KeresésElhunyt erdélyi tudósok

magyar, erdélyi művelődéstörténet
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Kolozsvár
gépészet, mechatronika
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Kolozsvár
elméleti fizika
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Kolozsvár
gépészet
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Kolozsvár
algológia, növényélettan
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Kolozsvár
20. századi erdélyi magyar irodalomtörténet
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Kolozsvár
a két világháború közötti erdélyi magyar filozófia
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Kolozsvár
alkotmányjog és közigazgatási jog
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Kolozsvár
mezőgazdasági és állatorvosi mikrobiológia
IV. Agrártudományok Osztálya
Nagyvárad
régészet (Dél-Kelet Erdély)
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Sepsiszentgyörgy
Erdély bánya- és vasipara 1918-1940 között
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Kolozsvár
burgonyatermesztés
IV. Agrártudományok Osztálya
Csíkszereda
őssejttranszplantáció
V. Orvosi Tudományok Osztálya
-
a jog művelődéstörténeti fejlődése
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Kolozsvár
alkalmazott logika
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Kolozsvár
közép- és kora újkori történelem
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Nagyvárad
névtan
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Kolozsvár
néprajz
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Csíkszereda
szerves kémia, szerves kémiai technológia, kőolajkémiai technológia
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Kolozsvár
ornitológia, kynológia, hippológia, állatorvostudomány, állattenyésztés
IV. Agrártudományok Osztálya
Székelykövesd
ontológia, metafizika, propedeutika, alkalmazott filozófia
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Kolozsvár
idegsebészet
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Marosvásárhely
geodézia
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Marosvásárhely
Kolozsvár irodalmi élete a XIX. században, magyar irodalom a XIX. század második felében
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Kolozsvár
magyar nyelvészet, dialektológia, névtan
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Kolozsvár
shakespeareológia
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Sepsiszentgyörgy
régészet, késő vaskor
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Nagykároly
anatómia, patológia
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Marosvásárhely
jelenkori filozófia, megismerés és időiség, logika
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Kolozsvár
szántóföldi növénytermesztés
IV. Agrártudományok Osztálya
Marosvásárhely
variaciószámitas, nemlineáris analízis, parciális differenciálegyenletek, differenciálgeometria
III. Matematikai Tudományok Osztálya
Kolozsvár
középkori magyar egyház- és művelődéstörténet
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Kolozsvár