21. Kolozsvári Biológus Napok

21. Kolozsvári Biológus Napok

 

Részletes program 

 

Április 16., péntek

09:55 Megnyitó (Markó Bálint, BBTE rektorhelyettes)

Délelőtti szekció: Paleoökológia, urbán ökológia, restaurációs ökológia

Ülésvezető: Pap Péter László

Plenáris előadás

10:00 Magyari Enikő, Buczkó Krisztina, Szabó Zoltán, Bálint Miklós, Korponai János: Pollenekbe zárt klímaváltozás: a gyors felmelegedések és hatásuk az emberi kultúrákra 20 ezer évtől napjainkig

Kiselőadások

11:00 Csapó Hedvig, Marcin Weslawski, Michal Grabowski: Arktiszi Atlantifikáció: kérdések és lehetséges módszertani megoldások a klíma vezérelte árapályközi kolonizáció útvonalának, dinamikájának és vektorainak vizsgálatára

11:15 Verbényiné Neumann Krisztina, Czóbel Szilárd: A fővárosi hőtöbblet mint a klímaváltozás indikátora - Különböző növényi életformák virágzásfenológiájának összehasonlító vizsgálata eltérő mezoklimatikus környezetben

11:30 Rigó Attila, Barina Zoltán: Budapest antropogén élőhelyeinek flórakutatása

11:45 Pallás Noémi, Szabados Judit, Kocsis Bianka, Németh Zoltán: A fekete rigó (Turdus merula) fészkelőhely-választása különböző beépítettségű városi területeken

Szünet

Ülésvezető: Szabó Anna

12.15 Csákvári Edina, Bede-Fazekas Ákos, Horváth Ferenc, Molnár Zsolt, Halassy Melinda: Pannon homoki élőhelyek regenerációs képességének vizsgálata a táji környezet figyelembevételével

12.30 Sáradi Nóra, Yesenia Belén Llumiquinga, Bruna Paolinelli Reis, Török Katalin, Szitár Katalin, Csákvári Edina, Halassy Melinda: Kezdeti vetés, kaszálás és szénforrás adagolás hosszútávú hatásai a homoki gyepek felhagyott szántókon történő restaurációjában

12.45 Gyalus Adrienn, Halassy Melinda, Vörös Márton, Somodi Imelda: A gyepek fenntartásához szükséges cserjeirtásos kezelés szükségessége és a potenciális természetes vegetáció

13.00 Szitár Katalin, Deák Balázs, Halassy Melinda, Caroline Steffen, Batáry Péter: Rovarmegporzással összefüggő növényi jellegek diverzitása egyéves virágsávval telepített konvencionális és ökológiai gazdálkodású szántókon

13:15 Simon Lilla, Fenesi Annamária: Háztáji komposzt hatása inváziós- és gyomfajok csírázási képességére

Ebédszünet

Délutáni szekció: Természetvédelem, ökoszisztéma szolgáltatások, fenntarthatóság

Ülésvezető: Fenesi Annamária

Kiselőadások

14.30 Öllerer Kinga, Molnár Zsolt, Demeter László, Varga Anna, Dénes Andrea, Kiš Alen, Fehér Alexander, Szabados Klára, Biró Marianna: A legeltetésről másként – az erdei és mocsári legeltetés mint élőhelykezelés.

14:45 Szarvas Angéla, Bozóki Balázs, Németh András: Helyi közösségek szerepe a természetvédelemben - a turai egyhajúvirágok (Bulbocodium vernum) története

15:00 Havel Alexandra, Saláta Dénes, Tormáné Kovács Eszter: Lehet-e a természeti értékekre és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra fejlesztést alapozni a Börzsönyben?

15:15 Ábrám Örs: Szikes vizes élőhelyek ökoszisztéma szolgáltatásai a Kelemen-szék példáján

Szünet

Ülésvezető: Hartel Tibor

15:45 Prohászka Viola Judit, Kollányi László, Sárospataki Miklós, Tormáné Kovács Eszter: Visnyeszéplak ökoszisztéma állapotának jellemzése az ökofalu méhészeinek tevékenységével összefüggésben

16:00 Meinhardt Sarolta, Tormáné Kovács Eszter, Szalai Tamás: Egyes méhlegelő növények megítélése a méhészek és a természetvédelmi őrök körében

16:15 Fülöp Ábel-Csongor: Folyóink tönkretételének árnyalatai

16:30 Palásti Péter, Kerepeczki Éva, Boldogh Sándor András, Halasi-Kovács Béla: A halastavak szerepe és jelentősége a vizes élőhelyekhez kötődő gerinces állatfajok megőrzésében.

Szünet

Plenáris előadás

17:00 Gretchen Daily: Valuing Nature in Decisions: From Demonstration to Transformation

 

Április 17., szombat

Párhuzamos szekció 1

Délelőtti szekció: Botanika, növényökológia, vegetációkutatás

Ülésvezető: Ruprecht Eszter

Plenáris előadás

9:00 Molnár V. Attila: Varietas delectat - A növényi változatosság feltárásának természetvédelmi vonatkozásai

Kiselőadások

10:00 Daniel Dítě, Zuzana Dítě: A Therosalicornietea és a Festuco-Puccinellietea sótűrő növényzet feltárása Kolozs megyében

10:15 Deák Balázs, Kovács Bence, Rádai, Zoltán, Apostolova Iva, Kelemen András, Kiss Réka, Lukács Katalin, Palpurina Salza, Sopotlieva Desislava, Báthori Ferenc, Valkó Orsolya: Környezeti heterogenitás és gyepi biodiverzitás: kunhalmok mint fajgazdag élőhelyszigetek mezőgazdasági tájakban

10:30 Fekete Réka, Bódis Judit, Fülöp Bence, Süveges Kristóf, Urgyán Renáta, Malkócs Tamás, Vincze Orsolya, Luís Silva, Molnár V. Attila: A környező táj hatása az útszegélyekre, mint orchidea élőhelyekre

10:45 Kiss Réka, Lukács Katalin, Keily Tammaru, Jan Košnar, Abbas Amira Fatime, Barta Karola Anna, Francesco de Bello, Stefan Harrison, Emilia Innocenti Degli, Neumann Szilvia Márta, Hayden Wagia, Javier Puy, Jan Lepš: A békés egymás mellett élés titka: Hogy csinálják a sások?

11:00 Hegedüs Márk, Lengyel Attila, Tiborcz Viktor: A Hierochloe repens hazai elterjedésének becslése Beals Smoothing módszerrel

Szünet

Ülésvezető: Macalik Kunigunda

11:30 Fekete Réka, Haszonits Győző, Schmidt Dávid, Bak Henrietta Mária, Vincze Orsolya, Süveges Kristóf, Molnár V. Attila: Egy tengerparti növényfaj útja a kontinentális Európába: Plantago coronopus L.

11:45 Orbán Ildikó, Kröel-Dulay György: Az aszályos évek és kisléptékű bolygatások hatása homoki gyepekben

12:00 Valkó Orsolya, Tölgyesi Csaba, Kelemen András, Bátori Zoltán, Gallé Róbert, Rádai Zoltán, Bragina Tatyana M., Bragiv Yevgeny A., Deák Balázs: A mormoták mint ökoszisztéma mérnökök szerepe a sztyeppéken

12:15 Kuhn Thomas, Orsolya Györfi, Eszter Ruprecht: Két eltérő árnyéktűrésű galagonya faj (Crataegus monogyna, C. rhipidophylla) hibridje hasonló teljesítménnyel de köztes biomassza allokációval és fenotípusos plaszticitással rendelkezik szülőfajaihoz viszonyítva

Szünet

Ülésvezető: Fenesi Annamária

12:45 Godó Laura, Valkó Orsolya, Deák Balázs: Kistesű növényevők szerepe a magok terjedésében és a növények megtelepedésében

13:00 Borza Sándor, Godó Laura, Valkó Orsolya, Deák Balázs: A gyöngybagoly (Tyto alba) másodlagos magterjesztő szerepe gyepi élőhelyeken

13:15 Lukács Katalin, Valkó Orsolya: Mi van a cipődben? Az ember szerepe a növényi magvak terjesztésében

13:30 Tóth Ágnes, Deák Balázs, Tóth Katalin, Kiss Réka, Lukács Katalin, Godó Laura, Kelemen András, Miglécz Tamás, Rádai Zoltán, Bátori Zoltán, Novák Tibor József, Valkó Orsolya: Hortobágyi szikes gyepek talaj magbankjának mélységi eloszlás vizsgálata

Ebédszünet

Délutáni szekció: Állatökológia, etológia

Ülésvezető: Hartel Tibor

15:00 Juhász Erika, Biró Marianna, Czabán Dávid: Az eurázsiai hód állománynagysága és tájátalakító tevékenysége Magyarországon

15:15 Lanszki József, Gruber Ágnes: Az európai vadmacska (Felis s. silvestris) terepi és post mortem kutatása

15:30 Lakatos Tamás, Marcolin Fabio, Gallé Róbert, Batáry Péter: Gyep-fragmentumok izoláltságának hatása madárközösségek funkcionális jellegeire

15:45 Sziráki Bence, Staszny Ádám, Juhász Vera, Weiperth András, Nagy Gábor, Fodor Ferenc, Havranek Mihály, Koltai Tamás, Szári Zsolt, Urbányi Béla, Ferincz Árpád: Mesterséges süllőfészkek (Sander lucioperca L.) tesztelése természetes körülmények között (Balaton, Magyarország)

16:00 Magura Tibor, Lövei Gábor: A szaporodási periódus alatt felfedezőbbek a Carabus convexus egyedek

Szünet

Ülésvezető: László Zoltán

16:30 Horváth Cintia, Elena Fălcuță, Liviu Florian Prioteasa, Cristina Daniela Cazan, Francis Schaffner, Andrei Daniel Mihalca: Az inváziós csípőszúnyogfajok aktuális helyzete Romániában: a tigrisszúnyog populációk előfordulása és a japán bozótszúnyog megjelenése

16:45 Dénes Avar-Lehel, Vaida Romina, Szabó Emerencia, Keresztes Lujza: A tiszavirág, Palingenia longicauda (Olivier, 1791) (Ephemeroptera: Palingeniidae) visszatérése Délkelet-Európába.

17:00 Szalárdi Tímea, Szanyi Szabolcs, Szarukán István, Tóth Miklós, Nagy Antal: Nem-célfajok a kártevő lepkefajok fogására szolgáló szintetikus illatanyag csapdákban a Hajdúság (Kelet Magyarország) területén

17:15 Arnóczkyné Jakab Dóra, Tóth Miklós, Szarukán István, Szanyi Szabolcs, Józan Zsolt, Sárospataki Miklós, Nagy Antal: Poszméh- és álposzméhfajok (Hymenoptera: Apidae, Bombus sp.) magyarországi elterjedésének újraértékelése új és eddig publikálatlan adatok felhasználásával

17:30 Kóbor Péter: Az utótori bűzmirigynyílás evolúciós és rendszertani jelentősége a nagyszemű bodobácsok családjában (Heteroptera: Lygaeoidea: Geocoridae)

17.45 Zárás és az Apáthy-díj átadása Rózsa Lajosnak

 

Párhuzamos szekció 2

Délelőtti szekció: Infraindividuális biológia

Ülésvezető: Markó Bálint

Plenáris előadás

11:00 Müller Viktor: Számítógéppel a vírusok nyomában

Kiselőadások

Ülésvezető: Papp Judit

12:00 Dán Kinga, Réthi-Nagy Zsuzsánna, Kármán Zoltán és Lipinszki Zoltán: A PP4 fehérje foszfatáz szubsztrátum-felismerő mechanizmusának molekuláris vizsgálata: az újfajta EVH1 domén története

12:15 Réthi-Nagy Zsuzsánna, Kármán Zoltán és Lipinszki Zoltán: A PP4 foszfatáz SMK1-domén alapú szubsztrátum-felismerő mechanizmusainak vizsgálata

12:30 Pethő Csongor - László, Kovács Tamás, Halasy Viktória: A mesenchymális eredetű BMP-4 növekedési faktor szerepe a bélidegrendszer embrionális fejlődésében

12:45 Bognár Sarolta, Vincze Virág, Varga Katalin Eszter, Juhász Gábor, Szabó Áron: A Rubicon gén jellemzése a Drosophila gliák fagocitózisában és az idegrendszer öregedésében

13:00 Kopasz Anna Georgina, Pusztai Dávid, Karkas Réka, Hudoba Liza, Imre Gergely, Mátés Lajos: A p53 tumorszuppresszor gén csendesítésének optimalizálása szomatikusan transzgenikus egér modellben

Szünet

13:30 Lakatos Enikő, Maruzs Tamás: Az Snx21 funkciójának vizsgálata ecetmuslica garland-sejtekben

13:45 Szabó Emerencia, Dima Bálint, Dénes Avar-Lehel, Jancsó Boróka-Zsuzsánna, Keresztes Lujza: A pókhálósgombák (Cortinarius) nemzetségének DNS-vonalkód alapú revíziója Romániában – előzetes eredmények

14:00 Földi Csenge, Nagy László, Galgóczy László, Merényi Zsolt: Termőtestképző gombák egyedfejlődésében szerepet játszó jelátviteli útvonalak azonosítása és biotechnológiai alkalmazási lehetőségük feltérképezése

14:15 Orbán-Bakk Kincső, Kósa Ferencz, Csata Enikő, Markó Bálint: Az enkapszulációban szerepet játszó jelátviteli utak fehérjéinek filogenetikai elemzése hangyáknál

21. Kolozsvári Biológus Napok

 

Részletes program 

 

Április 16., péntek

09:55 Megnyitó (Markó Bálint, BBTE rektorhelyettes)

Délelőtti szekció: Paleoökológia, urbán ökológia, restaurációs ökológia

Ülésvezető: Pap Péter László

Plenáris előadás

10:00 Magyari Enikő, Buczkó Krisztina, Szabó Zoltán, Bálint Miklós, Korponai János: Pollenekbe zárt klímaváltozás: a gyors felmelegedések és hatásuk az emberi kultúrákra 20 ezer évtől napjainkig

Kiselőadások

11:00 Csapó Hedvig, Marcin Weslawski, Michal Grabowski: Arktiszi Atlantifikáció: kérdések és lehetséges módszertani megoldások a klíma vezérelte árapályközi kolonizáció útvonalának, dinamikájának és vektorainak vizsgálatára

11:15 Verbényiné Neumann Krisztina, Czóbel Szilárd: A fővárosi hőtöbblet mint a klímaváltozás indikátora - Különböző növényi életformák virágzásfenológiájának összehasonlító vizsgálata eltérő mezoklimatikus környezetben

11:30 Rigó Attila, Barina Zoltán: Budapest antropogén élőhelyeinek flórakutatása

11:45 Pallás Noémi, Szabados Judit, Kocsis Bianka, Németh Zoltán: A fekete rigó (Turdus merula) fészkelőhely-választása különböző beépítettségű városi területeken

Szünet

Ülésvezető: Szabó Anna

12.15 Csákvári Edina, Bede-Fazekas Ákos, Horváth Ferenc, Molnár Zsolt, Halassy Melinda: Pannon homoki élőhelyek regenerációs képességének vizsgálata a táji környezet figyelembevételével

12.30 Sáradi Nóra, Yesenia Belén Llumiquinga, Bruna Paolinelli Reis, Török Katalin, Szitár Katalin, Csákvári Edina, Halassy Melinda: Kezdeti vetés, kaszálás és szénforrás adagolás hosszútávú hatásai a homoki gyepek felhagyott szántókon történő restaurációjában

12.45 Gyalus Adrienn, Halassy Melinda, Vörös Márton, Somodi Imelda: A gyepek fenntartásához szükséges cserjeirtásos kezelés szükségessége és a potenciális természetes vegetáció

13.00 Szitár Katalin, Deák Balázs, Halassy Melinda, Caroline Steffen, Batáry Péter: Rovarmegporzással összefüggő növényi jellegek diverzitása egyéves virágsávval telepített konvencionális és ökológiai gazdálkodású szántókon

13:15 Simon Lilla, Fenesi Annamária: Háztáji komposzt hatása inváziós- és gyomfajok csírázási képességére

Ebédszünet

Délutáni szekció: Természetvédelem, ökoszisztéma szolgáltatások, fenntarthatóság

Ülésvezető: Fenesi Annamária

Kiselőadások

14.30 Öllerer Kinga, Molnár Zsolt, Demeter László, Varga Anna, Dénes Andrea, Kiš Alen, Fehér Alexander, Szabados Klára, Biró Marianna: A legeltetésről másként – az erdei és mocsári legeltetés mint élőhelykezelés.

14:45 Szarvas Angéla, Bozóki Balázs, Németh András: Helyi közösségek szerepe a természetvédelemben - a turai egyhajúvirágok (Bulbocodium vernum) története

15:00 Havel Alexandra, Saláta Dénes, Tormáné Kovács Eszter: Lehet-e a természeti értékekre és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra fejlesztést alapozni a Börzsönyben?

15:15 Ábrám Örs: Szikes vizes élőhelyek ökoszisztéma szolgáltatásai a Kelemen-szék példáján

Szünet

Ülésvezető: Hartel Tibor

15:45 Prohászka Viola Judit, Kollányi László, Sárospataki Miklós, Tormáné Kovács Eszter: Visnyeszéplak ökoszisztéma állapotának jellemzése az ökofalu méhészeinek tevékenységével összefüggésben

16:00 Meinhardt Sarolta, Tormáné Kovács Eszter, Szalai Tamás: Egyes méhlegelő növények megítélése a méhészek és a természetvédelmi őrök körében

16:15 Fülöp Ábel-Csongor: Folyóink tönkretételének árnyalatai

16:30 Palásti Péter, Kerepeczki Éva, Boldogh Sándor András, Halasi-Kovács Béla: A halastavak szerepe és jelentősége a vizes élőhelyekhez kötődő gerinces állatfajok megőrzésében.

Szünet

Plenáris előadás

17:00 Gretchen Daily: Valuing Nature in Decisions: From Demonstration to Transformation

 

Április 17., szombat

Párhuzamos szekció 1

Délelőtti szekció: Botanika, növényökológia, vegetációkutatás

Ülésvezető: Ruprecht Eszter

Plenáris előadás

9:00 Molnár V. Attila: Varietas delectat - A növényi változatosság feltárásának természetvédelmi vonatkozásai

Kiselőadások

10:00 Daniel Dítě, Zuzana Dítě: A Therosalicornietea és a Festuco-Puccinellietea sótűrő növényzet feltárása Kolozs megyében

10:15 Deák Balázs, Kovács Bence, Rádai, Zoltán, Apostolova Iva, Kelemen András, Kiss Réka, Lukács Katalin, Palpurina Salza, Sopotlieva Desislava, Báthori Ferenc, Valkó Orsolya: Környezeti heterogenitás és gyepi biodiverzitás: kunhalmok mint fajgazdag élőhelyszigetek mezőgazdasági tájakban

10:30 Fekete Réka, Bódis Judit, Fülöp Bence, Süveges Kristóf, Urgyán Renáta, Malkócs Tamás, Vincze Orsolya, Luís Silva, Molnár V. Attila: A környező táj hatása az útszegélyekre, mint orchidea élőhelyekre

10:45 Kiss Réka, Lukács Katalin, Keily Tammaru, Jan Košnar, Abbas Amira Fatime, Barta Karola Anna, Francesco de Bello, Stefan Harrison, Emilia Innocenti Degli, Neumann Szilvia Márta, Hayden Wagia, Javier Puy, Jan Lepš: A békés egymás mellett élés titka: Hogy csinálják a sások?

11:00 Hegedüs Márk, Lengyel Attila, Tiborcz Viktor: A Hierochloe repens hazai elterjedésének becslése Beals Smoothing módszerrel

Szünet

Ülésvezető: Macalik Kunigunda

11:30 Fekete Réka, Haszonits Győző, Schmidt Dávid, Bak Henrietta Mária, Vincze Orsolya, Süveges Kristóf, Molnár V. Attila: Egy tengerparti növényfaj útja a kontinentális Európába: Plantago coronopus L.

11:45 Orbán Ildikó, Kröel-Dulay György: Az aszályos évek és kisléptékű bolygatások hatása homoki gyepekben

12:00 Valkó Orsolya, Tölgyesi Csaba, Kelemen András, Bátori Zoltán, Gallé Róbert, Rádai Zoltán, Bragina Tatyana M., Bragiv Yevgeny A., Deák Balázs: A mormoták mint ökoszisztéma mérnökök szerepe a sztyeppéken

12:15 Kuhn Thomas, Orsolya Györfi, Eszter Ruprecht: Két eltérő árnyéktűrésű galagonya faj (Crataegus monogyna, C. rhipidophylla) hibridje hasonló teljesítménnyel de köztes biomassza allokációval és fenotípusos plaszticitással rendelkezik szülőfajaihoz viszonyítva

Szünet

Ülésvezető: Fenesi Annamária

12:45 Godó Laura, Valkó Orsolya, Deák Balázs: Kistesű növényevők szerepe a magok terjedésében és a növények megtelepedésében

13:00 Borza Sándor, Godó Laura, Valkó Orsolya, Deák Balázs: A gyöngybagoly (Tyto alba) másodlagos magterjesztő szerepe gyepi élőhelyeken

13:15 Lukács Katalin, Valkó Orsolya: Mi van a cipődben? Az ember szerepe a növényi magvak terjesztésében

13:30 Tóth Ágnes, Deák Balázs, Tóth Katalin, Kiss Réka, Lukács Katalin, Godó Laura, Kelemen András, Miglécz Tamás, Rádai Zoltán, Bátori Zoltán, Novák Tibor József, Valkó Orsolya: Hortobágyi szikes gyepek talaj magbankjának mélységi eloszlás vizsgálata

Ebédszünet

Délutáni szekció: Állatökológia, etológia

Ülésvezető: Hartel Tibor

15:00 Juhász Erika, Biró Marianna, Czabán Dávid: Az eurázsiai hód állománynagysága és tájátalakító tevékenysége Magyarországon

15:15 Lanszki József, Gruber Ágnes: Az európai vadmacska (Felis s. silvestris) terepi és post mortem kutatása

15:30 Lakatos Tamás, Marcolin Fabio, Gallé Róbert, Batáry Péter: Gyep-fragmentumok izoláltságának hatása madárközösségek funkcionális jellegeire

15:45 Sziráki Bence, Staszny Ádám, Juhász Vera, Weiperth András, Nagy Gábor, Fodor Ferenc, Havranek Mihály, Koltai Tamás, Szári Zsolt, Urbányi Béla, Ferincz Árpád: Mesterséges süllőfészkek (Sander lucioperca L.) tesztelése természetes körülmények között (Balaton, Magyarország)

16:00 Magura Tibor, Lövei Gábor: A szaporodási periódus alatt felfedezőbbek a Carabus convexus egyedek

Szünet

Ülésvezető: László Zoltán

16:30 Horváth Cintia, Elena Fălcuță, Liviu Florian Prioteasa, Cristina Daniela Cazan, Francis Schaffner, Andrei Daniel Mihalca: Az inváziós csípőszúnyogfajok aktuális helyzete Romániában: a tigrisszúnyog populációk előfordulása és a japán bozótszúnyog megjelenése

16:45 Dénes Avar-Lehel, Vaida Romina, Szabó Emerencia, Keresztes Lujza: A tiszavirág, Palingenia longicauda (Olivier, 1791) (Ephemeroptera: Palingeniidae) visszatérése Délkelet-Európába.

17:00 Szalárdi Tímea, Szanyi Szabolcs, Szarukán István, Tóth Miklós, Nagy Antal: Nem-célfajok a kártevő lepkefajok fogására szolgáló szintetikus illatanyag csapdákban a Hajdúság (Kelet Magyarország) területén

17:15 Arnóczkyné Jakab Dóra, Tóth Miklós, Szarukán István, Szanyi Szabolcs, Józan Zsolt, Sárospataki Miklós, Nagy Antal: Poszméh- és álposzméhfajok (Hymenoptera: Apidae, Bombus sp.) magyarországi elterjedésének újraértékelése új és eddig publikálatlan adatok felhasználásával

17:30 Kóbor Péter: Az utótori bűzmirigynyílás evolúciós és rendszertani jelentősége a nagyszemű bodobácsok családjában (Heteroptera: Lygaeoidea: Geocoridae)

17.45 Zárás és az Apáthy-díj átadása Rózsa Lajosnak

 

Párhuzamos szekció 2

Délelőtti szekció: Infraindividuális biológia

Ülésvezető: Markó Bálint

Plenáris előadás

11:00 Müller Viktor: Számítógéppel a vírusok nyomában

Kiselőadások

Ülésvezető: Papp Judit

12:00 Dán Kinga, Réthi-Nagy Zsuzsánna, Kármán Zoltán és Lipinszki Zoltán: A PP4 fehérje foszfatáz szubsztrátum-felismerő mechanizmusának molekuláris vizsgálata: az újfajta EVH1 domén története

12:15 Réthi-Nagy Zsuzsánna, Kármán Zoltán és Lipinszki Zoltán: A PP4 foszfatáz SMK1-domén alapú szubsztrátum-felismerő mechanizmusainak vizsgálata

12:30 Pethő Csongor - László, Kovács Tamás, Halasy Viktória: A mesenchymális eredetű BMP-4 növekedési faktor szerepe a bélidegrendszer embrionális fejlődésében

12:45 Bognár Sarolta, Vincze Virág, Varga Katalin Eszter, Juhász Gábor, Szabó Áron: A Rubicon gén jellemzése a Drosophila gliák fagocitózisában és az idegrendszer öregedésében

13:00 Kopasz Anna Georgina, Pusztai Dávid, Karkas Réka, Hudoba Liza, Imre Gergely, Mátés Lajos: A p53 tumorszuppresszor gén csendesítésének optimalizálása szomatikusan transzgenikus egér modellben

Szünet

13:30 Lakatos Enikő, Maruzs Tamás: Az Snx21 funkciójának vizsgálata ecetmuslica garland-sejtekben

13:45 Szabó Emerencia, Dima Bálint, Dénes Avar-Lehel, Jancsó Boróka-Zsuzsánna, Keresztes Lujza: A pókhálósgombák (Cortinarius) nemzetségének DNS-vonalkód alapú revíziója Romániában – előzetes eredmények

14:00 Földi Csenge, Nagy László, Galgóczy László, Merényi Zsolt: Termőtestképző gombák egyedfejlődésében szerepet játszó jelátviteli útvonalak azonosítása és biotechnológiai alkalmazási lehetőségük feltérképezése

14:15 Orbán-Bakk Kincső, Kósa Ferencz, Csata Enikő, Markó Bálint: Az enkapszulációban szerepet játszó jelátviteli utak fehérjéinek filogenetikai elemzése hangyáknál