi temetőben. Ezt követte az emlékkonferencia plenáris ülése az EME központi székházának előadótermében. ...

Fotó- és filmgyűjtemények a digitális korszakban

Fotó- és filmgyűjtemények a digitális korszakban
A KAB Média és Kommunikáció Szakbizottsága és a Sapientia EMTE szervezésében került sor május 17-én a Fotó- és filmgyűjtemények a digitális korszakban című műhelykonferenciára. A rendezvény szorosan kapcsolódott a Sapientia media tanszék oktatói által létrehozott Erdélyi Audiovizuális Archívum projektjeihez is. A műhelykonferencia célja az volt, hogy találkozási, tapasztalatcsere lehetőséget teremtsen a digitális korszakban képarchiválással, képkutatással foglalkozó kutatók, muzeológusok számára. Mit jelent a kép ebben a kortárs archiválási és kutatási gyakorlatban? Milyen változásokon esik át a kép, amikor digitalizálás közben hordozót cserél, és különböző platformokon megjelenítik? Szükség van-e egy közös, erdélyi képarchiválási platformra? ...

Beszámoló Albert Réka díszelőadásáról

Beszámoló Albert Réka díszelőadásáról
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett kolozsvári eseménysorozat részeként dr. Albert Réka világhírű fizikus, biológus, a Pennsylvaniai Állami Egyetem professzora tartott előadást Interdiszciplináris rendszerbiológia címmel. A rendezvény 2019. november 8-án zajlott a BBTE főépületének Aula Magna termében. Albert Réka erdélyi származású, a BBTE kolozsvári karán végezte el az alapfokú és a mesteri tanulmányait, ahol dr. Néda Zoltántól tanulta a rendszermodellezés alapjait. Doktori tanulmányai során Barabási Albert-László irányítása alatt részt vett a kettejükről elnevezett Barabási–Albert-modell megalkotásában, amellyel lehetővé tették olyan komplex hálózatok modellezését, amelyek skálafüggetlen tulajdonságokkal rendelkeznek. Elméleti fizikusként kezdte kutatómunkáját, később azonban biológiából is diplomát szerzett. ...

Regionális fejlődés a Kárpát-medencében

Regionális fejlődés a Kárpát-medencében
2019. november 6-án a KAB Földrajztudományi szakbizottsága és Közgazdaságtudományi szakbizottsága az Iskola Alapítvánnyal partnerségben szervezett konferenciát a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódva. A szervezők kiemelten figyeltek arra, hogy a regionális fejlődés témáját térben és időben is alaposan kontextusba helyezzék, így egymást kiegészítették a földrajzi-gazdasági, történeti, gazdaságtörténeti, kartográfiai szempontok. A konferencia több előadása hangsúlyosan foglalkozott a fejlődés olyan regionális vonatkozásaival, mint az adatalapú gazdaság, az adózási környezet változásai vagy a multinacionális vállalatok jelenlétének tényleges hozadékai – a mindennapokban is aktuális tapasztalásokra rezonált tehát az előadások egy része. ...

XXIII. Erdélyi orvosnapok

XXIII. Erdélyi orvosnapok

2019. november 8-9. között zajlott  a  XXIII. Erdélyi Orvosnapok konferencia, melynek főszervezője a Hargita megyei Orvosi Kollégium és a csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház, társszervezője a Kolozsvári Akadémiai Bizottság volt. A konferenciát és az azt megelőző workshop-ot a Romániai Orvosi Kollégium 20 ponttal kreditálta. Az igen sikeres kétnapos rendezvény a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Házában zajlott. Az Orvosnapokon 22 előadó és 236 regisztrált hallgató vett részt. A konferencián rangos budapesti és pécsi meghívottak, a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetem oktatói és tapasztalt székelyföldi szakorvosok tartottak előadásokat. A rendezvény workshop részén négy nagy gyakorlati jelentőségű, modern technikával ismerkedhettek meg a résztvevők. Köszönet illeti a főszervezőket: Dr. Biró Lászlót, Dr. Szakács Oszkár-Balázst, Dr. Lőkös Barna-Csabát és Dr. Solti Norbertet.

 

Szakmai beszámoló a Csíkszeredai MTÜ-ről

Szakmai beszámoló a Csíkszeredai MTÜ-ről
Szakmai beszámoló a Magyar Tudomány Ünnepe – 2019 alkalmával szervezett „Élelmiszer-termelés, - feldolgozás, élelmiszerlánc, élelmiszer-higiénia kihívásai Székelyföldön” című tudományos konferenciáról. A rendezvény szervezője a KAB – Agrártudományi Szakbizottsága, társszervezője a Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kara. Az esemény 2019. november 15-én zajlott, Csíkszeredában, a Sapientia EMTE Nagy Aula termében, 53 résztvevővel.  Információk a rendezvényről: Az előadók a tudomány, az agrárpolitika, a gyakorlati agrárium, a felsőoktatás jeles szakemberei, képviselői voltak. Az előadások tárgyát képezték mindazon feltételek és rendszabályok, amelyek az élelmiszerek biztonságát és fogyasztásra alkalmasságát eredményezik, ami illeti a nyersanyag termelést, tárolást, feldolgozást, csomagolást és forgalmazást. Az egész folyamat vizsgálata és ellenőrzése az ún. ...