Megismerhető-e az ókoriak vallásos élménye?

Megismerhető-e az ókoriak vallásos élménye?
  Ha Erdélyben ellátogat Várhelyre, az 1800 évvel ezelőtt virágzó Dacia provincia fővárosában, Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa templomromjai között sétálhat az arra tévedő turista. A romjaiban is monumentális templomok és szentélyek azonban némák és csak a megfelelő régészeti módszertannal kutatott szentélyek tudnak tárgyi mivoltukban is beszélni hozzánk. Valamivel többet mondanak az ókori ember vallásosságáról a votiv, vallásos feliratok, szobrok és narratív domborművek, amelyek legtöbbször egyéni, ritkábban csoportos, néha ismétlődő, de legtöbbször egyszeri vallásos szertartás emlékét őrzik. A kötet az első olyan, daciai régészeti forrásokat feldolgozó monográfia, amely a klasszikus, legtöbbször istenekre, istennevekre vagy egy-egy régészeti forráscsoportra fókuszáló kutatás helyett azt vizsgálja: mi a térszakralizáció? Hogyan hoztak létre, tartottak fent vagy szüntettek meg szentélyeket az ókorban? ...

A görbület hatása Wulff-formájú kristályok elméletében

A görbület hatása Wulff-formájú kristályok elméletében
A dolgozatban egy éles Szoboljev-típusú egyenlőtlenséget igazolunk Minkowski-tereken, mely interpolál a neves Poincaré és Brezis‒Vázquez-egyenlőtlenségek között. Ennek az egyenlőtlenségnek igen nagy fontossága van a matematikai fizikában, melynek révén bizonyos fizikai jelenségek egyensúlyi állapotát lehet vizsgálni, ahol megjelenik az ún. Finsler-Laplace-operátor. A dolgozatban rámutatunk arra is, hogy ha egy Ricci értelemben nemnegatívan görbült Finsler-struktúrán érvényes az adott interpolációs egyenlőtlenség, akkor a térnek bizonyos része kötelező módon null-görbületű kell legyen. Sajátosan ebből az is következik, hogy a tanulmányozott egyenlőtlenség csak az euklideszi/Minkowski-terekben viselkedik optimálisan. Ennek igazolásához speciális függvények, szimmetrizációs eljárások, valamint Finsler-sokaságok kifinomult tulajdonságait használjuk. ...

A jövő sikeres vállalkozásai: előadások Nagyváradon, Kolozsváron és Székelyudvarhelyen

A jövő sikeres vállalkozásai: előadások Nagyváradon, Kolozsváron és Székelyudvarhelyen

Nagyváradon, Kolozsváron és Székelyudavarhelyen tart előadást Pálinkás József akadémikus, Nagy-Imecs Péter és Bartis Botond (Goodwill Consulting), valamint Hantz Péter (Pécsi Tudományegyetem).

Kolozsváron a magyar nyelvű előadások 18 órakor, az angol nyelvűek 16 órakor kezdődnek.

Helyszín: a KAB-székház előadóterme.

 

Az előadásokon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Ezt itt tehetik meg.

 

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi
A 2019-es évvel kezdődően a Kolozsvári Akadémiai Bizottság negyedévente megjelentet egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A lista a felhívást követően a szerzők által beküldött publikációkat tartalmazza. A felhívásban megjelent kritériumok a következők voltak: A természettudományok, élettudományok és műszaki tudományok területén: ISI-jegyzett publikációk. A társadalomtudományok és humán tudományok területén: ISI,  ERIH, ERIH+ és WORLDCAT rendszerben jegyzett publikációk.  Az itt megjelentetett listában a folyóirat értékelésének megjelölése romániai mérce szerint, az UEFISCDI besorolása alapján készült. A címre kattintva elérhető a tanulmányok teljes szövege. Egyes publikációkról rövid tudományismertető is megjelent a KAB honlapján. Ezeket azoknak a szerzőknek a nevére kattintva nézhetik meg, akik elkészítették az ismertetőt. ...

Még egy lépés a fenntartható és zöld vegyipari fejlődés irányába

Még egy lépés a fenntartható és zöld vegyipari fejlődés irányába
  Kolozsvári kutatók eredményei A sztirol polimerizációjával kinyert polisztirol felhasználása sokrétű, világítástechnikai elemek, búrák, optikai lencsék, prizmák, tükrök gyártásában, de fóliák, dobozok, üreges testek, flakonok, hordtáskák, ragasztószalagok, illetve habosított formában, hőszigetelők előállítására is használják. Az alapanyagként használt sztirol egy petrolkémiai termék, amit az etilbenzol katalitikus dehidrogénezésével évi 27 millió tonna mennyiségben, nehézfémek jelenlétében egy energiaigényes eljárással (500 °C) állítanak elő. 2014-ben a sztirol első biotehnológiai fermentációját glükózból genetikailag módosított rekombináns E. coli baktériumokkal valósították meg. A folyamat egyik kulcsenzime a ferulasav dekarboxiláz (FDC1), mely a fermentáció során keletkező fahéjsavat sztirollá alakítja. ...

Krasznahorkai László a BBTE tiszteletbeli doktora

Krasznahorkai László a BBTE tiszteletbeli doktora
A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának javaslatára a nemzetközileg elismert magyar író, Krasznahorkai László vesz át tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) címet a BBTE részéről. A díjátadó ünnepség 2019. március 26-án délelőtt 11 órakor kezdődik az egyetem főépületének Aula Magna termében. Ugyancsak március 26-án délután 18 órától pódiumbeszélgetést hallgathatunk a kiemelkedő művésszel. Krasznahorkai László beszélgetőtársai: Asztalos Veronka-Örsike, Selyem Zsuzsa és Szabó Attila. A beszélgetés magyar nyelven zajlik román nyelvű szinkrontolmácsolással. ...

XX. Műszaki Tudományos Diákköri Konferencia

XX. Műszaki Tudományos Diákköri Konferencia
Március 31-ig lehet jelentkezni a XX. Erdélyi Műszaki Tudományos Diákköri Konferenciára. A Temesváron megszervezett konferencián a műszaki ágazatokban tanuló egyetemisták mutatják be tudományos téren végzett kutatásaikat, fejlesztéseiket, ötleteiket, idén a következő szekciókban: Automatizálás és alkalmazott informatika, Villamosmérnöki, Gépészmérnöki, Építész- és építőmérnöki, Vegyészmérnöki, valamint Poszter-szekció. A rendezvény jelentősége abban is rejlik, hogy a mérnöki tudományokat tanuló hallgatók a magyar szaknyelvet gyakorolhatják a konferenciára való felkészüléssel.   Részletek a konferencia honlapján. ...

Újabb eredmények a görbült terek geometriájában

Újabb eredmények a görbült terek geometriájában
  A Riemann-geometria kiterjeszti a mindenki által jól ismert és használt Eukledeszi geometriát olyan struktúrákra, amelyek  ‒ hétköznapi nyelven szólva ‒  nem feltétlenül laposak. A Riemann-sokaságok megjelenése elengedhetetlen volt az Einstein-féle relativitáselmélet kidolgozásában, de fontos jelentőséggel bír az űrkutatásban, képfeldolgozásban, elektromágneses jelenségek tanulmányozásában stb. Ezen belül központi szerepet kapnak a Riemann-sokaságokon értelmezett ún. Szoboljev-egyenlőtlenségek, melyek az adott sokaságon értelmezett függvények kvalitatív tulajdonságait vizsgálják.   Az eddigi eredményekkel ellentétben, ahol csak a kompakt Riemann-sokaságok esete volt tárgyalva, a jelen dolgozat az ún. Moser-Trudinger-egyenlőtlenséget vizsgálja meg nem-kompakt Riemann-sokaságok esetén (mely a fent említett Szoboljev-egyenlőtlenségek egyik határhelyzete). ...

Porózus titánimplantátumok élő szervezetbe való be- épülésének tanulmányozása

Porózus titánimplantátumok élő szervezetbe való be- épülésének tanulmányozása
  A kutatás célja titánalapú, porózus implantátumok beültetése volt kísérleti nyulak combcsontjába és ezen implantátumok beépülési folyamatának a követése. A kutatók az implantátumokat 3D-lézernyomtatással állították elő, jól definiált pórusméretekkel (0,8mm és 1mm), majd ezek egy részét szilícium tartalmú hidroxiapatit bioanyaggal is bevonták. A beültetést követően 2, 4 és 6 hónap után az implantátumokat eltávolították és mikroszkópiás és sejtbiológiai analíziseknek vetették alá. Az eredmények azt mutatták, hogy a csontba való beépülést egyaránt befolyásolják a pórusméret és a bevonat jelenléte és arra jutottak, hogy hat hónap után a 0,8 mm pórusméretű implantátumokat, amelyek apatitos bevonattal is el voltak látva, teljesen elborították az újonnan képződött csontszövetek. ...

Miért vastapsolunk?

Miért vastapsolunk?
Az előadásnak vége, a közönség ujjongva tapsol. Egy idő után ütemes vastaps alakul ki, ami gyorsulni kezd, szétesik, aztán megint összeáll, és ez így még többször megismétlődik, mielőtt a legmámorosabb rajongó is a kijárat felé indul. Mégis miért csináljuk ezt? Miért akarunk egyszerre tapsolni idegenekkel, aztán amikor sikerült, miért gyorsítjuk fel, és esik szét a vastaps? És miért kezdjük újra? ...

Erdély Öröksége Alapítvány pályázata

Erdély Öröksége Alapítvány pályázata

Megjelent az Erdély Öröksége Alapítvány idei évi pályázati felhívása, amely 2019. március 1. és április 12. (14 óra) között pályázható meg.

Részletek itt:

https://mta.hu/data/dokumentumok/magyar_tudomanyossag_kulfoldon/Erdely_Oroksege_palyazati_felhivas_2019.pdf

Interjú Benedek Józseffel

Interjú Benedek Józseffel
A SUMMA beszélgetéssorozat újabb adásában Benedek József földrajztudóssal beszélget Pákai Enikő. Mik azok a regionális tudományok? Mi jellemző Románia régióira? ...

Gábor Dénes-díjban részesült Kolozsváry Zoltán és Magyari-Köpe Blanka erdélyi származású kutató

Gábor Dénes-díjban részesült Kolozsváry Zoltán és Magyari-Köpe Blanka erdélyi származású kutató
A Novofer Alapítvány által évente odaítélt díjakat a mérnöki/műszaki szakma legkiválóbbjai kaphatják meg. Az alapítók szándéka szerint a díjjal a társadalom figyelmét és elismerését kívánják felhívni és megerősíteni a technológiai innováció,  a műszaki/mérnöki munka iránt. 2018-ban dr. Magyari-Köpe Blanka mérnök-fizikus, a Stanfordi Egyetem kutatója és dr. Kolozsváry Zoltán, a Sapientia EMTE címzetes tanára is részesült az elismert díjban. Magyari-Köpe Blanka a „mesterséges intelligencia fejlődésében központi szerepet betöltő neurális hálózati rendszerek hatékony működéséhez szükséges nanoméretű rezisztív memória készülékek fejlesztésében végzett munkájáért” kapta az elismerést. További munkáival hozzájárult a robotika, az okoskamerák gyártása, az önállóan közlekedő autók és repülőgépek gyártásának optimalizálásához. ...

Karácsonyi könyvbemutatók

Karácsonyi könyvbemutatók
  A Sapientia EMTE Jogtudományi Intézetének borkóstolóval egybekötött karácsonyi könyvbemutatójára december 13-án, csütörtökön délután 17 órától kerül sor a Sapientia EMTE Tordai úti épületének B301-es termében. A bemutatandó könyvek listája itt tekinthető meg.     December 11-én, kedden délután 16 órakor vehetnek részt a Mi történt velünk? ...

Az európai „listavezetők” közé tartozik Románia a parlagfűmag és -pollen éves hozama alapján

Az európai „listavezetők” közé tartozik Románia a parlagfűmag és -pollen éves hozama alapján
A BBTE Magyar Biológiai és Ökológiai Intézetének növényökológusa, Fenesi Annamária is tagja volt annak a kutatócsoportnak, mely a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) mag- és pollenhozamát vizsgálta európai szinten. A kutatás különböző léptékben (régiók, területek és parcellák szintjén) keresi azokat a környezeti tényezőket, melyek meghatározzák az emberi egészséget, a haszonnövények terméshozamát és a biológiai sokszínűséget egyaránt veszélyeztető, invazív növény teljesítményét. Horvátország, Magyarország és Románia helyzete a legaggasztóbb – állítják a szerzők.   Az ismertető a BBTE oldalán jelent meg Serestély Zalán szerkesztésében: https://news.ubbcluj.ro/hu.   A parlagfű Észak-Amerikában őshonos, pionír, egyéves faj, mely más kontinensek környezet- és klímatípusaihoz is jól alkalmazkodik. Csírázása tavasztól kezdve hónapokig eltarthat, reproduktív szervei nyár közepén alakulnak ki. ...

Megújulóenergia-források javíthatnának a periférikus megyék helyzetén. Kolozsvári kutatók eredményei

Megújulóenergia-források javíthatnának a periférikus megyék helyzetén. Kolozsvári kutatók eredményei
A BBTE Magyar Földrajzi Intézetének professzora, Benedek József  közreműködésével végzett kutatás Kovászna megye példáján mutatja meg, hogy a gazdaságilag perifériára szorult térségekben milyen előnyökkel járna a megújulóenergia-források bekapcsolása az energiapolitikába, illetve hogy a különböző típusú megújulóenergia-források mennyit fedeznének a települések energiaszükségleteiből.   Az ismertető a BBTE oldalán jelent meg: https://news.ubbcluj.ro/hu.   A kutatók választása azért esett Kovászna megyére, mert gazdasági, kulturális és politikai értelemben egyaránt periférikus térségnek számít. Az utóbbi évtizedben országos szinten itt volt a legalacsonyabb a gazdasági növekedés, az egyetemet végzettek aránya csupán kétharmada, az átlagjövedelem pedig 66,5 százaléka az országos átlagnak. ...

Fontos tanulmány jelent meg két erdélyi származású magyar matematikustól

Fontos tanulmány jelent meg két erdélyi származású magyar matematikustól
Equality in Borell-Brascamp-Lieb inequalities on curved spaces címmel jelent meg az a dolgozat, melyben Balogh M. Zoltánnak (Berni Egyetem) és Kristály Sándornak (BBTE) sikerült jellemezni egy egész geometriai egyenlőtlenségcsaládban lévő egyenlőségi helyzetet görbült tereken. A tanulmányt az Advances in Mathematics szakfolyóirat közölte. A geometriai egyenlőtlenségekben lévő egyenlőségi határhelyzetek megmutatják azok mélységét és élességét. Az említett tanulmányban a kutatók kimutatják, hogy egyenlőségi eset ezekben az egyenlőtlenségekben csak akkor létezhet, ha a görbült tér bizonyos része állandó görbületű. Arra is rámutatnak, hogy egyenlőségi eset a neves Lott–Sturm–Villani-féle Brunn-Minkowski egyenlőtlenségben csak igen speciális helyzetekben fordulhat elő (például egyenlőség nem is létezhet negatívan görbült terek esetén). ...

Balás P. Elemér emlékkonferencia

Balás P. Elemér emlékkonferencia
Helyszín: Sapientia EMTE JTI, Kolozsvár, Tordai út 4, B301-es terem 2018. szeptember 28, 11.50 óra   Program   11.50 Megnyitó              ∴ 12.00 Előadások 12.00-12.20 Dr. Kádár Hunor: A magánélet megsértése mint önálló bűncselekmény 12.20-12.40 Dr. Koltay András: Mit üzen Balás P. Elemér a 21. század médiaszabályozásának 12.40-12.50 Kérdések, vita 12.50-13.00 Kávészünet             ∴ 13.00-13.20 Dr. Vallasek Magdolna: A sajtószabadság fogalma Balás P. Elemér és kortársai sajtójogi írásaiban 13.20-13.40 Dr. Gellén Klára: Balás P. Elemér a sajtó-helyreigazítási jog tárgyáról 13.40-13.50 Kérdések, vita 13.50-14.00 Kávészünet             ∴ 14.00-14.20 Dr. Kokoly Zsolt: A képmás fogalma Balás P. Elemér és kortársai írásaiban 14.20-14.40 Kis Réka (Ph.D. hallgató): A szerzői jog nemzetközi magánjogának egyes kérdései a 19. ...

Gábor Dénes-díj. Felhívás jelölés felterjesztésére

Gábor Dénes-díj. Felhívás jelölés felterjesztésére

Idén 30. alkalommal hirdeti meg a NOVOFER Alapítvány a Gábor Dénes-díjra való felhívást.

A Díj, melyet évente általában heten nyerhetnek el, az innovációs folyamatban alkotó módon résztvevő, kiemelkedő tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató, Magyarország határain belül vagy kívül élő, magyar szakemberek fokozott erkölcsi elismerését szolgálja.

A díjra szakmai, valamint civil szervezetek tehetnek javaslatot. A felterjesztéssel kapcsolatos tudnivalók (tájékoztató, felhívás, adatlap) letölthetők a http://www.gabordenes.hu/palyazati-felhivasok/ címről.

A jelölések felterjesztésének határideje 2018. október 10.

Megismerhető-e az ókoriak vallásos élménye?

Megismerhető-e az ókoriak vallásos élménye?
  Ha Erdélyben ellátogat Várhelyre, az 1800 évvel ezelőtt virágzó Dacia provincia fővárosában, Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa templomromjai között sétálhat az arra tévedő turista. A romjaiban is monumentális templomok és szentélyek azonban némák és csak a megfelelő régészeti módszertannal kutatott szentélyek tudnak tárgyi mivoltukban is beszélni hozzánk. ...

A görbület hatása Wulff-formájú kristályok elméletében

A görbület hatása Wulff-formájú kristályok elméletében
A dolgozatban egy éles Szoboljev-típusú egyenlőtlenséget igazolunk Minkowski-tereken, mely interpolál a neves Poincaré és Brezis‒Vázquez-egyenlőtlenségek között. Ennek az egyenlőtlenségnek igen nagy fontossága van a matematikai fizikában, melynek révén bizonyos fizikai jelenségek egyensúlyi állapotát lehet vizsgálni, ahol megjelenik az ún. Finsler-Laplace-operátor. ...

A jövő sikeres vállalkozásai: előadások Nagyváradon, Kolozsváron és Székelyudvarhelyen

A jövő sikeres vállalkozásai: előadások Nagyváradon, Kolozsváron és Székelyudvarhelyen
Nagyváradon, Kolozsváron és Székelyudavarhelyen tart előadást Pálinkás József akadémikus, Nagy-Imecs Péter és Bartis Botond (Goodwill Consulting), valamint Hantz Péter (Pécsi Tudományegyetem). Kolozsváron a magyar nyelvű előadások 18 órakor, az angol nyelvűek 16 órakor kezdődnek. Helyszín: a KAB-székház előadóterme.   Az előadásokon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. ...

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi
A 2019-es évvel kezdődően a Kolozsvári Akadémiai Bizottság negyedévente megjelentet egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A lista a felhívást követően a szerzők által beküldött publikációkat tartalmazza. ...

Még egy lépés a fenntartható és zöld vegyipari fejlődés irányába

Még egy lépés a fenntartható és zöld vegyipari fejlődés irányába
  Kolozsvári kutatók eredményei A sztirol polimerizációjával kinyert polisztirol felhasználása sokrétű, világítástechnikai elemek, búrák, optikai lencsék, prizmák, tükrök gyártásában, de fóliák, dobozok, üreges testek, flakonok, hordtáskák, ragasztószalagok, illetve habosított formában, hőszigetelők előállítására is használják. ...

Krasznahorkai László a BBTE tiszteletbeli doktora

Krasznahorkai László a BBTE tiszteletbeli doktora
A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának javaslatára a nemzetközileg elismert magyar író, Krasznahorkai László vesz át tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) címet a BBTE részéről. A díjátadó ünnepség 2019. március 26-án délelőtt 11 órakor kezdődik az egyetem főépületének Aula Magna termében. ...

XX. Műszaki Tudományos Diákköri Konferencia

XX. Műszaki Tudományos Diákköri Konferencia
Március 31-ig lehet jelentkezni a XX. Erdélyi Műszaki Tudományos Diákköri Konferenciára. ...

Újabb eredmények a görbült terek geometriájában

Újabb eredmények a görbült terek geometriájában
  A Riemann-geometria kiterjeszti a mindenki által jól ismert és használt Eukledeszi geometriát olyan struktúrákra, amelyek  ‒ hétköznapi nyelven szólva ‒  nem feltétlenül laposak. A Riemann-sokaságok megjelenése elengedhetetlen volt az Einstein-féle relativitáselmélet kidolgozásában, de fontos jelentőséggel bír az űrkutatásban, képfeldolgozásban, elektromágneses jelenségek tanulmányozásában stb. ...

Porózus titánimplantátumok élő szervezetbe való be- épülésének tanulmányozása

Porózus titánimplantátumok élő szervezetbe való be- épülésének tanulmányozása
  A kutatás célja titánalapú, porózus implantátumok beültetése volt kísérleti nyulak combcsontjába és ezen implantátumok beépülési folyamatának a követése. A kutatók az implantátumokat 3D-lézernyomtatással állították elő, jól definiált pórusméretekkel (0,8mm és 1mm), majd ezek egy részét szilícium tartalmú hidroxiapatit bioanyaggal is bevonták. ...

Miért vastapsolunk?

Miért vastapsolunk?
Az előadásnak vége, a közönség ujjongva tapsol. Egy idő után ütemes vastaps alakul ki, ami gyorsulni kezd, szétesik, aztán megint összeáll, és ez így még többször megismétlődik, mielőtt a legmámorosabb rajongó is a kijárat felé indul. Mégis miért csináljuk ezt? Miért akarunk egyszerre tapsolni idegenekkel, aztán amikor sikerült, miért gyorsítjuk fel, és esik szét a vastaps? És miért kezdjük újra? ...

Erdély Öröksége Alapítvány pályázata

Erdély Öröksége Alapítvány pályázata
Megjelent az Erdély Öröksége Alapítvány idei évi pályázati felhívása, amely 2019. március 1. és április 12. (14 óra) között pályázható meg. Részletek itt: https://mta.hu/data/dokumentumok/magyar_tudomanyossag_kulfoldon/Erdely_Oroksege_palyazati_felhivas_2019. ...

Interjú Benedek Józseffel

Interjú Benedek Józseffel
A SUMMA beszélgetéssorozat újabb adásában Benedek József földrajztudóssal beszélget Pákai Enikő. Mik azok a regionális tudományok? Mi jellemző Románia régióira? ...

Gábor Dénes-díjban részesült Kolozsváry Zoltán és Magyari-Köpe Blanka erdélyi származású kutató

Gábor Dénes-díjban részesült Kolozsváry Zoltán és Magyari-Köpe Blanka erdélyi származású kutató
A Novofer Alapítvány által évente odaítélt díjakat a mérnöki/műszaki szakma legkiválóbbjai kaphatják meg. Az alapítók szándéka szerint a díjjal a társadalom figyelmét és elismerését kívánják felhívni és megerősíteni a technológiai innováció,  a műszaki/mérnöki munka iránt. 2018-ban dr. Magyari-Köpe Blanka mérnök-fizikus, a Stanfordi Egyetem kutatója és dr. ...

Karácsonyi könyvbemutatók

Karácsonyi könyvbemutatók
  A Sapientia EMTE Jogtudományi Intézetének borkóstolóval egybekötött karácsonyi könyvbemutatójára december 13-án, csütörtökön délután 17 órától kerül sor a Sapientia EMTE Tordai úti épületének B301-es termében. A bemutatandó könyvek listája itt tekinthető meg.     December 11-én, kedden délután 16 órakor vehetnek részt a Mi történt velünk? ...

Az európai „listavezetők” közé tartozik Románia a parlagfűmag és -pollen éves hozama alapján

Az európai „listavezetők” közé tartozik Románia a parlagfűmag és -pollen éves hozama alapján
A BBTE Magyar Biológiai és Ökológiai Intézetének növényökológusa, Fenesi Annamária is tagja volt annak a kutatócsoportnak, mely a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) mag- és pollenhozamát vizsgálta európai szinten. ...

Megújulóenergia-források javíthatnának a periférikus megyék helyzetén. Kolozsvári kutatók eredményei

Megújulóenergia-források javíthatnának a periférikus megyék helyzetén. Kolozsvári kutatók eredményei
A BBTE Magyar Földrajzi Intézetének professzora, Benedek József  közreműködésével végzett kutatás Kovászna megye példáján mutatja meg, hogy a gazdaságilag perifériára szorult térségekben milyen előnyökkel járna a megújulóenergia-források bekapcsolása az energiapolitikába, illetve hogy a különböző típusú megújulóenergia-források mennyit fedeznének a települések energiaszükségleteib&# ...

Fontos tanulmány jelent meg két erdélyi származású magyar matematikustól

Fontos tanulmány jelent meg két erdélyi származású magyar matematikustól
Equality in Borell-Brascamp-Lieb inequalities on curved spaces címmel jelent meg az a dolgozat, melyben Balogh M. Zoltánnak (Berni Egyetem) és Kristály Sándornak (BBTE) sikerült jellemezni egy egész geometriai egyenlőtlenségcsaládban lévő egyenlőségi helyzetet görbült tereken. A tanulmányt az Advances in Mathematics szakfolyóirat közölte. ...

Balás P. Elemér emlékkonferencia

Balás P. Elemér emlékkonferencia
Helyszín: Sapientia EMTE JTI, Kolozsvár, Tordai út 4, B301-es terem 2018. szeptember 28, 11.50 óra   Program   11.50 Megnyitó              ∴ 12.00 Előadások 12.00-12.20 Dr. Kádár Hunor: A magánélet megsértése mint önálló bűncselekmény 12.20-12.40 Dr. Koltay András: Mit üzen Balás P. Elemér a 21. század médiaszabályozásának 12.40-12.50 Kérdések, vita 12.50-13. ...

Gábor Dénes-díj. Felhívás jelölés felterjesztésére

Gábor Dénes-díj. Felhívás jelölés felterjesztésére
Idén 30. alkalommal hirdeti meg a NOVOFER Alapítvány a Gábor Dénes-díjra való felhívást. A Díj, melyet évente általában heten nyerhetnek el, az innovációs folyamatban alkotó módon résztvevő, kiemelkedő tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató, Magyarország határain belül vagy kívül élő, magyar szakemberek fokozott erkölcsi elismerését szolgálja. ...