Vissza

Tudományos díjak 2021

A TUDOMÁNY ERDÉLYI MESTERE DÍJ

Pozsony Ferenc

LAUDÁCIÓ

Pozsony Ferenc munkássága tanárként, néprajzkutatóként és intézményszervezőként egyaránt kiemelkedő. Egy rövid laudáció éppen ezért csak felvillantani tudja azt a sok-sok eredményt, amelyek ezt az életpályát fémjelzik. Az eredmények jelentőségének a mérlegelésére pedig szintén csak úgy vállalkozhat, hogy tudatában van a laudáció műfaji korlátainak. Hisz a díjazott eredményeinek a mennyisége és ezek jelentősége túlzás nélkül inkább nagyobb lélegzetvételű műfajt, tanulmányt vagy éppen kismonográfiát kívánna. A laudáció írójának így kényszerű módon válogatnia kell.

Több...

A TUDOMÁNYOS KIVÁLÓSÁG DÍJA

Sándor Zsolt

LAUDÁCIÓ

Dr. Sándor Zsolt a Sapientia EMTE habilitált egyetemi tanára, aki 2001-ben védte meg a doktori tézisét a közgazdaság tudományterületén, a Groningeni Egyetemen (tézisének címe: Computation, Efficiency and Endogeneity in Discrete Choice Models). Doktorátusi tézisét Hollandiában a “Christiaan Huygens wetenschapsprijs” díjra jelölték, 2003-ban.

Több...

FIATAL TANÁRI DÍJ

Nagy Anna

LAUDÁCIÓ

Nagy Anna, a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum magyartanára derűjével, szakmai igényességével, a nehezebbik utak választásától nem visszariadó attitűdjével mostanra sokak számára viszonyítási pont a tanári és kutatói munkában. Bő évtized alatt máris komoly, mások figyelmére is méltó szakmai teljesítményt mutatott fel.

Több...

FIATAL KUTATÓI DÍJ

Bencze László Csaba

LAUDÁCIÓ

Bencze László Csaba a Kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Kémia és Vegyészmérnöki Karán végezte tanulmányait. Vegyész oklevelet szerzett 2006-ban, majd ugyanitt mesteri fokozatú képzésben részesült. Mind a két fokozatot képzését magyar nyelven évfolyamelsőként végezte.

Több...

FIATAL KUTATÓI DÍJ

András Orsolya

LAUDÁCIÓ

András Orsolya 1991-ben született, 2013-ban végzett német-orosz szakot a kolozsvári BBTE Bölcsészkarán, majd a Marburgi egyetemen szerzett mesteri oklevelet a germanisztikai szakirány keretén belül. 2018 októbere óta a BBTE doktorandusa a Hungarológiai Doktori Iskola keretén belül, 2021-ben zárta le doktori kutatási projektjét A kommunista diktatúra időszakának feldolgozása kortárs romániai származású női szerzők regényeiben. Nyelv, identitás és emlékezet címmel dr. Orbán Gyöngyi, majd dr. Egyed Emese egyetemi tanárok vezetésével. A kiemelkedő színvonalú dolgozat elkészültével jelenleg már csupán a védés adminisztratív lépései vannak hátra.

Több...