A BBTE Hungarológia Doktori Iskola hallgatóinak éves konferenciája

Esemény időpontja:

  • 2024-04-19 08:30:00
A BBTE Hungarológia Doktori Iskola hallgatóinak éves konferenciája

 A Hungarológia Doktori Iskola hallgatóinak éves konferenciája

2024. április 19.

 

 

08:30 Megnyitó

Szabó Levente (Hungarológia Doktori Iskola, igazgató)

 

08:30-09:00

Plenáris nyitóelőadás

Prof. dr. Szilágyi Márton (ELTE)

Madách Imre és az eszkimók (Az ember tragédiája 14. színe)

 

09:00-09:20 Ruja-Béni Brigitta

Nyelvi játék és -játékosság az angol nyelvű gyerekirodalmi művekben és családi filmekben, és ezek fordítási lehetőségei magyar nyelvre

 

09:20–09:40 Mitruly Árpád

Hangalaki és szemantikai fordításvariánsok az Ulysses magyar fordításaiban

 

09:40–10:00

Balázs-Szikszai Emese

A kódváltás kontextusának nyelvi jelölése az Alsó-Kis-Küküllő menti kétnyelvű beszélők megnyilatkozásában

 

10:00–10:20

André Ferenc

Polifón poétikák. Nichita Stanescu magyar fordításváltozatai

 

10:20–10:40

Veress Ilka

Nyelv és identitás kutatásának módszertani kihívásai a romániai örmények esetében

 

10:40–11:00 Kávészünet

 

11:00–11:20

Pál Emese

A huszárlány mint közlegény.” Női hagyományőrző huszárok Hargita megyében

 

11:20–11:40

Lingvay Julianna

Máramaros mint „Magyar Helvétia”: nemzetiségi együttélésnarratívák a  dualizmus-kori máramarosi regionális identitásban

 

11:40–12:00

Tőke Sugárka

A csíksomlyói búcsú vizuális megjelenítése dokumentumfilmek kereteiben

 

12:00–12:20

Czekes-Posztuly Tünde

A halottkultusz etnikai identitást kifejező szerepe Debolyban

 

12:20–12:40

András Ignác

A virrasztás szokáselemei a kászonfeltízi romáknál

 

12:40–13:40 Ebédszünet

 

13:40–14:00

Rapa Annamária

A középkori irodalom megítélése a romániai magyar iskolákban. Egy felmérés tanúságai

 

14:00–14:20

Szmutku Melinda

Kopcsányi Márton mecénásai: 17. századi nemesasszonyok a katolikus hit védelmének szolgálatában

 

14:20–14:40

Nagy Emese-Ingrid

A memento mori gyakorlata Károlyi Péter vigasztaláskötetében

 

14:40–15:00

Kovács Péter-Zoltán: Mit olvasnak a fiatalok? Új lehetőségek szerepe az olvasásszociológiában

 

15:00–15:20

Kovács Újszászy Péter: A domesztikáció állomásai Jack London A vadon szava című regényében

 

15:20–15:40 Kávészünet

 

15:40–16:00

Szabó K. Attila: A prekariátus kreativitása Arundhati Roy és Földes Jolán műveiben

 

16:00–16:20

Székely Máté: A tudat poétikái David Foster Wallace novellisztikájában

 

16:20–16:40

Jakab Júlia: Pálmay Ilka operettprimadonna transznacionális sikerei

 

16:40–17:00

Tőtős Dorottya: „Itt vagyok minden dolgok végén.” – Művészkép egy magyar dekadens regényben (Malonyay Dezső: Az utolsó)

 

17:00–17:20

Szabó-Bíró Brigitta: A narratológia határai

 

17:20–17:40 Kávészünet

 

17:40–18:00

Moritz Kinga-Éva: Körmöczi János munkássága a külföldi egyetemjárás kontextusában

 

18:00–18:20

Kozma Éva: Adalékok a 19. század végi magyar mikrotörténetíráshoz és nőtörténethez

 

18:20–18:40

Bereczki Szende: A pedagógiai pálya lírai leképezése Cseh Katalin Tanerőtlen című kötetében

 

18:40–19:00

Lázok Klára: Évgyűrűk. Iktari Bethlen Zsuzsanna könyvtárának rétegei

 

19:00 A konferencia szakmai bizottságának zárszava, szakmai díjak kiosztása, az előző konferencia kötetének átadása

 

A konferencia társszervezője a KAB Irodalomtudományi szakbizottsága.

 

A program a Doktori Iskola honlapján. 

A BBTE Hungarológia Doktori Iskola hallgatóinak éves konferenciája

 A Hungarológia Doktori Iskola hallgatóinak éves konferenciája

2024. április 19.

 

 

08:30 Megnyitó

Szabó Levente (Hungarológia Doktori Iskola, igazgató)

 

08:30-09:00

Plenáris nyitóelőadás

Prof. dr. Szilágyi Márton (ELTE)

Madách Imre és az eszkimók (Az ember tragédiája 14. színe)

 

09:00-09:20 Ruja-Béni Brigitta

Nyelvi játék és -játékosság az angol nyelvű gyerekirodalmi művekben és családi filmekben, és ezek fordítási lehetőségei magyar nyelvre

 

09:20–09:40 Mitruly Árpád

Hangalaki és szemantikai fordításvariánsok az Ulysses magyar fordításaiban

 

09:40–10:00

Balázs-Szikszai Emese

A kódváltás kontextusának nyelvi jelölése az Alsó-Kis-Küküllő menti kétnyelvű beszélők megnyilatkozásában

 

10:00–10:20

André Ferenc

Polifón poétikák. Nichita Stanescu magyar fordításváltozatai

 

10:20–10:40

Veress Ilka

Nyelv és identitás kutatásának módszertani kihívásai a romániai örmények esetében

 

10:40–11:00 Kávészünet

 

11:00–11:20

Pál Emese

A huszárlány mint közlegény.” Női hagyományőrző huszárok Hargita megyében

 

11:20–11:40

Lingvay Julianna

Máramaros mint „Magyar Helvétia”: nemzetiségi együttélésnarratívák a  dualizmus-kori máramarosi regionális identitásban

 

11:40–12:00

Tőke Sugárka

A csíksomlyói búcsú vizuális megjelenítése dokumentumfilmek kereteiben

 

12:00–12:20

Czekes-Posztuly Tünde

A halottkultusz etnikai identitást kifejező szerepe Debolyban

 

12:20–12:40

András Ignác

A virrasztás szokáselemei a kászonfeltízi romáknál

 

12:40–13:40 Ebédszünet

 

13:40–14:00

Rapa Annamária

A középkori irodalom megítélése a romániai magyar iskolákban. Egy felmérés tanúságai

 

14:00–14:20

Szmutku Melinda

Kopcsányi Márton mecénásai: 17. századi nemesasszonyok a katolikus hit védelmének szolgálatában

 

14:20–14:40

Nagy Emese-Ingrid

A memento mori gyakorlata Károlyi Péter vigasztaláskötetében

 

14:40–15:00

Kovács Péter-Zoltán: Mit olvasnak a fiatalok? Új lehetőségek szerepe az olvasásszociológiában

 

15:00–15:20

Kovács Újszászy Péter: A domesztikáció állomásai Jack London A vadon szava című regényében

 

15:20–15:40 Kávészünet

 

15:40–16:00

Szabó K. Attila: A prekariátus kreativitása Arundhati Roy és Földes Jolán műveiben

 

16:00–16:20

Székely Máté: A tudat poétikái David Foster Wallace novellisztikájában

 

16:20–16:40

Jakab Júlia: Pálmay Ilka operettprimadonna transznacionális sikerei

 

16:40–17:00

Tőtős Dorottya: „Itt vagyok minden dolgok végén.” – Művészkép egy magyar dekadens regényben (Malonyay Dezső: Az utolsó)

 

17:00–17:20

Szabó-Bíró Brigitta: A narratológia határai

 

17:20–17:40 Kávészünet

 

17:40–18:00

Moritz Kinga-Éva: Körmöczi János munkássága a külföldi egyetemjárás kontextusában

 

18:00–18:20

Kozma Éva: Adalékok a 19. század végi magyar mikrotörténetíráshoz és nőtörténethez

 

18:20–18:40

Bereczki Szende: A pedagógiai pálya lírai leképezése Cseh Katalin Tanerőtlen című kötetében

 

18:40–19:00

Lázok Klára: Évgyűrűk. Iktari Bethlen Zsuzsanna könyvtárának rétegei

 

19:00 A konferencia szakmai bizottságának zárszava, szakmai díjak kiosztása, az előző konferencia kötetének átadása

 

A konferencia társszervezője a KAB Irodalomtudományi szakbizottsága.

 

A program a Doktori Iskola honlapján.