A KAB tudományos díjai

A KAB tudományos díjai

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság a 2020. évi Magyar Tudomány Ünnepi konferenciáját sok más tudományos eseményhez hasonlóan az online felületen tartotta. A tudományünnepi online konferencia adott keretet a KAB éves díjátadójának is.

2020-ban A Tudomány Erdélyi Mestere Díjat Péntek János nyelvész, akadémikus, egyetemi tanár, a KAB alapítója és korábbi elnöke, az erdélyi tudományos- és közélet sokoldalú, jeles képviselője kapta. Kutatói érdemei mellett ő az a közösségben gondolkodó, intézményépítő erdélyi magyar elit értelmiségi, aki kutatói-oktatói nemzedékeket nevelt és indított el a pályán (ehhez az intézményi feltételek megteremtésében is jelentős szerepet vállalva), és aki a közös érdek és külön felelősség elvén mindig tevékeny részese volt a tudományszervezésnek és a közéletnek egyaránt. Nyelvészként is azt vallja: a kutatói és oktatói pályán dolgozó erdélyi magyar értelmiséginek a nyelv és a kultúra kapcsolatában nemcsak a szűkebb szakmában, hanem más területeken fölmerülő kérdésekre is tudnia kell felelni. Szerteágazó közéleti szerepvállalásából kiemelendő, hogy neve nemcsak egyetemi, hanem középiskolai körökben is azonosult az erdélyi tehetségtámogatással és a magyar nyelvű oktatást segítő civil kezdeményezésekkel. Péntek Jánosnak a szakmaiság, és általában: a minőség, mint közérdek a fő irányelve, ezen túlmenően pedig szakmailag és emberileg azon munkálkodik pályája kezdete óta, hogy a „szakértelem, közérdek, közértelem és közakarat érvényesüljön a cselekvésben, a mindennapi munkában”.

 

Fiatal Kutatói Díjjal jutalmazták Csata Adél irodalomtörténészt, következetes kutatói és publikációs tevékenységéért, az irodalom tudománytörténete és a hosszú reformáció kutatásában elért eredményeiért.

 

Szintén Fiatal Kutatói Díjban részesült Szőke Árpád Ferenc vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd, az erdélyi magyar természet- és műszaki tudományok éltetése és fejlesztése, valamint az oktatás és tudomány iránt tanúsított reménykeltő, példaértékű elkötelezettségéért.

 

A Tudományközvetítés és Tudományos Bírálat Díját 2020-ban Kása Zoltán informatikus, egyetemi tanár, az erdélyi magyar nyelvű felsőfokú oktatás újraszervezésének egyik központi alakja kapta, a tudományos élet szervezésében, a tudomány-népszerűsítésben kifejtett fáradhatatlan munkájáért, valamint közel öt évtizeden átívelő, az erdélyi informatikaoktatásban úttörő jellegű egyetemi oktatói munkásságáért.

 

Gratulálunk a díjazottaknak!

A KAB tudományos díjai

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság a 2020. évi Magyar Tudomány Ünnepi konferenciáját sok más tudományos eseményhez hasonlóan az online felületen tartotta. A tudományünnepi online konferencia adott keretet a KAB éves díjátadójának is.

2020-ban A Tudomány Erdélyi Mestere Díjat Péntek János nyelvész, akadémikus, egyetemi tanár, a KAB alapítója és korábbi elnöke, az erdélyi tudományos- és közélet sokoldalú, jeles képviselője kapta. Kutatói érdemei mellett ő az a közösségben gondolkodó, intézményépítő erdélyi magyar elit értelmiségi, aki kutatói-oktatói nemzedékeket nevelt és indított el a pályán (ehhez az intézményi feltételek megteremtésében is jelentős szerepet vállalva), és aki a közös érdek és külön felelősség elvén mindig tevékeny részese volt a tudományszervezésnek és a közéletnek egyaránt. Nyelvészként is azt vallja: a kutatói és oktatói pályán dolgozó erdélyi magyar értelmiséginek a nyelv és a kultúra kapcsolatában nemcsak a szűkebb szakmában, hanem más területeken fölmerülő kérdésekre is tudnia kell felelni. Szerteágazó közéleti szerepvállalásából kiemelendő, hogy neve nemcsak egyetemi, hanem középiskolai körökben is azonosult az erdélyi tehetségtámogatással és a magyar nyelvű oktatást segítő civil kezdeményezésekkel. Péntek Jánosnak a szakmaiság, és általában: a minőség, mint közérdek a fő irányelve, ezen túlmenően pedig szakmailag és emberileg azon munkálkodik pályája kezdete óta, hogy a „szakértelem, közérdek, közértelem és közakarat érvényesüljön a cselekvésben, a mindennapi munkában”.

 

Fiatal Kutatói Díjjal jutalmazták Csata Adél irodalomtörténészt, következetes kutatói és publikációs tevékenységéért, az irodalom tudománytörténete és a hosszú reformáció kutatásában elért eredményeiért.

 

Szintén Fiatal Kutatói Díjban részesült Szőke Árpád Ferenc vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd, az erdélyi magyar természet- és műszaki tudományok éltetése és fejlesztése, valamint az oktatás és tudomány iránt tanúsított reménykeltő, példaértékű elkötelezettségéért.

 

A Tudományközvetítés és Tudományos Bírálat Díját 2020-ban Kása Zoltán informatikus, egyetemi tanár, az erdélyi magyar nyelvű felsőfokú oktatás újraszervezésének egyik központi alakja kapta, a tudományos élet szervezésében, a tudomány-népszerűsítésben kifejtett fáradhatatlan munkájáért, valamint közel öt évtizeden átívelő, az erdélyi informatikaoktatásban úttörő jellegű egyetemi oktatói munkásságáért.

 

Gratulálunk a díjazottaknak!