Az erdélyi tudomány hírei

A rák túlélőinek pszichoszociális ellátása: A nemzeti rákellenes tervek globális áttekintése

A rák túlélőinek pszichoszociális ellátása: A nemzeti rákellenes tervek globális áttekintése
Egy frissen megjelent tanulmány a rákgyógyultak pszichoszociális ellátását vizsgálja a nemzeti rákellenes tervek globális elemzésén keresztül. Az elemzés során 237 nemzeti rákellenes tervet értékeltek és ezek alapján megállapították, hogy csak 41%-uk tartalmaz bármilyen utalást a pszicho-onkológiai vagy túlélői ellátásra. A kiválasztott 97 terv közül 57, vagyis 59%-uk foglalkozik konkrétan pszicho-onkológiai ellátással a túlélési időszakban. Mindössze 24%-uk tartalmaz jelentős, konkrét célokat vagy szakaszokat, amelyek kifejezetten ezzel a területtel foglalkoznak. A tanulmány rámutat arra, hogy a legtöbb nemzeti rákellenes terv nem tartalmaz explicit pszicho-onkológiai utalásokat. Ahol mégis, ott a leggyakoribb célok között szerepel az egészségügyi szakemberek pszichoszociális ellátási kapacitásának növelése, a rehabilitációs modellek bevezetése, és a közösségi szolgáltatások igénybevételének ösztönzése. ...

Tudományos publikációk ismertetése

Tudományos publikációk ismertetése
A Kolozsvári Akadémiai Bizottság továbbra is hozzá kíván járulni a jelentős tudományos eredmények népszerűsítéséhez, bemutatásához. Ennek érdekében fel szeretnénk ajánlani az MTA romániai külső tagjainak és köztestületi tagjainak azt, hogy a friss publikációikról hírt teszünk közzé a felületeinken. Ehhez várunk egy (a tágabb akadémiai közösség számára is érthető) 100-200 szavas magyar nyelvű összefoglalót vagy egy videóabsztraktot a frissen megjelent publikációikról. Célunk, hogy képviseljük és támogassuk a nyilvántartásunkban szereplő kutatókat és fórumot biztosítsunk számukra a szakmai eszmecserére. Az intézményünk igyekszik képviselni a tudományos közösséget a romániai magyar nemzeti közösség felé. ...

Erdélyi nyelvészek is részt vesznek az MTA Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottsága munkájában

Erdélyi nyelvészek is részt vesznek az MTA Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottsága munkájában
2023. október 30-án megtartotta alakuló ülését az MTA a Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottsága. A Bizottság elnöke É. Kiss Katalin professzor asszony, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke által felkért erdélyi tagjai: Kádár Edit, a KAB Nyelvtudományi Szakbizottságának elnöke, és Péntek János, az MTA külső tagja, a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet szakmai igazgatója. A Bizottság által képviselt téma, a tudomány magyarnyelvűsége az erdélyi tudományos közösséget is közvetlenül érinti. ...

Jelölési és pályázati lehetőség „A magyar nyelv és a tudományok – Szabó T. Attila-díj” (SzTAD) elnyerésére

Jelölési és pályázati lehetőség „A magyar nyelv és a tudományok – Szabó T. Attila-díj” (SzTAD) elnyerésére
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „A magyar nyelv és a tudományok – Szabó T. Attila-ösztöndíj”-ra A SzTA-Díjat 2016-ban alapították olyan 45 év alatti szakemberek munkájának elismerésére, akik eddigi pályájukon külön figyeltek a magyar tudományos szaknyelvük igényes használatára, fejlesztésére és ápolására. A díjat a Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNyT) iktatta díjai közé, és a Magyar Nyelvészeti Kutatóállomások Hálózatának (TERMINI) elismeréseként ítéli évente oda (oklevél + Laudációk + emléktáblácska (plakett) + egy boríték az ösztöndíj összegével).A SzTAD jelölés, illetőleg pályázás alapján ítélhető oda. Jelölni a sztad.termini@gmail.com címen lehet. ...

A rák túlélőinek pszichoszociális ellátása: A nemzeti rákellenes tervek globális áttekintése

A rák túlélőinek pszichoszociális ellátása: A nemzeti rákellenes tervek globális áttekintése
Egy frissen megjelent tanulmány a rákgyógyultak pszichoszociális ellátását vizsgálja a nemzeti rákellenes tervek globális elemzésén keresztül. Az elemzés során 237 nemzeti rákellenes tervet értékeltek és ezek alapján megállapították, hogy csak 41%-uk tartalmaz bármilyen utalást a pszicho-onkológiai vagy túlélői ellátásra. ...

Tudományos publikációk ismertetése

Tudományos publikációk ismertetése
A Kolozsvári Akadémiai Bizottság továbbra is hozzá kíván járulni a jelentős tudományos eredmények népszerűsítéséhez, bemutatásához. Ennek érdekében fel szeretnénk ajánlani az MTA romániai külső tagjainak és köztestületi tagjainak azt, hogy a friss publikációikról hírt teszünk közzé a felületeinken. ...

Erdélyi nyelvészek is részt vesznek az MTA Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottsága munkájában

Erdélyi nyelvészek is részt vesznek az MTA Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottsága munkájában
2023. október 30-án megtartotta alakuló ülését az MTA a Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottsága. A Bizottság elnöke É. Kiss Katalin professzor asszony, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke által felkért erdélyi tagjai: Kádár Edit, a KAB Nyelvtudományi Szakbizottságának elnöke, és Péntek János, az MTA külső tagja, a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet szakmai igazgatója. ...

Jelölési és pályázati lehetőség „A magyar nyelv és a tudományok – Szabó T. Attila-díj” (SzTAD) elnyerésére

Jelölési és pályázati lehetőség „A magyar nyelv és a tudományok – Szabó T. Attila-díj” (SzTAD) elnyerésére
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „A magyar nyelv és a tudományok – Szabó T. Attila-ösztöndíj”-ra A SzTA-Díjat 2016-ban alapították olyan 45 év alatti szakemberek munkájának elismerésére, akik eddigi pályájukon külön figyeltek a magyar tudományos szaknyelvük igényes használatára, fejlesztésére és ápolására. ...

Ökoturisztikai alkalmasság GIS alapú vizsgálata egy Kárpát-medencei geológiai komplexum területén

Ökoturisztikai alkalmasság GIS alapú vizsgálata egy Kárpát-medencei geológiai komplexum területén
A kutatás célja, hogy térbeli elemzéssel hozzájáruljon az ökoturizmus fenntartható fejlesztéséhez a Brassó megyei Rákos településhez tartozó geológiai komplexum és természetvédelmi területen. ...

Melyik típusú rákprogressziós félelem járul hozzá a román rákbetegek életminőségéhez a COVID-19 járvány idején?

Melyik típusú rákprogressziós félelem járul hozzá a román rákbetegek életminőségéhez a COVID-19 járvány idején?
A rákprogresszióval kapcsolatos félelem az egyik leggyakrabban jelentett pszicho-onkológiai panasz, amit a rákbetegek többsége nem tud enyhíteni, és ami jelentősen ronthatja az életminőségüket. ...

Az általánosított Kaiser–Bessel ablakfüggvényről

Az általánosított Kaiser–Bessel ablakfüggvényről
A szimmetrikus és az általánosított Kaiser-Bessel ablakfüggvény valószínűségszámítási és analitikus aspektusai Az általánosított Kaiser–Bessel ablakfüggvény az elsőfajú módosított Bessel függvény segítségével értelmezhető, és gyakran felmerül a tomográfiás képrekonstrukció során. ...

A szabályos Coulomb-hullámfüggvények csillagszerűségéről

A szabályos Coulomb-hullámfüggvények csillagszerűségéről
A matematikában a Coulomb-hullámfüggvény a Charles-Augustin de Coulombról elnevezett Coulomb hullámegyenlet megoldása. A töltött részecskék viselkedésének leírására szolgálnak egy Coulomb potenciálban, és felírhatók konfluens hipergeometrikus függvények vagy tiszta képzetes argumentumú Whittaker függvények formájában. ...

A phi(n) és d(n) számelméleti függvényekre vonatkozó néhány egyenletről és egyenlőtlenségről II.

A phi(n) és d(n) számelméleti függvényekre vonatkozó néhány egyenletről és  egyenlőtlenségről II.
Folytatva előző vizsgálatait, a szerző olyan egyenletek megoldásait tanulmányozza, melyekben az Euler–féle phi(n) függvény, és az osztók számát adó d(n) függvény szerepelnek. Például, 2phi(n)+ d(n)=n megoldásai n=18 és n=8p (ahol p páratlan prímszám); phi(n)+2d(n)=n megoldásai n=14, 18, 20, 24; phi(n)+(d(n))^2=n megoldásai n=68, 128, 384, 864. Az a^a+ b^b= c^c és (a^a). ...

Erdélyi magyar különvélemény az 1980-as években

Erdélyi magyar különvélemény az 1980-as években
Az erdélyi magyar civil – pártstruktúrákon kívüli – disszidencia az 1980-as évek elejétől kezdett erőteljesebben megnyilvánulni, és az egyéni ellenzékiségen túl, elsősorban a kis értelmiségi csoportok tevékenységével az erdélyi városokban és Bukarestben kapott kifejezést. Ez a tanulmány azokkal foglalkozik, akik első látásra a Ceaușescu-diktatúra emberi jogi ellenzékeként a leghangosabbnak bizonyultak. ...

Munkamigráció - kutatási tapasztalatok

Munkamigráció - kutatási tapasztalatok
  A munkamigráció egyike a székelyföldi térség legfontosabb társadalmi folyamatainak, ez a térség több mint száz éve a munkaerő mobilitás kibocsátó közege. A munkamigráció az 1989-es romániai rendszerváltást követően fölerősödött, módozatait, célpontjait, funkcióit illetően sokarcú, dinamikus folyamattá vált. ...

ClimateMed projekt Marosvásárhelyen

ClimateMed projekt Marosvásárhelyen
2023. április 12-én Marosvásárhelyen egy tudományos ülés keretében bemutatják a ClimateMed projektet, amelynek címe „Developing new curriculum outlines and learning materials on climate change's health impacts for medical schools”. A tudományos rendezvényre az egyetem dísztermében kerül sor 9:00 órától.   Az esemény online követhető az alábbi meghívás alapján:   Serviciul RCCI UMFST G.E. Palade is inviting you to a scheduled Zoom meeting. ...

Jégkorongozók antropometriai és általános fiziológiai teljesítményének meghatározása játék-pozíció alapján

Jégkorongozók antropometriai és általános fiziológiai teljesítményének meghatározása játék-pozíció alapján
Jégkorongozók antropometriai és általános fiziológiai teljesítményének meghatározása játék-pozíció alapján 18 év alatti jégkorongozóknál A tehetséges válogatott játékosok azonosítása és szelekciója szubjektív, valamint objektív értékelést is igényel a játék képességről és a teljesítményről. ...

Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban. A XI. Tudományos ülésszak előadásai

Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban. A XI. Tudományos ülésszak előadásai
Tizenegyedik alkalommal szervezett konferenciát az oktatóknak, kutatóknak, egyetemi hallgatóknak a BBTE Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozata, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, valamint a Sylvester Dénes Egyesület az Udvarhelyszéki Felsőoktatásért támogatásával 2022-ben, az egyetem székelyudvarhelyi képzésének helyszínén. ...

Elektronika - Laboratóriumi praktikum 1,2.

Elektronika - Laboratóriumi praktikum 1,2.
Az Elektronika az információt hordozó villamos jelek előállításával, továbbításával, feldolgozásával és felhasználásával foglalkozó műszaki tudományág. Szinte észrevétlenül jutottunk el oda, hogy mindennapjaink szerves részévé vált, annak szinte minden területén alapvető szerepet kap még akkor is, ha ez közvetlenül nem is olyan nyilvánvaló számunkra. ...

A pi(x)-re vonatkozó egyenlőtlenségekről

A  pi(x)-re vonatkozó egyenlőtlenségekről
Jelölje pi(x) az x-nél kisebb vagy egyenlő prímszámok számát. A prímszámtétel alapján pi(x) aszimptotikusan egyenlő x/log x-szel, ha x tart a végtelenhez. A híres Riemann sejtés szerint pi(x) – Li(x) modulusza kisebb mint C.x^(1/2).log x, ha x elég nagy és C>0 konstans (itt Li(x) az 1/ log t integrálja az [2, x] intervallumon). ...

Centrifugális szálképzés segítségével sikerült előállítani lapatinib-tartalmú amorf diszperziót

Centrifugális szálképzés segítségével sikerült előállítani lapatinib-tartalmú amorf diszperziót
A Lapatinib (Lap) egy lipofil hatóanyag, melyet az előrehaladott vagy áttétes HER2+ emlőrák esetében alkalmaznak kapecitabinnal vagy letrozollal kombinálva. Továbbá a Lap lipofil tulajdonságának köszönhetően könnyen áthatol a vér-agy gáton, minek köszönhetően egy potenciális megoldás lehet az agyrák kezelésében. ...

Fenilalanin ammónia-liázok: fehérjemérnökség és természetes diverzitás ötvözése

Fenilalanin ammónia-liázok: fehérjemérnökség és természetes diverzitás ötvözése
A fenilalanin ammónia-liázok (PAL-ok) gyakran használt biokatalizátorok a nem természetes fenilalanin analógok sztereoszelektív szintéziséhez. A PAL-ok szélesebb körű alkalmazása különböző célmolekulák szintézisében még mindig kihívást jelent, mivel az enzim alacsony aktivitást mutat elektrondonor szubsztituenseket tartalmazó szubsztrátokkal szemben. ...

Naplójegyzetek a pandémia idején

Naplójegyzetek a pandémia idején
Naplójegyzetek a pandémia idején – feljegyzések a Babeș‐Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kara magiszteri hallgatóinak tollából című könyv, mint ahogy a cím is utal rá, naplószerű élmény- és megélésbeszámolót tartalmaz a megjelölt egyetemi hallgatók tapasztalataiból.  2021. ...

Nem természetes L-fenilalanin-származékok előállítása

Nem természetes L-fenilalanin-származékok előállítása
A biokatalízis, a zöld kémia alapelveit követve, környezetbarát és fenntartható katalitikus folyamatokat biztosít a vegyipar számára. ...