Az erdélyi tudomány hírei

Anyanyelvoktatás: A pedagógusjelöltek köznevelési feladatokra való felkészülése

Az Anyanyelvoktatás sorozat tizenharmadik kötete a harmadik láncszem a pedagógusképzésre irányuló követéses jellegű vizsgálatoknak (2020-2023) a bemutatásában. A tizenegyedik kötet a kutatás elméleti kereteit vázolja fel, a tizenkettedik a vizsgálat első szakaszát mutatja be, a tizenharmadik a második szakasz eredményeit. A kutatás alapvető kérdése: Hogyan készíthetjük fel a pedagógusjelölteket a köznevelési feladatok...

Középső miocén (késő bádeni) aprógerincesek Hidasról

Kutatásunk során a mecseki középső miocén Hidas formáció egy felhagyott bányaterületének mésziszap ágyából a 2022-ben feltárt fosszilis aprógerinces faunát vizsgáltunk, amelynek a kialakulása a késő bádeni időszakra tehető (13,3-13,5 millió éve). A felismert kétéltűek és hüllők (gőték, békák, gyíkok és kígyók csontmaradványai) az egykori vizes és vízközeli...

Két júliusi középhőmérséklet-rekonstrukció a Déli-Kárpátokban az elmúlt 2000 éves időszakra árvaszúnyogok alapján

Európában az elmúlt 2000 évre vonatkozóan viszonylag kevés hőmérsékleti rekonstrukciót publikáltak árvaszúnyogok (Chironomidae) alapján, évtizedes felbontássban. Ezeknek a többsége az Alpok magasan fekvő (1700-2400 m) helyszíneiről származnak. Az árvaszúnyog lárvamaradványainak fejkapszulái jól megőrződtek a tavi üledékekben, és azért alkalmasak a nyári középhőmérséklet...

Ökológiai niche* szélesség és átfedés Romániai galagonyafajok és ezek természetes hibrid eredetű kijfajai között

(*niche – ejtsd nis, = ökológiai fülke) A hibridizáció és az ezt követő génáramlás közismert jelenség a galagonyák között, és bár számos hibrid eredetű kisfaj elterjedt és gyakori, a keveredést befolyásoló ökológiai tényezők viszonylag kevésbé ismertek. Vizsgálatunkban ökológiai niche-ük és környezeti igényeik szempontjából hasonlítjuk össze a Romániában is őshonos,...

Tengelyszimmetriát mutató mágneses elrendezések tanulmányozása

A dolgozat olyan saját koncepciójú és kivitelezésű, viszonylag egyszerű kísérleti mérőberendezéseket és méréseket mutat be, amelyekkel térbeli szimmetriát mutató, sorosan vagy párhuzamosan elhelyezett neodímium mágnesrendszerek eredő mágneses indukciójának és erejének távolságfüggését lehet tanulmányozni. A mérési eredmények igyekeztek kiterjeszteni a középiskolai és egyetemi...

Az indiai mustár (Brassica juncea L.) allelopatikus kölcsönhatásai egyéb fűszernövényekkel a csírázás és a csíranövény fejlődése során

A fűszernövények fontos összetevői az egészséges étrendnek, mert nyers állapotban, főleg fiatal egyedfejlődési stádiumban (pl. csíranövényként vagy mikrozöldként) számos egészségfenntartó, betegségeket megelőző hatóanyagot tartalmaznak. Termesztésük sok szempontból előnyösebb, mint a természetből történő begyűjtésük. Mivel viszonylag kisebb területeken számos...

A kortiko-kortikális kapcsolatok előrejelezhetősége az emlősök agyában

Az agykutatás egyik legnagyobb kihívása az agy struktúrájának feltérképezése, hiszen egyértelmű, hogy ez az agy működésével is szorosan összefügg. A cikk célja, hogy a strukturális agyi hálózatok még fel nem térképezett részeit gépi tanulási módszerekkel megjósolják, a már ismert adatok alapján.  Az agyban levő idegsejtek (neuronok) bonyolult hálózatát konnektomnak nevezzük. Ezt egyelőre két...

A COVID-oltásellenesség magyarázata Romániában egy nagymintás közvélemény-kutatás alapján

Míg a COVID-járvány első időszakában, az oltás rendelkezésre állása előtt a romániai lakosság egy esetleges vakcinával szemben nem volt kiemelkedően elutasító, mire lehetőség adódott oltást kapni, a gyanakvás is szélesebb körben elterjedtté vált. 2021 közepére Romániában mérték az EU egyik legalacsonyabb átoltottsági arányát. Vizsgálatunkban ennek a magyarázatára tettünk kísérletet egy...

Regionális fejlődési különbségek és kulturális érték-beállítódások Romániában

A tanulmány a romániai regionális gazdasági és társadalmi fejlődés egyenlőtlenségeiből kiindulva a kulturális értékorientációk dimenzióiban mérhető regionális különbségeket tanulmányozza, a Hofstede-féle értékek és az általánosított bizalom alapján. A kérdést mind területi mind egyéni szintű adatok alapján vizsgáltuk. A kutatás a Kutatási és Innovációs Minisztérium...

A koetnikus alkalmazás jövedelmi hatásai a kisebbségi magyarok körében

A neoklasszikus közgazdaságtani szakirodalomban makacson tartja magát az a hipotézis, hogy a különböző etnikumok akkor fognak tartósan együttműködni egymással, ha gazdasági természetű stratégiai érdekük fűződik hozzá. A heterogén társadalmak integrációja tehát elsősorban a piacon keresztül vezet.  Az etnikailag sokszínű munkahelyek működtetése viszont plusz tranzakciós költségekkel jár,...

A Set(n) halmaz egy változata

A Set(n) halmaz alatt az összes olyan számok halmazát értjük, melyeknek ugyanazok a prímfaktorai, mint n-nek, és minden prímfaktor kitevői az n-ben szereplő prímfaktorok kitevőinek legkisebb és legnagyobb értékei közt vannak. Ezt a fogalmat Atanassov vezette be 2020-ban, aki megvizsgálta ennek a halmaznak érdekes algebrai tulajdonságait. Jelen dolgozatban bevezetjük a Set(n,f) halmazt, ahol f egy tetszőleges egész értékű aritmetikai függvény, és ezen...

Békét kérni bármilyen áron? A két királyról szóló példabeszéd (Lukács 14.31-32) értelmezése háború idején

A tanulmány a Lukács 14,31-32-ben olvasható példabeszédet elemzi a királyról, aki mérlegeli, hogy szembeszálljon az erőfölénnyel bíró, ellene háborút indító ellenséggel vagy még az ütközet előtt békét kérjen. A vizsgálat a háborúval és a békekéréssel kapcsolatos közkeletű, az ókorban rendszeresen felvetődő, és ma is időszerű kérdésekre összpontosít. Ide tartoznak a...

A vállalati tudás szerepe az agilitás kialakításában és a teljesítmény növelésében: a kettős képesség szerepe

Napjaink gazdasági-társadalmi viszonyai között a vállalatok egyre gyakrabban szembesülnek olyan hirtelen felbukkanó válsághelyzetekkel, mint a járvány, energiaválság, háború, természeti katasztrófák vagy a globális ellátási láncok megszakadása. Ennek leküzdésére a vállalatok agilisebbé kell váljanak, hogy gyorsabban tudjanak reagálni és így ellenállóbbak legyenek a válságokkal szemben. Összesen 200, német...

ClimShift - egy új eszköz az éghajlatváltozás felismerésében

A kutatás célja az éghajlatváltozás azon következményének észlelése volt, amikor egy régió éghajlati viszonyai eltolódnak, elvándorolnak egyik régióba. Az éghajlati viszonyok hasonlóságának észleléséhez egy, az R nyelvben általunk fejlesztett, a koszinusz hasonlósági indexen alapuló ClimShift-nek nevezett szoftvermodul szolgált.  A szoftvermodul NC raszteres formátumot (NetCDF fájlok) használ bemeneti adatként, amelyek...

Az ideális nyaralási időszak változásai és tendenciái a Kárpát-medencében a nyaralási klímaindex alapján

A nyaralási klímaindex (Holdiay Climate Index – HCI) a szabadtéri szabadidős tevékenységek időjárási megfelelőségét értékeli. Aggregált mutatószámként figyelembe veszi az időjárás többféle aspektusát (hőmérséklet, páratartalom, szélerősség stb.). A klímaváltozás hatásainak felerősödésével a HCI egyre fontosabb szerepet játszik a turisztikai tevékenységek szervezésében...

Tudományismertetés 2023

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság a 2023-as évben is bemutatta és népszerűsítette a tudomány által elért eredményeket, mindezekről az előző év során olyan tudományos cikkek rövid ismertetői jelentek meg a KAB honlapján, mint Platina-gallium nanoötvözetek szintézise, valamint Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban, de olvashattunk Az általánosított Kaiser–Bessel ablakfüggvényről is. Publikációk teljes...

Biocid anyagok eltávolítása a szennyvízből adszorpció révén - friss kutatási eredmény

A nemrégiben publikált kutatás egy megfelelő és olcsó adszorbens tanulmányozására, valamint a folyamatok fizikai–kémiai leírására fókuszált. Az esettanulmány bemutatja, hogy a benzalkónium-klorid (amely egy széles körben használt biocid) eltávolítására a könnyen hozzáférhető háztartási papír kiválóan alkalmas.  Az EME 2020-ban indult, interdiszciplináris, alkalmazott anyagtudományi...

A hólavina-tevékenység jellege az elmúlt évszázadban a Chornohora-hegységben (Keleti-Kárpátok, Ukrajna)

A hólavina-tevékenység jellege az elmúlt évszázadban a Chornohora-hegységben (Keleti-Kárpátok, Ukrajna): fagyűrű rekonstrukció összekapcsolva a szinoptikus viszonyok elemzésével. A tanulmány a dél-ukrajnai Kárpátok Chornohora-hegység lavinadinamikáját vizsgálja. A kutatók három módszert használtak: történelmi feljegyzéseket, a lavinák közvetlen megfigyelését, valamint a dendrokronológia (fa-évgyűrűk...

Aceklofenák-tartalmú szálas szerkezetű amorf szilárd diszperzió előállításának optimalizálása centrifugális szálképző eljárással

Az aceklofenák rosszul oldódó gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatóanyag, melyet leggyakrabban mozgásszervi gyulladások kezelésére használnak. A rosszul oldódó hatóanyagok oldhatóságának növelésére a szálas szerkezetű hatóanyag-hordozók nagyon ígéretesnek bizonyulnak a porozitásuk és nagy felület-térfogat arányuk miatt. Célunk volt olyan, szálas szerkezetű aceklofenáktartalmú, amorf...

Az Aranyos folyó szennyezőanyagainak hatása az algákra és a növényekre

Ezen friss tanulmány szerint a fenntartható életkörülmények biztosításához és az egészséges életmód konkrét megvalósításához alapvető fontosságú a környezetszennyezés növényi szervezetekre gyakorolt hatásainak a megismerése, amelyek a szervesanyag-termelést és az élővilág energiaellátását is biztosítják. A többféle földrajzi régión és számos településen...

A Whittaker eloszlás korlátlan oszthatósága

A korlátlanul osztható eloszlások különösen a valószínűségszámításban játszanak központi szerepet a Lévy folyamatok elméletében. Köztudott, hogy minden folytonos idejű Lévy folyamatnak vannak olyan eloszlásai, amelyek szükségszerűen korlátlanul oszthatók, és fordítva minden korlátlanul osztható eloszlás egyedi módon generál egy Lévy folyamatot. Ráadásul különféle valós élethelyzetekben...

Intenzív és komplex támogatást igénylő gyermekek életminőségének, aktivitásának és részvételének javítását célzó képzés

Intenzív és komplex támogatást igénylő gyermekek életminőségének, aktivitásának és részvételének javítását célzó képzés.  Az „ENABLIN+” európai továbbképzési projekt tapasztalatai   A súlyosan és/vagy halmozottan sérült gyerekeknek intenzív és összetett támogatási szükségleteik vannak. Életüket gyakran speciális intézményekben töltik, ahol alig tanulnak,...

Fémbevonat rétegek kopásállósága lézersugaras hőkezelés után

Egy új dolgozat bemutatja a lézeres hőkezelés alkalmazását a hegesztett bevonatra. Az eredmények analízise metalografikus mikrostruktúrák, SEM által kerültek bemutatásra. A mechanikai tulajdonságokat a mikrokeménység és kopásállóság szempontjából elemezték. A tanulmány bemutatja a lézeres hőkezelés hatását a kopásállás növekedésében. Az eredmények bizonyítják, hogy a hegesztő elektródák...

Konferenciát tartottak a Magyar Nyelvjárások Napja alkalmából

Nyelvjárásváltozatok és közösségi identitásformák volt a témája annak a budapesti konferenciának, amelyet a Magyarságkutató Intézet szervezett december 1-je, a Magyar Nyelvjárások Napja alkalmából. Kolozsvárról Péntek János és Benő Attila vett részt a konferencián. Péntek János a konferencia nyitóelőadását tartotta A moldvai magyar tájnyelv szótára – anyaga, szerkesztési elvei,...

A rák túlélőinek pszichoszociális ellátása: A nemzeti rákellenes tervek globális áttekintése

Egy frissen megjelent tanulmány a rákgyógyultak pszichoszociális ellátását vizsgálja a nemzeti rákellenes tervek globális elemzésén keresztül. Az elemzés során 237 nemzeti rákellenes tervet értékeltek és ezek alapján megállapították, hogy csak 41%-uk tartalmaz bármilyen utalást a pszicho-onkológiai vagy túlélői ellátásra. A kiválasztott 97 terv közül 57, vagyis 59%-uk foglalkozik konkrétan pszicho-onkológiai...

Tudományos publikációk ismertetése

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság továbbra is hozzá kíván járulni a jelentős tudományos eredmények népszerűsítéséhez, bemutatásához. Ennek érdekében fel szeretnénk ajánlani az MTA romániai külső tagjainak és köztestületi tagjainak azt, hogy a friss publikációikról hírt teszünk közzé a felületeinken. Ehhez várunk egy (a tágabb akadémiai közösség számára is...

Erdélyi nyelvészek is részt vesznek az MTA Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottsága munkájában

2023. október 30-án megtartotta alakuló ülését az MTA a Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottsága. A Bizottság elnöke É. Kiss Katalin professzor asszony, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke által felkért erdélyi tagjai: Kádár Edit, a KAB Nyelvtudományi Szakbizottságának elnöke, és Péntek János, az MTA külső tagja, a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet szakmai igazgatója. A Bizottság által képviselt téma, a tudomány...

Jelölési és pályázati lehetőség „A magyar nyelv és a tudományok – Szabó T. Attila-díj” (SzTAD) elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „A magyar nyelv és a tudományok – Szabó T. Attila-ösztöndíj”-ra A SzTA-Díjat 2016-ban alapították olyan 45 év alatti szakemberek munkájának elismerésére, akik eddigi pályájukon külön figyeltek a magyar tudományos szaknyelvük igényes használatára, fejlesztésére és ápolására. A díjat a Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNyT) iktatta díjai közé,...

Ökoturisztikai alkalmasság GIS alapú vizsgálata egy Kárpát-medencei geológiai komplexum területén

A kutatás célja, hogy térbeli elemzéssel hozzájáruljon az ökoturizmus fenntartható fejlesztéséhez a Brassó megyei Rákos településhez tartozó geológiai komplexum és természetvédelmi területen. Ennek érdekében nyolc különböző ökoturisztikai tevékenységhez és infrastruktúra fejlesztéshez alkalmas terület meghatározására került sor, úgy mint: kilátópont, ökofalu, kajakozás, tudományos...

Melyik típusú rákprogressziós félelem járul hozzá a román rákbetegek életminőségéhez a COVID-19 járvány idején?

A rákprogresszióval kapcsolatos félelem az egyik leggyakrabban jelentett pszicho-onkológiai panasz, amit a rákbetegek többsége nem tud enyhíteni, és ami jelentősen ronthatja az életminőségüket. Jelen kutatás fő célja az volt, hogy vizsgálja a rákprogresszióval kapcsolatos félelem különböző dimenzióinak és intenzitásának kapcsolatát a romániai COVID-19 járvány során a betegek különböző...

Az általánosított Kaiser–Bessel ablakfüggvényről

A szimmetrikus és az általánosított Kaiser-Bessel ablakfüggvény valószínűségszámítási és analitikus aspektusai Az általánosított Kaiser–Bessel ablakfüggvény az elsőfajú módosított Bessel függvény segítségével értelmezhető, és gyakran felmerül a tomográfiás képrekonstrukció során. Ebben a tanulmányban a szerzők részletesen vizsgálják a Kaiser–Bessel eloszlás...

A szabályos Coulomb-hullámfüggvények csillagszerűségéről

A matematikában a Coulomb-hullámfüggvény a Charles-Augustin de Coulombról elnevezett Coulomb hullámegyenlet megoldása. A töltött részecskék viselkedésének leírására szolgálnak egy Coulomb potenciálban, és felírhatók konfluens hipergeometrikus függvények vagy tiszta képzetes argumentumú Whittaker függvények formájában. Ebben a tanulmányban a szerzők olyan analitikus függvények osztályának néhány geometriai...

A phi(n) és d(n) számelméleti függvényekre vonatkozó néhány egyenletről és egyenlőtlenségről II.

Folytatva előző vizsgálatait, a szerző olyan egyenletek megoldásait tanulmányozza, melyekben az Euler–féle phi(n) függvény, és az osztók számát adó d(n) függvény szerepelnek. Például, 2phi(n)+ d(n)=n megoldásai n=18 és n=8p (ahol p páratlan prímszám); phi(n)+2d(n)=n megoldásai n=14, 18, 20, 24; phi(n)+(d(n))^2=n megoldásai n=68, 128, 384, 864. Az a^a+ b^b= c^c és (a^a).(b^b)=c^c , ahol a=phi(n), b=d(n), c=n, egyenletek is szerepelnek, ahol az előbbinek...

Erdélyi magyar különvélemény az 1980-as években

Az erdélyi magyar civil – pártstruktúrákon kívüli – disszidencia az 1980-as évek elejétől kezdett erőteljesebben megnyilvánulni, és az egyéni ellenzékiségen túl, elsősorban a kis értelmiségi csoportok tevékenységével az erdélyi városokban és Bukarestben kapott kifejezést. Ez a tanulmány azokkal foglalkozik, akik első látásra a Ceaușescu-diktatúra emberi jogi ellenzékeként a leghangosabbnak bizonyultak. Amellett...

Munkamigráció - kutatási tapasztalatok

  A munkamigráció egyike a székelyföldi térség legfontosabb társadalmi folyamatainak, ez a térség több mint száz éve a munkaerő mobilitás kibocsátó közege. A munkamigráció az 1989-es romániai rendszerváltást követően fölerősödött, módozatait, célpontjait, funkcióit illetően sokarcú, dinamikus folyamattá vált.   Bodó Julianna a csíkszeredai KAM Intézet egyik legrégebbi és...

ClimateMed projekt Marosvásárhelyen

2023. április 12-én Marosvásárhelyen egy tudományos ülés keretében bemutatják a ClimateMed projektet, amelynek címe „Developing new curriculum outlines and learning materials on climate change's health impacts for medical schools”. A tudományos rendezvényre az egyetem dísztermében kerül sor 9:00 órától.   Az esemény online követhető az alábbi meghívás alapján:   Serviciul RCCI UMFST G.E. Palade is inviting you to a scheduled Zoom...

Jégkorongozók antropometriai és általános fiziológiai teljesítményének meghatározása játék-pozíció alapján

Jégkorongozók antropometriai és általános fiziológiai teljesítményének meghatározása játék-pozíció alapján 18 év alatti jégkorongozóknál A tehetséges válogatott játékosok azonosítása és szelekciója szubjektív, valamint objektív értékelést is igényel a játék képességről és a teljesítményről. A kiválasztás folyamatában a szubjektív értékelések...

Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban. A XI. Tudományos ülésszak előadásai

Tizenegyedik alkalommal szervezett konferenciát az oktatóknak, kutatóknak, egyetemi hallgatóknak a BBTE Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozata, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, valamint a Sylvester Dénes Egyesület az Udvarhelyszéki Felsőoktatásért támogatásával 2022-ben, az egyetem székelyudvarhelyi képzésének helyszínén. Ebben a kisvárosban bő két évtizede folyik felsőfokú óvodapedagógus- és tanítóképzés, és...

Elektronika - Laboratóriumi praktikum 1,2.

Az Elektronika az információt hordozó villamos jelek előállításával, továbbításával, feldolgozásával és felhasználásával foglalkozó műszaki tudományág. Szinte észrevétlenül jutottunk el oda, hogy mindennapjaink szerves részévé vált, annak szinte minden területén alapvető szerepet kap még akkor is, ha ez közvetlenül nem is olyan nyilvánvaló számunkra. Ma már sem a modern háztartási élet,...

A pi(x)-re vonatkozó egyenlőtlenségekről

Jelölje pi(x) az x-nél kisebb vagy egyenlő prímszámok számát. A prímszámtétel alapján pi(x) aszimptotikusan egyenlő x/log x-szel, ha x tart a végtelenhez. A híres Riemann sejtés szerint pi(x) – Li(x) modulusza kisebb mint C.x^(1/2).log x, ha x elég nagy és C>0 konstans (itt Li(x) az 1/ log t integrálja az [2, x] intervallumon). Másfelől, a pi(x)-re vonatkozó kétváltozós egyenlőtlenségek közül a legismertebb a máig megoldatlan...

Centrifugális szálképzés segítségével sikerült előállítani lapatinib-tartalmú amorf diszperziót

A Lapatinib (Lap) egy lipofil hatóanyag, melyet az előrehaladott vagy áttétes HER2+ emlőrák esetében alkalmaznak kapecitabinnal vagy letrozollal kombinálva. Továbbá a Lap lipofil tulajdonságának köszönhetően könnyen áthatol a vér-agy gáton, minek köszönhetően egy potenciális megoldás lehet az agyrák kezelésében. A hatóanyag lipofil tulajdonsága azonban magával vonja a gyenge oldhatóságot vizes környezetben, minek...

Fenilalanin ammónia-liázok: fehérjemérnökség és természetes diverzitás ötvözése

A fenilalanin ammónia-liázok (PAL-ok) gyakran használt biokatalizátorok a nem természetes fenilalanin analógok sztereoszelektív szintéziséhez. A PAL-ok szélesebb körű alkalmazása különböző célmolekulák szintézisében még mindig kihívást jelent, mivel az enzim alacsony aktivitást mutat elektrondonor szubsztituenseket tartalmazó szubsztrátokkal szemben.Az irányított evolúción alapuló fehérjemérnökség az egyik...

Naplójegyzetek a pandémia idején

Naplójegyzetek a pandémia idején – feljegyzések a Babeș‐Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kara magiszteri hallgatóinak tollából című könyv, mint ahogy a cím is utal rá, naplószerű élmény- és megélésbeszámolót tartalmaz a megjelölt egyetemi hallgatók tapasztalataiból.  2021.márciusában a Covid és a pandémia híre, az ezzel kapcsolatos hivatalos intézkedések, az oktatás...

Nem természetes L-fenilalanin-származékok előállítása

A biokatalízis, a zöld kémia alapelveit követve, környezetbarát és fenntartható katalitikus folyamatokat biztosít a vegyipar számára. Az enzimek szerves szintézisekben való alkalmazásának gazdasági és környezetvédelmi többlet értéke tagadhatatlan, így mára már technológiává fejlődött biokatalízis ipari folyamatokban való integrálása folyamatosan fokozódott, részben helyettesítve a klasszikus kémiai...

A kontextuális megközelítés elméletének kibillentése

Dislocating the Theory of the Contextualist Approach címmel jelent meg Berszán István angol nyelvű publikációja, a Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory című folyóiratban. A kutatás eredményei kapcsán egy magyar nyelvű összefoglaló videó is készült, amely ide kattintva megtekinthető. A tanulmány adatai: István Berszán Dislocating the theory of the contextualist approach Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory, Vol. 8., Issue: 2, Pages 151-172.

A médiafogyasztás és a nyelvismeret összefüggései a kisebbségi magyaroknál

A médiapiac liberalizációja, a technológiai változások és a határon túliak számára egyre inkluzívabb médiapolitika miatt a magyarországi médiatartalmak a rendszerváltást követően fokozatosan elérhetőekké váltak a szomszédos országokban élő kisebbségi magyarok számára is. A tanulmányban egy 2001-ben és egy 2015-ben készült szociológiai felmérés adatait hasonlítjuk össze annak a vizsgálatára,...

Hannah Arendt az ágostoni szeretet-fogalomról

Jelen tanulmány a fiatal Hannah Arendt Ágostonról szóló disszertációját, Der Liebesbegriff bei Augustin. Versuch einer philosophischen Interpretation / A szeretet fogalma Ágostonnál. Egy filozófiai értelmezésre tett kísérlet  (Berlin: Springer, 1929) és annak kulcsfogalmait vizsgálja, melyek operatívak maradnak Arendt későbbi, érett műveiben is, hiszen hatnak problémafelvetéseire, főfogalmaira (szeretet/love, kezdet/beginning, szüetettség/natality,...

Publikálási lehetőség

Felhívjuk szíves figyelmüket a Hungarian Studies Yearbook folyóirat készülő idei számára, amely angol nyelvű fórumot biztosít a magyar nyelv, irodalom és kultúra magas színvonalú kutatásainak (beleértve a néprajzot, etnológiát, interdiszciplináris kultúratudományt, fordítástudományt, összehasonlító irodalmat, színház- és filmtudományt stb.) A folyóiratot a magyarságtudomány egyik legjelentősebb...

Platina-gallium nanoötvözetek szintézise

A zöld energiaforrások előállítása kulcsfontosságú kérdés az emberiség jövőjét tekintve. Éppen ezért rengeteg energiát és erőforrást fordítanak ennek a problémának a megoldására. Figyelembe kell venni azonban, hogy az sem mindegy, hogy az adott energiaforrást milyen módszerrel állítjuk elő. Ebből kifolyólag a környezetszennyező megoldások háttérbe szorultak és olyan innovatív technológiai...

A kereskedelmi fotokatalizátor viselkedésváltoztató hatása

A jelenkor egyik fő jellemzője a különböző technológiák dinamikus fejlődése (elektronika, közlekedés, energetika stb.), amelyek meghatározzák a mindennapjainkat. Ezeknek a területeknek a fejlődése elsősorban a nanorészecskéknek köszönhető. A titán-dioxid egy olyan közhasználatban lévő anyag, amelynek nanostruktúrált formája igencsak kihasznált a szenzorok fejlesztésében, energetikában, élelmiszeriparban vagy...

Az állami felsőoktatási intézmények teljesítményjelentéseit befolyásoló tényezők

Az állami felsőoktatási intézmények teljesítményjelentéseit befolyásoló tényezők romániai viszonylatban Jelen tanulmány célja, hogy elősegítse a teljesítmény beszámolását befolyásoló tényezők mélyebb megértését a hibrid felsőoktatási rendszer sajátos kontextusában Romániában, amely egykori kelet-európai kommunista ország volt, és kevés tapasztalattal rendelkezik a közszféra...

A trigonometrikus és hiperbolikus függvények logaritmusáról

A trigonometrikus és hiperbolikus függvények logaritmusáról és az exp(+- x^2)-re vonatkozó egyenlőtlenségekről Jelen tanulmányban bemutatásra kerül, hogy bizonyos trigonometrikus és hiperbolikus függvényekre, valamint az exp(+- x^2)-re vonatkozó egyenlőtlenségek, melyeket a korábbi [Y.J. Bagul, C. Chesneau :Some sharp circular and hyperbolic bounds of exp(+-x^2) with applications, Appl. Anal.Discr.Math. 14(2020), 239-254] publikációban bizonyítottak, egyszerűen...

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság hozzá kíván járulni a jelentős tudományos eredmények népszerűsítéséhez. Ennek érdekében a 2019-es évvel kezdődően negyedévente megjelentetünk egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A jelentősség kritériumát a következők szerint határozzuk meg: A természettudományok,...

Mezőgazdasággal és a vízkészletekkel kapcsolatos szélsőséges csapadékmennyiségek elemzése

Egy friss kutatás során a mezőgazdasággal és a vízkészletekkel kapcsolatos szélsőséges csapadékmennyiségek elemzésére vállalkoztak, rácsozott romániai napi adatok alapján. Az éghajlatváltozás az elmúlt három évtized éghajlati szakirodalmának egyik leggyakoribb témája. Az éghajlat esetleges változásával kapcsolatos egyik jelentős aggály az, hogy a szélsőséges események gyakrabban fordulnak majd elő....

A Kolozsvári Tudományegyetem Rektorai (1872-1919)

A kolozsvári magyar nyelvű felsőoktatás 150. évfordulója alkalmából a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézetének oktatói, dr. Nagy Róbert-Miklós egyetemi docens és dr. Toth Szilárd egyetemi docens szerkesztésében megjelent kötet méltó emléket igyekszik állítani annak a 48 rektornak, akik a Kolozsvári Tudományegyetemet (1881-től a Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemet) és a...

Vandiver aritmetikai függvényéről II.

Ebben a dolgozatban folytatódik Vandiver egy aritmetikai függvényének tanulmányozása, amelyet ugyanazon folyóiratban (2021, volume 27, no.3, 29-38) vezetett be a szerző.  Vandiver függvénye nem más, mint V(n)=(d+1) alakú tagok szorzata, ahol d végigmegy az n szám összes osztóin. H.S. Vandiver (1882- 1973) egy neves amerikai matematikus volt, akinek a legismertebb eredményei a híres Fermat sejtéshez kapcsolódtak, de sok más érdekes eredménye   van a...

„A Püspök”

Marton József „A Püspök” c. tanulmánykötete Márton Áron gyulafehérvári püspök (1938–1980) életéről és munkásságáról tartott húsz előadását/tanulmányát fogja egységbe. A háromszáz oldalas kötet tematikai bontásban, történelmi környezetbe ágyazva, részletes magyarázatokkal tárja elénk Márton Áron jellem- és arcvonásait, tevékenységének legfontosabb...

Éghajlatváltozás szociológiai olvasatban

Nistor Laura legújabb könyvben olyan másodelemzések kaptak helyet, mint amilyen a Special Eurobarometer utóbbi évtizedének felmérései a környezettel, éghajlatváltozással kapcsolatosan. A komparatív közvélemény-kutatásokból származó adatok nagyvonalakban elérhetők az Európai Bizottság honlapján, viszont a komplexebb szociológiai vizsgálatok feltételezik a jelentések alapjául szolgáló adatbázisokon alapuló...

"Okolhatom-e még a szüleimet?"

„Okolhatom-e még a szüleimet?” Kapcsolatok az észlelt szülői nevelési módszerek/eljárások, és a serdülők kognitív érzelem-szabályozási stratégiái és mentális egészségmutatói között Számos kutatás kimutatta, hogy a szülői nevelési módszereknek/eljárásoknak hosszútávú hatása van a serdülők mentális egészségére. Frissebb, fejlődés-lélektani...

A város színeváltozása V. Mintaadó épületek, kimagasló alkotások - konferencia

  Ötödik alkalommal szervezi meg a Maros Megyei Múzeum és a Marosvásárhely Műemléki Topográfiája program A város színeváltozása című művészettörténeti konferenciát, ezúttal Mintaadó épületek, kimagasló alkotások témakörben. Az immár szinte évtizedes hagyományra visszatekintő konferenciasorozat jelenlegi eseményén a dualizmus kori vidéki városok olyan műemlékeit ismertetik a Budapestről,...

Áldozzatok igaz áldozatokat: belső tárgyas szerkezetek a régi román nyelvben

Belső tárgyas szerkezetek esetében – ahol az igét egy olyan, módosítóval ellátott tárgy követi, amely az ige szemantikai és morfológiai ʻmásolata’, l. áldozzatok igaz áldozatokat (Zsolt 4,6) – nagyon gyakran megfigyelhető diakrón változás. Ez történt, többek között, a románban is: míg a régi román nyelvben (1521–1780) nagyon gyakori a belső tárgyas szerkezet, számuk lényegesen csökken a...

Természeti és ember okozta veszélyek hatása a városi területekre és infrastruktúrára

A frissen megjelent Natural and Human-Made Hazards Impacts on Urban Areas and Infrastructure című folyóirat különszám egy régi témát visz tovább, mellyel a bécsi European Geosciences Union konferencián foglalkoztak részletesebben.  A folyóirat jelenlegi számában négy tudományos és egy review cikk szerepel, valamint a szerkesztők által írt előszó. A reviewt magyarországi szerzők írták. A felhívásnak megfelelően ember által...

Megjelent A Magyar Tudományos Akadémia Erdélyben című összegzés a KAB első időszakáról

15 évvel ezelőtt, 2007. szeptember 28-án alakult meg az MTA Kolozsvári Területi Bizottsága, a KAB. Az évfordulóra az Ábel Kiadó gondozásában A Magyar Tudományos Akadémia Erdélyben. A Kolozsvári Területi Bizottság megszervezése és működésének első időszaka címmel jelent meg Péntek János írása, melyben a KAB létrejöttére és működésének első éveire tekint vissza.   "Bíztam benne...

Pszichoszociális terhek a rákápolásban

Pszichoszociális terhek a rákápolásban, frissített áttekintés címmel jelent meg Dégi László Csaba legújabb, angol nyelvű publikációja. A kutatás eredményei kapcsán egy magyar nyelvű összefoglaló videó is készült, amely ide kattintva látható. A publikáció adatai: Degi, CL (Degi, C. L.) Psychosocial Burdens in Cancer Caregivership, an Updated Overview JOURNAL OF THORACIC ONCOLOGY Meeting Abstract: P2.04-02. Volume:17, Issue: 9, Pages: S132. ISSN:...

Neveléslélektan. Kézikönyv tanárképzős hallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak

A Neveléslélektan. Kézikönyv tanárképzős hallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak című könyv, illetve ennek románra való fordítása Psihologia educatiei Manual pentru studentii Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic (DPPD) si profesori (Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2022) a tanárképzésben levő diákoknak, pedagógusoknak és nem utolsó sorban szülőknek szánt egyetemi jegyzet, amely a pszichológiának az oktatás,...

A COVID-19 hatása az online kereskedelemre: A világjárvány, mint lehetőség

A koronavírus-járvány váratlan sokkokat és ingadozásokat idézett elő, nem volt ez másképp az online értékesítés alakulásában sem. Európa országaiban egyik hónapról a másikra korábban nem látott ingadozások jelentkeztek az online értékesítésben, a havi eladások változása -26%-tól egészen +52%-ig sok szélsőséges értéket felvett. Ezek megnehezítették a kiskereskedők számára, hogy...

A spenót biomassza-termelésének, sótűrésének és egészségfenntartó hatóanyag-tartalmának serkentése

  A spenót biomassza-termelésének, sótűrésének és egészségfenntartó hatóanyag-tartalmának serkentése a kutikuláris viaszalkotó triakontanollal  A korszerű növénytermesztés a növényi produkciót nem csupán mennyiségi, hanem minőségi szempontból is megpróbálja optimalizálni a legkülönbözőbb, gyakran kedvezőtlen környezeti hatások jelenlétében. Ennek egy korszerű,...

A plasztiszok (színtestek)

A könyvfejezet a növények egyik legjellegzetesebb sejtalkotó csoportjáról összegyűjtött tudományos ismereteket foglalja össze az élettudományok számos szakirányában tanuló egyetemi hallgatók és a növénybiológia legkülönbözőbb területein tevékenykedő szakemberek számára. A modern mikroszkópos képalkotási technikák és a lendületesen fejlődő molekuláris biológiai módszerek...

A növények élettana II. Tápanyag-gazdálkodás, anyagcsere

A szakkönyv a növénybiológia, növénytermesztés, gyógyszertudomány, növénynemesítés, biotechnológia, növényvédelem, biokémia és molekuláris biológia területén dolgozó szakemberek és a fenti tudományágakhoz kapcsolódó szakokon tanuló egyetemi hallgatók számára nyújt aktualizált és gondosan szelektált, összefoglaló jellegű ismeretanyagot a növények élettanának...

A Radnai-havasok lavina tevékenysége fagyűrűk elemzése alapján

A Radnai-havasok (Keleti-Kárpátok, Románia) északi részén három egymással szomszédos lavinavölgy mentén rekonstruálták a lavinák tevékenységét, dendrokronológiai elemzések segítségével. Ezen kutatás során összesen 238 megsértett közönséges lucfenyőből (Picea abies (L.) Karst) vettek mintát és a fák gyűrűiben talált növekedési anomáliák alapján egy helyi lavina kronológiát...

Gombákkal együtt élő hangyák: néha a fertőzés is előnnyé alakítható

Döntőrészt a BBTE Magyar Biológiai és Ökológiai Intézetének doktoranduszai, diákjai, munkatársai szerepelnek annak a tanulmánynak a szerzőlistáján, mely azt vizsgálta, hogy a Myrmica scabrinodis nevű hangyafaj Rickia wasmannii gomba által megfertőzött dolgozóinak immunreakcióit miként befolyásolja a parazita hosszú távú jelenléte. A BBTE-s biológusok – Orbán-Bakk Kincső, Marczin Mónika, Gál László, Csata...

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság hozzá kíván járulni a jelentős tudományos eredmények népszerűsítéséhez. Ennek érdekében a 2019-es évvel kezdődően negyedévente megjelentetünk egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A jelentősség kritériumát a következők szerint határozzuk meg: A természettudományok, élettudományok...

Iskola- és színházkultúra Erdélyben (XVII–XXI. század)

Iskola- és színházkultúra Erdélyben (XVII–XXI. század)  Interdiszciplináris egyetemi műhelyhét Kolozsvár, 2022. október 17–23.   PROGRAM A Babeș-Bolyai Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közös műhelyhete a kolozsvári magyar nyelvű felsőoktatás 150. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi programsorozat részeként valósul meg. HÉTFŐ, 2022. október 17. 16.00–18.00...

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi - felhívás

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság hozzá kíván járulni a jelentős tudományos eredmények népszerűsítéséhez. Ennek érdekében a 2019-es évvel kezdődően negyedévente megjelentetünk egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A jelentősség kritériumát a következők szerint határozzuk meg: A természettudományok,...

Domus pályázati felhívás

Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy megjelent a 2022. évi őszi Domus magyarországi ösztöndíjpályázat. Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi...

Pályázati felhívás

Kolozsvári Akadémiai Bizottság Pályázati felhívás  2022. II. félév     A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) elnökségének döntése értelmében 2022. II. félévében tudományos rendezvényekre (1. sz. pályázati kategória) illetve tudományos kiadványok megjelentetésére (2. sz. pályázati kategória) igényelhetnek a szakbizottságok támogatást.   1. TUDOMÁNYOS...

Átadták a 2022. évi Szabó T. Attila-díjat

Dr. Fogarasi Katalin egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Szaknyelvi Intézetének igazgatója kapta meg a 2022. évi Szabó T. Attila-díjat. A díjat 2022. május 27-én az MTA budapesti Domus Vendégházában adta át Kiss Jenő akadémikus, a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke, Szoták Szilvia, a Termini Egyesület elnöke, Péntek János akadémikus, a Kuratórium elnöke, valamint Szabó T. Annamária Ulla az alapító család képviseletében....

Domus pályázati felhívás

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Domus programja keretében három új pályázati felhívást hirdet meg. A pályázati felhívásokról bővebben az alábbi linkeken tájékozódhatnak: Domus könyvkiadás-támogatási pályázat: https://mta.hu/data/dokumentumok/magyar_tudomanyossag_kulfoldon/2022/Domus_k%C3%B6nyvkiad%C3%A1s-_t%C3%A1mogat%C3%A1si_p%C3%A1ly%C3%A1zat.pdf Domus nemzetközi publikáció támogatása...

Erdélyi tudósokat díjazott a Magyar Tudományos Akadémia

Idén Paizs Csabának ítélte az Arany János Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény díjat az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizttsága. A Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény díjat a Marosvásárhelyen született és jelenleg is Erdélyben élő Paizs Csabának, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem professzorának, az erdélyi magyar tudományos élet és felsőoktatás kiemelkedő...

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság hozzá kíván járulni a jelentős tudományos eredmények népszerűsítéséhez. Ennek érdekében a 2019-es évvel kezdődően negyedévente megjelentetünk egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A jelentősség kritériumát a következők szerint határozzuk meg: A természettudományok, élettudományok...

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje díjat kapott Uray Zoltán

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést Uray Zoltán biológus, radiológus, a biológiatudományok doktora, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Ion Chiricuța Onkológiai Intézet nyugalmazott sugárbiológusa vehetett át, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként. Uray Zoltán tudományos eredményeit olyan lapok közölték, mint Agressologie, Clujul Medical, Cancerul, Die Natur­wissen­schaften, Endocrinologie,...

Komplexitás a természetben és a társadalomban

A komplex rendszerek értelmezése a tudományköziség megújult értelmezését teszik szükségessé, jelenségköreik ugyanis átlépik a korábbról ismert élő-élettelen, determinisztikus-véletlenszerű, természeti-kulturális, gépi-emberi stb. – potenciálisan a természet- és a humántudományok közötti határokat is. A komplexitás kérdéskörének ez a kiemelt filozófiai és...

Domus pályázat

 Megjelent a Domus intézményi kiadvány-támogatási pályázat 2022. évi pályázati felhívása.   A részletek az alábbi linken olvashatók: link

Elhunyt Nagy-Tóth Ferenc akadémikus

Életének 93. évében, 2022. március 23-án elhunyt Nagy-Tóth Ferenc biológus, az MTA külső tagja. Kutatási területe az algológiai növénytan volt, az kutatta, hogy a környezeti feltételek hogyan hatnak a moszatok szaporodására, szervesanyag-forgalmára és alakváltoztatására. Az 1990-es évektől a gyümölcsfajtákkal kezdett el foglalkozni, az erdélyi alma, körte és egyéb gyümölcsök kutatástörténeti...

A Biró-Néda modell

Két magyar kutatóról elnevezett matematikai-fizikai modell került használatba a tudományos világban, amely segítségével gazdasági és társadalmi jelentésgek értelmezhetőek. A modell kidolgozói Néda Zoltán fizikus, egyetemi tanár, az MTA külső tagja és Biró Tamás Sándor fizikus, tudományos tanácsadó, a modellt róluk nevezik Biró-Néda modellnek. A részletekről a Kolozsvári Televízióban Néda Zoltán...

Könyvbemutató

Könyvbemutatóra kerül sor 2022. február 25-én, pénteken, 17.00 órától a Planetarium Café (Főtér 10. sz., II. emelet) belső termében.    A könyv címe Magyarellenesség Romániában. Kérdőíves vizsgálat, a közoktatásban használt tankönyvek és a román közösségi média tartalomelemzése, a Székelyföldi Közpolitikai Intézet, valamint a Bálványos Intézet gondozásában...

Karácsonkő vára: egy előretolt helyőrség a Kárpátok keleti oldalán

Az Aranyos-Beszterce folyó moldvai kijáratánál található karácsonkői középkori fa-földvárra általában még a régészek-történészek is kakukktojásként tekintenek. Az erősség területén félévszázaddal ezelőtt feltárt 12. század végi, illetve a 13. század első felére keltezhető környezetidegen leletek (kétélű kardok, tüskés sarkantyúk) azonban Erdély és a Magyar...

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás  2022. I. félév A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) elnökségének döntése értelmében 2022. I. félévében tudományos rendezvényekre (1. sz. pályázati kategóia) illetve tudományos kiadványok megjelentetésére (2. sz. pályázati kategória) igényelhetnek a szakbizottságok támogatást.   1. TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK Általános tudnivalók  2022. I....

Domus pályázati felhívás

Figyelmükbe ajánljuk a 2022. évi Domus pályázat tavaszi felhívását. A részletes pályázati tájékoztatók és a pályázói felületek ide kattintva érhetők el. A pályázatok benyújtási határideje: 2022. április 20.

Domus pályázati felhívás

Figyelmükbe ajánljuk a 2022. évi Domus pályázat tavaszi felhívását. A részletes pályázati tájékoztató és a pályázói felületek ide kattintva érhetők el. A pályázatok benyújtási határideje: 2022. április 20.

Domus pályázati felhívás

Figyelmükbe ajánljuk a 2022. évi Domus pályázat tavaszi felhívását. A részletes pályázati tájékoztató és a pályázói felületek ide kattintva érhetők el. A pályázatok benyújtási határideje: 2022. április 20.

Tudományismertetés

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság kiemelt célja, hogy hozzájáruljon az MTA romániai köztestülete által elért jelentős tudományos eredmények bemutatásához. Ennek érdekében felhívást intéz az MTA romániai külső tagjaihoz és külső köztestületi tagjaihoz az alábbiak szerint: Tudományos publikációk listája Negyedévente megjelenő listában közli a KAB az MTA romániai külső tagjai és...

Megjelent Péntek János új munkája, a Kalotaszegi tájszótár

Megjelent Péntek János Kalotaszegi tájszótár című könyve az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége kiadásában. Kalotaszeg az egyik legismertebb nyelvi és néprajzi táj Erdélyben, de mindeddig nem történt meg sajátos szókincsének, tájszavainak szótári feldolgozása. A korábbi gyűjtések alapján a szerzőnek mintegy százötven évre volt lehetősége a visszatekintésre és –...

Konferenciafelhívás

    AGORA a KAB éves tudományos konferenciasorozata 2022   A Kolozsvári Akadémiai Bizottság konferenciát szervez 2022 első félévében, amelyre várja a köztestületi tagok és a külső tagok jelentkezését. A konferencia célja az MTA romániai köztestülete recens kutatásainak a felmutatása, illetve a tudományterületeken belüli szaktudományok képviselői (egyeben a KAB szakbizottságai) közötti tudományos...

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság hozzá kíván járulni a jelentős tudományos eredmények népszerűsítéséhez. Ennek érdekében a 2019-es évvel kezdődően negyedévente megjelentetünk egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A jelentősség kritériumát a következők szerint határozzuk meg: A természettudományok, élettudományok...

Megjelent a Hungarian Studies Yearbook legújabb száma

Megjelent a Babes-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar intézetei által alapított, a de Gruyter/Sciendo által kiadott Hungarian Studies Yearbook legújabb, harmadik kötete. A számos nemzetközi adatbázisban jegyzett lap új száma a kulturális regionalizmus kérdése köré szerveződött. Szerzői között egyaránt megtalálhatók a hazai és külföldi hungarológia szakemberei, akik irodalomtudományi, nyelvészeti,...

Elhunyt Benkő Samu akadémikus

  Életének 93. évében elhunyt Benkő Samu, az MTA külső tagja, Széchenyi-díjas művelődéstörténész. Benkő Samu a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen szerzett filozófia tanári oklevelet. Előbb tanársegédként dolgozott az egyetemen, majd 1953-tól a Román Akadémia kolozsvári Történeti Intézetében volt kutató. 1957-58 között a Korunk c. folyóirat szerkesztőjeként dolgozott....

Szabó T. Attila-díj: jelölési és pályázási lehetőség

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS„A magyar nyelv és a tudományok – Szabó T. Attila-ösztöndíj”-ra   A SzTA-Díjat 2016-ban alapították olyan 45 év alatti szakemberek munkájának elismerésére, akik eddigi pályájukon külön figyeltek a magyar tudományos szaknyelvük igényes használatára, fejlesztésére és ápolására. A díjat a Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNyT) iktatta díjai...

Aspektuális belső tárgyak a magyarban

Bár a magyar nyelvben  egy prototípikus unergatív igét nem követhet egy olyan belső tárgy, amely az ige szemantikai és morfológiai ʻmásolata’ (l.*Mari mosolygott egy nagy/széles mosolyt), az alábbi három osztályba sorolható áltárgyak – bár nem szószerinti (aspektuális) belső tárgyak – az aspektuális belső tárgy szerepét töltik be a nyelvben (l. Mari mosolygott egyet/egy nagyot/egy széleset): a nagyon gyakran használt...

Erdélyi tudósokat tüntettek ki

A Kolozsvári Főkonzulátuson vehette át a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata díjat a kolozsvári magyar nyelvészet területén végzett tudományos, oktatói és publikációs tevékenysége elismeréseként Szilágyi N. Sándor nyelvtudományi szakíró, szerkesztő, közéleti író, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára. A...

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság hozzá kíván járulni a jelentős tudományos eredmények népszerűsítéséhez. Ennek érdekében a 2019-es évvel kezdődően negyedévente megjelentetünk egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A jelentősség kritériumát a következők szerint határozzuk meg: A természettudományok, élettudományok...

Domus ösztöndíjpályázat

Megjelent a 2021. évi Domus magyarországi őszi ösztöndíj pályázati felhívása. A pályázati felhívás és a pályázati felületek az alábbi linken érhetők el: https://mta.hu/domus-osztondij/a-domus-osztondij-105505   A pályázatok benyújtási határideje: 2021. október 29. 14 óra (magyarországi idő szerint).  

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság hozzá kíván járulni a jelentős tudományos eredmények népszerűsítéséhez. Ennek érdekében a 2019-es évvel kezdődően negyedévente megjelentetünk egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A jelentősség kritériumát a következők szerint határozzuk meg: A természettudományok, élettudományok...

Pályázati felhívás

2021. II. félév   Tudnivalók 2021. II. félévében kezdeményezni lehet online és offline (személyes jelenléttel zajló) tudományos konferenciák, szimpóziumok, workshopok, előadások, egyéb rangos tudományos rendezvények megszervezését. A KAB elnökségének döntése értelmében a második félévben a rendezvényeket a rendezvény helyszínén és időpontjában érvényes járványügyi...

Domus pályázat

Megjenet a Domus kiadvány- és nemzetközi publikációs pályázati kiírás. Az MTA új típusú Domus pályázatokat hirdet meg tudományos könyvek kiadására és színvonalas nemzetközi publikációk megjelentetésére. Részletek itt: https://mta.hu/domus-osztondij/a-domus-osztondij-105505    

Fenofibrát alapú készítmények optimizált, nagy mennyiségű gyártása korona-szálképzéssel

A fenofibrát olyan hatóanyag, amelyet a vérzsírszint csökkentésére használnak, ezért fontos szerepe van a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésében. A fenofibrát azonban alig oldódik vízben, ezért a szervezetben sem szívódik fel hatékonyan. Ez komoly fejtörést okoz a gyógyszeriparnak, amelyre egy innovatív megoldás lehet a hatóanyag nano-, illetve mikroszálas rendszerekbe való beágyazása. Ilyen rendszerek...

Hidroxiapatit-alapú nanokompozitok retard hatásának vizsgálata szintetikus és természetes gyulladáscsökkentő vegyületekkel

A természetes hatóanyagok jótékony hatásairól napjainkban egyre több tanulmány születik, a gyógyászatban történő alkalmazásuk elterjedt. Ezzel párhuzamosan a lokális gyógyszerhordózó rendszerek kialakítása is rohamosan fejlődik, a cél olyan hordozók kialakítása, amely szabályozott, prediktibilis módon teszi lehetővé a hatóanyag felszabadulást. Az Adsorption and desorption behavior of natural and synthetic active compounds on...

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság hozzá kíván járulni a jelentős tudományos eredmények népszerűsítéséhez. Ennek érdekében a 2019-es évvel kezdődően negyedévente megjelentetünk egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A jelentősség kritériumát a következők szerint határozzuk meg: A természettudományok, élettudományok...

Bodor András és az erdélyi ókortudomány a XX. században

Szabó Csaba legújabb monográfiája 2021 januárjában jelent meg, az oxfordi Archaeopress kiadónál. (Csaba Szabó, András Bodor and the history of classical studies in Transylvania in the 20th century, Oxford, Archaeopress, 2020) A monográfiáról és az azt megelőző kutatásról egy rövid videó-absztrakt is készült.     A kötet adatairól ide kattintva tájékozódhatnak az érdeklődök.   

Pályázati felhívás

Kolozsvári Akadémiai Bizottság 2021. I. félév   A KAB elnökségének döntése értelmében az első félévben a rendezvényeket kizárólag online formában lehet megtartani. Kezdeményezni lehet online tudományos konferenciák, szimpóziumok, workshopok, előadások, egyéb rangos tudományos rendezvények megszervezését. Azokat az első félévben szervezendő online rendezvényeket, amelyeknek nincs költségvonzata, nem...

Felhívás

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság hozzá kíván járulni a jelentős tudományos eredmények népszerűsítéséhez. Ennek érdekében felhívást intéz az MTA romániai külső tagjaihoz és köztestületi tagjaihoz az alábbiak szerint. Negyedévente megjelenő listában közli a KAB az MTA romániai testületi és köztestületi tagjai által jegyzett jelentős publikációkat. A jelentősség kritériumát a...

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

  A 2019-es évvel kezdődően a Kolozsvári Akadémiai Bizottság negyedévente megjelentet egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A lista a felhívást követően a szerzők által beküldött legújabb publikációkat tartalmazza. A felhívásban megjelent kritériumok a következők voltak: A természettudományok, élettudományok és műszaki...

Díjazás

A 2019-es év elején a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) felhívást intézett az MTA romániai külső tagjaihoz, valamint külső köztestületi tagjaihoz közérthető tudományismertetés céljával. A projekt célja a fontos tudományos eredményeknek a minél szélesebb körben történő megismertetése. A 2020-as év második félévében a KAB Gergely Attilát, a Flickering candle flames and their collective behavior...

Gyertyalángok bűvöletében

A gyertyalángok meghitt hangulata sokunkat elvarázsol. Habár sokan észlelték már a gyertyalángok pislákolását, kevesen tudják, hogy ez a metronómok ütéseihez hasonló, majdnem tökéletesen periodikus folyamat. Gyorskamerával meggyőződhetünk arról, hogy a   gyertyaláng méretének gyors (másodpercenként körülbelül tízszeri) ingadozása kelti számunkra ezt a pislákolási benyomást. Azt is tapasztalhatjuk, hogy a...

Interjú Bartos-Elekes Zsomborral

Hogyan követhetők a történelem hullámzásai az erdélyi helynevek változásain keresztül? Mikor jelenik meg először Székelyföld a térképeken, és hogyan érzékelhető a térképeken a Székelyföld fogalom változása az időben? Melyek az eddig feldolgozott erdélyi térképgyűjtemények digitális feldolgozásának leglátványosabb eredményei? Dr. Bartos-Elekes Zsombort, a BBTE Magyar Földrajzi Intézetének...

Ókori vassalakok eredetvizsgálata

Egy nemrég megjelent tanulmány olyan kutatás eredményeiről számol be, amelynek során mérnökökből, fizikusokból, vegyészekből, archeológusokból álló, több intézményt képviselő csoport vizsgálta az Erdélyben, a római limes keleti szakaszán, Mikházán, Marosvécsen, illetve Felsőrépán talált vassalakmaradványokat. Amikor az ásatások során vassalakot találnak, akkor számos kérdés vetődik...

Felhívás

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság hozzá kíván járulni a jelentős tudományos eredmények népszerűsítéséhez. Ennek érdekében felhívást intéz az MTA romániai külső tagjaihoz és köztestületi tagjaihoz az alábbiak szerint.   Negyedévente megjelenő listában közli a KAB az MTA romániai testületi és köztestületi tagjai által jegyzett jelentős publikációkat. A jelentősség...

Új eljárás a nehezen oldódó hatóanyagok gyógyszeripari alkalmazására

A gyógyszeripar gyakran szembesül azzal, hogy egy potenciális hatóanyag nehezen oldódik vízben, ezért a szervezetben sem szívódik fel hatékonyan. Ez komoly kihívást jelent a gyógyszergyártó cégeknek. Az évek során számos megoldást alkalmaztak több-kevesebb sikerrel: a részecskék méretének a csökkentésétől a lipidalapú hordozóanyagon keresztül a sóképzésig. A Preparation and Characterization of Fenofibrate-Loaded PVP...

Megjelent: A magyar nyelv Romániában (Erdélyben)

A Kolozsvári Magyar Napok keretében kerül sor A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) című kötet bemutatására 2020. augusztus 21-én 11 órától Kolozsváron. A kolozsvári Erdélyi Múzeum-Egyesület és a budapesti Gondolat Kiadó kiadásában megjelent monográfia a magyar nyelv erdélyi helyzetét összefoglaló alapmunka, A magyar nyelv a Kárpát-medencében a 20. század végén című sorozat utolsó, 6....

Pályázati felhívás

Kolozsvári Akadémiai Bizottság Pályázati felhívás 2020. II. félév   A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) elnökségének döntése értelmében 2020. II. félévében tudományos rendezvényekre (1. sz. pályázati kategóia), illetve tudományos kiadványok megjelentetésére (2. sz. pályázati kategória) igényelhetnek a szakbizottságok támogatást.   1. TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK A...

Díjazás

  A 2019-es év elején a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) felhívást intézett az MTA romániai külső tagjaihoz, valamint külső köztestületi tagjaihoz közérthető tudományismertetés céljával. Két-három hetente jelentetett meg a KAB honlapján rövid szövegeket, videóabsztraktokat, melyek a legújabb jelentős tudományos eredményeket ismertetik. A projekt célja a fontos tudományos eredményeknek a minél szélesebb...

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

  A 2019-es évvel kezdődően a Kolozsvári Akadémiai Bizottság negyedévente megjelentet egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A lista a felhívást követően a szerzők által beküldött legújabb publikációkat tartalmazza. A felhívásban megjelent kritériumok a következők voltak: A természettudományok, élettudományok és műszaki...

Interjú a Szabó T. Attila-díjas Bartos-Elekes Zsomborral

  ”A magyar nyelv és a tudományok” Szabó T. Attila-díjat 2016-ban alapították a névadó kolozsvári nyelvészprofesszor örökösei: fia, Szabó T. E. Attila és felesége Magdolna, hozzájuk csatlakozott Borhidi Attila akadémikus és felesége. Az alapítók a díjat olyan 45 év alatti szakemberek munkájának elismerésére szánták, akik kitűnnek a magyar tudományos szaknyelvek és terminológiák...

Bioaktív üvegkompozitok alkalmazása csontszövet regenerálására

  A világ minden táján betegek milliói szenvednek csont és ízületi problémákkal, különböző betegségek, traumák vagy veleszületett betegségek következményeként. Ez gyakran idő előtti munkaképesség változáshoz vagy a betegek alacsonyabb életminőségéhez vezet. Világszerte évente több mint 2,3 millió csontműtétet végeznek, melyek megkönnyítését, valamint a betegek gyors és...

Megjelent a Hungarian Studies Yearbook első, tematikus száma

Kinetic Spaces – the Challenge of Complexity by Practical Rhythms A BBTE BTK Magyar Tagozatának online folyóirata Szerkesztőség: T. Szabó Levente (főszerkesztő), Benő Attila, Berszán István, Szabó Árpád Töhötöm, Balázs Imre József, Fazakas Emese, Kádár Edit, Könczei Csilla (szerkesztők). De Gruyter, Sciendo Támogató: Kolozsvári Akadémiai Bizottság   Az információrobbanás korában csak akkor van szükség új...

A tájak egyszerűsödése és a természettel való kapcsolati értékeink romlása

  Az ipari mezőgazdaságra való berendezkedés a tájak sokféleségének csökkenését okozta, bárhol ez megtörtént a világon. A tájak átalakulása gyors társadalmi és ökológiai változásokkal is járt. A folyamatot a tájak egyszerűsödésének nevezik. Annak ellenére, hogy ezek a problémák rég ismertek, a gyakorlatban kevés megvalósítás született természeti értékeken alapuló...

Előrejelezhetőség és káosz késleltetett dinamikai rendszerekben

  A körülöttünk levő világ folyamatos változásban van, mely gyakran véletlenszerű és megjósolhatatlan, máskor könnyen előrejelezhető. Ennek megértéséhez olyan modellekre van szükségünk, amelyek képesek ezt a dinamikát mennyiségileg is leírni. A komplex rendszerek területén dolgozó fizikusok azt vizsgálják, hogy a fizikai, kémiai, biológiai, gazdasági és társadalmi rendszerekben megfigyelhető...

Önerősítéses polipropilén kompozitok ultrahangos hegesztése

  A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Polimertechnika Tanszéke, az MTA–BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport és a Sapientia EMTE kutatóinak együttműködése során végzett kísérleteket önerősítéses polipropilén kompozitok ultrahangos hegesztésére, mely könnyű és erős anyagot eredményezett, új lehetőséget teremtve a jármű- és sportszergyártásban, illetve az energiaiparban való...

Titánimplantátumok biokompatibilitásának in vitro vizsgálata

  A titánimplantátumokat nagy sikerrel alkalmazzák mind az ortopédiában, mind pedig a fogászatban. Ezek az anyagok a szervezet számára közömbösek, nem váltanak ki semmilyen negatív reakciót. A megfelelően kiképzett implantátumfelületre az új csontszövet sikeresen ráépül, ha a felület egyenetlen, azaz megfelelő érdességű vagy porozitású. Az új csontszövet rögzülését pozitívan befolyásolhatja, ha az...

A gazdagok valóban mások? Jövedelemeloszlás a társadalomban és ennek dinamikai háttere

  A különböző társadalmakban megfigyelhető vagyon- és jövedelemeloszlásoknak univerzális tulajdonságai vannak. Már a XIX. század közepén Vilfredo Pareto olasz közgazdász megfogalmazta híres törvényét, amelynek értelmében az összvagyon (és összjövedelem) 80%-a a társadalom 20%-ának a kezében összpontosul. A törvény azon ténynek a következménye, hogy a vagyon- és jövedelemeloszlás erősen...

Összefüggés az éjszakai fények és a gazdasági teljesítmény, valamint a regionális egyenlőtlenségek között

  Az elmúlt években a műholdképek szerepe a természetföldrajzi tényezők vizsgálata mellett a társadalomtudományokban is jelentős mértékben felértékelődött. Az éjszakai fényeket megjelenítő műholdképek új lehetőséget kínálnak a regionális egyenlőtlenségek valós időben történő mérésére. Tanulmányunkban az 1992‒2018 közötti időszakot lefedő, NPP-VIIRS...

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

  2020. első negyedévi lista    A 2019-es évvel kezdődően a Kolozsvári Akadémiai Bizottság negyedévente megjelentet egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A lista a felhívást követően a szerzők által beküldött legújabb publikációkat tartalmazza. A felhívásban megjelent kritériumok a következők...

Lemezek alaptónusa negatívan görbült terekben: egy közel 150 éves sejtés nem-eukleidészi változata

  Lord Rayleigh a The theory of sound (1877) című művében megfogalmazta azt a sejtését, miszerint egy rögzített lemeznek az alaptónusa akkor a legkisebb, ha a lemez formája kör alakú. Később a sejtést kiterjesztették magasabb dimenziós struktúrákra is. Több mint száz évet kellett várni, míg M. Ashbaugh és R. Benguria (1994) valamint N. Nadirashvili (1995) igazolták a sejtést alacsony dimenziós Eukleidészi tereken. A dolgozatban a Lord...

Jhwh: Hóseás viharistene? Salamon templomszentelési imája

  A teológiai és a vallástörténeti kutatások ma már egyetértenek abban, hogy az egyistenhit a többistenhitből alakult ki. Nagyon leegyszerűsítve ez az jelenti, hogy az egyik isten az idők folyamán átvette a többi isten szerepét és hatáskörét, míg végül kialakult az univerzális, mindenható Isten vallási képzete. Ez a folyamat nyomokban lekövethető a Héber Biblián belül is, ahol több szöveg is van, ahol...

A város hatása a kékhátú galambgomba ásványianyag-felvételére

  A kékhátú galambgomba (Russula cyanoxantha) közkedvelt faj az erdélyi gombászok körében, mivel egyike a leggyakoribb fajoknak a dombvidéki lombhullató erdőkben, ízletes és könnyen felismerhető. Kutatásunkban célul tűztük ki a gomba ásványianyag-felvételének a vizsgálatát Kolozsváron és a környező erdőkben. Összesen hat erdőből és a város központjában levő két parkból (Iuliu Hatieganu...

Jelentős tudományos eredmények ismertetése

  A 2019-es év elején indította a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) a jelentős tudományos eredmények közérthető megjelenítését megcélzó projektjét. Ennek célja elsősorban társadalmi jellegű: hogy a fontos tudományos eredmények a nem szakmabeliek számára is elérhetővé, érthetővé váljanak. Ugyanakkor a KAB mint az MTA romániai területi bizottsága szeretné a romániai magyar kutatók...

Biogyógyszerek szárítása: gyorsan, nagy mennyiségben, hatékonyan

A biogyógyszerek olyan készítmények, amelyeknek hatóanyaga biológiai forrásból származik. Előállításuk, lenyelhető tablettává formálásuk egyik fontos fázisa az anyag szárítása. Erre több hatékony módszer létezik, de azok, amelyek valóban gyorsan szárítanak nagy mennyiségű anyagot, a nagy hő – vagy pont ellenkezőleg – a fagyasztás miatt káros hatással lehetnek az anyag összetételére. Egy...

Bankmarketing Pitch. Menedzseri irányelvek banki termékek reklámozásához

  A reklám két fő funkciója a fogyasztók figyelmének felkeltése és tájékoztatása a termékek és szolgáltatások piaci megjelenéséről és előnyeiről. A reklámok szerepe különösen fontos a banki szolgáltatások esetében, mivel a fogyasztók tájékozottsága a pénzügyi szolgáltatások terén alacsony. A bankok nagyon változatos termékportfóliót kínálnak végső fogyasztóknak...

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

  2019. negyedik negyedévi lista A 2019-es évvel kezdődően a Kolozsvári Akadémiai Bizottság negyedévente megjelentet egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A lista a felhívást követően a szerzők által beküldött legújabb publikációkat tartalmazza. A felhívásban megjelent kritériumok a következők voltak: A természettudományok,...

Interjú Péntek János akadémikussal

Az Erdélyi életutak portréfilm-sorozat január eleji adásában Péntek János nyelvészprofesszort, akadémikust kérdezte a Transindex. "A neves professzor - aki 2004-től külső tagja a Magyar Tudományos Akadémiának - számos kulturális szövetség elnöki tisztségét töltötte már be, alapító tagja többek között az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének, az Erdélyi Tankönyvtanácsnak, de az ő...

Díjazás

  A 2019-es év elején a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) felhívást intézett az MTA romániai külső tagjaihoz, valamint külső köztestületi tagjaihoz közérthető tudományismertetés céljával. Két-három hetente jelentet meg a KAB honlapján rövid ismertető szövegeket, videóabsztraktokat, melyek a legújabb jelentős tudományos eredményeket ismertetik. A projekt célja a fontos tudományos eredményeknek a minél...

Kerámiaszintézis: a körülmények meghatározzák az eredményt

Kiváló mágneses és elektromos tulajdonságaik miatt (magas hőmérsékletű szupravezetés, hatalmas mágneses ellenállás, magnetokalorikus, magnetooptikus hatás, spinüveg állapot) igen nagy az érdeklődés az átmeneti fémeket és/vagy perovszkitokat, spinelleket, piroklórokat tartalmazó kevert oxidos kerámiarendszerek iránt. Ezeknek az anyagoknak a rendkívüli tulajdonságai helyi mikrostrukturális elektromos és mágneses...

Új evolúcióbiológiai magyarázat az ivaros szaporodás kialakulására

Az ismertető a BBTE Kommunikáció és PR irodájának oldaláról származik.   A BBTE részéről Vincze Orsolya, a Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet munkatársa jegyzi azt a PLOS Biology hasábjain közreadott tanulmányt, amely új perspektívát javasol az ivaros szaporodás kialakulása mögött feltételezhető evolúcióbiológiai tényezők kutatásában. Az ivaros szaporodás kialakulása egyike az utóbbi...

Az epoxigyanta mechanikai tulajdonságainak hatékony növelése környezetbarát módon

E kutatás során a szerzők azt vizsgálták, hogyan befolyásolja az epoxigyanta mechanikai tulajdonságait – különösen annak szívósságát – a vízsugaras őrléssel előállított gumirészecskék adagolása. Az epoxigyanták mechanikai tulajdonságait (például a szakítószilárdságot, a töréssel szembeni ellenállást, vagy a fajlagos ütőmunkát) különféle módszerekkel próbálják...

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

  2019. harmadik negyedévi lista   A 2019-es évvel kezdődően a Kolozsvári Akadémiai Bizottság negyedévente megjelentet egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A lista a felhívást követően a szerzők által beküldött legújabb publikációkat tartalmazza. A felhívásban megjelent kritériumok a következők voltak: A természettudományok,...

Egy apró Eusuchia krokodil-féle a hátszegi késő krétából

  A valaha élt egyik legapróbb atoposaurid krokodil-féle majdnem teljesen ép koponyáját gyűjtötték be kolozsvári kutatók a Hátszegi-medence Puj késő kréta (maastrichti) fosszilis lelőhelyéről. Az Aprosuchus ghirai koponyája közepesen magas, orr-része rövid, kisméretű szemgödör előtti nyílásokkal. A szemhéjcsont nagyméretű, felül átfedi a teljes szemüreget. A másodlagos belső orrnyilások részben...

Könyv jelent meg Újvári Anna népi költőről

  A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézete doktori iskolájának oktatói és hallgatói 2008-ban indították az Emberek és kontextusok sorozatot. Az új forrásokat feltáró, közlő és értelmező kötetek a társadalomkutatók és a népi életforma, a hagyományok iránt érdeklődő olvasók figyelmére tartanak számot. Tamásné Szabó Csilla a kolozsvári...

Egy új vakgőtefaj az erdélyi korai oligocénból

  A geológiailag legidősebb eurázsiai vakgőteféle izolált csontleleteit mutatta ki két kolozsvári kutató a Danki Formáció korai oligocén, rupeli emeletének a kolozsvári Fellegvár és Szucság 1-es lelőhelyeiről. Az új fajként leírt Mioproteus gardneri már magán hordozza a vakgőtefélék (Proteidae) számos jellegét: például az állcsont teljesen elcsökevényesedett és annak szerepét az ekecsont és az...

Felső-Tisza-medencei római kori kerámialeletek eredetvizsgálata

Ki, mikor, hogyan és miből készítette? – ezekre az alapvető kérdésekre kell válaszolnia minden jó iparrégészeti kutatásnak. Hogy ez a törekvés sikerrel járhasson, ahhoz több szakterületet felölelő interdiszciplináris kutatócsoport együttműködésére van szükség, olyanra, mint amilyen az EME keretében indult 2008-ban Műszaki és kulturális örökségvédelem Erdélyben címmel. A csoportban akad...

Szinkronhullámok lokálisan kapcsolt oszcillátorsokaságban

Újszerű szinkronizációs formákat vizsgált a BBTE Magyar Fizika Intézetének egy kutatócsoportja. A kutatás célja a lokálisan csatolt oszcillátorrendszerekben megfigyelt szinkronizáció alaposabb megismerése volt, különös tekintettel a rendszer végállapotainak előrejelezhetőségére. A spontán szinkronizáció legismertebb hétköznapi formái a vastaps, tücskök és békák hangjainak vagy bizonyos...

Csatolt kémiai reakció-hálózatok szabályozása

  A kémiai reakcióhálózat-modellek a kémiai reakciókban résztvevő anyagok koncentrációinak változását, dinamikus viselkedését írják le. A dolgozatban olyan kémiai reakcióhálózatokat vizsgáltunk, amelyek transzporthálózattal vannak egymáshoz csatolva. A transzporthálózatok anyagot szállítanak a reakciók között, ezzel befolyásolva az egyes reakciók dinamikus viselkedését. A tanulmányban kidolgoztuk a csatolt...

2019. első félév. Díjazás

  A 2019-es év elején a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) felhívást intézett az MTA romániai külső tagjaihoz, valamint külső köztestületi tagjaihoz közérthető tudományismertetés céljával. Hetente-kéthetente jelentetett meg a KAB honlapján rövid ismertető szövegeket, videóabsztraktokat, melyek a legújabb jelentős tudományos eredményeket ismertetik. A projekt célja a tudományos eredményeknek a minél...

Az internet tér-idejének meglepő törvényszerűségei

A BBTE Magyar Fizika Intézetének egy kutatócsoportja dr. Néda Zoltán professzor irányításával arra keresett választ, hogy az interneten közvetített adatcsomagok sebessége miként változik a feladó és címzett közötti távolság függvényében. A Nature lapcsaládbeli Scientific Reports hasábjain közölt tanulmány a kutatócsoport egy korábbi cikkére[1] támaszkodik, melyben azt vizsgálták, hogy az utazási idő...

A PVC-szigetelésű, járműipari villamos kábelek lézeres jelölhetősége

A műanyagok lézersugaras jelölése talán a leginkább elterjedt lézersugaras megmunkálás. A jelölés része a tömeggyártásnak, ahol gyakran szabad szemmel nem is követhető sebességgel halad a gyártmány a gyártósoron, és ebben a dinamikus folyamatban kell sokszor minden egyes terméket egyedi azonosítóval ellátni. A jelölés hatásmechanizmusát tekintve lehet gravírozás, ablálás, hőkezelés, habosítás és...

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

2019. második negyedévi lista    A 2019-es évvel kezdődően a Kolozsvári Akadémiai Bizottság negyedévente megjelentet egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A lista a felhívást követően a szerzők által beküldött legújabb publikációkat tartalmazza. A felhívásban megjelent kritériumok a következők voltak: A természettudományok,...

A fény szerepe a tudományos és a vallási gondolkodásban

1632-ben jelentette meg Galilei híres Dialogo című könyvét a két lényeges és egymással szembenálló világfilozófiáról. Jól megfogalmazott kérdéseivel konstruktív vitát indított a tudomány és a vallás között. Mára a tudományos és a vallási világnézet is egyaránt megérett egy új dialógusra az univerzum alapvető kérdéseire vonatkozó alternatív nézeteket használva. Az...

Gomba és hagyomány a Kárpát-medencében

Szórványos előzmények után az etnomikológia művelése elsősorban Zsigmond Győző munkásságának köszönhető, s e tudományág képviselői az ő nyomdokain haladnak. A szerző a szó tágabb jelentésében foglalkozik a gombavilág és az emberi összefüggéseinek kutatásával, mint azt például az említett tudományág atyja, R. G. Wasson tette. 1980 óta végez etnomikológiai jellegű terepmunkát...

Monográfia jelent meg az Erdélyi Párt történetéről

A „Mindent Erdélyért!” Az Erdélyi Párt története 1940 és 1944 között című könyv a második bécsi döntés után Magyarországhoz visszacsatolt Észak-Erdélyben létrejött domináns magyar politikai alakulat, az Erdélyi Párt történetének részleteiben való föltárására vállalkozik. A könyv nyolc nagyobb fejezetben mutatja be az Erdélyi Pártot. Az első fejezet átfogó képet nyújt a...

Megismerhető-e az ókoriak vallásos élménye?

  Ha Erdélyben ellátogat Várhelyre, az 1800 évvel ezelőtt virágzó Dacia provincia fővárosában, Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa templomromjai között sétálhat az arra tévedő turista. A romjaiban is monumentális templomok és szentélyek azonban némák és csak a megfelelő régészeti módszertannal kutatott szentélyek tudnak tárgyi mivoltukban is beszélni hozzánk. Valamivel többet mondanak az ókori ember...

A görbület hatása Wulff-formájú kristályok elméletében

A dolgozatban egy éles Szoboljev-típusú egyenlőtlenséget igazolunk Minkowski-tereken, mely interpolál a neves Poincaré és Brezis‒Vázquez-egyenlőtlenségek között. Ennek az egyenlőtlenségnek igen nagy fontossága van a matematikai fizikában, melynek révén bizonyos fizikai jelenségek egyensúlyi állapotát lehet vizsgálni, ahol megjelenik az ún. Finsler-Laplace-operátor. A dolgozatban rámutatunk arra is, hogy ha egy Ricci értelemben nemnegatívan...

A jövő sikeres vállalkozásai: előadások Nagyváradon, Kolozsváron és Székelyudvarhelyen

Nagyváradon, Kolozsváron és Székelyudavarhelyen tart előadást Pálinkás József akadémikus, Nagy-Imecs Péter és Bartis Botond (Goodwill Consulting), valamint Hantz Péter (Pécsi Tudományegyetem). Kolozsváron a magyar nyelvű előadások 18 órakor, az angol nyelvűek 16 órakor kezdődnek. Helyszín: a KAB-székház előadóterme.   Az előadásokon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Ezt itt tehetik...

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

A 2019-es évvel kezdődően a Kolozsvári Akadémiai Bizottság negyedévente megjelentet egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A lista a felhívást követően a szerzők által beküldött publikációkat tartalmazza. A felhívásban megjelent kritériumok a következők voltak: A természettudományok, élettudományok és műszaki tudományok...

Még egy lépés a fenntartható és zöld vegyipari fejlődés irányába

  Kolozsvári kutatók eredményei A sztirol polimerizációjával kinyert polisztirol felhasználása sokrétű, világítástechnikai elemek, búrák, optikai lencsék, prizmák, tükrök gyártásában, de fóliák, dobozok, üreges testek, flakonok, hordtáskák, ragasztószalagok, illetve habosított formában, hőszigetelők előállítására is használják. Az alapanyagként használt sztirol egy petrolkémiai...

Krasznahorkai László a BBTE tiszteletbeli doktora

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának javaslatára a nemzetközileg elismert magyar író, Krasznahorkai László vesz át tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) címet a BBTE részéről. A díjátadó ünnepség 2019. március 26-án délelőtt 11 órakor kezdődik az egyetem főépületének Aula Magna termében. Ugyancsak március 26-án délután 18 órától...

XX. Műszaki Tudományos Diákköri Konferencia

Március 31-ig lehet jelentkezni a XX. Erdélyi Műszaki Tudományos Diákköri Konferenciára. A Temesváron megszervezett konferencián a műszaki ágazatokban tanuló egyetemisták mutatják be tudományos téren végzett kutatásaikat, fejlesztéseiket, ötleteiket, idén a következő szekciókban: Automatizálás és alkalmazott informatika, Villamosmérnöki, Gépészmérnöki, Építész- és építőmérnöki,...

Újabb eredmények a görbült terek geometriájában

  A Riemann-geometria kiterjeszti a mindenki által jól ismert és használt eukledeszi geometriát olyan struktúrákra, amelyek  ‒ hétköznapi nyelven szólva ‒  nem feltétlenül laposak. A Riemann-sokaságok megjelenése elengedhetetlen volt az Einstein-féle relativitáselmélet kidolgozásában, de fontos jelentőséggel bír az űrkutatásban, képfeldolgozásban, elektromágneses jelenségek tanulmányozásában stb. Ezen belül...

Porózus titánimplantátumok élő szervezetbe való be- épülésének tanulmányozása

  A kutatás célja titánalapú, porózus implantátumok beültetése volt kísérleti nyulak combcsontjába és ezen implantátumok beépülési folyamatának a követése. A kutatók az implantátumokat 3D-lézernyomtatással állították elő, jól definiált pórusméretekkel (0,8mm és 1mm), majd ezek egy részét szilícium tartalmú hidroxiapatit bioanyaggal is bevonták. A beültetést követően 2, 4 és 6...

Miért vastapsolunk?

Az előadásnak vége, a közönség ujjongva tapsol. Egy idő után ütemes vastaps alakul ki, ami gyorsulni kezd, szétesik, aztán megint összeáll, és ez így még többször megismétlődik, mielőtt a legmámorosabb rajongó is a kijárat felé indul. Mégis miért csináljuk ezt? Miért akarunk egyszerre tapsolni idegenekkel, aztán amikor sikerült, miért gyorsítjuk fel, és esik szét a vastaps? És miért kezdjük újra? A...

Erdély Öröksége Alapítvány pályázata

Megjelent az Erdély Öröksége Alapítvány idei évi pályázati felhívása, amely 2019. március 1. és április 12. (14 óra) között pályázható meg. Részletek itt: https://mta.hu/data/dokumentumok/magyar_tudomanyossag_kulfoldon/Erdely_Oroksege_palyazati_felhivas_2019.pdf

Interjú Benedek Józseffel

A SUMMA beszélgetéssorozat újabb adásában Benedek József földrajztudóssal beszélget Pákai Enikő. Mik azok a regionális tudományok? Mi jellemző Románia régióira? A beszélgetés megtekinthető a következő linken.

Gábor Dénes-díjban részesült Kolozsváry Zoltán és Magyari-Köpe Blanka erdélyi származású kutató

A Novofer Alapítvány által évente odaítélt díjakat a mérnöki/műszaki szakma legkiválóbbjai kaphatják meg. Az alapítók szándéka szerint a díjjal a társadalom figyelmét és elismerését kívánják felhívni és megerősíteni a technológiai innováció,  a műszaki/mérnöki munka iránt. 2018-ban dr. Magyari-Köpe Blanka mérnök-fizikus, a Stanfordi Egyetem kutatója és dr. Kolozsváry...

Karácsonyi könyvbemutatók

  A Sapientia EMTE Jogtudományi Intézetének borkóstolóval egybekötött karácsonyi könyvbemutatójára december 13-án, csütörtökön délután 17 órától kerül sor a Sapientia EMTE Tordai úti épületének B301-es termében. A bemutatandó könyvek listája itt tekinthető meg.     December 11-én, kedden délután 16 órakor vehetnek részt a Mi történt velünk? Erdély 1918–2018 című...

Az európai „listavezetők” közé tartozik Románia a parlagfűmag és -pollen éves hozama alapján

A BBTE Magyar Biológiai és Ökológiai Intézetének növényökológusa, Fenesi Annamária is tagja volt annak a kutatócsoportnak, mely a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) mag- és pollenhozamát vizsgálta európai szinten. A kutatás különböző léptékben (régiók, területek és parcellák szintjén) keresi azokat a környezeti tényezőket, melyek meghatározzák az emberi egészséget, a haszonnövények...

Megújulóenergia-források javíthatnának a periférikus megyék helyzetén. Kolozsvári kutatók eredményei

A BBTE Magyar Földrajzi Intézetének professzora, Benedek József  közreműködésével végzett kutatás Kovászna megye példáján mutatja meg, hogy a gazdaságilag perifériára szorult térségekben milyen előnyökkel járna a megújulóenergia-források bekapcsolása az energiapolitikába, illetve hogy a különböző típusú megújulóenergia-források mennyit fedeznének a települések...

Fontos tanulmány jelent meg két erdélyi származású magyar matematikustól

Equality in Borell-Brascamp-Lieb inequalities on curved spaces címmel jelent meg az a dolgozat, melyben Balogh M. Zoltánnak (Berni Egyetem) és Kristály Sándornak (BBTE) sikerült jellemezni egy egész geometriai egyenlőtlenségcsaládban lévő egyenlőségi helyzetet görbült tereken. A tanulmányt az Advances in Mathematics szakfolyóirat közölte. A geometriai egyenlőtlenségekben lévő egyenlőségi határhelyzetek megmutatják azok mélységét és...

Balás P. Elemér emlékkonferencia

Helyszín: Sapientia EMTE JTI, Kolozsvár, Tordai út 4, B301-es terem 2018. szeptember 28, 11.50 óra   Program   11.50 Megnyitó              ∴ 12.00 Előadások 12.00-12.20 Dr. Kádár Hunor: A magánélet megsértése mint önálló bűncselekmény 12.20-12.40 Dr. Koltay András: Mit üzen Balás P. Elemér a 21. század médiaszabályozásának 12.40-12.50 Kérdések, vita 12.50-13.00...

Gábor Dénes-díj. Felhívás jelölés felterjesztésére

Idén 30. alkalommal hirdeti meg a NOVOFER Alapítvány a Gábor Dénes-díjra való felhívást. A Díj, melyet évente általában heten nyerhetnek el, az innovációs folyamatban alkotó módon résztvevő, kiemelkedő tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató, Magyarország határain belül vagy kívül élő, magyar szakemberek fokozott erkölcsi elismerését szolgálja. A díjra szakmai, valamint civil...

Bolyai-plakettet és Bolyai Emléklapot kapott négy erdélyi kutató

Gálfi Emőke egyháztörténész, Lupescu Radu egyház- és művészettörténész, Markó Bálint biológus és Veres Valér szociológus vehetett át díjat az MTA idei Bolyai-napján. A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma 2001-ben döntött arról, hogy a hároméves támogatási időszakról szóló záró kutatói jelentésükre kiemelkedő minősítést kapott...

Barabási-Albert László a Román Akadémia tiszteleti tagja

    Tiszteleti tagjává választotta a Román Akadémia Barabási-Albert László erdélyi származású fizikust, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagját a 2018. június 28-i ülésén. Az ülésszakon nyolc új tagot, négy levelező és négy tiszteleti tagot választottak. A Román Akadémiának a törvény szerint 181 rendes és levelező, valamint 135 tiszteleti tagja lehet, ez utóbbiak közül...

Pályázati felhívás tudomány-, művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti tárgyú könyvek kiadására

Pályázati felhívás tudomány-, művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti tárgyú könyvek kiadására - 2018   A Scientia Kiadó, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kiadója nyílt pályázatot hirdet erdélyi vonatkozású tudomány-, művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti tárgyú könyvek megjelentetésére.   Olyan kéziratok beérkezését várjuk, amelyek bármelyik fent említett...

Nemzetközi matematikai és informatikai konferencia

12th Joint Conference on Mathematics and Computer Science nemzetközi konferencia zajlik június 14‒17. között a BBTE Matematika és Informatika, valamint Fizika Karának, az ELTE Informatikai Karának, valamint Matematikai Intézetének és a Kolozsvári Akadémiai Bizottságnak a szervezésében. Idéntől a matematika és számítástechnika mellett a számítógépes fizika szakterületéről való előadásokat is hallgathatunk a konferencián. A...

Korszerű iskolai kémiaoktatás. Workshop

KORSZERŰ ISKOLAI KÉMIAOKTATÁS Ezzel a címmel tartott nemzetközi konferenciát 2018. június 1‒2. között a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) Kémiai tudományok szakbizottsága és a BBTE Magyar Kémiai és Vegyészmérnöki Intézete. A rendezvény fő célja egy közös platform megteremtése volt az iskolai kémiatanárok és az egyes egyetemeken kémiamódszertant oktató tanárok között a teljes...

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány programjában való részvételre   A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány tehetségeket támogató programja első lépéseként várja olyan, Kárpát-medencei, kiemelkedő tehetségű, 16 és 30 év közötti, nappali tagozatos képzésben résztvevő fiatalok jelentkezését, akik: kimagasló tanulmányi eredménnyel...

Cikk jelent meg Lakatos Artúr A szocialista iparosítás környezeti hatásairól és következményeiről című előadásáról

A szocialista iparosítás környezeti hatásai és következményei címmel tartott előadást Lakatos Artúr-Lóránd május 17-én a KAB székházában. Az előadás négy olyan esetet ismertetett, amelyek igen nagy áldozatokat is követeltek az iparosítás során. A MASZOL készített részletesebb cikket az előadásról, melyet ajánlunk figyelmükbe. A következő linken érhetik el.

IX. Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban. Konferencia

A BBTE Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozata, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság valamint a Sylvester Dénes Egyesület az Udvarhelyszéki Felsőoktatásért 2018. május 15-én egynapos konferenciát szervezett az egyetem székelyudvarhelyi képzésének helyszínén. Ebben a kisvárosban tizenkilenc éve folyik felsőfokú óvodapedagógus- és tanítóképzés, és a székelyföldi térségben a legnagyobb vonzáskörrel rendelkező...

Beszámoló A dialógus formái a magyar régiségben című konferenciáról

A háromnapos tudományos rendezvény valójában a Reneszánsz-Barokk Kutatócsoport 49. vándorkonferenciája volt, amelyet az idén Kolozsváron szervezett meg a BBTE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézetének régi irodalommal foglalkozó kutatócsoportja, a Res Litteraria Transylvaniae Vetus Irodalom- és Művelődéstörténeti Műhely, együttműködve az MTA Irodalomtudományi Intézete Reneszánsz Osztályával, az MTA KAB Irodalomtudományi...

A malária elleni hatóanyag fejlesztésében értek el fontos eredményeket a Sapientia EMTE és a MOGYE kutatói

A világ egyik legjelentősebbnek számító lapcsoport egyik folyóiratában a Frontiers in Plant Science című lapban közöltek cikket a Sapientia EMTE és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem oktatói. A kutatás, amely dr. Balog Adalbert, a Sapientia EMTE professzora és dr. Domokos Erzsébet, a MOGYE adjunktusa vezetésével folyt, az egynyári üröm (Artemisia annua) által termelt artemisinin hatóanyag növelésének lehetőségeit...

Magyar kutatók a geometriai kutatások élmezőnyében

Több hírportál is beszámolt a napokban a Balogh Zoltán (Bern), Kristály Sándor (Kolozsvár) és Sipos Kinga (Bern) által publikált nemzetközi szinten elismert eredményekről.[1] Ezek mérföldkőnek számítanak a metrikus geometria területén, hiszen olyan problémát helyeznek új megközelítésbe, amelyet a matematikus közösség korábban lezártnak tekintett. A magyar matematikusok által vizsgált probléma a metrikus geometria egyik...

Elhunyt Gábos Zoltán fizikus, az MTA külső tagja

2018. április 9-én, életének 94. évében elhunyt Gábos Zoltán elméleti fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a hajdani Bolyai Egyetem és a jelenlegi Babeș–Bolyai Tudományegyetem professzora, majd professor emeritusa. Egykori tanítványa és kollégája, Néda Zoltán professzor emlékezik rá. Erdélyben talán nincs is olyan román vagy magyar fizikus, aki „Gábos tanár urat” ne ismerné. Professzoraink professzora volt,...

Elhunyt Horváth Andor

Horváth Andor (1944–2018)   Legutóbb a 2018-as Korunk-lapszámtémák kapcsán váltottunk néhány üzenetet, bő hetekkel ezelőtt. Andrei Pleşuról, illetve 1968-ról kértem tőle írásokat, úgy sejtettem, ezek a témák most is, továbbra is foglalkoztatják. „Nem feledem a felkérést, de még nem áll össze” – írta, aztán már csak a csend, és a hír, hogy ezek az írások már nem fognak...

Újabb eredmények az egerek agyi neuronhálózatának szerkezetére vonatkozóan

  A tudományos kutatási programok közt egyre nagyobb szerepet nyer az agykutatás. A Neuron című folyóirat az egyik legrangosabb közlési hely ezen a területen. A februári szám egyik cikkének társszerzője Ercsey-Ravasz Mária, a BBTE Fizika Karának kutatója. Ő és Toroczkai Zoltán, az amerikai Notre Dame Egyetem professzora, aki maga is a BBTE Fizika Karán végezte egyetemi tanulmányait, több éve kollaborálnak egy Henry Kennedy által vezetett francia...

Bemutatták A moldvai magyar tájnyelv szótárának utolsó köteteit

Péntek János nyelvészprofesszor, az MTA külső tagja monumentális munkájának, A moldvai magyar tájnyelv szótára első kötetének második részét és harmadik kötetét mutatták be március 20-án az Erdélyi Múzeum-Egyesület dísztermében. A szótár a 20. század folyamán gyűjtött anyag alapján készült el, tehát ennek az időszaknak a nyelvállapotát tükrözi. A második, rendkívüli...

Véletlenszerű növekedés és hirtelen összeomlások: a komplex rendszerek dinamikája egy új megközelítésben

Evolúciós egyenletek, amelyekben úgy a véletlenszerű lokális növekedés, mint a csökkenés lehetősége megjelenik, jól ismertek az elméleti és modellezési módszerekkel dolgozó kutatók számára. Ezen egyenletek – a változtatható növekedési és csökkenési ráták függvényében – sikerrel reprodukálnak sok, gyakorlati szempontból fontos eloszlást. Biró Tamás (az MTA budapesti Wigner Fizikai...

Az alkalmazott kutatás szolgálatában. Cikk jelent meg Lingvay József munkásságáról

Tudományos presztízs: a tudományos munkának szentelt élet címmel jelent meg a Lingvay József munkásságát összegző cikk az Electrotehnică, Electronică, Automatică című szakfolyóiratban.[1] Amint arról a KAB hírei között is beszámoltunk, a kutató 2017 decemberében vehette át a civil szféra legnevesebb műszaki alkotói elismerését, a Gábor Dénes-díjat, ez alkalomból íródott a cikk. Lingvay Józsefnek több...

Megjelent A moldvai magyar tájnyelv szótára I. kötetének második része és II. kötete

  Megjelent A moldvai magyar tájnyelv szótára I. kötetének második része és II. kötete, és ezzel befejeződött a másfél évtizede készülő szótár kiadása. A szótárat Péntek János szerkesztette, és az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadója adta ki a magyar kormány támogatásával. Ezzel teljesült a nagy elődök: Csűry Bálint, Szabó T. Attila és Márton Gyula szándéka, akiknek...

Erdélyi kutatás: Mennyire biztonságosak a külföldről vásárolt használt autók?

Észlelhetők-e összefüggések a romániai közúti balesetek száma, gyakorisága és a külföldről behozott, használt autók növekvő népszerűsége között – veti fel a kérdést az a tanulmány, melyet Benedek József és Silviu Marian Ciobanu, a BBTE Földrajz Karának munkatársai, valamint az egyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karának PhD-hallgatója, Anatolie Coșciug jegyez....

Megjelent A magyar nyelv jelene és jövője című jelentős kötet

Lovász László előszavával és Tolcsvai Nagy Gábor szerkesztésében megjelent A magyar nyelv jelene és jövője című kötet a Gondolat Kiadói Kör kiadásában. A kötet szerzői: Andrássy György, Bába Szilvia, Domonkosi Ágnes, Knipf Erzsébet, Gyáni Gábor, Kiss Jenő, Kugler Nóra, Kulcsár Szabó Ernő, Nádor Orsolya, Péntek János, Prószéky Gábor, Szabómihály Gizella, Tolcsvai Nagy Gábor, Tóth...

Rosszabbul viselik állásuk elvesztését a daganattal diagnosztizált férfiak, mint a nő páciensek – BBTE-s pszichológusok, szociális munkások keresték a jelenség okait

Kállay Éva és Sebastian Pintea, a BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Karának munkatársai, valamint Dégi L. Csaba, az egyetem Szociológia és Szociálismunkás-képző Karának docense azt vizsgálták daganatos betegségekkel diagnosztizált romániai páciensek körében, hogy észlelhetők-e nemi meghatározottságú különbségek abban, ahogyan az érintettek a munkájuk elvesztéséhez viszonyulnak. Pszichoonkológiai...

Német–magyar kulturális szótár jelent meg

A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kulturális Szótárak sorozatában megjelent a Német–magyar kulturális szótár. Szász, sváb, landler, cipszer és bukovinai német nyelvű kultúra a történelemben és mindennapokban, Balogh F. András szerkesztésében. A sorozat szerkesztői: Benő Attila és Péntek János. A szótárt az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadója jelentette meg az RMDSZ és a Communitas...

Konferenciafelhívás: XX. NEMZETKÖZI BÁNYÁSZATI, KOHÁSZATI ÉS FÖLDTANI KONFERENCIA

A konferencia helyszíne, időpontja: Gyulafehérvár, 2018. április 5-8.     SZERVEZŐ: az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), Bányászati, Kohászati és Földtani Szakosztálya   A KONFERENCIA HELYSZÍNEI: Hotel PARC (Str. Primăverii nr. 4), 1918 december 1. Tudományegyetem (Str. Gabriel Bethlen nr. 5)   A KONFERENCIA HIVATALOS NYELVE: Magyar   A KONFERENCIA CÉLJA: Lehetőséget teremteni az erdélyi és magyarországi, illetve...

Gábor Dénes-díjat kapott Lingvay József, az MTA romániai köztestületi tagja

Átadták a fizikai-Nobel-díjas Gábor Dénesről elnevezett elismeréseket az Országházban. Idén 14 tudós, orvos és oktató vehette át a díjat.   Lingvay József villamosmérnök, az MTA romániai köztestületi tagja is Gábor Dénes-díjat vehetett át tegnap a Parlament Felsőházi termében tartott ünnepségen. A díj az egyik legrangosabb a műszaki tudományok területén Magyarországon. Lingvay József a...

Kitüntette a Román Akadémia Silye Lóránd kolozsvári geológust őslénytani leírásáért

Földgázkutatásban is jelentőséggel bíró kőzetek képződését vizsgálta Silye Lóránd geológus, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Geológiai Intézete magyar tagozatának oktatója, akinek munkáját elimeréssel tüntette ki a Román Akadémia. Gheorghe Munteanu-Murgoci-díjjal tüntette ki a Román Akadémia földtudományi osztálya dr. Silye Lóránd geológust, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Geológiai...

Amennyi tudást megosztanak, annyira sikeresek a multik helyi leányvállalatai – állítják díjazott BBTE-s közgazdászok [* ]. A BBTE tanulmányismertetője

A BBTE két közgaszdásza, Szász Levente, illetve Rácz Béla-Gergely vehette át november 23-án Bukarestben a Romániai Közgazdaságtani Egyetemi Karok Egyesülete (AFER) részéről az év legjobb gazdaságtudományi publikációjáért járó díjat. A Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet két munkatársa mellett Demeter Krisztina, az Intézet társult oktatója, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora is...

Szabó T. Attila-ösztöndíj

A Magyar Nyelv és a Tudományok Szabó T. Attila-ösztöndíja Si non marte, arte Kard helyett tudást   Az ösztöndíjat a nyelvész Szabó T. Attila (1906‒1987) emlékére alapították a Szabó-Törpényi és a Borhidi-Thury nagycsaládok, olyan fiatal szakemberek támogatására. akik a magyar tudományos nyelv igényes használatát, fejlesztését fontosnak tartják.   A díjat az MTA magyar tudományos szaknyelvi elnöki...

Megjelent az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság munkájának első eredménye

A Ko­runk folyóirat no­vem­be­ri számának te­ma­tikája: Erdélyi értéktár. Az erdélyi ma­gyarság az elmúlt száza­dok értékte­remtő munkája során számta­lan ki­emel­kedő al­kotással gaz­dagítot­ta szűkebb és tágabb környe­zetét. A hun­ga­ri­cu­mok európai re­geszt­rumában ott a helyük a sajátos erdélyi ma­gyar...

Partiumi Magyar Tudomány Napja 2017

Intézményépítés és nemzeti összetartozás a Kárpát-medencei magyar tudományos kutatásban   november 10, péntek, 10.00 óra Helyszín: Partiumi Keresztény Egyetem új épülete. Nagyvárad, Sulyok István utca14–16.   9.00-10.00  Regisztráció – földszint                 10.00-10.30 Megnyitó- Aula Dr. Pálfi József rektor, Partiumi Keresztény Egyetem Dr. Fleisz...

A New York-i Magyar Tudományos Társaság ösztöndíjfelhívása

A természettudományok, orvostudományok és matematika területein PhD-tanulmányaikat végző hallgatók pályázhatnak. Alább olvasható a felhívás. További részletek a Társaság honlapján: http://nymtt.org/.        Call for application Albert Szent-Györgyi Young Investigator Award New York Hungarian Scientific Society   The New York Hungarian Scientific Society (nymtt.org), a non-for-profit  charitable 501 (c)(3) organization, is accepting applications for...

A Temesvári Nyugati Egyetem és a Temsvári Műszaki egyetem kutatóit tüntette ki az Elsevier

2017. október 26-án Jászvásárban adta át romániai díjait az Elsevier. A neves szervezet második éve jutalmazza díjjal a romániai tudományos, műszaki és orvosi kutatások jeles képviselőit. Idén a következő díjakat osztották ki: Kiválóság a nemzetközi együttműködésben: Temesvári Nyugati Tudományegyetem Kiválóság a globális hozzájárulásban: Precup Radu-Emil, Rădac Mircea-Bogdan és...

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület ünnepi konferenciája a Magyar Tudomány Napja alkalmából

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 16. fórum Emberközpontú tudomány Megnyitó – plenáris előadások Helyszín: A Protestáns Teológiai Intézet díszterme, Kolozsvár Időpont: 2017. november 24., péntek Az eseményre regisztráció szükséges, amelyet ide kattintva tehet meg november 20-ig. Program: 9.00 Megnyitó. Köszöntés 9.30 Mara Gyöngyvér egyetemi docens, Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Biomérnöki Tanszék:...

Kormányválság, román--magyar együttélés. Interjú Salat Leventével, az MTA külső tagjával

A sokadszori kormányválságról készített interjút az Erdélyi Magyar Televízió Mérlegen műsora Salat Leventével, az MTA romániai külső tagjával. Az alábbi linken nézhető meg a beszélgetés: https://www.youtube.com/watch?v=fmbt8nX0Z48.

Mi a valódi, mélyreható oka a román-magyar etnikumközi feszültségnek? Interjú salat Leventével, az MTA külső tagjával

A román--magyar viszonyokról kérdezte a Transindex Salat Leventét, az MTA romániai külső tagját.   Az interjú az alábbi linken olvasható: http://itthon.transindex.ro/?cikk=26902. 

A rossz tankönyvnél az is jobb, ha nincs tankönyv -- a Kolozsvári Rádió interjúja Péntek Jánossal

A Kolozsvári Rádió honlapján online meghallgató a Péntek Jánossal készített interjú a romániai tankönyvek helyzetéről. Az alábbi linken érhető el: http://kolozsvariradio.ro/2017/10/08/a-rossz-tankonyvnel-az-is-jobb-ha-nincs-tankonyv/. 

Regionális polarizáció és egyenlőtlen fejlődés - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Az egyre inkább növekvő regionális fejlettségbeli különbségek megállítására a kohéziós politikák jelenthetik az egyik megoldást. De nem azzal van a baj, hogy nem tudjuk, hogyan kellene közbelépni. Sokkal inkább a hatóságok beavatkozásával van a probléma, amelyek nem tudnak hatékonyan reagálni  - hangzott el a Regionális polarizáció és egyenlőtlen fejlődés címmel szervezett ...

Ugyanaz a népszerűségi törvény a tudományban és a Facebookon

  Úgy érezzük, hogy a tudomány sokkalta elővigyázatosabban szűri meg a publikációit mint a közösségi média. Ennek főleg azon referálási folyamat az oka, amely megakadályozza azt, hogy kompetens szakmai véleményezés nélkül bármit és bárhol leközölhessünk. A tudományos publikációkra kapott hivatkozásokat úgy tekintjük, hogy ezek a munka tudományos &e...

A tetten ért evolúció: BBTE-s hozzájárulás egy tengeri egysejtű evolúciójának tisztázásához

Az evolúciókutatás számára komoly kihívást jelent folyamatukban megmutatni a változásokat, az átalakulások okait, katalizátorait. A felmenők kihalnak, fosszilizálódnak, láncszemek tűnnek el, látszólag érthetetlen irányú változások mennek végbe. Mondhatni, talányfejtő munka a (mikro)paleontológusé, így a BBTE geológus oktatójáé, dr. Silye Lórándé is. Ilyen ny...

Átadták a 2022. évi Szabó T. Attila-díjat

Dr. Fogarasi Katalin, egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Szaknyelvi Intézetének igazgatója kapta meg a 2022. évi Szabó T. Attila-díjat. A díjat 2022. május 27-én az MTA budapesti Domus Vendégházában adta át Kiss Jenő akadémikus, a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke, Szoták Szilvia, a Termini Egyesület elnöke, Péntek János akadémikus, a Kuratórium elnöke, valamint Szabó T. Annamária Ulla, az alapító család...

Megjelent!

A Magyar Tudományos Akadémia Erdélyben. A Kolozsvári Területi Bizottság megszervezése és működésének első időszaka címmel jelent meg a KAB történetét ismertető kiadvány. Péntek János írása az Ábel Kiadó gondozásában jelent meg.

Megjelent A Magyar Tudományos Akadémia Erdélyben c. összegzés a KAB első időszakáról

Az Ábel Kiadó gondozásában jelent meg Péntek János írása A Magyar Tudományos Akadémia Erdélyben. A Kolozsvári területi Bizottság megszervezése és működésének első időszaka címmel, mely a KAB létrejöttére és kezdeti működésére tekint vissza. "Bíztam benne és ma is bízom, hogy az MTA Kolozsvári Területi Bizottságának létrehozása, az Akadémia hatáskörének kiterjesztése...

SUMMA Lovász László matematikussal

A Kolozsvári Magyar Televízió és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság együttműködésében újabb beszélgetéssel gazdagodott a Summa c., tudósportrék sora. Pákai Enikő vendége ezúttal Lovász László Abel díjas matematikus, az MTA korábbi elnöke volt. A beszélgetésre abból az alkalomból kerülhetett sor, hogy Lovász Lászlót a BBTE 2022. november 10-én, Kolozsváron...

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság hozzá kíván járulni a jelentős tudományos eredmények népszerűsítéséhez. Ennek érdekében a 2019-es évvel kezdődően negyedévente megjelentetünk egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős tudományos publikációiról. A jelentősség kritériumát a következők szerint határozzuk meg: A természettudományok,...

Publikálási lehetőség

Felhívjuk szíves figyelmüket a Hungarian Studies Yearbook folyóirat készülő idei számára, amely angol nyelvű fórumot biztosít a magyar nyelv, irodalom és kultúra magas színvonalú kutatásainak (beleértve a néprajzot, etnológiát, interdiszciplináris kultúratudományt, fordítástudományt, összehasonlító irodalmat, színház- és filmtudományt stb.) A folyóiratot a magyarságtudomány egyik legjelentősebb...

Publikálási lehetőség

Felhívjuk szíves figyelmüket a Hungarian Studies Yearbook folyóirat készülő idei számára, amely angol nyelvű fórumot biztosít a magyar nyelv, irodalom és kultúra magas színvonalú kutatásainak (beleértve a néprajzot, etnológiát, interdiszciplináris kultúratudományt, fordítástudományt, összehasonlító irodalmat, színház- és filmtudományt stb.) A folyóiratot a magyarságtudomány egyik legjelentősebb...

A médiafogyasztás és a nyelvismeret összefüggései a kisebbségi magyaroknál

A médiapiac liberalizációja, a technológiai változások és a határon túliak számára egyre inkluzívabb médiapolitika miatt a magyarországi médiatartalmak a rendszerváltást követően fokozatosan elérhetőekké váltak a szomszédos országokban élő kisebbségi magyarok számára is. A tanulmányban egy 2001-ben és egy 2015-ben készült szociológiai felmérés adatait hasonlítjuk össze annak a vizsgálatára,...

SUMMA: Nagy-György Tamás okleveles építőmérnök, egyetemi tanárral

A SUMMA beszélgetéssorozat legfrisseb részében Nagy-György Tamás okleveles építőmérnkök, egyetemi tanárral beszélget Pákai Enikő. A SUMMA sorozat a Román Televízió kolozsvári területi stúdiója és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság együttműködésének eredménye.

SUMMA Berszán István irodalom- és gyakorláskutatóval

Berszán István irodalom- és gyarkoláskutatóval készített interjút Pákai Enikő A SUMMA a Román Televízió kolozsvári területi stúdiója és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság együttműködésében készülő SUMMA sorozatban. Az interjú megtekinthető az Erdélyi Figyelő YouTube-csatornáján és Facebook-oldalán.

Anyanyelvoktatás: A pedagógusjelöltek köznevelési feladatokra való felkészülése

Az Anyanyelvoktatás sorozat tizenharmadik kötete a harmadik láncszem a pedagógusképzésre irányuló követéses jellegű vizsgálatoknak (2020-2023) a bemutatásában. A tizenegyedik kötet a kutatás elméleti kereteit vázolja fel, a tizenkettedik a vizsgálat első szakaszát mutatja be, a tizenharmadik a...

Középső miocén (késő bádeni) aprógerincesek Hidasról

Kutatásunk során a mecseki középső miocén Hidas formáció egy felhagyott bányaterületének mésziszap ágyából a 2022-ben feltárt fosszilis aprógerinces faunát vizsgáltunk, amelynek a kialakulása a késő bádeni időszakra tehető (13,3-13,5 millió éve). A felismert...

Két júliusi középhőmérséklet-rekonstrukció a Déli-Kárpátokban az elmúlt 2000 éves időszakra árvaszúnyogok alapján

Európában az elmúlt 2000 évre vonatkozóan viszonylag kevés hőmérsékleti rekonstrukciót publikáltak árvaszúnyogok (Chironomidae) alapján, évtizedes felbontássban. Ezeknek a többsége az Alpok magasan fekvő (1700-2400 m) helyszíneiről származnak. Az árvaszúnyog...

Ökológiai niche* szélesség és átfedés Romániai galagonyafajok és ezek természetes hibrid eredetű kijfajai között

(*niche – ejtsd nis, = ökológiai fülke) A hibridizáció és az ezt követő génáramlás közismert jelenség a galagonyák között, és bár számos hibrid eredetű kisfaj elterjedt és gyakori, a keveredést befolyásoló ökológiai tényezők viszonylag kevésbé...

Tengelyszimmetriát mutató mágneses elrendezések tanulmányozása

A dolgozat olyan saját koncepciójú és kivitelezésű, viszonylag egyszerű kísérleti mérőberendezéseket és méréseket mutat be, amelyekkel térbeli szimmetriát mutató, sorosan vagy párhuzamosan elhelyezett neodímium mágnesrendszerek eredő mágneses indukciójának és...

Az indiai mustár (Brassica juncea L.) allelopatikus kölcsönhatásai egyéb fűszernövényekkel a csírázás és a csíranövény fejlődése során

A fűszernövények fontos összetevői az egészséges étrendnek, mert nyers állapotban, főleg fiatal egyedfejlődési stádiumban (pl. csíranövényként vagy mikrozöldként) számos egészségfenntartó, betegségeket megelőző hatóanyagot tartalmaznak. Termesztésük sok...

A kortiko-kortikális kapcsolatok előrejelezhetősége az emlősök agyában

Az agykutatás egyik legnagyobb kihívása az agy struktúrájának feltérképezése, hiszen egyértelmű, hogy ez az agy működésével is szorosan összefügg. A cikk célja, hogy a strukturális agyi hálózatok még fel nem térképezett részeit gépi tanulási módszerekkel...

A COVID-oltásellenesség magyarázata Romániában egy nagymintás közvélemény-kutatás alapján

Míg a COVID-járvány első időszakában, az oltás rendelkezésre állása előtt a romániai lakosság egy esetleges vakcinával szemben nem volt kiemelkedően elutasító, mire lehetőség adódott oltást kapni, a gyanakvás is szélesebb körben elterjedtté vált. 2021...

Regionális fejlődési különbségek és kulturális érték-beállítódások Romániában

A tanulmány a romániai regionális gazdasági és társadalmi fejlődés egyenlőtlenségeiből kiindulva a kulturális értékorientációk dimenzióiban mérhető regionális különbségeket tanulmányozza, a Hofstede-féle értékek és az általánosított bizalom...

A koetnikus alkalmazás jövedelmi hatásai a kisebbségi magyarok körében

A neoklasszikus közgazdaságtani szakirodalomban makacson tartja magát az a hipotézis, hogy a különböző etnikumok akkor fognak tartósan együttműködni egymással, ha gazdasági természetű stratégiai érdekük fűződik hozzá. A heterogén társadalmak integrációja tehát...

A Set(n) halmaz egy változata

A Set(n) halmaz alatt az összes olyan számok halmazát értjük, melyeknek ugyanazok a prímfaktorai, mint n-nek, és minden prímfaktor kitevői az n-ben szereplő prímfaktorok kitevőinek legkisebb és legnagyobb értékei közt vannak. Ezt a fogalmat Atanassov vezette be 2020-ban, aki megvizsgálta ennek a halmaznak...

Békét kérni bármilyen áron? A két királyról szóló példabeszéd (Lukács 14.31-32) értelmezése háború idején

A tanulmány a Lukács 14,31-32-ben olvasható példabeszédet elemzi a királyról, aki mérlegeli, hogy szembeszálljon az erőfölénnyel bíró, ellene háborút indító ellenséggel vagy még az ütközet előtt békét kérjen. A vizsgálat a háborúval és a...

A vállalati tudás szerepe az agilitás kialakításában és a teljesítmény növelésében: a kettős képesség szerepe

Napjaink gazdasági-társadalmi viszonyai között a vállalatok egyre gyakrabban szembesülnek olyan hirtelen felbukkanó válsághelyzetekkel, mint a járvány, energiaválság, háború, természeti katasztrófák vagy a globális ellátási láncok megszakadása. Ennek leküzdésére a...

ClimShift - egy új eszköz az éghajlatváltozás felismerésében

A kutatás célja az éghajlatváltozás azon következményének észlelése volt, amikor egy régió éghajlati viszonyai eltolódnak, elvándorolnak egyik régióba. Az éghajlati viszonyok hasonlóságának észleléséhez egy, az R nyelvben általunk fejlesztett, a koszinusz...

Az ideális nyaralási időszak változásai és tendenciái a Kárpát-medencében a nyaralási klímaindex alapján

A nyaralási klímaindex (Holdiay Climate Index – HCI) a szabadtéri szabadidős tevékenységek időjárási megfelelőségét értékeli. Aggregált mutatószámként figyelembe veszi az időjárás többféle aspektusát (hőmérséklet, páratartalom,...

Tudományismertetés 2023

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság a 2023-as évben is bemutatta és népszerűsítette a tudomány által elért eredményeket, mindezekről az előző év során olyan tudományos cikkek rövid ismertetői jelentek meg a KAB honlapján, mint Platina-gallium nanoötvözetek szintézise, valamint...

Biocid anyagok eltávolítása a szennyvízből adszorpció révén - friss kutatási eredmény

A nemrégiben publikált kutatás egy megfelelő és olcsó adszorbens tanulmányozására, valamint a folyamatok fizikai–kémiai leírására fókuszált. Az esettanulmány bemutatja, hogy a benzalkónium-klorid (amely egy széles körben használt biocid) eltávolítására a...

A hólavina-tevékenység jellege az elmúlt évszázadban a Chornohora-hegységben (Keleti-Kárpátok, Ukrajna)

A hólavina-tevékenység jellege az elmúlt évszázadban a Chornohora-hegységben (Keleti-Kárpátok, Ukrajna): fagyűrű rekonstrukció összekapcsolva a szinoptikus viszonyok elemzésével. A tanulmány a dél-ukrajnai Kárpátok Chornohora-hegység lavinadinamikáját vizsgálja. A kutatók...

Aceklofenák-tartalmú szálas szerkezetű amorf szilárd diszperzió előállításának optimalizálása centrifugális szálképző eljárással

Az aceklofenák rosszul oldódó gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatóanyag, melyet leggyakrabban mozgásszervi gyulladások kezelésére használnak. A rosszul oldódó hatóanyagok oldhatóságának növelésére a szálas szerkezetű hatóanyag-hordozók nagyon...

Az Aranyos folyó szennyezőanyagainak hatása az algákra és a növényekre

Ezen friss tanulmány szerint a fenntartható életkörülmények biztosításához és az egészséges életmód konkrét megvalósításához alapvető fontosságú a környezetszennyezés növényi szervezetekre gyakorolt hatásainak a megismerése, amelyek a...

A Whittaker eloszlás korlátlan oszthatósága

A korlátlanul osztható eloszlások különösen a valószínűségszámításban játszanak központi szerepet a Lévy folyamatok elméletében. Köztudott, hogy minden folytonos idejű Lévy folyamatnak vannak olyan eloszlásai, amelyek szükségszerűen korlátlanul oszthatók, és...

Intenzív és komplex támogatást igénylő gyermekek életminőségének, aktivitásának és részvételének javítását célzó képzés

Intenzív és komplex támogatást igénylő gyermekek életminőségének, aktivitásának és részvételének javítását célzó képzés.  Az „ENABLIN+” európai továbbképzési projekt tapasztalatai   A súlyosan és/vagy halmozottan sérült...

Fémbevonat rétegek kopásállósága lézersugaras hőkezelés után

Egy új dolgozat bemutatja a lézeres hőkezelés alkalmazását a hegesztett bevonatra. Az eredmények analízise metalografikus mikrostruktúrák, SEM által kerültek bemutatásra. A mechanikai tulajdonságokat a mikrokeménység és kopásállóság szempontjából elemezték. A tanulmány...

Konferenciát tartottak a Magyar Nyelvjárások Napja alkalmából

Nyelvjárásváltozatok és közösségi identitásformák volt a témája annak a budapesti konferenciának, amelyet a Magyarságkutató Intézet szervezett december 1-je, a Magyar Nyelvjárások Napja alkalmából. Kolozsvárról Péntek János és Benő Attila vett részt a...

A rák túlélőinek pszichoszociális ellátása: A nemzeti rákellenes tervek globális áttekintése

Egy frissen megjelent tanulmány a rákgyógyultak pszichoszociális ellátását vizsgálja a nemzeti rákellenes tervek globális elemzésén keresztül. Az elemzés során 237 nemzeti rákellenes tervet értékeltek és ezek alapján megállapították, hogy csak 41%-uk tartalmaz bármilyen...

Tudományos publikációk ismertetése

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság továbbra is hozzá kíván járulni a jelentős tudományos eredmények népszerűsítéséhez, bemutatásához. Ennek érdekében fel szeretnénk ajánlani az MTA romániai külső tagjainak és köztestületi tagjainak azt, hogy a...

Erdélyi nyelvészek is részt vesznek az MTA Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottsága munkájában

2023. október 30-án megtartotta alakuló ülését az MTA a Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottsága. A Bizottság elnöke É. Kiss Katalin professzor asszony, az MTA rendes tagja, az MTA elnöke által felkért erdélyi tagjai: Kádár Edit, a KAB Nyelvtudományi Szakbizottságának elnöke, és...

Jelölési és pályázati lehetőség „A magyar nyelv és a tudományok – Szabó T. Attila-díj” (SzTAD) elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „A magyar nyelv és a tudományok – Szabó T. Attila-ösztöndíj”-ra A SzTA-Díjat 2016-ban alapították olyan 45 év alatti szakemberek munkájának elismerésére, akik eddigi pályájukon külön figyeltek a magyar tudományos...

Ökoturisztikai alkalmasság GIS alapú vizsgálata egy Kárpát-medencei geológiai komplexum területén

A kutatás célja, hogy térbeli elemzéssel hozzájáruljon az ökoturizmus fenntartható fejlesztéséhez a Brassó megyei Rákos településhez tartozó geológiai komplexum és természetvédelmi területen. Ennek érdekében nyolc különböző ökoturisztikai tevékenységhez...

Melyik típusú rákprogressziós félelem járul hozzá a román rákbetegek életminőségéhez a COVID-19 járvány idején?

A rákprogresszióval kapcsolatos félelem az egyik leggyakrabban jelentett pszicho-onkológiai panasz, amit a rákbetegek többsége nem tud enyhíteni, és ami jelentősen ronthatja az életminőségüket. Jelen kutatás fő célja az volt, hogy vizsgálja a rákprogresszióval kapcsolatos félelem...

Az általánosított Kaiser–Bessel ablakfüggvényről

A szimmetrikus és az általánosított Kaiser-Bessel ablakfüggvény valószínűségszámítási és analitikus aspektusai Az általánosított Kaiser–Bessel ablakfüggvény az elsőfajú módosított Bessel függvény segítségével értelmezhető, és gyakran...

A szabályos Coulomb-hullámfüggvények csillagszerűségéről

A matematikában a Coulomb-hullámfüggvény a Charles-Augustin de Coulombról elnevezett Coulomb hullámegyenlet megoldása. A töltött részecskék viselkedésének leírására szolgálnak egy Coulomb potenciálban, és felírhatók konfluens hipergeometrikus függvények vagy tiszta képzetes...

A phi(n) és d(n) számelméleti függvényekre vonatkozó néhány egyenletről és egyenlőtlenségről II.

Folytatva előző vizsgálatait, a szerző olyan egyenletek megoldásait tanulmányozza, melyekben az Euler–féle phi(n) függvény, és az osztók számát adó d(n) függvény szerepelnek. Például, 2phi(n)+ d(n)=n megoldásai n=18 és n=8p (ahol p páratlan prímszám); phi(n)+2d(n)=n...

Erdélyi magyar különvélemény az 1980-as években

Az erdélyi magyar civil – pártstruktúrákon kívüli – disszidencia az 1980-as évek elejétől kezdett erőteljesebben megnyilvánulni, és az egyéni ellenzékiségen túl, elsősorban a kis értelmiségi csoportok tevékenységével az erdélyi városokban és Bukarestben kapott...

Munkamigráció - kutatási tapasztalatok

  A munkamigráció egyike a székelyföldi térség legfontosabb társadalmi folyamatainak, ez a térség több mint száz éve a munkaerő mobilitás kibocsátó közege. A munkamigráció az 1989-es romániai rendszerváltást követően fölerősödött, módozatait,...

ClimateMed projekt Marosvásárhelyen

2023. április 12-én Marosvásárhelyen egy tudományos ülés keretében bemutatják a ClimateMed projektet, amelynek címe „Developing new curriculum outlines and learning materials on climate change's health impacts for medical schools”. A tudományos rendezvényre az egyetem dísztermében kerül sor 9:00...

Jégkorongozók antropometriai és általános fiziológiai teljesítményének meghatározása játék-pozíció alapján

Jégkorongozók antropometriai és általános fiziológiai teljesítményének meghatározása játék-pozíció alapján 18 év alatti jégkorongozóknál A tehetséges válogatott játékosok azonosítása és szelekciója szubjektív, valamint objektív...

Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban. A XI. Tudományos ülésszak előadásai

Tizenegyedik alkalommal szervezett konferenciát az oktatóknak, kutatóknak, egyetemi hallgatóknak a BBTE Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozata, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, valamint a Sylvester Dénes Egyesület az Udvarhelyszéki Felsőoktatásért támogatásával 2022-ben, az egyetem székelyudvarhelyi...

Elektronika - Laboratóriumi praktikum 1,2.

Az Elektronika az információt hordozó villamos jelek előállításával, továbbításával, feldolgozásával és felhasználásával foglalkozó műszaki tudományág. Szinte észrevétlenül jutottunk el oda, hogy mindennapjaink szerves részévé vált, annak szinte minden...

A pi(x)-re vonatkozó egyenlőtlenségekről

Jelölje pi(x) az x-nél kisebb vagy egyenlő prímszámok számát. A prímszámtétel alapján pi(x) aszimptotikusan egyenlő x/log x-szel, ha x tart a végtelenhez. A híres Riemann sejtés szerint pi(x) – Li(x) modulusza kisebb mint C.x^(1/2).log x, ha x elég nagy és C>0 konstans (itt Li(x) az 1/ log t...

Centrifugális szálképzés segítségével sikerült előállítani lapatinib-tartalmú amorf diszperziót

A Lapatinib (Lap) egy lipofil hatóanyag, melyet az előrehaladott vagy áttétes HER2+ emlőrák esetében alkalmaznak kapecitabinnal vagy letrozollal kombinálva. Továbbá a Lap lipofil tulajdonságának köszönhetően könnyen áthatol a vér-agy gáton, minek köszönhetően egy potenciális...

Fenilalanin ammónia-liázok: fehérjemérnökség és természetes diverzitás ötvözése

A fenilalanin ammónia-liázok (PAL-ok) gyakran használt biokatalizátorok a nem természetes fenilalanin analógok sztereoszelektív szintéziséhez. A PAL-ok szélesebb körű alkalmazása különböző célmolekulák szintézisében még mindig kihívást jelent, mivel az enzim alacsony...

Naplójegyzetek a pandémia idején

Naplójegyzetek a pandémia idején – feljegyzések a Babeș‐Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kara magiszteri hallgatóinak tollából című könyv, mint ahogy a cím is utal rá, naplószerű élmény- és megélésbeszámolót tartalmaz a megjelölt...

Nem természetes L-fenilalanin-származékok előállítása

A biokatalízis, a zöld kémia alapelveit követve, környezetbarát és fenntartható katalitikus folyamatokat biztosít a vegyipar számára. Az enzimek szerves szintézisekben való alkalmazásának gazdasági és környezetvédelmi többlet értéke tagadhatatlan, így mára már...

A kontextuális megközelítés elméletének kibillentése

Dislocating the Theory of the Contextualist Approach címmel jelent meg Berszán István angol nyelvű publikációja, a Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory című folyóiratban. A kutatás eredményei kapcsán egy magyar nyelvű összefoglaló videó is készült, amely ide kattintva megtekinthető. A...

A médiafogyasztás és a nyelvismeret összefüggései a kisebbségi magyaroknál

A médiapiac liberalizációja, a technológiai változások és a határon túliak számára egyre inkluzívabb médiapolitika miatt a magyarországi médiatartalmak a rendszerváltást követően fokozatosan elérhetőekké váltak a szomszédos országokban élő kisebbségi magyarok...

Hannah Arendt az ágostoni szeretet-fogalomról

Jelen tanulmány a fiatal Hannah Arendt Ágostonról szóló disszertációját, Der Liebesbegriff bei Augustin. Versuch einer philosophischen Interpretation / A szeretet fogalma Ágostonnál. Egy filozófiai értelmezésre tett kísérlet  (Berlin: Springer, 1929) és annak kulcsfogalmait vizsgálja, melyek operatívak...

Publikálási lehetőség

Felhívjuk szíves figyelmüket a Hungarian Studies Yearbook folyóirat készülő idei számára, amely angol nyelvű fórumot biztosít a magyar nyelv, irodalom és kultúra magas színvonalú kutatásainak (beleértve a néprajzot, etnológiát, interdiszciplináris kultúratudományt,...

Platina-gallium nanoötvözetek szintézise

A zöld energiaforrások előállítása kulcsfontosságú kérdés az emberiség jövőjét tekintve. Éppen ezért rengeteg energiát és erőforrást fordítanak ennek a problémának a megoldására. Figyelembe kell venni azonban, hogy az sem mindegy, hogy az adott energiaforrást milyen...

A kereskedelmi fotokatalizátor viselkedésváltoztató hatása

A jelenkor egyik fő jellemzője a különböző technológiák dinamikus fejlődése (elektronika, közlekedés, energetika stb.), amelyek meghatározzák a mindennapjainkat. Ezeknek a területeknek a fejlődése elsősorban a nanorészecskéknek köszönhető. A titán-dioxid egy olyan...

Az állami felsőoktatási intézmények teljesítményjelentéseit befolyásoló tényezők

Az állami felsőoktatási intézmények teljesítményjelentéseit befolyásoló tényezők romániai viszonylatban Jelen tanulmány célja, hogy elősegítse a teljesítmény beszámolását befolyásoló tényezők mélyebb megértését a hibrid felsőoktatási...

A trigonometrikus és hiperbolikus függvények logaritmusáról

A trigonometrikus és hiperbolikus függvények logaritmusáról és az exp(+- x^2)-re vonatkozó egyenlőtlenségekről Jelen tanulmányban bemutatásra kerül, hogy bizonyos trigonometrikus és hiperbolikus függvényekre, valamint az exp(+- x^2)-re vonatkozó egyenlőtlenségek, melyeket a korábbi [Y.J. Bagul, C....

Az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős publikációi

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság hozzá kíván járulni a jelentős tudományos eredmények népszerűsítéséhez. Ennek érdekében a 2019-es évvel kezdődően negyedévente megjelentetünk egy listát az MTA romániai testületi és köztestületi tagjainak jelentős...

Mezőgazdasággal és a vízkészletekkel kapcsolatos szélsőséges csapadékmennyiségek elemzése

Egy friss kutatás során a mezőgazdasággal és a vízkészletekkel kapcsolatos szélsőséges csapadékmennyiségek elemzésére vállalkoztak, rácsozott romániai napi adatok alapján. Az éghajlatváltozás az elmúlt három évtized éghajlati szakirodalmának egyik leggyakoribb...

A Kolozsvári Tudományegyetem Rektorai (1872-1919)

A kolozsvári magyar nyelvű felsőoktatás 150. évfordulója alkalmából a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézetének oktatói, dr. Nagy Róbert-Miklós egyetemi docens és dr. Toth Szilárd egyetemi docens szerkesztésében megjelent kötet méltó emléket igyekszik...

Vandiver aritmetikai függvényéről II.

Ebben a dolgozatban folytatódik Vandiver egy aritmetikai függvényének tanulmányozása, amelyet ugyanazon folyóiratban (2021, volume 27, no.3, 29-38) vezetett be a szerző.  Vandiver függvénye nem más, mint V(n)=(d+1) alakú tagok szorzata, ahol d végigmegy az n szám összes osztóin. H.S. Vandiver (1882- 1973) egy...

„A Püspök”

Marton József „A Püspök” c. tanulmánykötete Márton Áron gyulafehérvári püspök (1938–1980) életéről és munkásságáról tartott húsz előadását/tanulmányát fogja egységbe. A háromszáz oldalas kötet tematikai bontásban,...

Éghajlatváltozás szociológiai olvasatban

Nistor Laura legújabb könyvben olyan másodelemzések kaptak helyet, mint amilyen a Special Eurobarometer utóbbi évtizedének felmérései a környezettel, éghajlatváltozással kapcsolatosan. A komparatív közvélemény-kutatásokból származó adatok nagyvonalakban elérhetők az...

"Okolhatom-e még a szüleimet?"

„Okolhatom-e még a szüleimet?” Kapcsolatok az észlelt szülői nevelési módszerek/eljárások, és a serdülők kognitív érzelem-szabályozási stratégiái és mentális egészségmutatói között Számos kutatás kimutatta, hogy a szülői nevelési...

A város színeváltozása V. Mintaadó épületek, kimagasló alkotások - konferencia

  Ötödik alkalommal szervezi meg a Maros Megyei Múzeum és a Marosvásárhely Műemléki Topográfiája program A város színeváltozása című művészettörténeti konferenciát, ezúttal Mintaadó épületek, kimagasló alkotások témakörben. Az immár szinte...

Áldozzatok igaz áldozatokat: belső tárgyas szerkezetek a régi román nyelvben

Belső tárgyas szerkezetek esetében – ahol az igét egy olyan, módosítóval ellátott tárgy követi, amely az ige szemantikai és morfológiai ʻmásolata’, l. áldozzatok igaz áldozatokat (Zsolt 4,6) – nagyon gyakran megfigyelhető diakrón változás. Ez történt, többek...

Természeti és ember okozta veszélyek hatása a városi területekre és infrastruktúrára

A frissen megjelent Natural and Human-Made Hazards Impacts on Urban Areas and Infrastructure című folyóirat különszám egy régi témát visz tovább, mellyel a bécsi European Geosciences Union konferencián foglalkoztak részletesebben.  A folyóirat jelenlegi számában négy tudományos és egy review...

Megjelent A Magyar Tudományos Akadémia Erdélyben című összegzés a KAB első időszakáról

15 évvel ezelőtt, 2007. szeptember 28-án alakult meg az MTA Kolozsvári Területi Bizottsága, a KAB. Az évfordulóra az Ábel Kiadó gondozásában A Magyar Tudományos Akadémia Erdélyben. A Kolozsvári Területi Bizottság megszervezése és működésének első időszaka címmel...

Pszichoszociális terhek a rákápolásban

Pszichoszociális terhek a rákápolásban, frissített áttekintés címmel jelent meg Dégi László Csaba legújabb, angol nyelvű publikációja. A kutatás eredményei kapcsán egy magyar nyelvű összefoglaló videó is készült, amely ide kattintva látható. A publikáció...

Neveléslélektan. Kézikönyv tanárképzős hallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak

A Neveléslélektan. Kézikönyv tanárképzős hallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak című könyv, illetve ennek románra való fordítása Psihologia educatiei Manual pentru studentii Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic (DPPD) si profesori (Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2022) a...

A COVID-19 hatása az online kereskedelemre: A világjárvány, mint lehetőség

A koronavírus-járvány váratlan sokkokat és ingadozásokat idézett elő, nem volt ez másképp az online értékesítés alakulásában sem. Európa országaiban egyik hónapról a másikra korábban nem látott ingadozások jelentkeztek az online értékesítésben, a havi...

A spenót biomassza-termelésének, sótűrésének és egészségfenntartó hatóanyag-tartalmának serkentése

  A spenót biomassza-termelésének, sótűrésének és egészségfenntartó hatóanyag-tartalmának serkentése a kutikuláris viaszalkotó triakontanollal  A korszerű növénytermesztés a növényi produkciót nem csupán mennyiségi, hanem minőségi szempontból is...

A plasztiszok (színtestek)

A könyvfejezet a növények egyik legjellegzetesebb sejtalkotó csoportjáról összegyűjtött tudományos ismereteket foglalja össze az élettudományok számos szakirányában tanuló egyetemi hallgatók és a növénybiológia legkülönbözőbb területein tevékenykedő...

A növények élettana II. Tápanyag-gazdálkodás, anyagcsere

A szakkönyv a növénybiológia, növénytermesztés, gyógyszertudomány, növénynemesítés, biotechnológia, növényvédelem, biokémia és molekuláris biológia területén dolgozó szakemberek és a fenti tudományágakhoz kapcsolódó szakokon tanuló egyetemi...

A Radnai-havasok lavina tevékenysége fagyűrűk elemzése alapján

A Radnai-havasok (Keleti-Kárpátok, Románia) északi részén három egymással szomszédos lavinavölgy mentén rekonstruálták a lavinák tevékenységét, dendrokronológiai elemzések segítségével. Ezen kutatás során összesen 238 megsértett közönséges...