Az erdélyi tudomány hírei

Beszámoló A dialógus formái a magyar régiségben című konferenciáról

Beszámoló A dialógus formái a magyar régiségben című konferenciáról
A háromnapos tudományos rendezvény valójában a Reneszánsz-Barokk Kutatócsoport 49. vándorkonferenciája volt, amelyet az idén Kolozsváron szervezett meg a BBTE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézetének régi irodalommal foglalkozó kutatócsoportja, a Res Litteraria Transylvaniae Vetus Irodalom- és Művelődéstörténeti Műhely, együttműködve az MTA Irodalomtudományi Intézete Reneszánsz Osztályával, az MTA KAB Irodalomtudományi szakbizottságával, valamint a ReforRC nemzetközi konzorciummal. Kolozsvár második alkalommal adott otthont ennek a konferenciának, 2006-ban volt az első ilyen alkalom. Az Erdélyi Figyelőnek a Gábor Csillával, a szervezőbizottság elnökével készített interjúját itt tekinthetik meg: https://www.youtube.com/watch? ...

A malária elleni hatóanyag fejlesztésében értek el fontos eredményeket a Sapientia EMTE és a MOGYE kutatói

A malária elleni hatóanyag fejlesztésében értek el fontos eredményeket a Sapientia EMTE és a MOGYE kutatói
A világ egyik legjelentősebbnek számító lapcsoport egyik folyóiratában a Frontiers in Plant Science című lapban közöltek cikket a Sapientia EMTE és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem oktatói. A kutatás, amely dr. Balog Adalbert, a Sapientia EMTE professzora és dr. Domokos Erzsébet, a MOGYE adjunktusa vezetésével folyt, az egynyári üröm (Artemisia annua) által termelt artemisinin hatóanyag növelésének lehetőségeit vizsgálta. A kutatás további résztvevői dr. Mara Gyöngyvér, Jakab-Farkas László, Biró-Janka Béla és dr. Albert Csilla (Sapientia EMTE), valamint Darkó Béla (MOGYE). Az artemisinin jelenleg a malária gyógyítására alkalmazott legfontosabb hatóanyag. Felfedezéséért Tu Youyou kínai tudós 2015-ben orvostudományi Nobel-díjat kapott. ...

Magyar kutatók a geometriai kutatások élmezőnyében

Magyar kutatók a geometriai kutatások élmezőnyében
Több hírportál is beszámolt a napokban a Balogh Zoltán (Bern), Kristály Sándor (Kolozsvár) és Sipos Kinga (Bern) által publikált nemzetközi szinten elismert eredményekről.[1] Ezek mérföldkőnek számítanak a metrikus geometria területén, hiszen olyan problémát helyeznek új megközelítésbe, amelyet a matematikus közösség korábban lezártnak tekintett. A magyar matematikusok által vizsgált probléma a metrikus geometria egyik alapkérdésével kapcsolatos, melynek gyökerei i.e. 814-re vezetődnek vissza, és amelyet az ún.  Didó-féle izoperimetrikus probléma néven ismerünk: melyik az a legnagyobb terület, amelyet bezár egy adott hosszúságú zárt görbe? ...

Elhunyt Gábos Zoltán fizikus, az MTA külső tagja

Elhunyt Gábos Zoltán fizikus, az MTA külső tagja
2018. április 9-én, életének 94. évében elhunyt Gábos Zoltán elméleti fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a hajdani Bolyai Egyetem és a jelenlegi Babeș–Bolyai Tudományegyetem professzora, majd professor emeritusa. Egykori tanítványa és kollégája, Néda Zoltán professzor emlékezik rá. Erdélyben talán nincs is olyan román vagy magyar fizikus, aki „Gábos tanár urat” ne ismerné. Professzoraink professzora volt, és ha az erdélyi fizikáról van szó, a tanár úr neve, akaratlanul is, már az első mondatokban felmerül. 1924-ben Bánffyhunyadon született. Doktori fokozatot 1949-ben szerzett A mechanika formális elveiről című munkájával. 1948 és 1990 között 41 éven keresztül formálta és határozta meg a Kolozsváron tanuló fizikus és kémikus hallgatók élményeit és tanárideálját. 1990-től a BBTE professor emeritusaként egészen a legutóbbi időkig végezte fizikusi kutatómunkáját. ...

Elhunyt Horváth Andor

Elhunyt Horváth Andor
Horváth Andor (1944–2018)   Legutóbb a 2018-as Korunk-lapszámtémák kapcsán váltottunk néhány üzenetet, bő hetekkel ezelőtt. Andrei Pleşuról, illetve 1968-ról kértem tőle írásokat, úgy sejtettem, ezek a témák most is, továbbra is foglalkoztatják. „Nem feledem a felkérést, de még nem áll össze” – írta, aztán már csak a csend, és a hír, hogy ezek az írások már nem fognak elkészülni. De az még idetartozik talán, hogy amikor ugyanezekben az üzenetekben arról kérdeztem, mi érdekli az itthoni frissebb kiadványok közül, Kányádi András könyvét, Az intertextualitás ösvényein-t kérte. Ebben ráismertem: a franciás műveltséganyag, a társalgási kultúra eleganciája, a szóbeliségben való otthonos mozgás Horváth Andorhoz és tanítványához-kollégájához egyformán hozzátartozik a bennem róluk élő képben. ...

Újabb eredmények az egerek agyi neuronhálózatának szerkezetére vonatkozóan

Újabb eredmények az egerek agyi neuronhálózatának szerkezetére vonatkozóan
  A tudományos kutatási programok közt egyre nagyobb szerepet nyer az agykutatás. A Neuron című folyóirat az egyik legrangosabb közlési hely ezen a területen. A februári szám egyik cikkének társszerzője Ercsey-Ravasz Mária, a BBTE Fizika Karának kutatója. Ő és Toroczkai Zoltán, az amerikai Notre Dame Egyetem professzora, aki maga is a BBTE Fizika Karán végezte egyetemi tanulmányait, több éve kollaborálnak egy Henry Kennedy által vezetett francia agykutató csoporttal. A kutatás fő célja feltérképezni és tanulmányozni az agy struktúráját, főleg a különböző funkcionális zónák közti strukturális hálózatra való tekintettel. Cikkük, melynek címe Az egér kortikális konnektomja egy ultra-sűrű hálózat, melynek specificitását a területek kötésprofiljai adják, új kísérleti adatokat és elemzéseket mutat be.[1] Az emberi agyban megközelítőleg 86 milliárd neuron van. ...

Bemutatták A moldvai magyar tájnyelv szótárának utolsó köteteit

Bemutatták A moldvai magyar tájnyelv szótárának utolsó köteteit

Péntek János nyelvészprofesszor, az MTA külső tagja monumentális munkájának, A moldvai magyar tájnyelv szótára első kötetének második részét és harmadik kötetét mutatták be március 20-án az Erdélyi Múzeum-Egyesület dísztermében.

A szótár a 20. század folyamán gyűjtött anyag alapján készült el, tehát ennek az időszaknak a nyelvállapotát tükrözi. A második, rendkívüli kötet az első fordítottja. Címszavai köznyelvi szavak, így nem csak tájnyelvi szavak alapján kereshető a szótár.

Az Erdélyi Figyelő összefoglaló műsorát az eseményről, valamint a szótárról az alábbi linken tekinthetik meg: https://www.youtube.com/watch?v=P-1ZGcaR-xI.

Véletlenszerű növekedés és hirtelen összeomlások: a komplex rendszerek dinamikája egy új megközelítésben

Véletlenszerű növekedés és hirtelen összeomlások: a komplex rendszerek dinamikája egy új megközelítésben
Evolúciós egyenletek, amelyekben úgy a véletlenszerű lokális növekedés, mint a csökkenés lehetősége megjelenik, jól ismertek az elméleti és modellezési módszerekkel dolgozó kutatók számára. Ezen egyenletek – a változtatható növekedési és csökkenési ráták függvényében – sikerrel reprodukálnak sok, gyakorlati szempontból fontos eloszlást. Biró Tamás (az MTA budapesti Wigner Fizikai Kutatóközpontjának tudományos tanácsadója és a Részecske és Magfizikai Intézet igazgatóhelyettese) és Néda Zoltán (a BBTE Fizika Karának professzora, az MTA külső tagja) az evolúciós egyenleteknek egy igen figyelemre méltó általánosítását dolgozta ki. Ebben bizonyos valószínűséggel a rendszer katasztrofális lenullázása (összeomlása) is megengedett. Modelljük széleskörűen alkalmazható és új nézőpontot jelent a komplex rendszerek sikeres modellezésében. ...

Az alkalmazott kutatás szolgálatában. Cikk jelent meg Lingvay József munkásságáról

Az alkalmazott kutatás szolgálatában. Cikk jelent meg Lingvay József munkásságáról
Tudományos presztízs: a tudományos munkának szentelt élet címmel jelent meg a Lingvay József munkásságát összegző cikk az Electrotehnică, Electronică, Automatică című szakfolyóiratban.[1] Amint arról a KAB hírei között is beszámoltunk, a kutató 2017 decemberében vehette át a civil szféra legnevesebb műszaki alkotói elismerését, a Gábor Dénes-díjat, ez alkalomból íródott a cikk. Lingvay Józsefnek több kutatása és szabadalma is tartozik a fenntartható fejlődés és a környezetbarát megoldások területéhez. Kidolgozott például egy lerakódásgátlót az ipari és a háztartási vízvezetékekre és egy növényi kivonaton alapuló ökologikus korróziós eljárást. Szerves oldatokat fejlesztett ki növényi kivonatból, és növényi olajokkal (természetes, észter alapú szigetelő folyadékokkal) helyettesítette az ásványi eredetű transzformátorolajokat. ...

Megjelent A moldvai magyar tájnyelv szótára I. kötetének második része és II. kötete

Megjelent A moldvai magyar tájnyelv szótára I. kötetének második része és II. kötete
  Megjelent A moldvai magyar tájnyelv szótára I. kötetének második része és II. kötete, és ezzel befejeződött a másfél évtizede készülő szótár kiadása. A szótárat Péntek János szerkesztette, és az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadója adta ki a magyar kormány támogatásával. Ezzel teljesült a nagy elődök: Csűry Bálint, Szabó T. Attila és Márton Gyula szándéka, akiknek életidejéből nem futotta ennek a munkának a megvalósítására. A szótár jórészt azt a kolozsvári nyelvészeti tanszék archívumában őrzött nyelvi anyagot dolgozta föl, amelyet nyelvföldrajzi kutatásaik során az előző század közepén jegyeztek le a kolozsvári nyelvészek és néprajzkutatók. Ezt egészítették ki a következő nemzedék (Tánczos Vilmos, Pozsony Ferenc és mások) századvégi gyűjtései. ...

Erdélyi kutatás: Mennyire biztonságosak a külföldről vásárolt használt autók?

Erdélyi kutatás: Mennyire biztonságosak a külföldről vásárolt használt autók?
Észlelhetők-e összefüggések a romániai közúti balesetek száma, gyakorisága és a külföldről behozott, használt autók növekvő népszerűsége között – veti fel a kérdést az a tanulmány, melyet Benedek József és Silviu Marian Ciobanu, a BBTE Földrajz Karának munkatársai, valamint az egyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karának PhD-hallgatója, Anatolie Coșciug jegyez. Romániában kirívóan magas a közúti gépjármű-szerencsétlenségek száma, a halálos kimenetelű közúti balesetek arányát tekintve a listavezető EU-tagállamok közé tartozunk. A Román Rendőr-főfelügyelőség forgalmi osztályának kimutatása szerint 2008 és 2015 között összesen 205 127 gépjármű volt érintett 133 351 közúti balesetben 202 396 emberi sérülést eredményezve, melyek közül 146 109 könnyű, 39 599 komoly, 11 072 pedig halálos kimenetelű sebesülés volt. ...

Megjelent A magyar nyelv jelene és jövője című jelentős kötet

Megjelent A magyar nyelv jelene és jövője című jelentős kötet
Lovász László előszavával és Tolcsvai Nagy Gábor szerkesztésében megjelent A magyar nyelv jelene és jövője című kötet a Gondolat Kiadói Kör kiadásában. A kötet szerzői: Andrássy György, Bába Szilvia, Domonkosi Ágnes, Knipf Erzsébet, Gyáni Gábor, Kiss Jenő, Kugler Nóra, Kulcsár Szabó Ernő, Nádor Orsolya, Péntek János, Prószéky Gábor, Szabómihály Gizella, Tolcsvai Nagy Gábor, Tóth Pál Péter, Vančo Ildikó. A fülszöveg szerint A magyar nyelv jelene és jövője című kötet tudományos kutatásokon alapuló, autentikus szintézist ad a magyar nyelv és a magyar nyelvközösség ezredfordulós helyzetéről, az elmúlt 30-40 év tényeire és történeti folyamataira összpontosítva. A helyzetleírás, az önalkotó reflexió egyik fő tényezője a korábbi és jelen idejű folyamatok feltárása, a tapasztalati tér kifejtő jellemzése. ...

Rosszabbul viselik állásuk elvesztését a daganattal diagnosztizált férfiak, mint a nő páciensek – BBTE-s pszichológusok, szociális munkások keresték a jelenség okait

Rosszabbul viselik állásuk elvesztését a daganattal diagnosztizált férfiak, mint a nő páciensek – BBTE-s pszichológusok, szociális munkások keresték a jelenség okait
Kállay Éva és Sebastian Pintea, a BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Karának munkatársai, valamint Dégi L. Csaba, az egyetem Szociológia és Szociálismunkás-képző Karának docense azt vizsgálták daganatos betegségekkel diagnosztizált romániai páciensek körében, hogy észlelhetők-e nemi meghatározottságú különbségek abban, ahogyan az érintettek a munkájuk elvesztéséhez viszonyulnak. Pszichoonkológiai kutatások figyelmeztetnek, hogy a munkahely megtartására, visszaszerzésére irányuló igyekezet a rosszindulatú daganatos megbetegedésekkel kezelt emberek esetében nem magyarázható pusztán a mindennapi anyagi szükségletek vagy a betegség miatt megnövekvő kiadások fedezésére tett erőfeszítésként. A keresetért végzett munka egyszersmind ütemezi, jelentőséggel telíti a mindennapokat, a siker, az eredményesség és a társadalmi elismertség előfeltétele, a társas kapcsolatok meghatározó közege, karrierként vagy hivatásként megélve pedig az életút alapmotívuma. ...

Német–magyar kulturális szótár jelent meg

Német–magyar kulturális szótár jelent meg

A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kulturális Szótárak sorozatában megjelent a Német–magyar kulturális szótár. Szász, sváb, landler, cipszer és bukovinai német nyelvű kultúra a történelemben és mindennapokban, Balogh F. András szerkesztésében. A sorozat szerkesztői: Benő Attila és Péntek János. A szótárt az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadója jelentette meg az RMDSZ és a Communitas Alapítvány támogatásával.

Konferenciafelhívás: XX. NEMZETKÖZI BÁNYÁSZATI, KOHÁSZATI ÉS FÖLDTANI KONFERENCIA

Konferenciafelhívás: XX. NEMZETKÖZI BÁNYÁSZATI, KOHÁSZATI ÉS FÖLDTANI KONFERENCIA
A konferencia helyszíne, időpontja: Gyulafehérvár, 2018. április 5-8.     SZERVEZŐ: az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), Bányászati, Kohászati és Földtani Szakosztálya   A KONFERENCIA HELYSZÍNEI: Hotel PARC (Str. Primăverii nr. 4), 1918 december 1. Tudományegyetem (Str. Gabriel Bethlen nr. 5)   A KONFERENCIA HIVATALOS NYELVE: Magyar   A KONFERENCIA CÉLJA: Lehetőséget teremteni az erdélyi és magyarországi, illetve más államokbeli magyar szakembereknek tudományos eredményeik bemutatására, az ismerkedésre, kapcsolatteremtésre, a diákok tudományos munkájának serkentése.   A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA: Kovács Alpár, az EMT Földtani Szakosztályának titkára - konferencia elnök Wanek Ferenc, az EMT Földtani Szakosztályának elnöke Márton István, Stockwork Geoconsulting Kft. ...

Gábor Dénes-díjat kapott Lingvay József, az MTA romániai köztestületi tagja

Gábor Dénes-díjat kapott Lingvay József, az MTA romániai köztestületi tagja
Átadták a fizikai-Nobel-díjas Gábor Dénesről elnevezett elismeréseket az Országházban. Idén 14 tudós, orvos és oktató vehette át a díjat.   Lingvay József villamosmérnök, az MTA romániai köztestületi tagja is Gábor Dénes-díjat vehetett át tegnap a Parlament Felsőházi termében tartott ünnepségen. A díj az egyik legrangosabb a műszaki tudományok területén Magyarországon. Lingvay József a szilíciumalapú félvezető eszközök gyártásfejlesztéséért, a korrózió és az elektrokémiai technológiák kutatásáért vehette át a díjat. ...

Kitüntette a Román Akadémia Silye Lóránd kolozsvári geológust őslénytani leírásáért

Kitüntette a Román Akadémia Silye Lóránd kolozsvári geológust őslénytani leírásáért
Földgázkutatásban is jelentőséggel bíró kőzetek képződését vizsgálta Silye Lóránd geológus, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Geológiai Intézete magyar tagozatának oktatója, akinek munkáját elimeréssel tüntette ki a Román Akadémia. Gheorghe Munteanu-Murgoci-díjjal tüntette ki a Román Akadémia földtudományi osztálya dr. Silye Lóránd geológust, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Geológiai Intézete magyar tagozatának oktatóját munkájáért, amely behatóan elemzi az egyes, a földgázkutatásban is jelentőséggel bíró dél-erdélyi üledékes kőzettestek képződési körülményeit a parányőslények segítségével. Továbbá az első átfogó őslénytani leírása az Erdélyi-medence déli részén előforduló szarmata (kb. 12 millió éves) fosszilis likacsoshéjúaknak (foraminiferák). "Nagyon meglepődtem, amikor értesültem arról, hogy a munkám elismerésben részesül. ...

Amennyi tudást megosztanak, annyira sikeresek a multik helyi leányvállalatai – állítják díjazott BBTE-s közgazdászok [* ]. A BBTE tanulmányismertetője

Amennyi tudást megosztanak, annyira sikeresek a multik helyi leányvállalatai – állítják díjazott BBTE-s közgazdászok [* ]. A BBTE tanulmányismertetője
A BBTE két közgaszdásza, Szász Levente, illetve Rácz Béla-Gergely vehette át november 23-án Bukarestben a Romániai Közgazdaságtani Egyetemi Karok Egyesülete (AFER) részéről az év legjobb gazdaságtudományi publikációjáért járó díjat. A Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet két munkatársa mellett Demeter Krisztina, az Intézet társult oktatója, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora is társszerzője a díjnyertes közlésnek. „A díjra – olvasható az Intézet hivatalos honlapján – olyan publikáció pályázhat, amelynek szerzői között romániai szakemberek, egyetemi oktatók (is) megtalálhatók. A[z említett tanulmány] a Q1-es besorolású (»piros zóna«), a 3,492-es impaktfaktorral rendelkező International Journal of Production Economics folyóiratban került megjelentetésre. A folyóirat a Web of Science ranglistája szerint az »Operations Research & Management Science« doméniumban 6. helyen található a 83 rangsorolt, impaktfaktorral rendelkező folyóirat között. ...

Szabó T. Attila-ösztöndíj

Szabó T. Attila-ösztöndíj
A Magyar Nyelv és a Tudományok Szabó T. Attila-ösztöndíja Si non marte, arte Kard helyett tudást   Az ösztöndíjat a nyelvész Szabó T. Attila (1906‒1987) emlékére alapították a Szabó-Törpényi és a Borhidi-Thury nagycsaládok, olyan fiatal szakemberek támogatására. akik a magyar tudományos nyelv igényes használatát, fejlesztését fontosnak tartják.   A díjat az MTA magyar tudományos szaknyelvi elnöki bizottságával (MTA-MSzEB) és az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel (EME) együttműködve a Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNyT) iktatja díjai közé és a Magyar Nyelvészeti Kutatóállomások Hálózatának (TERMINI) elismeréseként ítéli oda 2018-tól kezdődően, minden év márciusában.   Az ösztöndíjra minden év január 30-ig a sztad.termini@gmail. ...

Megjelent az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság munkájának első eredménye

Megjelent az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság munkájának első eredménye
A Ko­runk folyóirat no­vem­be­ri számának te­ma­tikája: Erdélyi értéktár. Az erdélyi ma­gyarság az elmúlt száza­dok értékte­remtő munkája során számta­lan ki­emel­kedő al­kotással gaz­dagítot­ta szűkebb és tágabb környe­zetét. A hun­ga­ri­cu­mok európai re­geszt­rumában ott a helyük a sajátos erdélyi ma­gyar érték-alak­za­tok­nak is. A ti­zen­egy ci­vil szer­ve­zet össze­fogásával Ko­lozsváron létrejött Erdélyi Ma­gyar Értéktár Bi­zottság vállal­ko­zott az értékek be­azo­nosítására, va­la­mint ezek fel­ter­jesztésére. ...

Beszámoló A dialógus formái a magyar régiségben című konferenciáról

Beszámoló A dialógus formái a magyar régiségben című konferenciáról
A háromnapos tudományos rendezvény valójában a Reneszánsz-Barokk Kutatócsoport 49. ...

A malária elleni hatóanyag fejlesztésében értek el fontos eredményeket a Sapientia EMTE és a MOGYE kutatói

A malária elleni hatóanyag fejlesztésében értek el fontos eredményeket a Sapientia EMTE és a MOGYE kutatói
A világ egyik legjelentősebbnek számító lapcsoport egyik folyóiratában a Frontiers in Plant Science című lapban közöltek cikket a Sapientia EMTE és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem oktatói. A kutatás, amely dr. Balog Adalbert, a Sapientia EMTE professzora és dr. ...

Magyar kutatók a geometriai kutatások élmezőnyében

Magyar kutatók a geometriai kutatások élmezőnyében
Több hírportál is beszámolt a napokban a Balogh Zoltán (Bern), Kristály Sándor (Kolozsvár) és Sipos Kinga (Bern) által publikált nemzetközi szinten elismert eredményekről.[1] Ezek mérföldkőnek számítanak a metrikus geometria területén, hiszen olyan problémát helyeznek új megközelítésbe, amelyet a matematikus közösség korábban lezártnak tekintett. ...

Elhunyt Gábos Zoltán fizikus, az MTA külső tagja

Elhunyt Gábos Zoltán fizikus, az MTA külső tagja
2018. április 9-én, életének 94. évében elhunyt Gábos Zoltán elméleti fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a hajdani Bolyai Egyetem és a jelenlegi Babeș–Bolyai Tudományegyetem professzora, majd professor emeritusa. Egykori tanítványa és kollégája, Néda Zoltán professzor emlékezik rá. Erdélyben talán nincs is olyan román vagy magyar fizikus, aki „Gábos tanár urat” ne ismerné. ...

Elhunyt Horváth Andor

Elhunyt Horváth Andor
Horváth Andor (1944–2018)   Legutóbb a 2018-as Korunk-lapszámtémák kapcsán váltottunk néhány üzenetet, bő hetekkel ezelőtt. Andrei Pleşuról, illetve 1968-ról kértem tőle írásokat, úgy sejtettem, ezek a témák most is, továbbra is foglalkoztatják. ...

Újabb eredmények az egerek agyi neuronhálózatának szerkezetére vonatkozóan

Újabb eredmények az egerek agyi neuronhálózatának szerkezetére vonatkozóan
  A tudományos kutatási programok közt egyre nagyobb szerepet nyer az agykutatás. A Neuron című folyóirat az egyik legrangosabb közlési hely ezen a területen. A februári szám egyik cikkének társszerzője Ercsey-Ravasz Mária, a BBTE Fizika Karának kutatója. ...

Bemutatták A moldvai magyar tájnyelv szótárának utolsó köteteit

Bemutatták A moldvai magyar tájnyelv szótárának utolsó köteteit
Péntek János nyelvészprofesszor, az MTA külső tagja monumentális munkájának, A moldvai magyar tájnyelv szótára első kötetének második részét és harmadik kötetét mutatták be március 20-án az Erdélyi Múzeum-Egyesület dísztermében. A szótár a 20. század folyamán gyűjtött anyag alapján készült el, tehát ennek az időszaknak a nyelvállapotát tükrözi. ...

Véletlenszerű növekedés és hirtelen összeomlások: a komplex rendszerek dinamikája egy új megközelítésben

Véletlenszerű növekedés és hirtelen összeomlások: a komplex rendszerek dinamikája egy új megközelítésben
Evolúciós egyenletek, amelyekben úgy a véletlenszerű lokális növekedés, mint a csökkenés lehetősége megjelenik, jól ismertek az elméleti és modellezési módszerekkel dolgozó kutatók számára. Ezen egyenletek – a változtatható növekedési és csökkenési ráták függvényében – sikerrel reprodukálnak sok, gyakorlati szempontból fontos eloszlást. ...

Az alkalmazott kutatás szolgálatában. Cikk jelent meg Lingvay József munkásságáról

Az alkalmazott kutatás szolgálatában. Cikk jelent meg Lingvay József munkásságáról
Tudományos presztízs: a tudományos munkának szentelt élet címmel jelent meg a Lingvay József munkásságát összegző cikk az Electrotehnică, Electronică, Automatică című szakfolyóiratban.[1] Amint arról a KAB hírei között is beszámoltunk, a kutató 2017 decemberében vehette át a civil szféra legnevesebb műszaki alkotói elismerését, a Gábor Dénes-díjat, ez alkalomból íródott a cikk. ...

Megjelent A moldvai magyar tájnyelv szótára I. kötetének második része és II. kötete

Megjelent A moldvai magyar tájnyelv szótára I. kötetének második része és II. kötete
  Megjelent A moldvai magyar tájnyelv szótára I. kötetének második része és II. kötete, és ezzel befejeződött a másfél évtizede készülő szótár kiadása. A szótárat Péntek János szerkesztette, és az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadója adta ki a magyar kormány támogatásával. Ezzel teljesült a nagy elődök: Csűry Bálint, Szabó T. ...

Erdélyi kutatás: Mennyire biztonságosak a külföldről vásárolt használt autók?

Erdélyi kutatás: Mennyire biztonságosak a külföldről vásárolt használt autók?
Észlelhetők-e összefüggések a romániai közúti balesetek száma, gyakorisága és a külföldről behozott, használt autók növekvő népszerűsége között – veti fel a kérdést az a tanulmány, melyet Benedek József és Silviu Marian Ciobanu, a BBTE Földrajz Karának munkatársai, valamint az egyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karának PhD-hallgatója, Anatolie Coșciug jegyez. ...

Megjelent A magyar nyelv jelene és jövője című jelentős kötet

Megjelent A magyar nyelv jelene és jövője című jelentős kötet
Lovász László előszavával és Tolcsvai Nagy Gábor szerkesztésében megjelent A magyar nyelv jelene és jövője című kötet a Gondolat Kiadói Kör kiadásában. ...

Rosszabbul viselik állásuk elvesztését a daganattal diagnosztizált férfiak, mint a nő páciensek – BBTE-s pszichológusok, szociális munkások keresték a jelenség okait

Rosszabbul viselik állásuk elvesztését a daganattal diagnosztizált férfiak, mint a nő páciensek – BBTE-s pszichológusok, szociális munkások keresték a jelenség okait
Kállay Éva és Sebastian Pintea, a BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Karának munkatársai, valamint Dégi L. Csaba, az egyetem Szociológia és Szociálismunkás-képző Karának docense azt vizsgálták daganatos betegségekkel diagnosztizált romániai páciensek körében, hogy észlelhetők-e nemi meghatározottságú különbségek abban, ahogyan az érintettek a munkájuk elvesztéséhez viszonyulnak. ...

Német–magyar kulturális szótár jelent meg

Német–magyar kulturális szótár jelent meg
A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kulturális Szótárak sorozatában megjelent a Német–magyar kulturális szótár. Szász, sváb, landler, cipszer és bukovinai német nyelvű kultúra a történelemben és mindennapokban, Balogh F. András szerkesztésében. A sorozat szerkesztői: Benő Attila és Péntek János. ...

Konferenciafelhívás: XX. NEMZETKÖZI BÁNYÁSZATI, KOHÁSZATI ÉS FÖLDTANI KONFERENCIA

Konferenciafelhívás: XX. NEMZETKÖZI BÁNYÁSZATI, KOHÁSZATI ÉS FÖLDTANI KONFERENCIA
A konferencia helyszíne, időpontja: Gyulafehérvár, 2018. április 5-8.     SZERVEZŐ: az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), Bányászati, Kohászati és Földtani Szakosztálya   A KONFERENCIA HELYSZÍNEI: Hotel PARC (Str. Primăverii nr. 4), 1918 december 1. Tudományegyetem (Str. Gabriel Bethlen nr. ...

Gábor Dénes-díjat kapott Lingvay József, az MTA romániai köztestületi tagja

Gábor Dénes-díjat kapott Lingvay József, az MTA romániai köztestületi tagja
Átadták a fizikai-Nobel-díjas Gábor Dénesről elnevezett elismeréseket az Országházban. Idén 14 tudós, orvos és oktató vehette át a díjat.   Lingvay József villamosmérnök, az MTA romániai köztestületi tagja is Gábor Dénes-díjat vehetett át tegnap a Parlament Felsőházi termében tartott ünnepségen. A díj az egyik legrangosabb a műszaki tudományok területén Magyarországon. ...

Kitüntette a Román Akadémia Silye Lóránd kolozsvári geológust őslénytani leírásáért

Kitüntette a Román Akadémia Silye Lóránd kolozsvári geológust őslénytani leírásáért
Földgázkutatásban is jelentőséggel bíró kőzetek képződését vizsgálta Silye Lóránd geológus, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Geológiai Intézete magyar tagozatának oktatója, akinek munkáját elimeréssel tüntette ki a Román Akadémia. Gheorghe Munteanu-Murgoci-díjjal tüntette ki a Román Akadémia földtudományi osztálya dr. ...

Amennyi tudást megosztanak, annyira sikeresek a multik helyi leányvállalatai – állítják díjazott BBTE-s közgazdászok [* ]. A BBTE tanulmányismertetője

Amennyi tudást megosztanak, annyira sikeresek a multik helyi leányvállalatai – állítják díjazott BBTE-s közgazdászok [* ]. A BBTE tanulmányismertetője
A BBTE két közgaszdásza, Szász Levente, illetve Rácz Béla-Gergely vehette át november 23-án Bukarestben a Romániai Közgazdaságtani Egyetemi Karok Egyesülete (AFER) részéről az év legjobb gazdaságtudományi publikációjáért járó díjat. ...

Szabó T. Attila-ösztöndíj

Szabó T. Attila-ösztöndíj
A Magyar Nyelv és a Tudományok Szabó T. Attila-ösztöndíja Si non marte, arte Kard helyett tudást   Az ösztöndíjat a nyelvész Szabó T. Attila (1906‒1987) emlékére alapították a Szabó-Törpényi és a Borhidi-Thury nagycsaládok, olyan fiatal szakemberek támogatására. akik a magyar tudományos nyelv igényes használatát, fejlesztését fontosnak tartják. ...

Megjelent az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság munkájának első eredménye

Megjelent az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság munkájának első eredménye
A Ko­runk folyóirat no­vem­be­ri számának te­ma­tikája: Erdélyi értéktár. Az erdélyi ma­gyarság az elmúlt száza­dok értékte­remtő munkája során számta­lan ki­emel­kedő al­kotással gaz­dagítot­ta szűkebb és tágabb környe­zetét. ...