Megjelent a Hungarian Studies Yearbook első, tematikus száma

Megjelent a Hungarian Studies Yearbook első, tematikus száma
Kinetic Spaces – the Challenge of Complexity by Practical Rhythms A BBTE BTK Magyar Tagozatának online folyóirata Szerkesztőség: T. Szabó Levente (főszerkesztő), Benő Attila, Berszán István, Szabó Árpád Töhötöm, Balázs Imre József, Fazakas Emese, Kádár Edit, Könczei Csilla (szerkesztők). De Gruyter, Sciendo Támogató: Kolozsvári Akadémiai Bizottság   Az információrobbanás korában csak akkor van szükség új tudományos folyóiratra, ha a mögötte álló kutatóműhely nemzetközi szempontból is releváns kutatásai megközelítik a paradigmarobbanás kritikus intenzitását, s ennél fogva kiváltják a hozzájuk csatlakozás vagy a velük folytatott vita szakmai reakcióit. Kolozsváron az információözön előzetes moraja leghamarabb a sok nyelven írt Acta Comparationis Litterarum Universarum/ Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapok világelső kísérletében hallatszott, mely Hugo von Melzl és Brassai Sámuel kutatóműhelyét nyitotta egybe a világgal az 1877–1888. időszakban. ...

A tájak egyszerűsödése és a természettel való kapcsolati értékeink romlása

A tájak egyszerűsödése és a természettel való kapcsolati értékeink romlása
  Az ipari mezőgazdaságra való berendezkedés a tájak sokféleségének csökkenését okozta, bárhol ez megtörtént a világon. A tájak átalakulása gyors társadalmi és ökológiai változásokkal is járt. A folyamatot a tájak egyszerűsödésének nevezik. Annak ellenére, hogy ezek a problémák rég ismertek, a gyakorlatban kevés megvalósítás született természeti értékeken alapuló gazdasági és stratégiai modellekre. Általában megosztott értékeket tulajdonítunk a természetnek: a belső értéket (pl. szépség, biológiai sokféleség) és az eszköz alapú értéket (pl. az emberek szükségleteit szolgáló javak). Ezt a megosztottságot hidalja át a kapcsolati érték fogalom, amely az ember‒természet kapcsolatának előnyeit, alapelveit és erényeit jellemzi. ...

Előrejelezhetőség és káosz késleltetett dinamikai rendszerekben

Előrejelezhetőség és káosz  késleltetett dinamikai rendszerekben
  A körülöttünk levő világ folyamatos változásban van, mely gyakran véletlenszerű és megjósolhatatlan, máskor könnyen előrejelezhető. Ennek megértéséhez olyan modellekre van szükségünk, amelyek képesek ezt a dinamikát mennyiségileg is leírni. A komplex rendszerek területén dolgozó fizikusok azt vizsgálják, hogy a fizikai, kémiai, biológiai, gazdasági és társadalmi rendszerekben megfigyelhető jelenségek milyen univerzális törvényszerűségeket mutatnak, ehhez pedig elengedhetetlen a matematikai modellekként szolgáló dinamikai rendszerek alapvető tulajdonságainak megértése.  A nemlineáris dinamikai rendszerek területén tett felfedezések a XX. század második felében alapjaiban változtatták meg az egyes jelenségek időbeli megjósolhatóságával kapcsolatos elképzeléseinket. A köztudatban pillangóhatásként is ismeretes jelenség a kaotikus dinamika meghatározó tulajdonsága. ...

Önerősítéses polipropilén kompozitok ultrahangos hegesztése

Önerősítéses polipropilén kompozitok ultrahangos hegesztése
  A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Polimertechnika Tanszéke, az MTA–BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport és a Sapientia EMTE kutatóinak együttműködése során végzett kísérleteket önerősítéses polipropilén kompozitok ultrahangos hegesztésére, mely könnyű és erős anyagot eredményezett, új lehetőséget teremtve a jármű- és sportszergyártásban, illetve az energiaiparban való alkalmazásban. Az önerősítéses polipropilén kompozitok egyre elterjedtebbek az iparban – különösen a járműgyártásban, ahol többek között különböző utastéri elemek előállítására használják – főleg mivel újrahasznosíthatók, újra feldolgozhatók, egyes mechanikai tulajdonságaik pedig hasonlóak a hagyományos üveg-, avagy szénszállal erősített kompozitokéhoz. Ezen anyagok esetében mind az erősítőszál, mind a mátrix ugyanabba az anyagtípusba tartozik. ...

Megjelent a Hungarian Studies Yearbook első, tematikus száma

Megjelent a Hungarian Studies Yearbook első, tematikus száma
Kinetic Spaces – the Challenge of Complexity by Practical Rhythms A BBTE BTK Magyar Tagozatának online folyóirata Szerkesztőség: T. Szabó Levente (főszerkesztő), Benő Attila, Berszán István, Szabó Árpád Töhötöm, Balázs Imre József, Fazakas Emese, Kádár Edit, Könczei Csilla (szerkesztők). ...

A tájak egyszerűsödése és a természettel való kapcsolati értékeink romlása

A tájak egyszerűsödése és a természettel való kapcsolati értékeink romlása
  Az ipari mezőgazdaságra való berendezkedés a tájak sokféleségének csökkenését okozta, bárhol ez megtörtént a világon. A tájak átalakulása gyors társadalmi és ökológiai változásokkal is járt. A folyamatot a tájak egyszerűsödésének nevezik. ...

Előrejelezhetőség és káosz késleltetett dinamikai rendszerekben

Előrejelezhetőség és káosz  késleltetett dinamikai rendszerekben
  A körülöttünk levő világ folyamatos változásban van, mely gyakran véletlenszerű és megjósolhatatlan, máskor könnyen előrejelezhető. Ennek megértéséhez olyan modellekre van szükségünk, amelyek képesek ezt a dinamikát mennyiségileg is leírni. ...

Önerősítéses polipropilén kompozitok ultrahangos hegesztése

Önerősítéses polipropilén kompozitok ultrahangos hegesztése
  A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Polimertechnika Tanszéke, az MTA–BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport és a Sapientia EMTE kutatóinak együttműködése során végzett kísérleteket önerősítéses polipropilén kompozitok ultrahangos hegesztésére, mely könnyű és erős anyagot eredményezett, új lehetőséget teremtve a jármű- és sportszergyártásban, illetve az energiaiparban való alkalmaz& ...

Titánimplantátumok biokompatibilitásának in vitro vizsgálata

Titánimplantátumok biokompatibilitásának in vitro vizsgálata
  A titánimplantátumokat nagy sikerrel alkalmazzák mind az ortopédiában, mind pedig a fogászatban. Ezek az anyagok a szervezet számára közömbösek, nem váltanak ki semmilyen negatív reakciót. A megfelelően kiképzett implantátumfelületre az új csontszövet sikeresen ráépül, ha a felület egyenetlen, azaz megfelelő érdességű vagy porozitású. ...

A gazdagok valóban mások? Jövedelemeloszlás a társadalomban és ennek dinamikai háttere

A gazdagok valóban mások? Jövedelemeloszlás a társadalomban és ennek dinamikai háttere
  A különböző társadalmakban megfigyelhető vagyon- és jövedelemeloszlásoknak univerzális tulajdonságai vannak. Már a XIX. század közepén Vilfredo Pareto olasz közgazdász megfogalmazta híres törvényét, amelynek értelmében az összvagyon (és összjövedelem) 80%-a a társadalom 20%-ának a kezében összpontosul. ...

Összefüggés az éjszakai fények és a gazdasági teljesítmény, valamint a regionális egyenlőtlenségek között

Összefüggés az éjszakai fények és a gazdasági teljesítmény, valamint a regionális egyenlőtlenségek között
  Az elmúlt években a műholdképek szerepe a természetföldrajzi tényezők vizsgálata mellett a társadalomtudományokban is jelentős mértékben felértékelődött. Az éjszakai fényeket megjelenítő műholdképek új lehetőséget kínálnak a regionális egyenlőtlenségek valós időben történő mérésére. ...

Lemezek alaptónusa negatívan görbült terekben: egy közel 150 éves sejtés nem-eukleidészi változata

Lemezek alaptónusa negatívan görbült terekben: egy közel 150 éves sejtés nem-eukleidészi változata
  Lord Rayleigh a The theory of sound (1877) című művében megfogalmazta azt a sejtését, miszerint egy rögzített lemeznek az alaptónusa akkor a legkisebb, ha a lemez formája kör alakú. Később a sejtést kiterjesztették magasabb dimenziós struktúrákra is. Több mint száz évet kellett várni, míg M. Ashbaugh és R. Benguria (1994) valamint N. Nadirashvili (1995) igazolták a sejtést alacsony dimenziós Eukleidészi tereken. ...

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi
  2020. első negyedévi lista    A 2019-es évvel kezdődően a Kolozsvári Akadémiai Bizottság negyedévente megjelentet egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A lista a felhívást követően a szerzők által beküldött legújabb publikációkat tartalmazza. ...

Jhwh: Hóseás viharistene? Salamon templomszentelési imája

Jhwh: Hóseás viharistene? Salamon templomszentelési imája
  A teológiai és a vallástörténeti kutatások ma már egyetértenek abban, hogy az egyistenhit a többistenhitből alakult ki. Nagyon leegyszerűsítve ez az jelenti, hogy az egyik isten az idők folyamán átvette a többi isten szerepét és hatáskörét, míg végül kialakult az univerzális, mindenható Isten vallási képzete. ...

A város hatása a kékhátú galambgomba ásványianyag-felvételére

A város hatása a kékhátú galambgomba ásványianyag-felvételére
  A kékhátú galambgomba (Russula cyanoxantha) közkedvelt faj az erdélyi gombászok körében, mivel egyike a leggyakoribb fajoknak a dombvidéki lombhullató erdőkben, ízletes és könnyen felismerhető. Kutatásunkban célul tűztük ki a gomba ásványianyag-felvételének a vizsgálatát Kolozsváron és a környező erdőkben. ...

Jelentős tudományos eredmények ismertetése

Jelentős tudományos eredmények ismertetése
  A 2019-es év elején indította a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) a jelentős tudományos eredmények közérthető megjelenítését megcélzó projektjét. Ennek célja elsősorban társadalmi jellegű: hogy a fontos tudományos eredmények a nem szakmabeliek számára is elérhetővé, érthetővé váljanak. ...

Biogyógyszerek szárítása: gyorsan, nagy mennyiségben, hatékonyan

Biogyógyszerek szárítása: gyorsan, nagy mennyiségben, hatékonyan
A biogyógyszerek olyan készítmények, amelyeknek hatóanyaga biológiai forrásból származik. Előállításuk, lenyelhető tablettává formálásuk egyik fontos fázisa az anyag szárítása. Erre több hatékony módszer létezik, de azok, amelyek valóban gyorsan szárítanak nagy mennyiségű anyagot, a nagy hő – vagy pont ellenkezőleg – a fagyasztás miatt káros hatással lehetnek az anyag összetételére. ...

Bankmarketing Pitch. Menedzseri irányelvek banki termékek reklámozásához

Bankmarketing Pitch. Menedzseri irányelvek banki termékek reklámozásához
  A reklám két fő funkciója a fogyasztók figyelmének felkeltése és tájékoztatása a termékek és szolgáltatások piaci megjelenéséről és előnyeiről. A reklámok szerepe különösen fontos a banki szolgáltatások esetében, mivel a fogyasztók tájékozottsága a pénzügyi szolgáltatások terén alacsony. ...

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi
  2019. negyedik negyedévi lista A 2019-es évvel kezdődően a Kolozsvári Akadémiai Bizottság negyedévente megjelentet egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A lista a felhívást követően a szerzők által beküldött legújabb publikációkat tartalmazza. ...

Interjú Péntek János akadémikussal

Interjú Péntek János akadémikussal
Az Erdélyi életutak portréfilm-sorozat január eleji adásában Péntek János nyelvészprofesszort, akadémikust kérdezte a Transindex. ...

Díjazás

Díjazás
  A 2019-es év elején a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) felhívást intézett az MTA romániai külső tagjaihoz, valamint külső köztestületi tagjaihoz közérthető tudományismertetés céljával. Két-három hetente jelentet meg a KAB honlapján rövid ismertető szövegeket, videóabsztraktokat, melyek a legújabb jelentős tudományos eredményeket ismertetik. ...

Kerámiaszintézis: a körülmények meghatározzák az eredményt

Kerámiaszintézis: a körülmények meghatározzák az eredményt
Kiváló mágneses és elektromos tulajdonságaik miatt (magas hőmérsékletű szupravezetés, hatalmas mágneses ellenállás, magnetokalorikus, magnetooptikus hatás, spinüveg állapot) igen nagy az érdeklődés az átmeneti fémeket és/vagy perovszkitokat, spinelleket, piroklórokat tartalmazó kevert oxidos kerámiarendszerek iránt. ...

Új evolúcióbiológiai magyarázat az ivaros szaporodás kialakulására

Új evolúcióbiológiai magyarázat az ivaros szaporodás kialakulására
Az ismertető a BBTE Kommunikáció és PR irodájának oldaláról származik.   A BBTE részéről Vincze Orsolya, a Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet munkatársa jegyzi azt a PLOS Biology hasábjain közreadott tanulmányt, amely új perspektívát javasol az ivaros szaporodás kialakulása mögött feltételezhető evolúcióbiológiai tényezők kutatásában. ...

Az epoxigyanta mechanikai tulajdonságainak hatékony növelése környezetbarát módon

Az epoxigyanta mechanikai tulajdonságainak hatékony növelése környezetbarát módon
E kutatás során a szerzők azt vizsgálták, hogyan befolyásolja az epoxigyanta mechanikai tulajdonságait – különösen annak szívósságát – a vízsugaras őrléssel előállított gumirészecskék adagolása. ...