Az erdélyi tudomány hírei

A fény szerepe a tudományos és a vallási gondolkodásban

A fény szerepe a tudományos és a vallási gondolkodásban

1632-ben jelentette meg Galilei híres Dialogo című könyvét a két lényeges és egymással szembenálló világfilozófiáról. Jól megfogalmazott kérdéseivel konstruktív vitát indított a tudomány és a vallás között. Mára a tudományos és a vallási világnézet is egyaránt megérett egy új dialógusra az univerzum alapvető kérdéseire vonatkozó alternatív nézeteket használva. Az egymástól különböző kiindulópontok és posztulátumok következtében a tudomány és a vallás csakis különböző válaszokat adhat a létezést illető kérdésekre. Egy hagyományos értelemben vett dialógus vagy vita így hasztalan lenne. A Light [Fény] című könyv két szerzője a véget nem érő polémiába bocsátkozás helyett tisztelettel és türelemmel elfogadják, hogy a tudomány és a vallás a valóság megismerésére törekvő két egymást kiegészítő út. Ennek a sajátos helyzetnek megfelelően a szerzők a dialógust egyénileg értelmezik: egymás mondanivalója iránt kölcsönös tiszteletet tanúsítanak, és nem probálják a maguk igazáról meggyőzni beszélgetőtársukat.

A fény alapeszköz a megismerésben a tudományos és vallási gondolkodásban egyaránt. A fény alapján definiáljuk a teret és az időt, és meghatározó tényező a fény azt illetően is, hogy milyennek látjuk a világot. Ebben az értelemben a könyv tisztelgés a fény előtt, kiemelve egyedi szerepét a világ megértésében-megismerésében. A könyv párhuzamosan mutatja be a fénnyel kapcsolatos legalapvetőbb fogalmakat, kérdéseket és válaszokat a vallásfilozófia és a fizika megközelítésében. A szövegek olvashatók felváltva, a témák szerint ugrálva a két világnézet magyarázata között, és olvashatók  egymás után. Mindkét esetben a két szöveg között létrejövő dialógus kreatív és eredeti, új tudományos és pedagógiai meglátásoknak enged utat. A fizika felől egy sajátos, nem szakmai bevezetés is a relativitáselméletbe. Nem véletlen talán, hogy a könyv két szerzőjét: Néda Zoltán fizikus professzort és Madeea Axinciuc vallásfilozófia professzor asszonyt egy Jeruzsálemben megtartott interdiszciplináris konferencián indult beszélgetés ihlette meg ezen könyv megírására.

A Valentin Petridean által készített illusztrációk egy harmadik értelmezési síkot adnak. A művészi rálátás összekapcsolja és kiegészíti a két szövegben párhuzamosan végigfutó gondolatokat.

 

Néda Zoltán, Axinciuc Madeea: Light: paradigms for scientific and religious thinking. Zeta books, Bukarest, 2019, 161 o.

 

A Kolozsvári Televízió adásában Daniel David beszélget a szerzőkkel:

 

Beszélgetés az Erdélyi Figyelőben a könyv megjelenéséről, elkészültéről:

A fény szerepe a tudományos és a vallási gondolkodásban

1632-ben jelentette meg Galilei híres Dialogo című könyvét a két lényeges és egymással szembenálló világfilozófiáról. Jól megfogalmazott kérdéseivel konstruktív vitát indított a tudomány és a vallás között. Mára a tudományos és a vallási világnézet is egyaránt megérett egy új dialógusra az univerzum alapvető kérdéseire vonatkozó alternatív nézeteket használva. Az egymástól különböző kiindulópontok és posztulátumok következtében a tudomány és a vallás csakis különböző válaszokat adhat a létezést illető kérdésekre. Egy hagyományos értelemben vett dialógus vagy vita így hasztalan lenne. A Light [Fény] című könyv két szerzője a véget nem érő polémiába bocsátkozás helyett tisztelettel és türelemmel elfogadják, hogy a tudomány és a vallás a valóság megismerésére törekvő két egymást kiegészítő út. Ennek a sajátos helyzetnek megfelelően a szerzők a dialógust egyénileg értelmezik: egymás mondanivalója iránt kölcsönös tiszteletet tanúsítanak, és nem probálják a maguk igazáról meggyőzni beszélgetőtársukat.

A fény alapeszköz a megismerésben a tudományos és vallási gondolkodásban egyaránt. A fény alapján definiáljuk a teret és az időt, és meghatározó tényező a fény azt illetően is, hogy milyennek látjuk a világot. Ebben az értelemben a könyv tisztelgés a fény előtt, kiemelve egyedi szerepét a világ megértésében-megismerésében. A könyv párhuzamosan mutatja be a fénnyel kapcsolatos legalapvetőbb fogalmakat, kérdéseket és válaszokat a vallásfilozófia és a fizika megközelítésében. A szövegek olvashatók felváltva, a témák szerint ugrálva a két világnézet magyarázata között, és olvashatók  egymás után. Mindkét esetben a két szöveg között létrejövő dialógus kreatív és eredeti, új tudományos és pedagógiai meglátásoknak enged utat. A fizika felől egy sajátos, nem szakmai bevezetés is a relativitáselméletbe. Nem véletlen talán, hogy a könyv két szerzőjét: Néda Zoltán fizikus professzort és Madeea Axinciuc vallásfilozófia professzor asszonyt egy Jeruzsálemben megtartott interdiszciplináris konferencián indult beszélgetés ihlette meg ezen könyv megírására.

A Valentin Petridean által készített illusztrációk egy harmadik értelmezési síkot adnak. A művészi rálátás összekapcsolja és kiegészíti a két szövegben párhuzamosan végigfutó gondolatokat.

 

Néda Zoltán, Axinciuc Madeea: Light: paradigms for scientific and religious thinking. Zeta books, Bukarest, 2019, 161 o.

 

A Kolozsvári Televízió adásában Daniel David beszélget a szerzőkkel:

 

Beszélgetés az Erdélyi Figyelőben a könyv megjelenéséről, elkészültéről: