Vissza

Tudományos díjak 2018

A Tudomány Erdélyi Mestere Díj

Kolumbán József

Laudáció

Dr. Kolumbán József a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Matematika és Informatika Intézetének emeritus professzora, az MTA külső tagja.

Tudományos teljesítményének szintjét mi sem bizonyítja jobban mint az a tény, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 2001-ben külső tagjai közé választotta, 2007-ben a Magyar Operációkutatási Társaság Egervári-díjjal tűntette ki, több nemzetközi szakmai társaság tagja.

Több...

Fiatal Kutatói Díj 2018

Sándor Bulcsú

Laudáció

 

Dr. Sándor Bulcsú 1989-ben született Siménfalván, középiskolás tanulmányait Székely-keresztúron végezte az Orbán Balázs Gimnáziumban. Már ekkor élénken érdeklődött a fizika iránt, több jelentős diákversenyen díjat nyert, pl. kétszer is dicséretet kapott az országos fizika olimpián. 2008-tól a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Fizika Karán tanult Fizika szakon, kutatásait Néda Zoltán és Járai-Szabó Ferenc irányításával végezte. 2011 és 2013 között elvégezte az angol nyelvű Számítógépes Fizika mesterképzést is. Ezekben az években háromszor is díjat kapott az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián, és 2013-ban második helyezett lett az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, Budapesten.

 

Több...

Fiatal Kutatói Díj 2018

T Szabó Csaba

Laudáció

 

T Szabó Csaba nemzetközi viszonylatban is egyik legkiválóbb képviselője az ókortörténészek és régészek legfiatalabb nemzedékének. A szebeni Lucian Blaga Egyetem Történelem tanszékének oktatója, társult tagja a kolozsvári egyetem Római Tanulmányok Központjának, vendégoktatója a Pécsi Tudományegyetem Régészet tanszékének. Tagja az MTA külső köztestületének.

Több...

Tudományközvetítés és a Tudományos Bírálat Díja

Pákai Enikő

Laudáció

 

1991-ben gépészmérnöki oklevelet szerzett a kolozsvári Műszaki Egyetemen. Ezt követően ellenben az akkori Román Rádiótelevízió Társaság Kolozsvári Stúdiójához jelentkezett 1992-ben dokumentum- és adatkezelő munkakörre. Rövid időn belül váltott, riporteri állásra versenyvizsgázott az akkori magyar szerkesztőségbe. Előbb rádiós, később tévés műsorokon is dolgozott.

Több...

Fiatal Tanári Díj 2018

Tamás Adél

Laudáció

 

Tamás Adél 1986. március 20-án született Székelyudvarhelyen. Egyetemi tanulmányait a BBTE Bölcsészettudományi Karán végezte magyar–angol alapszakon (2005 és 2008 között). Ugyanitt folytatta kétéves mesteri tanulmányait a magyar nyelvtudományi és irodalmi magiszteri képzés keretében.

Több...