Jhwh: Hóseás viharistene? Salamon templomszentelési imája

Jhwh: Hóseás viharistene? Salamon templomszentelési imája
  A teológiai és a vallástörténeti kutatások ma már egyetértenek abban, hogy az egyistenhit a többistenhitből alakult ki. Nagyon leegyszerűsítve ez az jelenti, hogy az egyik isten az idők folyamán átvette a többi isten szerepét és hatáskörét, míg végül kialakult az univerzális, mindenható Isten vallási képzete. Ez a folyamat nyomokban lekövethető a Héber Biblián belül is, ahol több szöveg is van, ahol észrevehetőek a politeista világkép jegyei. Egyik ilyen Salamon templomszentelési imájának néhány verse (1Kir 8,12–13), ahol a valószínűleg régebbi verziót tartalmazó görög kéziratokban arról olvasunk, hogy a Nap(isten) ünnepélyesen kijelenti, hogy az égen kíván lakni, míg Jhwh temploma sötétjében akar trónolni. Ebben a szövegben egyértelmű, hogy a Nap és Jhwh két különálló nagyság, azonban a párhuzamos megfogalmazásból az is kitűnik, hogy összemérhető, bizonyos szempontból ugyanabba a kategóriába tartozó lényekről van szó. ...

A város hatása a kékhátú galambgomba ásványianyag-felvételére

A város hatása a kékhátú galambgomba ásványianyag-felvételére
  A kékhátú galambgomba (Russula cyanoxantha) közkedvelt faj az erdélyi gombászok körében, mivel egyike a leggyakoribb fajoknak a dombvidéki lombhullató erdőkben, ízletes és könnyen felismerhető. Kutatásunkban célul tűztük ki a gomba ásványianyag-felvételének a vizsgálatát Kolozsváron és a környező erdőkben. Összesen hat erdőből és a város központjában levő két parkból (Iuliu Hatieganu parkból és a Botanikus-kertből) gyűjtöttünk 95 gomba- és 95 talajmintát, és meghatároztuk 19 elem (Ag, Al, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, Zn) koncentrációját. Az elemek felvételének hatékonyságát a bioakkumulációs faktor (BAF) segítségével határoztuk meg, ami megmutatja, hogy hányszorosan fordul elő egy adott elem a gombában a talajhoz viszonyítva. Ha a BAF > 1, akkor az adott elem nagyobb mennyiségben fordul elő a gombában, mint a talajban. ...

Jelentős tudományos eredmények ismertetése

Jelentős tudományos eredmények ismertetése
  A 2019-es év elején indította a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) a jelentős tudományos eredmények közérthető megjelenítését megcélzó projektjét. Ennek célja elsősorban társadalmi jellegű: hogy a fontos tudományos eredmények a nem szakmabeliek számára is elérhetővé, érthetővé váljanak. Ugyanakkor a KAB mint az MTA romániai területi bizottsága szeretné a romániai magyar kutatók munkáját valamilyen módon egybefogni. Jelen esetben ezt azáltal tenné, hogy egy közös térben helyezi el az eredményeket, és ily módon társadalmi láthatóságot biztosít számukra. A projekt keretében a KAB 2019-ben felhívást intézett az MTA romániai külső tagjaihoz és köztestületi tagjaihoz, hogy rövid, közérthető ismertető szövegben vagy videóabsztraktban foglalják össze újabb jelentős tudományos eredményeiket a szakmán kívüli nagyközönség számára. Az ismertetőket a KAB a saját honlapján teszi közzé (kab. ...

Biogyógyszerek szárítása: gyorsan, nagy mennyiségben, hatékonyan

Biogyógyszerek szárítása: gyorsan, nagy mennyiségben, hatékonyan
A biogyógyszerek olyan készítmények, amelyeknek hatóanyaga biológiai forrásból származik. Előállításuk, lenyelhető tablettává formálásuk egyik fontos fázisa az anyag szárítása. Erre több hatékony módszer létezik, de azok, amelyek valóban gyorsan szárítanak nagy mennyiségű anyagot, a nagy hő – vagy pont ellenkezőleg – a fagyasztás miatt káros hatással lehetnek az anyag összetételére. Egy módszer, amely nem változtatja nem kívánt módon az összetételt, az úgynevezett elektrosztatikus szálképzés. Ennek során egy kapilláris tűből kinyomva az oldatot, egy cseppet alakítanak ki, majd nagy elektromos feszültség alá helyezik. Az elektromos feszültség és a csepp saját felületi feszültsége kölcsönhatásának nyomán igen vékony, ún. nanoszálak válnak ki a cseppből. Mindez jellemzően szobahőmérsékleten zajlik. Az eljárás hátulütője az, hogy egy ilyen berendezés egy óra alatt legfeljebb egy milliliter anyagot tud feldolgozni. ...

Bankmarketing Pitch. Menedzseri irányelvek banki termékek reklámozásához

Bankmarketing Pitch. Menedzseri irányelvek banki termékek reklámozásához
  A reklám két fő funkciója a fogyasztók figyelmének felkeltése és tájékoztatása a termékek és szolgáltatások piaci megjelenéséről és előnyeiről. A reklámok szerepe különösen fontos a banki szolgáltatások esetében, mivel a fogyasztók tájékozottsága a pénzügyi szolgáltatások terén alacsony. A bankok nagyon változatos termékportfóliót kínálnak végső fogyasztóknak és vállalatoknak egyaránt, mint például befektetési és megtakarítási termékeket, személyi kölcsönt és lakáshitel konstrukciókat, pénzügyi tranzakciókat biztosító szolgáltatásokat (folyószámla, bankkártya, internet banking, mobil banking stb.). Bizonyos termékek és szolgáltatások hosszú távra szólnak, mások pedig rövidtávra. Az igényektől és termékektől függően a fogyasztónak különböző információra van szükségük. ...

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi
  2019. negyedik negyedévi lista A 2019-es évvel kezdődően a Kolozsvári Akadémiai Bizottság negyedévente megjelentet egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A lista a felhívást követően a szerzők által beküldött legújabb publikációkat tartalmazza. A felhívásban megjelent kritériumok a következők voltak: A természettudományok, élettudományok és műszaki tudományok területén: WoS-jegyzett publikációk, magyar vagy idegen nyelven megjelent monografikus munkák. A társadalomtudományok és humán tudományok területén: magyar vagy idegen nyelven megjelent monografikus munkák, Web of Science-jegyzett publikációk vagy az adott szakterület legfontosabb és legelismertebb magyar nyelvű lapjaiban megjelent publikáció, Scopus, Erih+ adatbázisaiban jegyzett publikációk. ...

Interjú Péntek János akadémikussal

Interjú Péntek János akadémikussal

Az Erdélyi életutak portréfilm-sorozat január eleji adásában Péntek János nyelvészprofesszort, akadémikust kérdezte a Transindex.

"A neves professzor - aki 2004-től külső tagja a Magyar Tudományos Akadémiának - számos kulturális szövetség elnöki tisztségét töltötte már be, alapító tagja többek között az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének, az Erdélyi Tankönyvtanácsnak, de az ő nevéhez fűződik a Nyilas Misi Tehetségtámogató Program elindítása is. A félig-meddig már visszavonult professzorral pályájának legfontosabb állomásairól, a múlt rendszerbeli magyar egyetemi oktatásról és munkásságának legfontosabb kihívásairól is beszélgettünk." (Transindex)

Díjazás

Díjazás
  A 2019-es év elején a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) felhívást intézett az MTA romániai külső tagjaihoz, valamint külső köztestületi tagjaihoz közérthető tudományismertetés céljával. Két-három hetente jelentet meg a KAB honlapján rövid ismertető szövegeket, videóabsztraktokat, melyek a legújabb jelentős tudományos eredményeket ismertetik. A projekt célja a fontos tudományos eredményeknek a minél szélesebb körben történő közzé tétele.   A 2019-es év második félévében a KAB Dénes Károly fizikus PhD-hallgatót díjazza az ismertetők szerzői közül. Az általa készített videóabsztrakt itt tekinthető meg. A díj összege bruttó 2000 lej. Gratulálunk Dénes Károlynak, és köszönjük minden szerzőnek az együttműködést! ...

Kerámiaszintézis: a körülmények meghatározzák az eredményt

Kerámiaszintézis: a körülmények meghatározzák az eredményt
Kiváló mágneses és elektromos tulajdonságaik miatt (magas hőmérsékletű szupravezetés, hatalmas mágneses ellenállás, magnetokalorikus, magnetooptikus hatás, spinüveg állapot) igen nagy az érdeklődés az átmeneti fémeket és/vagy perovszkitokat, spinelleket, piroklórokat tartalmazó kevert oxidos kerámiarendszerek iránt. Ezeknek az anyagoknak a rendkívüli tulajdonságai helyi mikrostrukturális elektromos és mágneses fázisátalakulásoknak tulajdoníthatók, ezeket viszont az előállítás (szintézis) módszereivel és körülményeivel lehet befolyásolni vagy beállítani (vegyi összetétel, hőmérséklet, nyomás, külső mágneses tér erőssége). Ennek a kutatásnak a során a szerzők Röntgen-diffrakciós és pásztázó elektron-mikroszkópos vizsgálatokat végeztek szokványos kerámiaszintézis útján előállított La0.7Ca0. ...

Új evolúcióbiológiai magyarázat az ivaros szaporodás kialakulására

Új evolúcióbiológiai magyarázat az ivaros szaporodás kialakulására
Az ismertető a BBTE Kommunikáció és PR irodájának oldaláról származik.   A BBTE részéről Vincze Orsolya, a Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet munkatársa jegyzi azt a PLOS Biology hasábjain közreadott tanulmányt, amely új perspektívát javasol az ivaros szaporodás kialakulása mögött feltételezhető evolúcióbiológiai tényezők kutatásában. Az ivaros szaporodás kialakulása egyike az utóbbi fél évszázad során sűrűn kutatott evolúcióbiológiai problémáknak. Az eukarióták, vagyis valódi sejtmaggal rendelkező élőlények körében az ivaros szaporodás megközelítőleg 99%-os előfordulású. A jelenség azért szorul magyarázatra, mert tudjuk, hogy az ivartalan szaporodás rövid távon „kifizetődőbb”. Ezzel szemben az ivaros fajok hímjei nem képesek közvetlen módon utódokat hátrahagyni, és több ivaros faj esetében a nőstények sem. ...

Az epoxigyanta mechanikai tulajdonságainak hatékony növelése környezetbarát módon

Az epoxigyanta mechanikai tulajdonságainak hatékony növelése környezetbarát módon
E kutatás során a szerzők azt vizsgálták, hogyan befolyásolja az epoxigyanta mechanikai tulajdonságait – különösen annak szívósságát – a vízsugaras őrléssel előállított gumirészecskék adagolása. Az epoxigyanták mechanikai tulajdonságait (például a szakítószilárdságot, a töréssel szembeni ellenállást, vagy a fajlagos ütőmunkát) különféle módszerekkel próbálják a kutatók javítani, ezek lehetnek kémiai eljárások – különböző reagensek adagolása – vagy fizikai eljárások – szívósítás különféle töltőanyagokkal. Gumirészecskék adagolásával már régóta kísérleteznek, a különböző hagyományos eljárások előnyei és hátrányai egyaránt ismertek. Lehet adagolni folyékony gumit is, ami – bár több szempontból hatékony eljárás, amely által lehetséges mindössze pár mikron átmérőjű részecskéket adagolni – nehézségekbe ütközik. ...

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi
  2019. harmadik negyedévi lista   A 2019-es évvel kezdődően a Kolozsvári Akadémiai Bizottság negyedévente megjelentet egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A lista a felhívást követően a szerzők által beküldött legújabb publikációkat tartalmazza. A felhívásban megjelent kritériumok a következők voltak: A természettudományok, élettudományok és műszaki tudományok területén: ISI-jegyzett publikációk, magyar vagy idegen nyelven megjelent monografikus munkák. A társadalomtudományok és humán tudományok területén: magyar vagy idegen nyelven megjelent monografikus munkák, Web of Science-jegyzett publikációk vagy az adott szakterület legfontosabb és legelismertebb magyar nyelvű lapjaiban megjelent publikáció, Scopus, Erih+ adatbázisaiban jegyzett publikációk. ...

Egy apró Eusuchia krokodil-féle a hátszegi késő krétából

Egy apró Eusuchia krokodil-féle a hátszegi késő krétából
  A valaha élt egyik legapróbb atoposaurid krokodil-féle majdnem teljesen ép koponyáját gyűjtötték be kolozsvári kutatók a Hátszegi-medence Puj késő kréta (maastrichti) fosszilis lelőhelyéről. Az Aprosuchus ghirai koponyája közepesen magas, orr-része rövid, kisméretű szemgödör előtti nyílásokkal. A szemhéjcsont nagyméretű, felül átfedi a teljes szemüreget. A másodlagos belső orrnyilások részben osztottak, míg az alsó állkapcson a mandibuláris ablak másodlagosan bezárult. Fogazata heterodont, oldalról lapított levélszerű, alacsony fogkoronájú fogakkal és agyarszerű pseudocaninusokkal, amelyek különféle gerinctelenekkel és apró gerincesekkel való táplálkozásra lehettek alkalmasak. Az Aprosuchus agyarszerű fogai jóval kisebbek, mint a szintén a Hátszegi-medencéből ismeretes Sabresuchus-nak, amely az Aprosuchus legközelebbi rokona. ...

Könyv jelent meg Újvári Anna népi költőről

Könyv jelent meg Újvári Anna népi költőről
  A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézete doktori iskolájának oktatói és hallgatói 2008-ban indították az Emberek és kontextusok sorozatot. Az új forrásokat feltáró, közlő és értelmező kötetek a társadalomkutatók és a népi életforma, a hagyományok iránt érdeklődő olvasók figyelmére tartanak számot. Tamásné Szabó Csilla a kolozsvári néprajzi iskola azon hagyományaihoz kapcsolódik, amelyek az íráshasználat formáit és funkcióit, autodidakta szerzők életpályáját és életművét, környezetüknek a versírással kapcsolatos attitűdjeit vizsgálják. Egy kalotaszegi asszony versírói habitusát, valamint közössége vershasználati szokásait követi nyomon. Nyelvészként ugyanakkor külön fejezetet szentel az autodidakta költő nyelvhasználati sajátosságainak is. Újvári Samuné Szép Anna 1942-ben született Szucságon, házasságot is itt kötött 1959-ben. ...

Egy új vakgőtefaj az erdélyi korai oligocénból

Egy új vakgőtefaj az erdélyi korai oligocénból
  A geológiailag legidősebb eurázsiai vakgőteféle izolált csontleleteit mutatta ki két kolozsvári kutató a Danki Formáció korai oligocén, rupeli emeletének a kolozsvári Fellegvár és Szucság 1-es lelőhelyeiről. Az új fajként leírt Mioproteus gardneri már magán hordozza a vakgőtefélék (Proteidae) számos jellegét: például az állcsont teljesen elcsökevényesedett és annak szerepét az ekecsont és az állközti csont veszi át, a csigolyacentrumok elől-hátul vájtak, az atlasz ízületi vájatai pedig majdnem teljesen ellaposodnak és az általuk bezárt szög kb. 225°. A fosszilis Mioproteus caucasicus-hoz hasonlóan a csigolyacentrumok hasoldali felszíne kiugró csontélet ­visel, amely a hátsó részen kiszélesedik és bazapofíziseket képez, míg a hátoldalon az idegívszárak elágazó tövisnyúlványokban végződnek. ...

Felső-Tisza-medencei római kori kerámialeletek eredetvizsgálata

Felső-Tisza-medencei római kori kerámialeletek eredetvizsgálata
Ki, mikor, hogyan és miből készítette? ...

Szinkronhullámok lokálisan kapcsolt oszcillátorsokaságban

Szinkronhullámok lokálisan kapcsolt oszcillátorsokaságban
Újszerű szinkronizációs formákat vizsgált a BBTE Magyar Fizika Intézetének egy kutatócsoportja. A kutatás célja a lokálisan csatolt oszcillátorrendszerekben megfigyelt szinkronizáció alaposabb megismerése volt, különös tekintettel a rendszer végállapotainak előrejelezhetőségére. A spontán szinkronizáció legismertebb hétköznapi formái a vastaps, tücskök és békák hangjainak vagy bizonyos szentjánosbogár-fajták éjjeli felvillanásainak kollektív viselkedése. Gyakran demonstrálják még a jelenséget közös, mozgó platformra helyezett metronómok rendszerének szinkronizációjával is. Ezekben a példákban a szinkronizáció az egyedek közti kölcsönhatás miatt valósulhat meg, ugyanis mind az emberek, mind a tücskök, békák, szentjánosbogarak és a metronómok viselkedését (tapsolás/felvillanás/hangkibocsátás/kilengés üteme) is befolyásolja a rendszer többi elemének állapota. ...

Csatolt kémiai reakció-hálózatok szabályozása

Csatolt kémiai reakció-hálózatok szabályozása
  A kémiai reakcióhálózat-modellek a kémiai reakciókban résztvevő anyagok koncentrációinak változását, dinamikus viselkedését írják le. A dolgozatban olyan kémiai reakcióhálózatokat vizsgáltunk, amelyek transzporthálózattal vannak egymáshoz csatolva. A transzporthálózatok anyagot szállítanak a reakciók között, ezzel befolyásolva az egyes reakciók dinamikus viselkedését. A tanulmányban kidolgoztuk a csatolt kémiai reakcióhálózatok modelljét. A modellben feltételeztük azt, hogy a környezetből a transzporthálózatba nyersanyag folyhat be, és a transzporthálózatból a környezetbe végtermék folyhat ki. Az így kapott modell segítségével az egymással csatolt reaktorokból álló, komplex vegyipari folyamatok viselkedését írhatjuk le. Szabályozási eljárást dolgoztunk ki csatolt reakcióhálózatokra. A szabályozás célja, hogy a reakciókban résztvevő összes anyag koncentrációját előírt értékekre állítsuk be. ...

2019. első félév. Díjazás

2019. első félév. Díjazás
  A 2019-es év elején a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) felhívást intézett az MTA romániai külső tagjaihoz, valamint külső köztestületi tagjaihoz közérthető tudományismertetés céljával. Hetente-kéthetente jelentetett meg a KAB honlapján rövid ismertető szövegeket, videóabsztraktokat, melyek a legújabb jelentős tudományos eredményeket ismertetik. A projekt célja a tudományos eredményeknek a minél szélesebb körben történő megismertetése. Ezen ismertetők szerzői közül 2019 első félévében Kristály Sándor matematikust díjazza a KAB. Az általa készített ismertetők itt olvashatók: Újabb eredmények a görbült terek geometriájában A görbület hatása Wulff-formájú kristályok elméletében A díj összege bruttó 2000 lej. Gratulálunk Kristály Sándornak, és köszönjük minden szerzőnek az együttműködést! ...

Az internet tér-idejének meglepő törvényszerűségei

Az internet tér-idejének meglepő törvényszerűségei
A BBTE Magyar Fizika Intézetének egy kutatócsoportja dr. Néda Zoltán professzor irányításával arra keresett választ, hogy az interneten közvetített adatcsomagok sebessége miként változik a feladó és címzett közötti távolság függvényében. A Nature lapcsaládbeli Scientific Reports hasábjain közölt tanulmány a kutatócsoport egy korábbi cikkére[1] támaszkodik, melyben azt vizsgálták, hogy az utazási idő és az utazási távolság között milyen univerzális összefüggések fedezhetők fel. Időnként órákba telik, hogy egy aránylag közeli városba eljussunk, miközben az, hogy a földgömb túlsó oldalára utazzunk, alig igényel több időt. Az ellentmondásosnak tűnő jelenséget a kutatócsoport részben azzal magyarázta, hogy az utazási távolság függvényében rendszerint más-más közlekedési eszközt használunk: kisebb távokat jellemzően gyalog vagy biciklivel teszünk meg, míg nagyobb távokon autóval, vonattal vagy repülővel közlekedünk. ...

Jhwh: Hóseás viharistene? Salamon templomszentelési imája

Jhwh: Hóseás viharistene? Salamon templomszentelési imája
  A teológiai és a vallástörténeti kutatások ma már egyetértenek abban, hogy az egyistenhit a többistenhitből alakult ki. Nagyon leegyszerűsítve ez az jelenti, hogy az egyik isten az idők folyamán átvette a többi isten szerepét és hatáskörét, míg végül kialakult az univerzális, mindenható Isten vallási képzete. ...

A város hatása a kékhátú galambgomba ásványianyag-felvételére

A város hatása a kékhátú galambgomba ásványianyag-felvételére
  A kékhátú galambgomba (Russula cyanoxantha) közkedvelt faj az erdélyi gombászok körében, mivel egyike a leggyakoribb fajoknak a dombvidéki lombhullató erdőkben, ízletes és könnyen felismerhető. Kutatásunkban célul tűztük ki a gomba ásványianyag-felvételének a vizsgálatát Kolozsváron és a környező erdőkben. ...

Jelentős tudományos eredmények ismertetése

Jelentős tudományos eredmények ismertetése
  A 2019-es év elején indította a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) a jelentős tudományos eredmények közérthető megjelenítését megcélzó projektjét. Ennek célja elsősorban társadalmi jellegű: hogy a fontos tudományos eredmények a nem szakmabeliek számára is elérhetővé, érthetővé váljanak. ...

Biogyógyszerek szárítása: gyorsan, nagy mennyiségben, hatékonyan

Biogyógyszerek szárítása: gyorsan, nagy mennyiségben, hatékonyan
A biogyógyszerek olyan készítmények, amelyeknek hatóanyaga biológiai forrásból származik. Előállításuk, lenyelhető tablettává formálásuk egyik fontos fázisa az anyag szárítása. Erre több hatékony módszer létezik, de azok, amelyek valóban gyorsan szárítanak nagy mennyiségű anyagot, a nagy hő – vagy pont ellenkezőleg – a fagyasztás miatt káros hatással lehetnek az anyag összetételére. ...

Bankmarketing Pitch. Menedzseri irányelvek banki termékek reklámozásához

Bankmarketing Pitch. Menedzseri irányelvek banki termékek reklámozásához
  A reklám két fő funkciója a fogyasztók figyelmének felkeltése és tájékoztatása a termékek és szolgáltatások piaci megjelenéséről és előnyeiről. A reklámok szerepe különösen fontos a banki szolgáltatások esetében, mivel a fogyasztók tájékozottsága a pénzügyi szolgáltatások terén alacsony. ...

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi
  2019. negyedik negyedévi lista A 2019-es évvel kezdődően a Kolozsvári Akadémiai Bizottság negyedévente megjelentet egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A lista a felhívást követően a szerzők által beküldött legújabb publikációkat tartalmazza. ...

Interjú Péntek János akadémikussal

Interjú Péntek János akadémikussal
Az Erdélyi életutak portréfilm-sorozat január eleji adásában Péntek János nyelvészprofesszort, akadémikust kérdezte a Transindex. ...

Díjazás

Díjazás
  A 2019-es év elején a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) felhívást intézett az MTA romániai külső tagjaihoz, valamint külső köztestületi tagjaihoz közérthető tudományismertetés céljával. Két-három hetente jelentet meg a KAB honlapján rövid ismertető szövegeket, videóabsztraktokat, melyek a legújabb jelentős tudományos eredményeket ismertetik. ...

Kerámiaszintézis: a körülmények meghatározzák az eredményt

Kerámiaszintézis: a körülmények meghatározzák az eredményt
Kiváló mágneses és elektromos tulajdonságaik miatt (magas hőmérsékletű szupravezetés, hatalmas mágneses ellenállás, magnetokalorikus, magnetooptikus hatás, spinüveg állapot) igen nagy az érdeklődés az átmeneti fémeket és/vagy perovszkitokat, spinelleket, piroklórokat tartalmazó kevert oxidos kerámiarendszerek iránt. ...

Új evolúcióbiológiai magyarázat az ivaros szaporodás kialakulására

Új evolúcióbiológiai magyarázat az ivaros szaporodás kialakulására
Az ismertető a BBTE Kommunikáció és PR irodájának oldaláról származik.   A BBTE részéről Vincze Orsolya, a Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet munkatársa jegyzi azt a PLOS Biology hasábjain közreadott tanulmányt, amely új perspektívát javasol az ivaros szaporodás kialakulása mögött feltételezhető evolúcióbiológiai tényezők kutatásában. ...

Az epoxigyanta mechanikai tulajdonságainak hatékony növelése környezetbarát módon

Az epoxigyanta mechanikai tulajdonságainak hatékony növelése környezetbarát módon
E kutatás során a szerzők azt vizsgálták, hogyan befolyásolja az epoxigyanta mechanikai tulajdonságait – különösen annak szívósságát – a vízsugaras őrléssel előállított gumirészecskék adagolása. ...

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi
  2019. harmadik negyedévi lista   A 2019-es évvel kezdődően a Kolozsvári Akadémiai Bizottság negyedévente megjelentet egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A lista a felhívást követően a szerzők által beküldött legújabb publikációkat tartalmazza. ...

Egy apró Eusuchia krokodil-féle a hátszegi késő krétából

Egy apró Eusuchia krokodil-féle a hátszegi késő krétából
  A valaha élt egyik legapróbb atoposaurid krokodil-féle majdnem teljesen ép koponyáját gyűjtötték be kolozsvári kutatók a Hátszegi-medence Puj késő kréta (maastrichti) fosszilis lelőhelyéről. Az Aprosuchus ghirai koponyája közepesen magas, orr-része rövid, kisméretű szemgödör előtti nyílásokkal. A szemhéjcsont nagyméretű, felül átfedi a teljes szemüreget. ...

Könyv jelent meg Újvári Anna népi költőről

Könyv jelent meg Újvári Anna népi költőről
  A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézete doktori iskolájának oktatói és hallgatói 2008-ban indították az Emberek és kontextusok sorozatot. Az új forrásokat feltáró, közlő és értelmező kötetek a társadalomkutatók és a népi életforma, a hagyományok iránt érdeklődő olvasók figyelmére tartanak számot. ...

Egy új vakgőtefaj az erdélyi korai oligocénból

Egy új vakgőtefaj az erdélyi korai oligocénból
  A geológiailag legidősebb eurázsiai vakgőteféle izolált csontleleteit mutatta ki két kolozsvári kutató a Danki Formáció korai oligocén, rupeli emeletének a kolozsvári Fellegvár és Szucság 1-es lelőhelyeiről. ...

Felső-Tisza-medencei római kori kerámialeletek eredetvizsgálata

Felső-Tisza-medencei római kori kerámialeletek eredetvizsgálata
Ki, mikor, hogyan és miből készítette? ...

Szinkronhullámok lokálisan kapcsolt oszcillátorsokaságban

Szinkronhullámok lokálisan kapcsolt oszcillátorsokaságban
Újszerű szinkronizációs formákat vizsgált a BBTE Magyar Fizika Intézetének egy kutatócsoportja. A kutatás célja a lokálisan csatolt oszcillátorrendszerekben megfigyelt szinkronizáció alaposabb megismerése volt, különös tekintettel a rendszer végállapotainak előrejelezhetőségére. ...

Csatolt kémiai reakció-hálózatok szabályozása

Csatolt kémiai reakció-hálózatok szabályozása
  A kémiai reakcióhálózat-modellek a kémiai reakciókban résztvevő anyagok koncentrációinak változását, dinamikus viselkedését írják le. A dolgozatban olyan kémiai reakcióhálózatokat vizsgáltunk, amelyek transzporthálózattal vannak egymáshoz csatolva. A transzporthálózatok anyagot szállítanak a reakciók között, ezzel befolyásolva az egyes reakciók dinamikus viselkedését. ...

2019. első félév. Díjazás

2019. első félév. Díjazás
  A 2019-es év elején a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) felhívást intézett az MTA romániai külső tagjaihoz, valamint külső köztestületi tagjaihoz közérthető tudományismertetés céljával. Hetente-kéthetente jelentetett meg a KAB honlapján rövid ismertető szövegeket, videóabsztraktokat, melyek a legújabb jelentős tudományos eredményeket ismertetik. ...

Az internet tér-idejének meglepő törvényszerűségei

Az internet tér-idejének meglepő törvényszerűségei
A BBTE Magyar Fizika Intézetének egy kutatócsoportja dr. Néda Zoltán professzor irányításával arra keresett választ, hogy az interneten közvetített adatcsomagok sebessége miként változik a feladó és címzett közötti távolság függvényében. ...