A Magyar Tudomány Ünnepe Temesváron

A Magyar Tudomány Ünnepe Temesváron

 

 

Modernizáció és következményei a Bánságban

a KAB Bánsági Regionális Munkabizottságának konferenciája

 

 Temesvár, 2016. november 26.

Új Ezredév Református Központ, Temesvár, Splaiul Morarilor 1/B

 

16:00 Megnyitó, üdvözlő beszédek

 

16:15 – 18:00 Tudományos ülésszak, első tömb

Albert Ferenc szociológus: Bánság a modernizáció útján

Bodó Barna egyetemi docens, Sapientia EMTE: Bánság, mint modernizációs közeg

Matekovits György fogszakorvos, orvosi szakíró: A magyar fogorvosi oktatás úttörője: Nedelkó Döme

Simó Attila kutató, Temesvári Műszaki Egyetem, Villamosenergetika Rendszerek Elemzése és Optimalizálása Kutatói Központ: Ipari villamosenergia-átviteli hálózatok hossztávú dinamikus bővítése mesterséges intelligencia technikák segítségével

Szövérdfi-Szép Zoltán borszakértő, sérültfejlesztő szakember: Társadalmi felelősségvállalás: bor és fogyatékosság kapcsolata

Jancsó Árpád mérnök: Széchenyi István közlekedésügyi megvalósításai a Bánságban

Jancsó Árpád: Iconographia Temesvariensis 1716 – Könyvbeutató

 

18:00 – 18:25 Kávészünet

 

18:25 – 20:25 Tudományos ülésszak, második tömb

Magyari Sára egyetemi adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem, Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék: Multikulturalitás a temetőkben

Erdei Ildikó egyetemi adjunktus, Temesvári Nyugati Tudományegyetem: A temesvári magyar közösség jövőképe - Backcasting scenario műhelyek tanulságai

Kovács Laura egyetemi tanár, Bécsi Műszaki Egyetem: Temesvári alapokkal a számítástechnika tudományos világában

Kovács Levente egyetemi tanár, Óbudai Egyetem: Automatizálási módszerek az élettani és kórélettani folyamatokban

 

20:25 – 21:00 Fogadás

 

 

 

BEHARANGOZÓ

 

Dr. Albert Ferenc - középiskolai tanulmányait Aradon végezte, a kolozsvári Mezőgazdasági Intézetben szerzett diplomát. Egyetemi tanár, szociológus, közíró. A temesvári Szabad Szó belső munkatársa (1958‐69). A 90‐es évekbeli Szórványkutató Csoport vezetője, a temesvári Művelődési és Tudományos Szabadegyetem magyar nyelvű előadássorozatának oszlopos tagja. Az erdélyi magyarságot foglalkoztató politikai és társadalomtudományi írásait több folyóiratban is közölte.

Dr. Bodó Barna - a Sapientia Egyetem professzora, politológus. Kutatási területei: identitásfolyamatok, szórványhelyzet, etnikumközi kapcsolatok, regionalizmus, Bánság/Temesvár politikatörténete. Megjelent publikációk: irodalmi kötetek 3, szakkönyv 7, dolgozat 100, szakdolgozat periodikákban 99, szerkesztett kötetek száma 48, fordítás 3 kötet. Civil tisztség: a Szórvány Alapítvány elnöke és a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének elnöke. Előadásában a Bánság, mint modernizációstérszerepel, a Bánság mássága kerül bemutatásra. Európának ebben a térségében az utóbbi évszázadokban párhuzamosan zajlott a birodalmak felbomlása valamint a nemzet‐ és államépítés. A történelmi Bánságra nem az identitások harca, hanem a gazdasági verseny volt a jellemző ‐ez az alapja a román mondásnak: Csakis Bánság az első (Tot Banatu' e fruncea!)

Dr. Matekovits György - a Temesvári Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem Fogorvostudomány Karán tanszékvezető professzor volt 2012‐ig. Jelenleg a budapesti Dental Press Hungary Posztgraduális képzésében vesz részt. 15 szakkönyve jelent meg, ebből 5 magyar nyelven. A magyar szakfolyóiratokban megjelent szakcikkei száma meghaladja a 100‐at, míg román és angol cikkei száma a 200‐at. Sok mindennel foglalkozik, aminek az orvostudományokhoz köze van. Előadásában a Lugoson született dr. Nedelkó Döme, a magyar fogorvostudomány első professzorának élete, munkássága és jelenkori tisztelete kerül bemutatásra, aki azzal a megfogalmazásával, hogy „a stomatológia nem egy mesterség csupán, hanem az orvostudományok egyik ága” a Kárpát‐medence magyarlakta vidékein kivette a fogorvoslást a kuruzsló bábák és foghúzó borbélymesterek kezéből.  

Dr. Simó Attila ‐ Tudományos kutatásait a Temesvári Műszaki Egyetemen, a Villamosenergetika Rendszerek Elemzése és Optimalizálása Kutatói Központban végzi, melynek keretein belül az ipari villamosenergia‐átviteli hálózatok hossztávú kiterjesztésével, ipari elosztó hálózatok újrakonfigurálásával foglalkozik, ezekbe beépítve a dinamikus programozás elemeit és mesterséges intelligencia algoritmusokat.

Szövérdfi‐Szép Zoltán teljes állásban fogyatékkal élő fiatalokat készít fel az önálló életre, tanítja meg nekik jogaikat és kötelességeiket, valamint támogatja őket, hogy függetlenül élhessenek. Ugyanakkor a londoni központú Wine and Spirit Education Trust iskola felsőfokú oklevelének birtokosa, Románia egyik legrangosabb borszalonjának szervezője, melyre idén harmadik alkalommal kerül sor Temesváron. Előadásában a fogyatékkal élők életminőségének javítását célzó programot fogja bemutatni a borszakma segítségével.

Dr. Jancsó Árpád - 1979‐ben végezte el a Temesvári Műszaki Egyetem Vasút, Út‐, és Hídépítő karát. Napi munkája mellett még az 1989‐es forradalom előtt tartott nagysikerű, teltházas ismeretterjesztő előadásokat az akkori Kisenciklopédiában. Már diákkorában több cikket is publikált. 1990 után, minden szabad idejét hely‐ és technikatörténeti kutatásokra és munkák megírására fordította. Eddig 30 kiadvány egyedüli vagy társszerzője. Több nagyobb tanulmánya jelent meg gyűjteményes kötetekben, konferenciakiadványokban. Számos ismeretterjesztő cikk szerzője. Előadásában Széchenyi István bánsági közlekedésügyi megvalósításait mutatja be, majd ezt követően 164 éves török uralom alól felszabadított Temesvár 1716‐os ostromának előzményeit, magát az ostromot és a törökök kivonulását ismerteti „Iconographia Temesvariensis 1716” című könyvének bemutatóján. 

Dr. Magyari Sára ‐ Partiumi Keresztény Egyetem Nyelv‐ és Irodalomtudományi Tanszékének adjunktusa, nyelvész, 5 könyv szerzője/társzerzője, 2 szótár szerkesztője, illetve társszerkesztője, több mint 50 szakcikk szerzője. Ezen kívül a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának tiszteletbeli alelnöke, a Start ‐ Tanácsadó és Továbbképző Iroda elnöke, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének nyelvész szakértője, a Román Rádió temesvári magyar adásában a Kívánj a szónak nyílt utat c. rovat vezetője, a Nyugati Jelenben Tisztán tudományos alapon‐ női szemmel c. rovat vezetője.

Dr. Erdei Ildikó ‐ pszichológus, a temesvári Nyugati Tudományegyetem Pszichológiai Tanszékének óraadó adjunktusa, több szervezetpszichológiai tanulmány társszerzője, környezetpszichológiai és közösségfejlesztő projektcsapat munkatársa, a temesvári Bartók Béla líceum igazgatója. Előadásában összegzi és elemzi az elmúlt években backcasting módszerrel kidolgozott a temesvári magyar közösségről készült jövőképeket, mely egy olyan jövőkutatási módszer, amely egy kívánt jövőből kiindulva mérföldköveket állapít meg és vezeti vissza a lehetséges lépések sorát a jelenig. Tehát, az előrejelzéshez képest fordított logikát alkalmaz és így lehetségessé teszi, hogy a jelen gondolkodásának kereteiből kilépve feltárhatók legyenek a lehetséges cselekvési irányzatok.

Dr. Kovács Laura ‐ a Bécsi Műszaki Egyetem Informatika karának az egyetemi tanára. Iskolai tanulmányait a temesvári Bartók Béla Líceumban végezte, majd a Temesvári Nyugati Tudományegyetem matematika‐ informatika szakán folytatta a továbbtanulást. Az informatikai mesteri szakképzést a linzi Johannes Kepler Egyetem ösztöndíjas diákjaként fejezte be és 2007‐ben a linzi Research Institute for Symbolic Computation kutatóintézetben doktorált sikeresen. Poszt‐doktorális kutatóként a svájci EPFL Lausanne és ETH Zürich egyetemeken dolgozott, majd 2010‐ben a Bécsi Műszaki Egyetem Informatika karán kezdte el saját kutatócsoportjának a felépítését. 2013‐ban a svédországi Chalmers Műszaki Egyetem egyetemi docense, majd 2016 áprilisától a Bécsi Műszaki Egyetem egyetemi tanára. Kutatási eredményeinek köszönhetőn, 2014‐ben megnyerte az európai kutatási központ fiatal kutatóknak járó kompetitív projekt‐ösztöndíját, az ERC Starting Grant‐ot, valamit a svédországi Wallenberg Alapítvány kutatási ösztöndíját.

Dr. Kovács Levente ‐ Temesváron végzett a Bartók Béla Líceumban és a Temesvári Műszaki Egyetemen, ma az Óbudai Egyetem egyetemi tanára, a Neumann János Informatikai kar oktatási dékánhelyettese, valamint az Élettani Szabályozások Tudásközpont vezetője és az EU leginnovatívabb egyéni pályázatának, az ERC StG‐nek 2015‐ös nyertese. Fő kutatási területe a számítástechnika fejlődése nyújtotta előnyök egészségügyi alkalmazásainak új dimenziói a modern orvoslásban. A személyreszabott medicina, bizonyítékokon alapuló orvoslás, a döntéstámogató eszközök vagy a gyógyszeradagoló rendszerek ma új kutatási ésfejlődési irányokat céloznak meg, melyek egyértelműen a mérnöki szabályozásokat, az automatizálás egészségügyi alkalmazását igénylik. A prezentáció ennek a területnek a fontosabb aspektusait mutatja be, konkrét példákkal szolgálva a cukorbetegség, a tumor‐szabályozás, a hemodialízis és a biostatisztika oldaláról.

 

 

 

A Magyar Tudomány Ünnepe Temesváron

 

 

Modernizáció és következményei a Bánságban

a KAB Bánsági Regionális Munkabizottságának konferenciája

 

 Temesvár, 2016. november 26.

Új Ezredév Református Központ, Temesvár, Splaiul Morarilor 1/B

 

16:00 Megnyitó, üdvözlő beszédek

 

16:15 – 18:00 Tudományos ülésszak, első tömb

Albert Ferenc szociológus: Bánság a modernizáció útján

Bodó Barna egyetemi docens, Sapientia EMTE: Bánság, mint modernizációs közeg

Matekovits György fogszakorvos, orvosi szakíró: A magyar fogorvosi oktatás úttörője: Nedelkó Döme

Simó Attila kutató, Temesvári Műszaki Egyetem, Villamosenergetika Rendszerek Elemzése és Optimalizálása Kutatói Központ: Ipari villamosenergia-átviteli hálózatok hossztávú dinamikus bővítése mesterséges intelligencia technikák segítségével

Szövérdfi-Szép Zoltán borszakértő, sérültfejlesztő szakember: Társadalmi felelősségvállalás: bor és fogyatékosság kapcsolata

Jancsó Árpád mérnök: Széchenyi István közlekedésügyi megvalósításai a Bánságban

Jancsó Árpád: Iconographia Temesvariensis 1716 – Könyvbeutató

 

18:00 – 18:25 Kávészünet

 

18:25 – 20:25 Tudományos ülésszak, második tömb

Magyari Sára egyetemi adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem, Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék: Multikulturalitás a temetőkben

Erdei Ildikó egyetemi adjunktus, Temesvári Nyugati Tudományegyetem: A temesvári magyar közösség jövőképe - Backcasting scenario műhelyek tanulságai

Kovács Laura egyetemi tanár, Bécsi Műszaki Egyetem: Temesvári alapokkal a számítástechnika tudományos világában

Kovács Levente egyetemi tanár, Óbudai Egyetem: Automatizálási módszerek az élettani és kórélettani folyamatokban

 

20:25 – 21:00 Fogadás

 

 

 

BEHARANGOZÓ

 

Dr. Albert Ferenc - középiskolai tanulmányait Aradon végezte, a kolozsvári Mezőgazdasági Intézetben szerzett diplomát. Egyetemi tanár, szociológus, közíró. A temesvári Szabad Szó belső munkatársa (1958‐69). A 90‐es évekbeli Szórványkutató Csoport vezetője, a temesvári Művelődési és Tudományos Szabadegyetem magyar nyelvű előadássorozatának oszlopos tagja. Az erdélyi magyarságot foglalkoztató politikai és társadalomtudományi írásait több folyóiratban is közölte.

Dr. Bodó Barna - a Sapientia Egyetem professzora, politológus. Kutatási területei: identitásfolyamatok, szórványhelyzet, etnikumközi kapcsolatok, regionalizmus, Bánság/Temesvár politikatörténete. Megjelent publikációk: irodalmi kötetek 3, szakkönyv 7, dolgozat 100, szakdolgozat periodikákban 99, szerkesztett kötetek száma 48, fordítás 3 kötet. Civil tisztség: a Szórvány Alapítvány elnöke és a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének elnöke. Előadásában a Bánság, mint modernizációstérszerepel, a Bánság mássága kerül bemutatásra. Európának ebben a térségében az utóbbi évszázadokban párhuzamosan zajlott a birodalmak felbomlása valamint a nemzet‐ és államépítés. A történelmi Bánságra nem az identitások harca, hanem a gazdasági verseny volt a jellemző ‐ez az alapja a román mondásnak: Csakis Bánság az első (Tot Banatu' e fruncea!)

Dr. Matekovits György - a Temesvári Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem Fogorvostudomány Karán tanszékvezető professzor volt 2012‐ig. Jelenleg a budapesti Dental Press Hungary Posztgraduális képzésében vesz részt. 15 szakkönyve jelent meg, ebből 5 magyar nyelven. A magyar szakfolyóiratokban megjelent szakcikkei száma meghaladja a 100‐at, míg román és angol cikkei száma a 200‐at. Sok mindennel foglalkozik, aminek az orvostudományokhoz köze van. Előadásában a Lugoson született dr. Nedelkó Döme, a magyar fogorvostudomány első professzorának élete, munkássága és jelenkori tisztelete kerül bemutatásra, aki azzal a megfogalmazásával, hogy „a stomatológia nem egy mesterség csupán, hanem az orvostudományok egyik ága” a Kárpát‐medence magyarlakta vidékein kivette a fogorvoslást a kuruzsló bábák és foghúzó borbélymesterek kezéből.  

Dr. Simó Attila ‐ Tudományos kutatásait a Temesvári Műszaki Egyetemen, a Villamosenergetika Rendszerek Elemzése és Optimalizálása Kutatói Központban végzi, melynek keretein belül az ipari villamosenergia‐átviteli hálózatok hossztávú kiterjesztésével, ipari elosztó hálózatok újrakonfigurálásával foglalkozik, ezekbe beépítve a dinamikus programozás elemeit és mesterséges intelligencia algoritmusokat.

Szövérdfi‐Szép Zoltán teljes állásban fogyatékkal élő fiatalokat készít fel az önálló életre, tanítja meg nekik jogaikat és kötelességeiket, valamint támogatja őket, hogy függetlenül élhessenek. Ugyanakkor a londoni központú Wine and Spirit Education Trust iskola felsőfokú oklevelének birtokosa, Románia egyik legrangosabb borszalonjának szervezője, melyre idén harmadik alkalommal kerül sor Temesváron. Előadásában a fogyatékkal élők életminőségének javítását célzó programot fogja bemutatni a borszakma segítségével.

Dr. Jancsó Árpád - 1979‐ben végezte el a Temesvári Műszaki Egyetem Vasút, Út‐, és Hídépítő karát. Napi munkája mellett még az 1989‐es forradalom előtt tartott nagysikerű, teltházas ismeretterjesztő előadásokat az akkori Kisenciklopédiában. Már diákkorában több cikket is publikált. 1990 után, minden szabad idejét hely‐ és technikatörténeti kutatásokra és munkák megírására fordította. Eddig 30 kiadvány egyedüli vagy társszerzője. Több nagyobb tanulmánya jelent meg gyűjteményes kötetekben, konferenciakiadványokban. Számos ismeretterjesztő cikk szerzője. Előadásában Széchenyi István bánsági közlekedésügyi megvalósításait mutatja be, majd ezt követően 164 éves török uralom alól felszabadított Temesvár 1716‐os ostromának előzményeit, magát az ostromot és a törökök kivonulását ismerteti „Iconographia Temesvariensis 1716” című könyvének bemutatóján. 

Dr. Magyari Sára ‐ Partiumi Keresztény Egyetem Nyelv‐ és Irodalomtudományi Tanszékének adjunktusa, nyelvész, 5 könyv szerzője/társzerzője, 2 szótár szerkesztője, illetve társszerkesztője, több mint 50 szakcikk szerzője. Ezen kívül a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának tiszteletbeli alelnöke, a Start ‐ Tanácsadó és Továbbképző Iroda elnöke, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének nyelvész szakértője, a Román Rádió temesvári magyar adásában a Kívánj a szónak nyílt utat c. rovat vezetője, a Nyugati Jelenben Tisztán tudományos alapon‐ női szemmel c. rovat vezetője.

Dr. Erdei Ildikó ‐ pszichológus, a temesvári Nyugati Tudományegyetem Pszichológiai Tanszékének óraadó adjunktusa, több szervezetpszichológiai tanulmány társszerzője, környezetpszichológiai és közösségfejlesztő projektcsapat munkatársa, a temesvári Bartók Béla líceum igazgatója. Előadásában összegzi és elemzi az elmúlt években backcasting módszerrel kidolgozott a temesvári magyar közösségről készült jövőképeket, mely egy olyan jövőkutatási módszer, amely egy kívánt jövőből kiindulva mérföldköveket állapít meg és vezeti vissza a lehetséges lépések sorát a jelenig. Tehát, az előrejelzéshez képest fordított logikát alkalmaz és így lehetségessé teszi, hogy a jelen gondolkodásának kereteiből kilépve feltárhatók legyenek a lehetséges cselekvési irányzatok.

Dr. Kovács Laura ‐ a Bécsi Műszaki Egyetem Informatika karának az egyetemi tanára. Iskolai tanulmányait a temesvári Bartók Béla Líceumban végezte, majd a Temesvári Nyugati Tudományegyetem matematika‐ informatika szakán folytatta a továbbtanulást. Az informatikai mesteri szakképzést a linzi Johannes Kepler Egyetem ösztöndíjas diákjaként fejezte be és 2007‐ben a linzi Research Institute for Symbolic Computation kutatóintézetben doktorált sikeresen. Poszt‐doktorális kutatóként a svájci EPFL Lausanne és ETH Zürich egyetemeken dolgozott, majd 2010‐ben a Bécsi Műszaki Egyetem Informatika karán kezdte el saját kutatócsoportjának a felépítését. 2013‐ban a svédországi Chalmers Műszaki Egyetem egyetemi docense, majd 2016 áprilisától a Bécsi Műszaki Egyetem egyetemi tanára. Kutatási eredményeinek köszönhetőn, 2014‐ben megnyerte az európai kutatási központ fiatal kutatóknak járó kompetitív projekt‐ösztöndíját, az ERC Starting Grant‐ot, valamit a svédországi Wallenberg Alapítvány kutatási ösztöndíját.

Dr. Kovács Levente ‐ Temesváron végzett a Bartók Béla Líceumban és a Temesvári Műszaki Egyetemen, ma az Óbudai Egyetem egyetemi tanára, a Neumann János Informatikai kar oktatási dékánhelyettese, valamint az Élettani Szabályozások Tudásközpont vezetője és az EU leginnovatívabb egyéni pályázatának, az ERC StG‐nek 2015‐ös nyertese. Fő kutatási területe a számítástechnika fejlődése nyújtotta előnyök egészségügyi alkalmazásainak új dimenziói a modern orvoslásban. A személyreszabott medicina, bizonyítékokon alapuló orvoslás, a döntéstámogató eszközök vagy a gyógyszeradagoló rendszerek ma új kutatási ésfejlődési irányokat céloznak meg, melyek egyértelműen a mérnöki szabályozásokat, az automatizálás egészségügyi alkalmazását igénylik. A prezentáció ennek a területnek a fontosabb aspektusait mutatja be, konkrét példákkal szolgálva a cukorbetegség, a tumor‐szabályozás, a hemodialízis és a biostatisztika oldaláról.