Publikálási lehetőség

Publikálási lehetőség
Felhívjuk szíves figyelmüket a Hungarian Studies Yearbook folyóirat készülő idei számára, amely angol nyelvű fórumot biztosít a magyar nyelv, irodalom és kultúra magas színvonalú kutatásainak (beleértve a néprajzot, etnológiát, interdiszciplináris kultúratudományt, fordítástudományt, összehasonlító irodalmat, színház- és filmtudományt stb.) A folyóiratot a magyarságtudomány egyik legjelentősebb nemzetközi központja, a kolozsvári székhelyű Babeș-Bolyai Tudományegyetem (Románia) Bölcsészettudományi Karának tudós közössége adja ki.  A publikálási lehetőségről alább részletesebben tájékozódhatnak: Hungarian Studies Yearbook is the latest intellectual venture of the Hungarian community from the Faculty of Letters at the Babeș-Bolyai University. The launch of this new platform comes after a long preparation and seems to be a natural and logical outcome both of the rich glocal scholarly traditions and the substantial impact this community had in Hungarian studies in the last decades. ...

Platina-gallium nanoötvözetek szintézise

Platina-gallium nanoötvözetek szintézise
A zöld energiaforrások előállítása kulcsfontosságú kérdés az emberiség jövőjét tekintve. Éppen ezért rengeteg energiát és erőforrást fordítanak ennek a problémának a megoldására. Figyelembe kell venni azonban, hogy az sem mindegy, hogy az adott energiaforrást milyen módszerrel állítjuk elő. Ebből kifolyólag a környezetszennyező megoldások háttérbe szorultak és olyan innovatív technológiai megoldások születtek, mint az etanol átalakítása. Az etanol reformálása a H2 és más létfontosságú szénhidrogének előállításának kulcsfontosságú folyamata. A jelen munka egy nagyfelületű hordozóra felvitt platina-gallium (Pt-Ga) nanoötvözetek szintézisét írja le. A folyamat során olyan értékes komponensek keletkeztek, mint a hidrogén (H2), acetaldehid (CH3CHO), dietiléter (DEE), etilén (C2H4), szén-monoxid (CO), szén-dioxid (CO2), metán (CH4) és etán (C2H6). ...

A kereskedelmi fotokatalizátor viselkedésváltoztató hatása

A kereskedelmi fotokatalizátor viselkedésváltoztató hatása
A jelenkor egyik fő jellemzője a különböző technológiák dinamikus fejlődése (elektronika, közlekedés, energetika stb.), amelyek meghatározzák a mindennapjainkat. Ezeknek a területeknek a fejlődése elsősorban a nanorészecskéknek köszönhető. A titán-dioxid egy olyan közhasználatban lévő anyag, amelynek nanostruktúrált formája igencsak kihasznált a szenzorok fejlesztésében, energetikában, élelmiszeriparban vagy öntisztuló felületekben (szerves molekulákat több lépésben átalakítja szén-dioxiddá és vízzé). Érdekessége, hogy fény jelenlétében reaktív gyököket generálhatnak, úgy vízben, mint levegőben. Azonban arról kevés szó esik, hogy mi történik, ha ezek az anyagok kikerülnek természetes körülmények közé, amikor is szabadon érintkezhetnek az élővilággal. Ebből kifolyólag jól ismert modellszervezeteken, azaz hangyákon (kis és réti vöröshangyákon) megvizsgáltuk a titán-dioxid nanorészecskék hatását. ...

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás
Pályázati felhívás  2023. I. félév   A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) elnökségének döntése értelmében 2023. I. félévében a KAB szakbizottságai támogatást igényelhetnek tudományos rendezvényekre.   Általános tudnivalók: 2023. I. félévében kezdeményezni lehet online és offline (személyes jelenléttel zajló) tudományos konferenciák, szimpóziumok, workshopok, egyéb rangos tudományos rendezvények megszervezését. A KAB kizárólag a Románia területén zajló tudományos rendezvényeket támogatja. A KAB elnökségének döntése értelmében az első félévben a rendezvényeket a rendezvény helyszínén és időpontjában érvényes járványügyi rendelkezések betartásával lehet megtartani. A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a rendezvény megfelel ezeknek az előírásoknak.  Azokat a tervezett online rendezvényeket, amelyeknek nincs költségvonzata, nem szükséges megpályázni. ...

Publikálási lehetőség

Publikálási lehetőség
Felhívjuk szíves figyelmüket a Hungarian Studies Yearbook folyóirat készülő idei számára, amely angol nyelvű fórumot biztosít a magyar nyelv, irodalom és kultúra magas színvonalú kutatásainak (beleértve a néprajzot, etnológiát, interdiszciplináris kultúratudományt, fordítástudományt, összehasonlító irodalmat, színház- és filmtudományt stb. ...

Platina-gallium nanoötvözetek szintézise

Platina-gallium nanoötvözetek szintézise
A zöld energiaforrások előállítása kulcsfontosságú kérdés az emberiség jövőjét tekintve. Éppen ezért rengeteg energiát és erőforrást fordítanak ennek a problémának a megoldására. Figyelembe kell venni azonban, hogy az sem mindegy, hogy az adott energiaforrást milyen módszerrel állítjuk elő. ...

A kereskedelmi fotokatalizátor viselkedésváltoztató hatása

A kereskedelmi fotokatalizátor viselkedésváltoztató hatása
A jelenkor egyik fő jellemzője a különböző technológiák dinamikus fejlődése (elektronika, közlekedés, energetika stb.), amelyek meghatározzák a mindennapjainkat. Ezeknek a területeknek a fejlődése elsősorban a nanorészecskéknek köszönhető. ...

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás
Pályázati felhívás  2023. I. félév   A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) elnökségének döntése értelmében 2023. I. félévében a KAB szakbizottságai támogatást igényelhetnek tudományos rendezvényekre.   Általános tudnivalók: 2023. I. ...

Az állami felsőoktatási intézmények teljesítményjelentéseit befolyásoló tényezők

Az állami felsőoktatási intézmények teljesítményjelentéseit befolyásoló tényezők
Az állami felsőoktatási intézmények teljesítményjelentéseit befolyásoló tényezők romániai viszonylatban Jelen tanulmány célja, hogy elősegítse a teljesítmény beszámolását befolyásoló tényezők mélyebb megértését a hibrid felsőoktatási rendszer sajátos kontextusában Romániában, amely egykori kelet-európai kommunista ország volt, és kevés tapasztalattal rendelkezik a közszféra teljesít ...

A trigonometrikus és hiperbolikus függvények logaritmusáról

A trigonometrikus és hiperbolikus függvények logaritmusáról
A trigonometrikus és hiperbolikus függvények logaritmusáról és az exp(+- x^2)-re vonatkozó egyenlőtlenségekről Jelen tanulmányban bemutatásra kerül, hogy bizonyos trigonometrikus és hiperbolikus függvényekre, valamint az exp(+- x^2)-re vonatkozó egyenlőtlenségek, melyeket a korábbi [Y.J. Bagul, C. Chesneau :Some sharp circular and hyperbolic bounds of exp(+-x^2) with applications, Appl. Anal.Discr.Math. ...

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi
A Kolozsvári Akadémiai Bizottság hozzá kíván járulni a jelentős tudományos eredmények népszerűsítéséhez. Ennek érdekében a 2019-es évvel kezdődően negyedévente megjelentetünk egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. ...

Mezőgazdasággal és a vízkészletekkel kapcsolatos szélsőséges csapadékmennyiségek elemzése

Mezőgazdasággal és a vízkészletekkel kapcsolatos szélsőséges csapadékmennyiségek elemzése
Egy friss kutatás során a mezőgazdasággal és a vízkészletekkel kapcsolatos szélsőséges csapadékmennyiségek elemzésére vállalkoztak, rácsozott romániai napi adatok alapján. Az éghajlatváltozás az elmúlt három évtized éghajlati szakirodalmának egyik leggyakoribb témája. Az éghajlat esetleges változásával kapcsolatos egyik jelentős aggály az, hogy a szélsőséges események gyakrabban fordulnak majd elő. ...

A Kolozsvári Tudományegyetem Rektorai (1872-1919)

A Kolozsvári Tudományegyetem Rektorai (1872-1919)
A kolozsvári magyar nyelvű felsőoktatás 150. évfordulója alkalmából a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézetének oktatói, dr. Nagy Róbert-Miklós egyetemi docens és dr. ...

Vandiver aritmetikai függvényéről II.

Vandiver aritmetikai függvényéről II.
Ebben a dolgozatban folytatódik Vandiver egy aritmetikai függvényének tanulmányozása, amelyet ugyanazon folyóiratban (2021, volume 27, no.3, 29-38) vezetett be a szerző.  Vandiver függvénye nem más, mint V(n)=(d+1) alakú tagok szorzata, ahol d végigmegy az n szám összes osztóin. H.S. ...

„A Püspök”

„A Püspök”
Marton József „A Püspök” c. tanulmánykötete Márton Áron gyulafehérvári püspök (1938–1980) életéről és munkásságáról tartott húsz előadását/tanulmányát fogja egységbe. ...

Éghajlatváltozás szociológiai olvasatban

Éghajlatváltozás szociológiai olvasatban
Nistor Laura legújabb könyvben olyan másodelemzések kaptak helyet, mint amilyen a Special Eurobarometer utóbbi évtizedének felmérései a környezettel, éghajlatváltozással kapcsolatosan. ...

"Okolhatom-e még a szüleimet?"

„Okolhatom-e még a szüleimet? ...

A város színeváltozása V. Mintaadó épületek, kimagasló alkotások - konferencia

A város színeváltozása V. Mintaadó épületek, kimagasló alkotások - konferencia
  Ötödik alkalommal szervezi meg a Maros Megyei Múzeum és a Marosvásárhely Műemléki Topográfiája program A város színeváltozása című művészettörténeti konferenciát, ezúttal Mintaadó épületek, kimagasló alkotások témakörben. ...

Áldozzatok igaz áldozatokat: belső tárgyas szerkezetek a régi román nyelvben

Áldozzatok igaz áldozatokat: belső tárgyas szerkezetek a régi román nyelvben
Belső tárgyas szerkezetek esetében – ahol az igét egy olyan, módosítóval ellátott tárgy követi, amely az ige szemantikai és morfológiai ʻmásolata’, l. áldozzatok igaz áldozatokat (Zsolt 4,6) – nagyon gyakran megfigyelhető diakrón változás. ...

Természeti és ember okozta veszélyek hatása a városi területekre és infrastruktúrára

Természeti és ember okozta veszélyek hatása a városi területekre és infrastruktúrára
A frissen megjelent Natural and Human-Made Hazards Impacts on Urban Areas and Infrastructure című folyóirat különszám egy régi témát visz tovább, mellyel a bécsi European Geosciences Union konferencián foglalkoztak részletesebben.  A folyóirat jelenlegi számában négy tudományos és egy review cikk szerepel, valamint a szerkesztők által írt előszó. A reviewt magyarországi szerzők írták. ...

Megjelent A Magyar Tudományos Akadémia Erdélyben című összegzés a KAB első időszakáról

Megjelent A Magyar Tudományos Akadémia Erdélyben című összegzés a KAB első időszakáról
15 évvel ezelőtt, 2007. szeptember 28-án alakult meg az MTA Kolozsvári Területi Bizottsága, a KAB. Az évfordulóra az Ábel Kiadó gondozásában A Magyar Tudományos Akadémia Erdélyben. A Kolozsvári Területi Bizottság megszervezése és működésének első időszaka címmel jelent meg Péntek János írása, melyben a KAB létrejöttére és működésének első éveire tekint vissza. ...

Pszichoszociális terhek a rákápolásban

Pszichoszociális terhek a rákápolásban
Pszichoszociális terhek a rákápolásban, frissített áttekintés címmel jelent meg Dégi László Csaba legújabb, angol nyelvű publikációja. A kutatás eredményei kapcsán egy magyar nyelvű összefoglaló videó is készült, amely ide kattintva látható. A publikáció adatai: Degi, CL (Degi, C. L.) Psychosocial Burdens in Cancer Caregivership, an Updated Overview JOURNAL OF THORACIC ONCOLOGY Meeting Abstract: P2.04-02. Volume:17, Issue: 9, Pages: S132. ...

A COVID-19 hatása az online kereskedelemre: A világjárvány, mint lehetőség

A COVID-19 hatása az online kereskedelemre: A világjárvány, mint lehetőség
A koronavírus-járvány váratlan sokkokat és ingadozásokat idézett elő, nem volt ez másképp az online értékesítés alakulásában sem. Európa országaiban egyik hónapról a másikra korábban nem látott ingadozások jelentkeztek az online értékesítésben, a havi eladások változása -26%-tól egészen +52%-ig sok szélsőséges értéket felvett. ...