Az erdélyi tudomány hírei

Az indiai mustár (Brassica juncea L.) allelopatikus kölcsönhatásai egyéb fűszernövényekkel a csírázás és a csíranövény fejlődése során

Az indiai mustár (Brassica juncea L.) allelopatikus kölcsönhatásai egyéb fűszernövényekkel a csírázás és a csíranövény fejlődése során
A fűszernövények fontos összetevői az egészséges étrendnek, mert nyers állapotban, főleg fiatal egyedfejlődési stádiumban (pl. csíranövényként vagy mikrozöldként) számos egészségfenntartó, betegségeket megelőző hatóanyagot tartalmaznak. Termesztésük sok szempontból előnyösebb, mint a természetből történő begyűjtésük. Mivel viszonylag kisebb területeken számos fűszernövényt termesztenek egyszerre, közöttük sokrétű, egymást gátló vagy serkentő kémiai kölcsönhatás jöhet létre, ami a környezeti körülményektől függően változhat. Ezek az allelopatikus kölcsönhatások egymás közelében termesztett fűszernövények között kevésbé ismertek. Az indiai mustár nálunk egyre nagyobb népszerűségnek örvendő fűszernövény, főleg enyhén csípős fiatal levelei és magjai kerülnek fogyasztásra, de virágai is ehetőek. ...

A kortiko-kortikális kapcsolatok előrejelezhetősége az emlősök agyában

A kortiko-kortikális kapcsolatok előrejelezhetősége az emlősök agyában
Az agykutatás egyik legnagyobb kihívása az agy struktúrájának feltérképezése, hiszen egyértelmű, hogy ez az agy működésével is szorosan összefügg. A cikk célja, hogy a strukturális agyi hálózatok még fel nem térképezett részeit gépi tanulási módszerekkel megjósolják, a már ismert adatok alapján.  Az agyban levő idegsejtek (neuronok) bonyolult hálózatát konnektomnak nevezzük. Ezt egyelőre két fajban sikerült teljes mértékben feltérképezni: a fonálféregben, ahol kb. 300 neuron és 7000 kötés (szinapszis) van, és az ecetmuslicában, ahol kb. 140 ezer idegsejt és több mint 34 millió szinapszis alkotja ezt a bonyolult hálózatot. Emlősök esetében az idegsejtek száma sokkal nagyobb, az emberi agy kb. 86 milliárd neuront tartalmaz. Ekkora hálózatokat egyelőre nem tudunk feltérképezni, ezért magasabb szinten vizsgáljuk az agyi hálózatokat, a funkcionális területek által alkotott hálózatot próbálják az idegtudósok feltérképezni. ...

A COVID-oltásellenesség magyarázata Romániában egy nagymintás közvélemény-kutatás alapján

A COVID-oltásellenesség magyarázata Romániában egy nagymintás közvélemény-kutatás alapján
Míg a COVID-járvány első időszakában, az oltás rendelkezésre állása előtt a romániai lakosság egy esetleges vakcinával szemben nem volt kiemelkedően elutasító, mire lehetőség adódott oltást kapni, a gyanakvás is szélesebb körben elterjedtté vált. 2021 közepére Romániában mérték az EU egyik legalacsonyabb átoltottsági arányát. Vizsgálatunkban ennek a magyarázatára tettünk kísérletet egy 2021. november-decemberében, romániai reprezentatív lakossági mintán végzett kérdőíves kutatás adatai alapján. Eredményeink arra mutattak rá, hogy több korábbi feltételezéssel ellentétben, mely a romániai népesség valamely jellemzőjével – képzettségi szintjével, vallásosságával, általános tudományellenességével vagy egyéb attitűdbeli sajátosságával – próbálta a gyanakvás magas arányát összefüggésbe hozni, az oltásfelvétel elutasítása nem volt „elkerülhetetlen”. ...

Regionális fejlődési különbségek és kulturális érték-beállítódások Romániában

Regionális fejlődési különbségek és kulturális érték-beállítódások Romániában
A tanulmány a romániai regionális gazdasági és társadalmi fejlődés egyenlőtlenségeiből kiindulva a kulturális értékorientációk dimenzióiban mérhető regionális különbségeket tanulmányozza, a Hofstede-féle értékek és az általánosított bizalom alapján. A kérdést mind területi mind egyéni szintű adatok alapján vizsgáltuk. A kutatás a Kutatási és Innovációs Minisztérium (PN-III-P4-P4-ID-PCCF-2016-0084) projekt keretében készült interdiszciplináris, Románia régióira is reprezentatív, 3025 fős mintán készült kérdőíves felmérésre épült. A kutatómunka különböző fázisaiban a szerzőkön kívül részt vettek még Török Ibolya, Temérdek-Ivan Kinga, és mások. ...

Az indiai mustár (Brassica juncea L.) allelopatikus kölcsönhatásai egyéb fűszernövényekkel a csírázás és a csíranövény fejlődése során

Az indiai mustár (Brassica juncea L.) allelopatikus kölcsönhatásai egyéb fűszernövényekkel a csírázás és a csíranövény fejlődése során
A fűszernövények fontos összetevői az egészséges étrendnek, mert nyers állapotban, főleg fiatal egyedfejlődési stádiumban (pl. csíranövényként vagy mikrozöldként) számos egészségfenntartó, betegségeket megelőző hatóanyagot tartalmaznak. Termesztésük sok szempontból előnyösebb, mint a természetből történő begyűjtésük. ...

A kortiko-kortikális kapcsolatok előrejelezhetősége az emlősök agyában

A kortiko-kortikális kapcsolatok előrejelezhetősége az emlősök agyában
Az agykutatás egyik legnagyobb kihívása az agy struktúrájának feltérképezése, hiszen egyértelmű, hogy ez az agy működésével is szorosan összefügg. A cikk célja, hogy a strukturális agyi hálózatok még fel nem térképezett részeit gépi tanulási módszerekkel megjósolják, a már ismert adatok alapján.  Az agyban levő idegsejtek (neuronok) bonyolult hálózatát konnektomnak nevezzük. ...

A COVID-oltásellenesség magyarázata Romániában egy nagymintás közvélemény-kutatás alapján

A COVID-oltásellenesség magyarázata Romániában egy nagymintás közvélemény-kutatás alapján
Míg a COVID-járvány első időszakában, az oltás rendelkezésre állása előtt a romániai lakosság egy esetleges vakcinával szemben nem volt kiemelkedően elutasító, mire lehetőség adódott oltást kapni, a gyanakvás is szélesebb körben elterjedtté vált. 2021 közepére Romániában mérték az EU egyik legalacsonyabb átoltottsági arányát. ...

Regionális fejlődési különbségek és kulturális érték-beállítódások Romániában

Regionális fejlődési különbségek és kulturális érték-beállítódások Romániában
A tanulmány a romániai regionális gazdasági és társadalmi fejlődés egyenlőtlenségeiből kiindulva a kulturális értékorientációk dimenzióiban mérhető regionális különbségeket tanulmányozza, a Hofstede-féle értékek és az általánosított bizalom alapján. A kérdést mind területi mind egyéni szintű adatok alapján vizsgáltuk. ...

A koetnikus alkalmazás jövedelmi hatásai a kisebbségi magyarok körében

A koetnikus alkalmazás jövedelmi hatásai a kisebbségi magyarok körében
A neoklasszikus közgazdaságtani szakirodalomban makacson tartja magát az a hipotézis, hogy a különböző etnikumok akkor fognak tartósan együttműködni egymással, ha gazdasági természetű stratégiai érdekük fűződik hozzá. A heterogén társadalmak integrációja tehát elsősorban a piacon keresztül vezet. ...

A Set(n) halmaz egy változata

A Set(n) halmaz egy változata
A Set(n) halmaz alatt az összes olyan számok halmazát értjük, melyeknek ugyanazok a prímfaktorai, mint n-nek, és minden prímfaktor kitevői az n-ben szereplő prímfaktorok kitevőinek legkisebb és legnagyobb értékei közt vannak. Ezt a fogalmat Atanassov vezette be 2020-ban, aki megvizsgálta ennek a halmaznak érdekes algebrai tulajdonságait. ...

Békét kérni bármilyen áron? A két királyról szóló példabeszéd (Lukács 14.31-32) értelmezése háború idején

Békét kérni bármilyen áron? A két királyról szóló példabeszéd (Lukács 14.31-32) értelmezése háború idején
A tanulmány a Lukács 14,31-32-ben olvasható példabeszédet elemzi a királyról, aki mérlegeli, hogy szembeszálljon az erőfölénnyel bíró, ellene háborút indító ellenséggel vagy még az ütközet előtt békét kérjen. A vizsgálat a háborúval és a békekéréssel kapcsolatos közkeletű, az ókorban rendszeresen felvetődő, és ma is időszerű kérdésekre összpontosít. ...

A vállalati tudás szerepe az agilitás kialakításában és a teljesítmény növelésében: a kettős képesség szerepe

A vállalati tudás szerepe az agilitás kialakításában és a teljesítmény növelésében: a kettős képesség szerepe
Napjaink gazdasági-társadalmi viszonyai között a vállalatok egyre gyakrabban szembesülnek olyan hirtelen felbukkanó válsághelyzetekkel, mint a járvány, energiaválság, háború, természeti katasztrófák vagy a globális ellátási láncok megszakadása. Ennek leküzdésére a vállalatok agilisebbé kell váljanak, hogy gyorsabban tudjanak reagálni és így ellenállóbbak legyenek a válságokkal szemben. ...

ClimShift - egy új eszköz az éghajlatváltozás felismerésében

ClimShift - egy új eszköz az éghajlatváltozás felismerésében
A kutatás célja az éghajlatváltozás azon következményének észlelése volt, amikor egy régió éghajlati viszonyai eltolódnak, elvándorolnak egyik régióba. Az éghajlati viszonyok hasonlóságának észleléséhez egy, az R nyelvben általunk fejlesztett, a koszinusz hasonlósági indexen alapuló ClimShift-nek nevezett szoftvermodul szolgált. ...

Az ideális nyaralási időszak változásai és tendenciái a Kárpát-medencében a nyaralási klímaindex alapján

Az ideális nyaralási időszak változásai és tendenciái a Kárpát-medencében a nyaralási klímaindex alapján
A nyaralási klímaindex (Holdiay Climate Index – HCI) a szabadtéri szabadidős tevékenységek időjárási megfelelőségét értékeli. Aggregált mutatószámként figyelembe veszi az időjárás többféle aspektusát (hőmérséklet, páratartalom, szélerősség stb.). ...

Tudományismertetés 2023

Tudományismertetés 2023
A Kolozsvári Akadémiai Bizottság a 2023-as évben is bemutatta és népszerűsítette a tudomány által elért eredményeket, mindezekről az előző év során olyan tudományos cikkek rövid ismertetői jelentek meg a KAB honlapján, mint Platina-gallium nanoötvözetek szintézise, valamint Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban, de olvashattunk Az általánosított Kaiser–Bessel ablakfüggvényről is. ...

Biocid anyagok eltávolítása a szennyvízből adszorpció révén - friss kutatási eredmény

Biocid anyagok eltávolítása a szennyvízből adszorpció révén - friss kutatási eredmény
A nemrégiben publikált kutatás egy megfelelő és olcsó adszorbens tanulmányozására, valamint a folyamatok fizikai–kémiai leírására fókuszált. Az esettanulmány bemutatja, hogy a benzalkónium-klorid (amely egy széles körben használt biocid) eltávolítására a könnyen hozzáférhető háztartási papír kiválóan alkalmas. ...

A hólavina-tevékenység jellege az elmúlt évszázadban a Chornohora-hegységben (Keleti-Kárpátok, Ukrajna)

A hólavina-tevékenység jellege az elmúlt évszázadban a Chornohora-hegységben (Keleti-Kárpátok, Ukrajna)
A hólavina-tevékenység jellege az elmúlt évszázadban a Chornohora-hegységben (Keleti-Kárpátok, Ukrajna): fagyűrű rekonstrukció összekapcsolva a szinoptikus viszonyok elemzésével. A tanulmány a dél-ukrajnai Kárpátok Chornohora-hegység lavinadinamikáját vizsgálja. ...

Aceklofenák-tartalmú szálas szerkezetű amorf szilárd diszperzió előállításának optimalizálása centrifugális szálképző eljárással

Aceklofenák-tartalmú szálas szerkezetű amorf szilárd diszperzió előállításának optimalizálása centrifugális szálképző eljárással
Az aceklofenák rosszul oldódó gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatóanyag, melyet leggyakrabban mozgásszervi gyulladások kezelésére használnak. A rosszul oldódó hatóanyagok oldhatóságának növelésére a szálas szerkezetű hatóanyag-hordozók nagyon ígéretesnek bizonyulnak a porozitásuk és nagy felület-térfogat arányuk miatt. ...

Az Aranyos folyó szennyezőanyagainak hatása az algákra és a növényekre

Az Aranyos folyó szennyezőanyagainak hatása az algákra és a növényekre
Ezen friss tanulmány szerint a fenntartható életkörülmények biztosításához és az egészséges életmód konkrét megvalósításához alapvető fontosságú a környezetszennyezés növényi szervezetekre gyakorolt hatásainak a megismerése, amelyek a szervesanyag-termelést és az élővilág energiaellátását is biztosítják. ...

A Whittaker eloszlás korlátlan oszthatósága

A Whittaker eloszlás korlátlan oszthatósága
A korlátlanul osztható eloszlások különösen a valószínűségszámításban játszanak központi szerepet a Lévy folyamatok elméletében. Köztudott, hogy minden folytonos idejű Lévy folyamatnak vannak olyan eloszlásai, amelyek szükségszerűen korlátlanul oszthatók, és fordítva minden korlátlanul osztható eloszlás egyedi módon generál egy Lévy folyamatot. ...

Intenzív és komplex támogatást igénylő gyermekek életminőségének, aktivitásának és részvételének javítását célzó képzés

Intenzív és komplex támogatást igénylő gyermekek életminőségének, aktivitásának és részvételének javítását célzó képzés
Intenzív és komplex támogatást igénylő gyermekek életminőségének, aktivitásának és részvételének javítását célzó képzés.  Az „ENABLIN+” európai továbbképzési projekt tapasztalatai   A súlyosan és/vagy halmozottan sérült gyerekeknek intenzív és összetett támogatási szükségleteik vannak. ...

Fémbevonat rétegek kopásállósága lézersugaras hőkezelés után

Fémbevonat rétegek kopásállósága lézersugaras hőkezelés után
Egy új dolgozat bemutatja a lézeres hőkezelés alkalmazását a hegesztett bevonatra. Az eredmények analízise metalografikus mikrostruktúrák, SEM által kerültek bemutatásra. A mechanikai tulajdonságokat a mikrokeménység és kopásállóság szempontjából elemezték. A tanulmány bemutatja a lézeres hőkezelés hatását a kopásállás növekedésében. ...

Konferenciát tartottak a Magyar Nyelvjárások Napja alkalmából

Konferenciát tartottak a Magyar Nyelvjárások Napja alkalmából
Nyelvjárásváltozatok és közösségi identitásformák volt a témája annak a budapesti konferenciának, amelyet a Magyarságkutató Intézet szervezett december 1-je, a Magyar Nyelvjárások Napja alkalmából. Kolozsvárról Péntek János és Benő Attila vett részt a konferencián. ...

A rák túlélőinek pszichoszociális ellátása: A nemzeti rákellenes tervek globális áttekintése

A rák túlélőinek pszichoszociális ellátása: A nemzeti rákellenes tervek globális áttekintése
Egy frissen megjelent tanulmány a rákgyógyultak pszichoszociális ellátását vizsgálja a nemzeti rákellenes tervek globális elemzésén keresztül. Az elemzés során 237 nemzeti rákellenes tervet értékeltek és ezek alapján megállapították, hogy csak 41%-uk tartalmaz bármilyen utalást a pszicho-onkológiai vagy túlélői ellátásra. ...