19. Kolozsvári Biológus Napok

19. Kolozsvári Biológus Napok

 

 

 

 

 

Program

 

Péntek, április 13.

 

08:00     Regisztráció

08:50     Megnyitó

 

Plenáris előadás – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

09:00     Vincze Orsolya: Életmenet jellegek fiziológiai háttere: fajok közti és fajon belüli variancia

 

Kiselőadások (ülésvezető: Vincze Orsolya) – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

10:00     Vincze Ernő, Bókony Veronika, Pipoly Ivett, Seress Gábor, Preiszner Bálint, Papp Sándor, Németh Brigitta, Liker András: Széncinegék emberrel és karvallyal szembeni viselkedése városban és erdőben: általános vagy veszély-specifikus kockázatvállalási viselkedés?

10:15     Fazakas Zsolt, Csiki Zsuzsánna, Markó Bálint: Fertőzött társadalom? A Rickia wasmannii ektoparazita gomba hatása a munkamegosztásra hangyáknál

10:30     Horváth Gergely, Gonzalo Rodríguez Ruiz, José Martín, Pilar López, Herczeg Gábor: A születést megelőző és azt követő környezeti eltérések hatása fiatal Iberolacerta cyreni gyíkok viselkedési konzisztenciájára

10:45     Markó Bálint, Csata Enikő, Luca Pietro Casacci, Joachim Ruther, Jürgen Heinze: Egy ektoparazita gomba hatása az idegen-diszkriminációra a Myrmica scabrinodis hangyafajnál

 

11:00–11:15        Kávészünet

 

Kiselőadások (ülésvezető: Keresztes Lujza) – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

11:15     Kiss Csaba, Kovács Tibor, Mezei Adrián, Cserkész Tamás, Laczi Miklós: 3D geometriai morfológiai vizsgálat görénykoponyákon (Carnivora, Mustelidae, Putorius)

11:30     Hegyeli Zsolt, Fülöp Tihamér: Elütött gerincesek vizsgálata egy bánsági agrártájban

11:45     Lanszki Zsófia, Horváth F. Győző: A Kis-Balatonon végzett hosszú távú kisemlős felmérés faunisztikai értékelése

12:00     Ujvárosi Beáta-Lujza, Nemes Izabella-Mónika, Dénes Anna, Keresztes Lujza, Szabó László József, Török Edina: Csípőszúnyogok (Diptera, Culicidae) tenyészhelyek azonosítása és lárva-együtteseinek minőségi és mennyiségi felmérése Kolozsvár és környékének vizes élőhelyein, Románia

 

12:15–14:00        Ebédszünet

 

Plenáris előadás – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

14:00     Herczeg Gábor: Kapcsolt vagy független evolúció? Az agyterületek kvantitatív genetikája halaknál és kétéltűeknél

 

Párhuzamos szekció #1

 

Kiselőadások (ülésvezető: Sramkó Gábor) – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

15:00     Sramkó Gábor: Filogenomikai módszerek közelmúltbeli radiációk feltárásához

15:15     Torma Gábor, Tombácz Dóra, Prazsák István, Szűcs Attila, Boldogkői Zsolt: A Vakcínia vírus genom és transzkriptom analízise hosszú-read szekvenálással

15:30     Miklós Máté, Laczkó Levente, Sramkó Gábor, Sebestyén Flóra, Barta Zoltán, Tökölyi Jácint: Hydra oligactis populációgenomikai vizsgálata

15:45     Szeifert Bea, Csáky Veronika, Pósa Annamária, Gerber Dániel: Őseink nyomában az archeogenetika eszköztárával

 

16:00–16:15        Kávészünet

 

Párhuzamos szekció #2

 

Kiselőadások (ülésvezető: Nagy András Attila) – Apáthy István előadóterem (B2), 2. emelet

15:00     Bozóki Balázs, Scheuer Zsuzsanna, Antalicz Csaba, Vági Balázs: A szemléletformálás és környezeti nevelés egy sajátos módja: a békamentés

15:15     Staszny Ádám, Sziráki Bence, Urbányi Béla, Szári Zsolt, Fodor Ferenc, Nagy Gábor, Tulipán Tibor, Németh Ferenc, Havranek Mihály, Ferincz Árpád: Mesterséges ívófészkek fejlesztése a Balatonban

15:30     Juhász Erika, Molnár Zsolt, Babai Dániel, Ulicsni Viktor, Biró Marianna: Természetvédelmi szakmai tudás az eurázsiai hód (Castor fiber) kapcsán a Kárpát-medencében

15:45     Figler Aida, Bácsi István: Chlorella fajok sótoleranciájának és sótalanító képességének vizsgálata

 

16:00–16:15        Kávészünet

 

Párhuzamos szekció #1

 

Kiselőadások (ülésvezető: Máthé Csaba) – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

16:30     Garda Tamás, Máthé Csaba, Papp Georgina Viktória, Vasas Gábor, Tomasz Nodzynski: A mikrocisztin-LR (MCY-LR) hatása az auxin transzport fehérjékre Arabidopsis thaliana csíranövényekben

16:45     Máthé Csaba, Garda Tamás, Freytag Csongor, Szücs Boglárka, M-Hamvas Márta, Vasas Gábor, Vámosi György: A torma allil-izotiocianát rendellenes szubcelluláris organizációt és a mikrocisztin-LR-rel együtt mitózis blokkot idéz elő a lóbab merisztéma sejtjeiben

17:00     M-Hamvas Márta, Máthé Csaba, Jenei Nándor, Ajtay Kitti, Jámbrik Katalin, Vasas Gábor: Cianobakteriális toxinok által indukált sejthalál folyamatok összehasonlítása a sziklevelek természetes szeneszcenciájával fehér mustár (Sinapis alba L.) csíranövények felhasználásával

17:15     Holinka Botond, Horváth Edit, Csiszár Jolán: Sóstressz válasz fluoreszcens mikroszkópos vizsgálata Arabidopsis glutation transzferáz inszerciós mutánsok gyökerén

17:30     Ürmösi Adél, Bhattacharjee Arindam, Jipa András, Juhász Gábor: Az ubikvitin függő szelektív autofágia vizsgálata p62/Ref(2)P LIR mutáns Drosophila modellen

17:45     Jipa András, Takáts Szabolcs, Varga Ágota, Vedelek Viktor, Ürmösi Adél, Margaret Mukami, Sinka Rita, Horváth Gábor V., Juhász Gábor: Atg8 gének mutáns alléljainak jellemzése Drosophila melanogaster-ben

18:00     Soós Bálint, Cinege Gyöngyi, Lerner Zita, Kurucz Éva, Andó István: Hatékony immunválasz sokmagvú óriás vérsejtek segítségével Drosophila fajokban

18:15     Kovács Levente, Jennifer Chao-Chu, Sandra Schneider, Agnieszka Fatalska, Magdalena M. Richter, Marco Gottardo, George Tzolovsky, Nikola S. Dzhindzhev, Maria Giovanna Riparbelli, Giuliano Callaini, Michal Dadlez, David M. Glover: Egy színész két ruhában: egy Golgi fehérje a centriolum közepén

18:30     Müller Dalma, Annus Tamás, Kovács Mihály, Varga Máté: A kettős szálú DNS törést követő hibajavítás tanulmányozása zebrahalban

 

18:45–19:00        Kávészünet

 

Párhuzamos szekció #2

 

Kiselőadások (ülésvezető: Hartel Tibor) – Apáthy István előadóterem (B2), 2. emelet

16:30     Nagy András Attila, Imecs István: A romániai természetvédelem útvesztői

16:45     Miholcsa Zsombor, Szabó Anna, Sándor Dorottya, Kovács-Hostyánszki Anikó, Szigeti Viktor, Kovács Orsolya, Fenesi Annamária: Hasonló jellegekkel rendelkező inváziós növények hasonlóan hatnak-e az őshonos növényközösségekre?

17:00     Török Péter, Penksza Károly, Tóth Edina, Kelemen András, Sonkoly Judit, Tóthmérész Béla: Szarvasmarha legeltetés gyeptípus és legelés-intenzitásfüggő hatásai

17:15     Sonkoly Judit, Kelemen András, Valkó Orsolya, Deák Balázs, Kiss Réka, Tóth Katalin, Miglécz Tamás, Tóthmérész Béla, Török Péter: Az egyenletesség befolyásolása kísérleti gyepközösségekben bizonyítékul szolgál a domináns fajok szerepére a közösség biomassza produkciójának meghatározásában

17:30     Kövendi-Jakó Anna, Halassy Melinda, Csecserits Anikó, Szitár Katalin, Hülber Karl, Wrbka Thomas, Török Katalin: Száraz gyepek restaurációja iparterületen

17:45     Kiss Réka, Deák Balázs, Török Péter, Tóthmérész Béla, Valkó Orsolya: A magbank jelentősége a változó világban - Képes a magbank szembenézni az éghajlat-változással?

18:00     Lukács Katalin, Kiss Réka, Deák Balázs, Tóth Katalin, Godó Laura, Miglécz Tamás, Sonkoly Judit, Radócz Szilvia, Kelemen András, Török Péter, Tóthmérész Béla, Valkó Orsolya: Az ökológusok mint magterjesztők - Túlélik-e a ruháinkon terjedő magok a mosógépi mosást?

18:15     Csákány Olivér: Az orchideák magvainak csíráztatása in vitro gombafonalas kapcsolatok nélkül, steril környezetben

18:30     Benedek Veronika, Englert Péter: A ramethalálozás hatása a klonális növekedésre

 

18:45–19:00        Kávészünet

 

Vetítés – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

19:00     Gál László: Erdei színek

19:30     László Zoltán: "Let's Gall Taiwan": gubacs-beszámoló

 

20:30     Kötetlen beszélgetés a Bulgakov kávéház emeletén (Inocentiu Micu Klein u. 17. sz.)


 

Szombat, április 14.

 

Plenáris előadás – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

09:00     Krizsán Krisztina, Almási Éva, Arun Prasanna, Kiss Brigitta, Bálint Balázs, Nagy István, Nagy G. László: Bepillantás a gomba termőtest képzés genetikai hátterébe

 

Kiselőadások (ülésvezető: László Zoltán) – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

10:00     Kelemen Tünde I., Prázsmári Hunor, Veres Róbert, László Zoltán: A Diplolepisrosae és D. mayri egy- és többkamrás gubacsai parazitáltságának összehasonlítása

10:15     Prázsmári Hunor, László Zoltán: Egy hengeres fémfürkész első előfordulási adatai Kárpát-medencei rózsagubacsokból

10:30     Antal Orsolya, Dénes Anna, Nagy H. Beáta, László Zoltán: Fajkicserélődés lokális és tájléptékű változók függvényében alföldi szitakötő közösségek esetében

10:45     Nagy Nikoletta Andrea, Németh Zoltán, Kosztolányi András, Barta Zoltán: Inotocin a nagyfejű csajkóban (Lethrus apterus)

 

11:00–12:00        Kávészünet

 

Poszter bemutatók

11:00–12:00        Nyárády Erazmus Gyula tehetséggondozó program középiskolás diákjai

 

Kiselőadások (ülésvezető: Marton Attila) – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

12:00     Imecs István, Nagy András-Attila: Új modell a botos kölönte (Cottus gobio) populációszerkezet alapján történő természetmegőrzési állapotának kiértékeléséhez Romániában

12:15     Bücs Szilárd-Lehel, Csősz István, Barti Levente, Bălășoiu Dragoș, Jakab Endre, Corduneanu Alexandra, Péter Áron, Sándor D. Attila, Jére Csaba: A Méhely patkósdenevér (Rhinolophus mehelyi) helyzete Romániában: milyen fokú védelemre van szüksége a 2018-as Év Denevérének?

12:30     Péter Áron, Barti Levente, Csősz István, Alexandra Cordoneanu, Földvári Mihály, Sándor D. Attila: Denevérlegyek (Nycteribiidae) gazdaspecifikusságának a vizsgálata Romániai és Bulgáriai denevérpopulációkon

12:45     Igor Siedlecki, Marta Wrzosek, Szabó Ágota, Julia Pawłowska, Markó Bálint: Egy hangyányi gomba - A Myrmica scabrinodis gombaflórája

 

13:00–14:30        Ebédszünet

 

Plenáris előadás – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

14:30     Liker András: Városi vadon: az urbanizáció ökológiai, viselkedési és evolúciós következményei

 

Párhuzamos szekció #1

 

Kiselőadások (ülésvezető: Vágási I. Csongor) – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

15:30     Czikkelyné Ágh Nóra, Pipoly Ivett, Bókony Veronika, Vincze Ernő, Seress Gábor, Szabó Krisztián, Liker András: Környezeti tényezők és a szülők testméreteinek hatása a fészekalj ivararányára széncinegéknél

15:45     Bukor Boglárka, Bókony Veronika, Hammer Tamás, Papp Sándor, Pipoly Ivett, Preiszner Bálint, Seress Gábor, Sinkovics Csenge, Vincze Ernő, Liker András: Éven belüli és évek közötti újrafészkelések gyakorisága, erdei és városi széncinege populációkban

16:00     Lukács Dóra, Fülöp Attila, Németh Zoltán, Kocsis Bianka, Bereczki Judit, Kosztolányi András, Barta Zoltán: Tovább él, akinek több barátja van? A szociális kapcsolatok hatása a szezonális túlélésre szabadon élő mezei verebeknél (Passer montanus)

16:15     Fülöp Attila, Vágási I. Csongor, Osváth Gergely, Pap Péter László, Pénzes Janka, Lendvai Ádám Z., Benkő Zoltán, Barta Zoltán: Édes sokszínűség: a változatos összetételű csoportok egyedei kevésbé stresszeltek

 

16:30–16:45        Kávészünet

 

Párhuzamos szekció #2

 

Kiselőadások (ülésvezető: Dénes Avar Lehel) – Apáthy István előadóterem (B2), 2. emelet

15:30     Gerber Dániel, Gál Erika, Szécsényi-Nagy Anna: Ló sztori - a lovak háziasításának rövid története

15:45     Páll-Gergely Barna, Fehér Zoltán: Szárazföldi csigák légcsőrendszere új családokat határoz meg

16:00     László Zoltán, Chris Looney: Mi tudható a rózsagubacsdarazsak (Diplolepis sp.) fajképződési központjairól?

16:15     Marton Attila, Bóné Gábor, Hegyeli Zsolt, Kovács István, Nagy András Attila, Sos Tibor, Bán Miklós: Románia legnagyobb nemkormányzati, nyílt hozzáférésű biológiai adattárai

 

16:30–16:45        Kávészünet

 

Párhuzamos szekció #1

 

Kiselőadások (ülésvezető: Markó Bálint) – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

17:00     Daubner Timea-Ingrid, Osváth Gergely, Gareth Dyke, Fuisz Tibor I., Andreas Nord, Pénzes Janka, Vargancsik Dorottya, Vágási I. Csongor, Vincze Orsolya, Pap Péter L.: Mely fajok rendelkeznek a legsűrűbb tollazattal? Az élőhely típusának és hőmérsékletének hatása a madarak tollsűrűségére

17:15     Juhász Orsolya, Fürjes-Mikó Ágnes, Tenyér Anna, Somogyi Anna Ágnes, Dianne J. Aguilon, Maák István: A klímaváltozás hatásai a Formica rufa fajcsoportra

17:30     Dénes Anna, Antal Orsolya, Nagy H. Beáta, Dénes Avar-Lehel, László Zoltán: Tájszintű és lokális változók hatása alföldi szitakötő-közösségek diverzitására

17:45     Fekete Judit, Mizsei Edvárd, Várbíró Gábor: A Cordulegaster heros Theischinger, 1979 és a Cordulegaster bidentata Selys, 1843 potenciális előfordulásának modellezése

18:00     Takács Péter, Bánó Bálint, Erős Tibor: A Közép-Dunai halfauna funkcionális diverzitása

18:15     Szanyi Kálmán, Szanyi Szabolcs: A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum területéről származó tegzes (Trichoptera) fajok rajzási mintázatainak összehasonlítása

18:30     Kertész Krisztián, Piszter Gábor, Horváth Zsolt Endre, Bálint Zsolt, Biró László Péter: Szerkezeti és pigment eredetű színek változása Polyommatus icarus lepkék szárnyain

18:45     Mentes Anikó, Tugyi Nóra, Somogyi Boglárka, Vörös Lajos, Felföldi Tamás: Huminanyag-tartalom hatása a planktonikus mikrobiális közösségekre tíz tó példáján

 

18:45–19:00        Kávészünet

 

Párhuzamos szekció #2

 

Kiselőadások (ülésvezető: Kovács Levente) – Apáthy István előadóterem (B2), 2. emelet

17:00     Pongor Lőrinc, Marino-Ramirez Leonardo, Győrffy Balázs, Landsman David, Vera Alvarez Roberto: Génkifejeződést befolyásoló mutációk azonosítása emlődaganatokban

17:15     Gyenge L. Ervin, Márkus Bernadett, Csősz Éva: Szájüregi laphámrákra és leukoplákiára jellemző nyálfehérje profil vizsgálata tömegspektrometriás módszerekkel

17:30     Börcsök Dalma, Horváth Gábor, Laczkó-Dobos Hajnalka, Juhász Gábor: Az atg8 fehérje lipidációjának vizsgálata in vitro rendszerben

17:45     Tóth Dávid, Kiss Viktória, Juhász Gábor: Atg9 gén szerepe az ecetmuslicák petefészkében

18:00     Brânduș Bianca: A komplement H-faktorral rokon fehérjék kölcsönhatása bakteriális ligandumokkal

18:15     Nagy Zsuzsánna, Udvardy Andor, Lipinszki Zoltán: Hogyan tisztítsunk fehérjét és detektáljunk egy monoklonális ellenanyaggal?

18:30     Freytag Csongor, Szücs Boglárka, Papp Georgina Viktória, Magi Dorottya, Kelemen Adrienn, Garda Tamás, Máthé Csaba: A mikrocisztin-LR hatásai a sejtosztódásra különböző modell növényekben

18:45     Palásti Péter, Kerepeczki Éva: A Biharugrai-halastavak ökoszisztéma szolgáltatásainak kínálata, helyi ismertsége és megítélése

 

18:45–19:00        Kávészünet

 

19:00     Apáthy István díjkiosztó

 

19:30     Záró

 

20:00     Kötetlen beszélgetés az Abbey Road-ban (Calea Moților u. 8. sz.)

19. Kolozsvári Biológus Napok

 

 

 

 

 

Program

 

Péntek, április 13.

 

08:00     Regisztráció

08:50     Megnyitó

 

Plenáris előadás – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

09:00     Vincze Orsolya: Életmenet jellegek fiziológiai háttere: fajok közti és fajon belüli variancia

 

Kiselőadások (ülésvezető: Vincze Orsolya) – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

10:00     Vincze Ernő, Bókony Veronika, Pipoly Ivett, Seress Gábor, Preiszner Bálint, Papp Sándor, Németh Brigitta, Liker András: Széncinegék emberrel és karvallyal szembeni viselkedése városban és erdőben: általános vagy veszély-specifikus kockázatvállalási viselkedés?

10:15     Fazakas Zsolt, Csiki Zsuzsánna, Markó Bálint: Fertőzött társadalom? A Rickia wasmannii ektoparazita gomba hatása a munkamegosztásra hangyáknál

10:30     Horváth Gergely, Gonzalo Rodríguez Ruiz, José Martín, Pilar López, Herczeg Gábor: A születést megelőző és azt követő környezeti eltérések hatása fiatal Iberolacerta cyreni gyíkok viselkedési konzisztenciájára

10:45     Markó Bálint, Csata Enikő, Luca Pietro Casacci, Joachim Ruther, Jürgen Heinze: Egy ektoparazita gomba hatása az idegen-diszkriminációra a Myrmica scabrinodis hangyafajnál

 

11:00–11:15        Kávészünet

 

Kiselőadások (ülésvezető: Keresztes Lujza) – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

11:15     Kiss Csaba, Kovács Tibor, Mezei Adrián, Cserkész Tamás, Laczi Miklós: 3D geometriai morfológiai vizsgálat görénykoponyákon (Carnivora, Mustelidae, Putorius)

11:30     Hegyeli Zsolt, Fülöp Tihamér: Elütött gerincesek vizsgálata egy bánsági agrártájban

11:45     Lanszki Zsófia, Horváth F. Győző: A Kis-Balatonon végzett hosszú távú kisemlős felmérés faunisztikai értékelése

12:00     Ujvárosi Beáta-Lujza, Nemes Izabella-Mónika, Dénes Anna, Keresztes Lujza, Szabó László József, Török Edina: Csípőszúnyogok (Diptera, Culicidae) tenyészhelyek azonosítása és lárva-együtteseinek minőségi és mennyiségi felmérése Kolozsvár és környékének vizes élőhelyein, Románia

 

12:15–14:00        Ebédszünet

 

Plenáris előadás – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

14:00     Herczeg Gábor: Kapcsolt vagy független evolúció? Az agyterületek kvantitatív genetikája halaknál és kétéltűeknél

 

Párhuzamos szekció #1

 

Kiselőadások (ülésvezető: Sramkó Gábor) – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

15:00     Sramkó Gábor: Filogenomikai módszerek közelmúltbeli radiációk feltárásához

15:15     Torma Gábor, Tombácz Dóra, Prazsák István, Szűcs Attila, Boldogkői Zsolt: A Vakcínia vírus genom és transzkriptom analízise hosszú-read szekvenálással

15:30     Miklós Máté, Laczkó Levente, Sramkó Gábor, Sebestyén Flóra, Barta Zoltán, Tökölyi Jácint: Hydra oligactis populációgenomikai vizsgálata

15:45     Szeifert Bea, Csáky Veronika, Pósa Annamária, Gerber Dániel: Őseink nyomában az archeogenetika eszköztárával

 

16:00–16:15        Kávészünet

 

Párhuzamos szekció #2

 

Kiselőadások (ülésvezető: Nagy András Attila) – Apáthy István előadóterem (B2), 2. emelet

15:00     Bozóki Balázs, Scheuer Zsuzsanna, Antalicz Csaba, Vági Balázs: A szemléletformálás és környezeti nevelés egy sajátos módja: a békamentés

15:15     Staszny Ádám, Sziráki Bence, Urbányi Béla, Szári Zsolt, Fodor Ferenc, Nagy Gábor, Tulipán Tibor, Németh Ferenc, Havranek Mihály, Ferincz Árpád: Mesterséges ívófészkek fejlesztése a Balatonban

15:30     Juhász Erika, Molnár Zsolt, Babai Dániel, Ulicsni Viktor, Biró Marianna: Természetvédelmi szakmai tudás az eurázsiai hód (Castor fiber) kapcsán a Kárpát-medencében

15:45     Figler Aida, Bácsi István: Chlorella fajok sótoleranciájának és sótalanító képességének vizsgálata

 

16:00–16:15        Kávészünet

 

Párhuzamos szekció #1

 

Kiselőadások (ülésvezető: Máthé Csaba) – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

16:30     Garda Tamás, Máthé Csaba, Papp Georgina Viktória, Vasas Gábor, Tomasz Nodzynski: A mikrocisztin-LR (MCY-LR) hatása az auxin transzport fehérjékre Arabidopsis thaliana csíranövényekben

16:45     Máthé Csaba, Garda Tamás, Freytag Csongor, Szücs Boglárka, M-Hamvas Márta, Vasas Gábor, Vámosi György: A torma allil-izotiocianát rendellenes szubcelluláris organizációt és a mikrocisztin-LR-rel együtt mitózis blokkot idéz elő a lóbab merisztéma sejtjeiben

17:00     M-Hamvas Márta, Máthé Csaba, Jenei Nándor, Ajtay Kitti, Jámbrik Katalin, Vasas Gábor: Cianobakteriális toxinok által indukált sejthalál folyamatok összehasonlítása a sziklevelek természetes szeneszcenciájával fehér mustár (Sinapis alba L.) csíranövények felhasználásával

17:15     Holinka Botond, Horváth Edit, Csiszár Jolán: Sóstressz válasz fluoreszcens mikroszkópos vizsgálata Arabidopsis glutation transzferáz inszerciós mutánsok gyökerén

17:30     Ürmösi Adél, Bhattacharjee Arindam, Jipa András, Juhász Gábor: Az ubikvitin függő szelektív autofágia vizsgálata p62/Ref(2)P LIR mutáns Drosophila modellen

17:45     Jipa András, Takáts Szabolcs, Varga Ágota, Vedelek Viktor, Ürmösi Adél, Margaret Mukami, Sinka Rita, Horváth Gábor V., Juhász Gábor: Atg8 gének mutáns alléljainak jellemzése Drosophila melanogaster-ben

18:00     Soós Bálint, Cinege Gyöngyi, Lerner Zita, Kurucz Éva, Andó István: Hatékony immunválasz sokmagvú óriás vérsejtek segítségével Drosophila fajokban

18:15     Kovács Levente, Jennifer Chao-Chu, Sandra Schneider, Agnieszka Fatalska, Magdalena M. Richter, Marco Gottardo, George Tzolovsky, Nikola S. Dzhindzhev, Maria Giovanna Riparbelli, Giuliano Callaini, Michal Dadlez, David M. Glover: Egy színész két ruhában: egy Golgi fehérje a centriolum közepén

18:30     Müller Dalma, Annus Tamás, Kovács Mihály, Varga Máté: A kettős szálú DNS törést követő hibajavítás tanulmányozása zebrahalban

 

18:45–19:00        Kávészünet

 

Párhuzamos szekció #2

 

Kiselőadások (ülésvezető: Hartel Tibor) – Apáthy István előadóterem (B2), 2. emelet

16:30     Nagy András Attila, Imecs István: A romániai természetvédelem útvesztői

16:45     Miholcsa Zsombor, Szabó Anna, Sándor Dorottya, Kovács-Hostyánszki Anikó, Szigeti Viktor, Kovács Orsolya, Fenesi Annamária: Hasonló jellegekkel rendelkező inváziós növények hasonlóan hatnak-e az őshonos növényközösségekre?

17:00     Török Péter, Penksza Károly, Tóth Edina, Kelemen András, Sonkoly Judit, Tóthmérész Béla: Szarvasmarha legeltetés gyeptípus és legelés-intenzitásfüggő hatásai

17:15     Sonkoly Judit, Kelemen András, Valkó Orsolya, Deák Balázs, Kiss Réka, Tóth Katalin, Miglécz Tamás, Tóthmérész Béla, Török Péter: Az egyenletesség befolyásolása kísérleti gyepközösségekben bizonyítékul szolgál a domináns fajok szerepére a közösség biomassza produkciójának meghatározásában

17:30     Kövendi-Jakó Anna, Halassy Melinda, Csecserits Anikó, Szitár Katalin, Hülber Karl, Wrbka Thomas, Török Katalin: Száraz gyepek restaurációja iparterületen

17:45     Kiss Réka, Deák Balázs, Török Péter, Tóthmérész Béla, Valkó Orsolya: A magbank jelentősége a változó világban - Képes a magbank szembenézni az éghajlat-változással?

18:00     Lukács Katalin, Kiss Réka, Deák Balázs, Tóth Katalin, Godó Laura, Miglécz Tamás, Sonkoly Judit, Radócz Szilvia, Kelemen András, Török Péter, Tóthmérész Béla, Valkó Orsolya: Az ökológusok mint magterjesztők - Túlélik-e a ruháinkon terjedő magok a mosógépi mosást?

18:15     Csákány Olivér: Az orchideák magvainak csíráztatása in vitro gombafonalas kapcsolatok nélkül, steril környezetben

18:30     Benedek Veronika, Englert Péter: A ramethalálozás hatása a klonális növekedésre

 

18:45–19:00        Kávészünet

 

Vetítés – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

19:00     Gál László: Erdei színek

19:30     László Zoltán: "Let's Gall Taiwan": gubacs-beszámoló

 

20:30     Kötetlen beszélgetés a Bulgakov kávéház emeletén (Inocentiu Micu Klein u. 17. sz.)


 

Szombat, április 14.

 

Plenáris előadás – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

09:00     Krizsán Krisztina, Almási Éva, Arun Prasanna, Kiss Brigitta, Bálint Balázs, Nagy István, Nagy G. László: Bepillantás a gomba termőtest képzés genetikai hátterébe

 

Kiselőadások (ülésvezető: László Zoltán) – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

10:00     Kelemen Tünde I., Prázsmári Hunor, Veres Róbert, László Zoltán: A Diplolepisrosae és D. mayri egy- és többkamrás gubacsai parazitáltságának összehasonlítása

10:15     Prázsmári Hunor, László Zoltán: Egy hengeres fémfürkész első előfordulási adatai Kárpát-medencei rózsagubacsokból

10:30     Antal Orsolya, Dénes Anna, Nagy H. Beáta, László Zoltán: Fajkicserélődés lokális és tájléptékű változók függvényében alföldi szitakötő közösségek esetében

10:45     Nagy Nikoletta Andrea, Németh Zoltán, Kosztolányi András, Barta Zoltán: Inotocin a nagyfejű csajkóban (Lethrus apterus)

 

11:00–12:00        Kávészünet

 

Poszter bemutatók

11:00–12:00        Nyárády Erazmus Gyula tehetséggondozó program középiskolás diákjai

 

Kiselőadások (ülésvezető: Marton Attila) – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

12:00     Imecs István, Nagy András-Attila: Új modell a botos kölönte (Cottus gobio) populációszerkezet alapján történő természetmegőrzési állapotának kiértékeléséhez Romániában

12:15     Bücs Szilárd-Lehel, Csősz István, Barti Levente, Bălășoiu Dragoș, Jakab Endre, Corduneanu Alexandra, Péter Áron, Sándor D. Attila, Jére Csaba: A Méhely patkósdenevér (Rhinolophus mehelyi) helyzete Romániában: milyen fokú védelemre van szüksége a 2018-as Év Denevérének?

12:30     Péter Áron, Barti Levente, Csősz István, Alexandra Cordoneanu, Földvári Mihály, Sándor D. Attila: Denevérlegyek (Nycteribiidae) gazdaspecifikusságának a vizsgálata Romániai és Bulgáriai denevérpopulációkon

12:45     Igor Siedlecki, Marta Wrzosek, Szabó Ágota, Julia Pawłowska, Markó Bálint: Egy hangyányi gomba - A Myrmica scabrinodis gombaflórája

 

13:00–14:30        Ebédszünet

 

Plenáris előadás – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

14:30     Liker András: Városi vadon: az urbanizáció ökológiai, viselkedési és evolúciós következményei

 

Párhuzamos szekció #1

 

Kiselőadások (ülésvezető: Vágási I. Csongor) – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

15:30     Czikkelyné Ágh Nóra, Pipoly Ivett, Bókony Veronika, Vincze Ernő, Seress Gábor, Szabó Krisztián, Liker András: Környezeti tényezők és a szülők testméreteinek hatása a fészekalj ivararányára széncinegéknél

15:45     Bukor Boglárka, Bókony Veronika, Hammer Tamás, Papp Sándor, Pipoly Ivett, Preiszner Bálint, Seress Gábor, Sinkovics Csenge, Vincze Ernő, Liker András: Éven belüli és évek közötti újrafészkelések gyakorisága, erdei és városi széncinege populációkban

16:00     Lukács Dóra, Fülöp Attila, Németh Zoltán, Kocsis Bianka, Bereczki Judit, Kosztolányi András, Barta Zoltán: Tovább él, akinek több barátja van? A szociális kapcsolatok hatása a szezonális túlélésre szabadon élő mezei verebeknél (Passer montanus)

16:15     Fülöp Attila, Vágási I. Csongor, Osváth Gergely, Pap Péter László, Pénzes Janka, Lendvai Ádám Z., Benkő Zoltán, Barta Zoltán: Édes sokszínűség: a változatos összetételű csoportok egyedei kevésbé stresszeltek

 

16:30–16:45        Kávészünet

 

Párhuzamos szekció #2

 

Kiselőadások (ülésvezető: Dénes Avar Lehel) – Apáthy István előadóterem (B2), 2. emelet

15:30     Gerber Dániel, Gál Erika, Szécsényi-Nagy Anna: Ló sztori - a lovak háziasításának rövid története

15:45     Páll-Gergely Barna, Fehér Zoltán: Szárazföldi csigák légcsőrendszere új családokat határoz meg

16:00     László Zoltán, Chris Looney: Mi tudható a rózsagubacsdarazsak (Diplolepis sp.) fajképződési központjairól?

16:15     Marton Attila, Bóné Gábor, Hegyeli Zsolt, Kovács István, Nagy András Attila, Sos Tibor, Bán Miklós: Románia legnagyobb nemkormányzati, nyílt hozzáférésű biológiai adattárai

 

16:30–16:45        Kávészünet

 

Párhuzamos szekció #1

 

Kiselőadások (ülésvezető: Markó Bálint) – Gerinctelen Állattan előadóterem (SZN), 1. emelet

17:00     Daubner Timea-Ingrid, Osváth Gergely, Gareth Dyke, Fuisz Tibor I., Andreas Nord, Pénzes Janka, Vargancsik Dorottya, Vágási I. Csongor, Vincze Orsolya, Pap Péter L.: Mely fajok rendelkeznek a legsűrűbb tollazattal? Az élőhely típusának és hőmérsékletének hatása a madarak tollsűrűségére

17:15     Juhász Orsolya, Fürjes-Mikó Ágnes, Tenyér Anna, Somogyi Anna Ágnes, Dianne J. Aguilon, Maák István: A klímaváltozás hatásai a Formica rufa fajcsoportra

17:30     Dénes Anna, Antal Orsolya, Nagy H. Beáta, Dénes Avar-Lehel, László Zoltán: Tájszintű és lokális változók hatása alföldi szitakötő-közösségek diverzitására

17:45     Fekete Judit, Mizsei Edvárd, Várbíró Gábor: A Cordulegaster heros Theischinger, 1979 és a Cordulegaster bidentata Selys, 1843 potenciális előfordulásának modellezése

18:00     Takács Péter, Bánó Bálint, Erős Tibor: A Közép-Dunai halfauna funkcionális diverzitása

18:15     Szanyi Kálmán, Szanyi Szabolcs: A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum területéről származó tegzes (Trichoptera) fajok rajzási mintázatainak összehasonlítása

18:30     Kertész Krisztián, Piszter Gábor, Horváth Zsolt Endre, Bálint Zsolt, Biró László Péter: Szerkezeti és pigment eredetű színek változása Polyommatus icarus lepkék szárnyain

18:45     Mentes Anikó, Tugyi Nóra, Somogyi Boglárka, Vörös Lajos, Felföldi Tamás: Huminanyag-tartalom hatása a planktonikus mikrobiális közösségekre tíz tó példáján

 

18:45–19:00        Kávészünet

 

Párhuzamos szekció #2

 

Kiselőadások (ülésvezető: Kovács Levente) – Apáthy István előadóterem (B2), 2. emelet

17:00     Pongor Lőrinc, Marino-Ramirez Leonardo, Győrffy Balázs, Landsman David, Vera Alvarez Roberto: Génkifejeződést befolyásoló mutációk azonosítása emlődaganatokban

17:15     Gyenge L. Ervin, Márkus Bernadett, Csősz Éva: Szájüregi laphámrákra és leukoplákiára jellemző nyálfehérje profil vizsgálata tömegspektrometriás módszerekkel

17:30     Börcsök Dalma, Horváth Gábor, Laczkó-Dobos Hajnalka, Juhász Gábor: Az atg8 fehérje lipidációjának vizsgálata in vitro rendszerben

17:45     Tóth Dávid, Kiss Viktória, Juhász Gábor: Atg9 gén szerepe az ecetmuslicák petefészkében

18:00     Brânduș Bianca: A komplement H-faktorral rokon fehérjék kölcsönhatása bakteriális ligandumokkal

18:15     Nagy Zsuzsánna, Udvardy Andor, Lipinszki Zoltán: Hogyan tisztítsunk fehérjét és detektáljunk egy monoklonális ellenanyaggal?

18:30     Freytag Csongor, Szücs Boglárka, Papp Georgina Viktória, Magi Dorottya, Kelemen Adrienn, Garda Tamás, Máthé Csaba: A mikrocisztin-LR hatásai a sejtosztódásra különböző modell növényekben

18:45     Palásti Péter, Kerepeczki Éva: A Biharugrai-halastavak ökoszisztéma szolgáltatásainak kínálata, helyi ismertsége és megítélése

 

18:45–19:00        Kávészünet

 

19:00     Apáthy István díjkiosztó

 

19:30     Záró

 

20:00     Kötetlen beszélgetés az Abbey Road-ban (Calea Moților u. 8. sz.)