A Magyar Tudomány Napja a Partiumban

Esemény időpontja:

  • 2023-11-10 00:00:00
A Magyar Tudomány Napja a Partiumban

2023. november 10-én megszervezésre kerül a Partiumi Magyar Tudomány Napja és a VI. Partium-konferencia. A konferenciára hibrid (jelenléti és online) formában kerül sor. A Partium-konferenciák sorozata 2016-ban kezdődött, Csengerben. 2017-től éves, multidiszciplináris konferenciaként Nagyváradon, a Partiumi Keresztény Egyetemen kerül megszervezésre, több szakmai partner együttműködésében. A rendezvény eredeti célkitűzése a különböző tudományterületeken és intézményekben zajló, Partiummal kapcsolatos kutatások bemutatása, a régióval foglalkozó szakemberek szakmai kapcsolatának támogatása és az eredmények bemutatása volt. Ez az eredeti célkitűzés a későbbi konferenciák alatt szélesedett, különösen a regionális tudomány tekintetében. A Partium-konferencia már nemcsak a régiónkkal foglalkozó tudományos rendezvény, de egyszersmind a regionális tudomány egyetlen állandó szakmai rendezvénye is Nagyváradon, ahol olyan különböző fókuszú kutatások, programok is bemutatkoznak, amelyek jó módszerként precedensértékűek lehetnek a Partium-kutatásban is.

Az idei tudománynapi konferencia fő témaköre demográfiai jellegű. Ennek apropója, hogy az elmúlt években került sor az EU területén a népszámlálásokra és ezeknek az első eredményei napjainkra váltak elérhetővé, kutathatóvá. A legfrissebb adatok alapján feltérképezhetők az aktuális társadalmi folyamatok, migrációs irányok, a KKE-i országok szakpolitikáinak eredményei és nem utolsó sorban a kurrens (egészségügyi, geopolitikai) válságok hatásai. A konferencia másik fő témája történeti–földrajzi jellegű és a társadalmi/demográfiai/közigazgatási folyamatok történelmi gyökerének vizsgálatát is fő célul tűzi ki.

A 2023. november 10-i konferenciánkon alapvetően azt a kérdést tesszük fel, hogy mire számíthatunk a tágabb (Kelet-Közép-Európa) és a szűkebb régiónkban, milyen társadalmi, gazdasági, politikai folyamatok várhatók a jelenkori válság-időszakban?

A konferencia részletes programja:

 

VI. Partium-konferencia 2023.

              

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA A PARTIUMBAN 2023.

a Magyar Tudomány Ünnepe 2023 keretében

„Tudomány: válaszok a globális kihívásokra"

 

DEMOGRÁFIA, TÁRSADALMI VISZONYOK ÉS FOLYAMATOK

Nagyvárad, 2023. november 10., péntek, 10 óra

 

Helyszín: A Partiumi Keresztény Egyetem új épülete. Nagyvárad, Sulyok István utca, 14–16.

A programban szereplő időpontok helyi, romániai időzónában értendők (UTC+02:00; EEST); Budapest (CEST)+ 1 óra9.0010.00 Regisztráció

Megnyitó (Amfiteátrum)

10.00–10.10 Dr. Pálfi József rektor, Partiumi Keresztény Egyetem

10.1010.40 Köszöntők:

Dr. Fleisz János elnök, Sapientia Varadiensis Alapítvány

Dr. Szilágyi Ferenc alapítóigazgatóPartiumi Területi Kutatások Intézete

Dr. Morvai Tünde osztályvezető, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest

Dr. Páles Zsolt elnök, akadémikus, MTA Debreceni Területi Bizottság

Dr. Bitay Enikő elnök, akadémikus, Erdélyi Múzeum Egyesület

Dr. Nagy László elnök, akadémikus, MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság 10.4012.10 Plenáris tudományos előadások

Dr. habil. Kun András István (tanszékvezető egyetemi docens, Debreceni Egyetem): Magyarországi munkaerőpiaci tendenciák és ezek hatása Debrecenre

Dr. Szilágyi Zsolt (adjunktus, Debreceni Egyetem)

 

11.00 - 14.00 VI. Partiumi multidiszciplináris konferencia - Online szekciók

Előadások öt panelban, külön program szerint.


12.1012.30 Kávészünet

 

12.3013.30 

Staféta-átadás 2023 (Staféta8 - hallgatói publikációs folyóirat)

Partiumhoz kötődő 2023-ban megjelent kiadványok bemutatása

Együttműködési szerződések aláírása

Partiumi Tudományos Emléklap átadása

 

13.3014.30 Ebédszünet

 

15.0018.00 VI. Partiumi multidiszciplináris konferencia - Offline szekciók

Előadások hat panelban, külön program szerint

 

Szervezők: 

Partiumi Keresztény Egyetem, Partiumi Területi Kutatások Intézete, Nagyvárad

Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár

MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság

 

Társszervezők: 


Sapientia Varadiensis Alapítvány, Nagyvárad  

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest

Debreceni Egyetem, Egészségtudományi Kar, Nyíregyháza

Hatvani István Szakkollégium, Debrecen

Fényes Elek Szakkollégium, Nagyvárad

 

Támogató: Érintő Egyesület

 

Előzetes konferencia program

 

Helyszín: A Partiumi Keresztény Egyetem új épülete. Nagyvárad, Sulyok István utca, 14−16.

 

A programban szereplő időpontok helyi, romániai időzónában értendők (UTC+02:00, EEST); Budapest (CEST)+ 1 óra

Az előadások a konferenciára való jelentkezés sorrendjét tükrözik. A szekcióelőadások végleges sorrendjét a szekcióelnökök határozzák meg.

 

11.00–14.00 A. ONLINE-szekciók:


A.1. Egészségtudomány, demográfia, munkaerőpiac – Elérés: 

Szekcióelnök: Prof. Dr. Fedor Anita (Debreceni Egyetem)


Törő Viktória (Debreceni Egyetem), Radó Sándorné, Szelesné Árokszállási Andrea, Kósa Zsigmond, Sárváry Attila (Debreceni Egyetem): Az alapellátáshoz való hozzáférés és a 2-es típusú cukorbetegek életminőségének változása a COVID-19 világjárvány idején Magyarországon

Pataki Panna (Debreceni Egyetem): Az AI terápiás döntéshozatalban betöltött szerepének gazdasági előnyei az emlőrákos betegek vizsgálatában

Gáll Tibor (Debreceni Egyetem), Dr. Papp János, Dr. Lukács Tamás (Borsod–Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház), Dr. Takács Péter (Debreceni Egyetem): Mellkasi deformitás elemzése életlen halmazok elméletének felhasználásával

Nagy Szabina (Nyíregyháza): Nők a munkaerőpiacon

Dr. Péter Zsolt (Miskolci Egyetem), Szitka Zsanett (Miskolci Egyetem): A közfoglalkoztatás helye, szerepe Magyarországon

Vámosiné Balla Petra (Debreceni Egyetem), Libicki Éva, Rusinné Prof. Dr. Fedor Anita (Debreceni Egyetem): Munkavállalói elégedettség az egészségügyi és szociális szakdolgozók körében

Russiné Prof. Dr. Fedor Anita (Debreceni Egyetem), Libicki Éva, Moravcsik-Kornyicki Ágota, Vámosiné Balla Petra (Debreceni Egyetem): Demográfiai kihívások – munkaerőpiaci konfliktusok

Moravcsikné Dr.Kornyicki Ágota (Debreceni Egyetem, MTA DAB SZSZBM Szakbizottság), Russiné Prof. Dr. Fedor Anita (Debreceni Egyetem): A demográfiai változások hatása az egészségügyi alapellátás egészségfejlesztői feladatairaA.2. Környezet- és egészségtudomány, biológia – Elérés: 

Szekcióelnök:


Dr. Széll Róbert Ferenc ( Debreceni Egyetem), Dr. Molnár Mónika Judit (Debreceni Egyetem), Dr. János István (Nyíregyházi Egyetem): D-vitamin-hiányra utaló elváltozások a paleopatológiában

Helmeczi Gabriella (Debreceni Egyetem), Dr. Láczay Magdolna: Az egészségmegőrző balneológiai tevékenység kutatási lehetőségei

Kázmér Éva (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász), Dr. Kohut Erzsébet: A Leucojum vernum L. populációjának állapotfelmérése a Nagyberegi Erdőben (Beregszászi járás)

Dr. Kolozsvári István (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász): A Kárpátaljai-alföld vizes élőhelyein végzett odonatológiai szempontú élőhelyi állapotfelmérő kutatások eredményei

Sirokai-Kudron László (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász), Dr. Kolozsvári István: A Beregszász-környéki bányatavak ornitofaunájának faunisztikai vizsgálata

Molnár Krisztina (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász), Takács Gabriella, Dr. Kohut Erzsébet: A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum Péter mocsár dűlőjének állapotvizsgálata


A.3. Gazdaság- és regionálistudomány, geopolitika – Elérés: 

Szekcióelnök: Dr. Manzinger Krisztián (KRE)


Bereczk Ádám (Miskolci Egyetem), Dr. Musinszki Zoltán, Hlad Edina: Relationships between business models and financial sustainability of blockchain-based carbon credit trading start-ups

Dr. Manzinger Krisztián (Károli Gáspár Református Egyetem): A lettországi oroszok helyzete az Ukrajna elleni orosz agresszió fényében

Dr. Orosz Dániel (Miskolci Egyetem), Zapreskó-Farkas Evelin: A magyar megyék összehasonlítása az épített lakások és felzárkózás területi különbségeinek tükrében

Dr. Hadnagy István (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász): Ukrajna szélenergia-iparának múltja, jelene és lehetséges jövője

Dr. Prieger Adrienn (Károli Gáspár Református Egyetem): Az EU és Törökország kapcsolata, különös tekintettel a magyar-török gazdasági kapcsolatokra

Dr. Zsibók Zsuzsanna (KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs), Dr. Egyed Ildikó: A regionális gazdasági fejlődés hajtóerői Kelet-Közép-Európában az alapozó gazdaság szemszögéből

Dr. Ferencz Zoltán József (Károli Gáspár Református Egyetem), Dr. Dancsi Katalin, Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea: Állami vagy egyházi? A humanitárius segélyszervezetek szerepe az ukrajnai menekültek ellátásában Magyarországon

Aranyos Bence (Debreceni Egyetem): Több lájk, több baj: avagy a közösségi oldalak pánikkeltő hatása és diszruptív szerepe a bankrohamokban

Dr. Kővágó Györgyi (Károli Gáspár Református Egyetem), Dr. Pónusz Mónika, Dr. Kovács Róbert: Regionális térségek és Rövid Ellátási Láncok összefüggései


A.4. Népesség- és településföldrajz – Elérés: 

Szekcióelnök: Dr. Berkes Judit (KRTK RKI, Pécs)


Tóth Attila (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola): Népszámlálás hiányában - a kárpátaljai görögkatolikusok és becsült lélekszámuk

Dr. Koltai Zoltán  (Pécsi Tudományegyetem): Falugondnoki szolgálat, a megtartó erő

Dr. Berkes Judit (KRTK RKI, Pécs), Dr. Rácz Szilárd: Nagyvárosfejlődés Magyarországon

Lőrinc Ingrid (Debreceni Egyetem), Hires-László Kornélia (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola): Kárpátalja etnokulturális jellemzőinek értékesítésének összehasonlítása más európai régiókkal

Dr. Baranyai Nóra (KRTK Regionális Kutatások Intézete, Győr): Az etnikai szerkezet és a politikai képviselet változásai Felső-Sziléziában

Dr. Horeczki Réka (KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs), Dr. Lados Gábor, Dr. Nagy Dávid: Közép-Európa határtérségeinek népességdinamikája 2001-2020 között 

Dr. Szilágyi Ferenc (PKE-PTKI): Partiumi megyeszékhelyek népességfejlődési irányai az új népszámlálás fényében.


A.5. Társadalom, oktatás, multidiszciplinaritás – Elérés: 

Szekcióelnök: Dr. Ardelean Tímea (PKE)


Dr. Bene Ágnes (Debreceni Egyetem): Az oktatás szerepe a pozitív idősödés folyamatában

Dr. Lukovics Miklós (Szegedi Tudományegyetem): Az önvezető járművek által potenciálisan okozott városkép változás lakossági elfogadásának vizsgálata szemmozgáskövetés segítségével

Dr. Kiss Anita (Nyíregyházi Egyetem): Nyelvjárási attitűd egyetemi hallgatók körében

Dr. Molnár Péter (Károli Gáspár Református Egyetem), Varga Ferenc: A közösségi média szerepe napjaink közigazgatásában

Dr. Nagy Zsuzsanna (Nyíregyházi Egyetem), Dr. Szabóné Dr. Berta Olga: Merre tanuljunk? Avagy egy kérdőíves kutatás eredménye

Sarkady Zsolt Csaba (Szegedi Tudományegyetem): A Lex Aquiliana és a culpa Aquiliana gondossági (felelősségi) mérték

Szabó Róbert (ELTE, Budapest): Az egyéves önkéntesség adaptációjának körülményei a Magyar Honvédségben

Kész Bianka (Debreceni Egyetem): A szűkösség pszichológiája - döntések szűkösség mellett

Dr. Pónusz Mónika (Károli Gáspár Református Egyetem), Kővágó Györgyi, Gyüre Annamária: Vegyi anyag használat az ellátási láncban és jogi szabályozásának egyes aktuális kérdései15.00–18.00 B. OFFLINE-szekciók: 


B.1. Regionális tudományi szekció – Főépület, A1 (Bolyai-terem)

Szekcióelnökök: Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea (KRE) – Dr. Rácz Szilárd (MRTT)


prof. Dr. Kókai Sándor (Nyíregyházi Egyetem): A Bánság helye és szerepe a Kárpát-medence földrajzi munkamegosztásában (1718-1790)

Bányászné Dr. Kristóf Andrea (Nyíregyházi Egyetem): Adalékok a Szerémség etnikai-vallási struktúrájának változásához

prof. Dr. Hajdú Zoltán (KRTK, Pécs): A kis lélekszámú települések népességszám-csökkenésének potenciális hatása a közigazgatás-szervezésre és a választási rendszerre Magyarországon 

Dr. Dancsi Katalin – Dr. Miklósné dr. Zakar Andrea – Dr. Ferencz Zoltán (Károli Gáspár Református Egyetem): Kettősjátszma: a magyar menekültügyi politika fordulatai az utóbbi évtizedben

Dr. Rácz Szilárd (KRTK RKI, Pécs): Nagyvárosfejlődés Szerbiában

Dr. Horeczki Réka (KRTK RKI, Pécs) – Dr. Rácz Szilárd (KRTK RKI, Pécs) – Dr. Szilágyi Ferenc (PKE-PTKI); - Dr. Ștefan Bilasco (Babes-Bolyai University) Romániai térszerkezeti jellemzők és nagyvárosfejlődési trendek

Dr. Lakatos Artur (PKE): Fikció és tematikus útvonalak. A helyi legendákban rejlő potenciál Erdélyben és a Partiumban 

Uhljár Péter (Budapesti Corvinus Egyetem): A termékenység térszerkezete az Európai Unió NUTS 2-es régióiban: Mintázatok, szélsőségek, hatótényezők

Dr. Székedi Levente (PKE): Etnikai átalakulás a partiumi régióban a legutóbbi népszámlálási adatok alapján

Dr. Czimre Klára  (Debreceni Egyetem): A határmenti települések ingatlanpiacának 21. századi folyamatai és sajátosságai

Dr. Elekes Tibor (Miskolci Egyetem): A politikai, társadalmi-gazdasági tényezők szerepe a hagyományos székelyföldi térfelosztás átszervezéseiben


B.2. Gazdaságtudományi szekció – Új-épület, Amfiteátrum

Szekcióelnökök: Dr. Lipták Katalin (ME) – Dr. Veres Edit (PKE)


Prof. Dr. Kocziszky György (Metropolitan Egyetem) – Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann (Miskolci Egyetem): Kohéziós Alapból támogatott területfejlesztési programok fenntarthatóságának vizsgálata

Veres Dávid-Gábor (PKE): A kis- és középvállalkozások támogatása a 2014-2020-as Regionális Operatív Programban

Gulyás Dávid (Debreceni Egyetem): A zöld fordulatban rejlő lehetőségek a kelet-közép-európai vállalkozások számára

Dr. Kotsis Ágnes  (Debreceni Egyetem): A külföldi munkavállalás külső belső motivációjának vizsgálata az öndeterminációs index alapján

Balla János (PKE): Mesterséges intelligencia a vállalati szektorban

Dr. Veres Edit (PKE) – Dr. Ardelean Tímea Krisztina (PKE): Mesterséges intelligencia a felsőoktatásban. A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak attitűdvizsgálata 

Dr. Kulcsár Edina (PKE): A fenntarthatósági jelentéstétel gyakorlatának vizsgálata

Dr. Pásztor Rita (PKE) - Dr. Gál Katalin (PKE): Kistérségi munkaerőpiac demográfiai és foglalkoztatási sajátosságai

Dr. Pásztor Rita (PKE) – Dr. Gál Katalin (PKE): Érmellék gazdasági szerkezete

Dr. Czuczor Krisztina (PKE): Bihar megye idegenforgalmának kihívásai napjainkban

Dr. Lipták Katalin (Miskolci Egyetem) – Dr. Pirger Tamás (Soproni Egyetem): Közfoglalkoztatás magyarországi aprófalvakbanB.3. Pedagógia, oktatás szekció – Főépület, S.2.5-terem

Szekcióelnökök: Dr. Bartha Krisztina (PKE) – Dr. Bordás Andrea (PKE)


Dr. Erdei Gábor (Debreceni Egyetem, Debrecen) – Apáti Norbert (Debreceni Egyetem): Hajdú-Bihar vármegye felnőttoktatása és felnőttképzése – trendek és térbeli jellemzők

Dr. Bartha Krisztina (PKE): Az édesanyák szerepe gyermekeik nyelvi és mentalizációs fejlődésében

Dr. Bordás Andrea (PKE) – Debrenti Edith (PKE): Partiumi hallgatók eredményei egy formális logikai műveleteket mérő vizsgálatban

Dr. Izsák Hajnalka (PKE):  Javítóintézeti pedagóguskép a javítóintézeti nevelők metaforáiban

Tripo Johanna (PKE) – Gulyás Gréta (PKE): Motiváció vizsgálata a PKE Gazdaság- és Társadalomtudomány Karának elsőéves hallgatói körében

Tankó Veronica-Zita (Bihar Megyei Tanfelügyelőség): A Bihar megyei koragyermekkori és elemi oktatást érintő strukturális és curriculáris szemléletváltások a XXI. században

Dr. Izsák Hajnalka (PKE): Egy javítóintézetben zajló, online interjús kutatás tapasztalatai

Dr. Szőcs Andor  (Nyíregyházi Egyetem): Demográfia és felsőoktatás - a fogyó ifjúság és  egyetemi túljelentkezés ambivalenciájának néhány esete MagyarországonB.4Történelemtudomány, néprajz – Főépület, S.F.4-terem

Szekcióelnök: Dr. Fleisz János (Sapientia Varadiensis) – Dr. Szendrei Ákos (Debreceni Egyetem)


Dr. Fleisz János (Sapientia Varadiensis Alapítvány): Nagyvárad etnikai összetételének változásai az utóbbi százhúsz évben (1900-2022)

Éliás János (Debreceni Egyetem): „Kik az Ánglus Doctor Jenner Úr fel-találása szerént bé-oltattak” – Tiszaföldvári lelkészek szerepe a himlőjárvány elleni védekezésben 1802-től 

Dr. Török Péter (Bihari Múzeum): Szatmártól Biharig: bölsei Buday István vázlatos életrajza

Vadász Márton (Debreceni Egyetem): Mácsi Ferenc kálváriája – egy 1824-es gáborjáni házassági engedély néprajzi vizsgálata.

Papp Bernadett Kitti (Debreceni Egyetem): Mintakincs és technika vizsgálata a csornai menyecskekendőkön

Mezei Milán (Bihari Múzeum): „…nemességéből pedig a Helytartó Tanács által kivetkeztetődvén a nemtelen rabok közé záratott” - A „nemesi bűnözés” társadalomtörténeti vizsgálata Bihar vármegyében a hosszú 19. század első felében (1790–1848)

Szőke Richárd Rajmond (Bihari Múzeum): Az 1922. évi nemzetgyűlési választás Berettyóújfaluban

Dr. Nagy Mihály Zoltán (Román Nemzeti Levéltár, Nagyvárad): Az egyház hatalma - a hatalom egyháza. Állam és egyház kapcsolat Romániában 1945 és 1989 között

Kalmár Zsombor (Debreceni Egyetem): A boszorkányok örökösei 

Szilágyi Éva Andrea (Dr. Andrássy Ernő Történelmi és Néprajzi Városi Múzeum, Érmihályfalva): Érmihályfalva zsidó lakosságának gazdasági és kulturális szerepe a 20. század első felébenB.5Társadalomtudománymultidiszciplinaritás– Főépület, S.F.3-terem

Szekcióelnök: Dr. Magyari Sára (PKE) – Dr. Albert-Lőrincz Csanád (PKE)


Dr. Magyari Sára (PKE): Temesvár multikulturalitása és fénye – a kulturális főváros tükrében

Dr. Albert-Lőrincz Csanád (PKE): A nagy nyelvi modellek alkalmazási lehetőségei humántudományi kutatásokban

Dr. Visontai-Szabó Katalin (Károli Gáspár Református Egyetem): Alapvető értékeink: a házasság, a család és a gyermekek védelme

Barna Anita (Debreceni Egyetem): „Új volt, meg a miénk volt. Ez volt a legfőbb cél.” A kockaház-építkezéssel párhuzamosan zajló mentalitásváltozás vizsgálata Hajdúnánás példáján keresztül"

Törzsök Réka (Debreceni Egyetem): „Ami mélyebben gyökeredzik, mint a barátság”: Eroticizmus Orwell 1984-ében

Kutasi Imre (Debreceni Egyetem): Az 1920-as házhelyosztás Hajdúnánás esetpéldáján 

Dr. Fenyves László (Debreceni Egyetem): Az e-sport magyarországi körülményeinek értékelése a játékosok szemszögéből 

Vona Zoltán (Debreceni Egyetem): A természetföldrajzi és demográfiai sajátosságok hatása a temetkezésre

Dr. Pethő László (Jászberény): Állami Műszaki Főiskola 1947-1951B.6. Társadalom-, jog- és egészségtudomány – Főépület, S.F.6-terem

Szekcióelnök: Dr. Szuchy Róbert (KRE) – Dr. Tóth J. Zoltán (KRE)


Dr. Uzzoli Annamária (CSFK Földrajztudományi Intézet, Budapest): A COVID-19-világjárvány hosszú távú egészségügyi következményei – Magyar esettanulmány

Prof. Dr. Tóth J. Zoltán (Károli Gáspár Református Egyetem): Alapjogi értelmezés Közép-Európában – összehasonlító módszertani kitekintés

Dr. Fazakas Zoltán József (Károli Gáspár Református Egyetem): A kétnyelvű jogászképzés mint a kisebbségi jog aspektusa

Dr. Szakál Zoltán (Debreceni Egyetem) – Kerekes Nikoletta (Debreceni Egyetem): A fiatalok egészségmagatartása az egészségturizmusban - fogyasztó magatartás fókuszban

Dr. Dobrocsi Szilvia (Károli Gáspár Református Egyetem): Az anyanyelv használatának joga és annak érvényesülése a magyar büntetőeljárásokban

Tirona Ontog Miguel Angelo Victor (Debreceni Egyetem) – Dr. Barth Anita (Debreceni Egyetem): Attitudes related to donation and transplantation among international health science students in the University of Debrecen Faculty of Health Sciences

Dr. Korom Ágoston (Károli Gáspár Református Egyetem): Demográfia és EU jog 

Dr. Takács Péter (Debreceni Egyetem), Miklóssy Ildikó; Nagy Benedek; Kristóf Zsolt; Paulikné Varga Barbara; Helmeczi Gabriella; Székely Leila; Nádasdiné Tóth Kitti; Szakál Zoltán (Debreceni Egyetem, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem): A Covid-járvány hatása a turizmusra: Társadalmi, kulturális, gazdasági háttér elemzése három ország adatait vizsgálva: Magyarország – Románia/Erdély – Olaszország"

Paulikné Varga Barbara (Debreceni Egyetem) - Prof. Dr. Láczay Magdolna (Debreceni Egyetem): Az egészségügyi alapellátási rendszer vizsgálatának kutatási tapasztalatai

Prof. Dr. Szuchy Róbert (Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest): Az európai energiajog aktuális kihívásai

 

A Magyar Tudomány Napja a Partiumban

2023. november 10-én megszervezésre kerül a Partiumi Magyar Tudomány Napja és a VI. Partium-konferencia. A konferenciára hibrid (jelenléti és online) formában kerül sor. A Partium-konferenciák sorozata 2016-ban kezdődött, Csengerben. 2017-től éves, multidiszciplináris konferenciaként Nagyváradon, a Partiumi Keresztény Egyetemen kerül megszervezésre, több szakmai partner együttműködésében. A rendezvény eredeti célkitűzése a különböző tudományterületeken és intézményekben zajló, Partiummal kapcsolatos kutatások bemutatása, a régióval foglalkozó szakemberek szakmai kapcsolatának támogatása és az eredmények bemutatása volt. Ez az eredeti célkitűzés a későbbi konferenciák alatt szélesedett, különösen a regionális tudomány tekintetében. A Partium-konferencia már nemcsak a régiónkkal foglalkozó tudományos rendezvény, de egyszersmind a regionális tudomány egyetlen állandó szakmai rendezvénye is Nagyváradon, ahol olyan különböző fókuszú kutatások, programok is bemutatkoznak, amelyek jó módszerként precedensértékűek lehetnek a Partium-kutatásban is.

Az idei tudománynapi konferencia fő témaköre demográfiai jellegű. Ennek apropója, hogy az elmúlt években került sor az EU területén a népszámlálásokra és ezeknek az első eredményei napjainkra váltak elérhetővé, kutathatóvá. A legfrissebb adatok alapján feltérképezhetők az aktuális társadalmi folyamatok, migrációs irányok, a KKE-i országok szakpolitikáinak eredményei és nem utolsó sorban a kurrens (egészségügyi, geopolitikai) válságok hatásai. A konferencia másik fő témája történeti–földrajzi jellegű és a társadalmi/demográfiai/közigazgatási folyamatok történelmi gyökerének vizsgálatát is fő célul tűzi ki.

A 2023. november 10-i konferenciánkon alapvetően azt a kérdést tesszük fel, hogy mire számíthatunk a tágabb (Kelet-Közép-Európa) és a szűkebb régiónkban, milyen társadalmi, gazdasági, politikai folyamatok várhatók a jelenkori válság-időszakban?

A konferencia részletes programja:

 

VI. Partium-konferencia 2023.

              

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA A PARTIUMBAN 2023.

a Magyar Tudomány Ünnepe 2023 keretében

„Tudomány: válaszok a globális kihívásokra"

 

DEMOGRÁFIA, TÁRSADALMI VISZONYOK ÉS FOLYAMATOK

Nagyvárad, 2023. november 10., péntek, 10 óra

 

Helyszín: A Partiumi Keresztény Egyetem új épülete. Nagyvárad, Sulyok István utca, 14–16.

A programban szereplő időpontok helyi, romániai időzónában értendők (UTC+02:00; EEST); Budapest (CEST)+ 1 óra9.0010.00 Regisztráció

Megnyitó (Amfiteátrum)

10.00–10.10 Dr. Pálfi József rektor, Partiumi Keresztény Egyetem

10.1010.40 Köszöntők:

Dr. Fleisz János elnök, Sapientia Varadiensis Alapítvány

Dr. Szilágyi Ferenc alapítóigazgatóPartiumi Területi Kutatások Intézete

Dr. Morvai Tünde osztályvezető, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest

Dr. Páles Zsolt elnök, akadémikus, MTA Debreceni Területi Bizottság

Dr. Bitay Enikő elnök, akadémikus, Erdélyi Múzeum Egyesület

Dr. Nagy László elnök, akadémikus, MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság 10.4012.10 Plenáris tudományos előadások

Dr. habil. Kun András István (tanszékvezető egyetemi docens, Debreceni Egyetem): Magyarországi munkaerőpiaci tendenciák és ezek hatása Debrecenre

Dr. Szilágyi Zsolt (adjunktus, Debreceni Egyetem)

 

11.00 - 14.00 VI. Partiumi multidiszciplináris konferencia - Online szekciók

Előadások öt panelban, külön program szerint.


12.1012.30 Kávészünet

 

12.3013.30 

Staféta-átadás 2023 (Staféta8 - hallgatói publikációs folyóirat)

Partiumhoz kötődő 2023-ban megjelent kiadványok bemutatása

Együttműködési szerződések aláírása

Partiumi Tudományos Emléklap átadása

 

13.3014.30 Ebédszünet

 

15.0018.00 VI. Partiumi multidiszciplináris konferencia - Offline szekciók

Előadások hat panelban, külön program szerint

 

Szervezők: 

Partiumi Keresztény Egyetem, Partiumi Területi Kutatások Intézete, Nagyvárad

Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár

MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság

 

Társszervezők: 


Sapientia Varadiensis Alapítvány, Nagyvárad  

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest

Debreceni Egyetem, Egészségtudományi Kar, Nyíregyháza

Hatvani István Szakkollégium, Debrecen

Fényes Elek Szakkollégium, Nagyvárad

 

Támogató: Érintő Egyesület

 

Előzetes konferencia program

 

Helyszín: A Partiumi Keresztény Egyetem új épülete. Nagyvárad, Sulyok István utca, 14−16.

 

A programban szereplő időpontok helyi, romániai időzónában értendők (UTC+02:00, EEST); Budapest (CEST)+ 1 óra

Az előadások a konferenciára való jelentkezés sorrendjét tükrözik. A szekcióelőadások végleges sorrendjét a szekcióelnökök határozzák meg.

 

11.00–14.00 A. ONLINE-szekciók:


A.1. Egészségtudomány, demográfia, munkaerőpiac – Elérés: 

Szekcióelnök: Prof. Dr. Fedor Anita (Debreceni Egyetem)


Törő Viktória (Debreceni Egyetem), Radó Sándorné, Szelesné Árokszállási Andrea, Kósa Zsigmond, Sárváry Attila (Debreceni Egyetem): Az alapellátáshoz való hozzáférés és a 2-es típusú cukorbetegek életminőségének változása a COVID-19 világjárvány idején Magyarországon

Pataki Panna (Debreceni Egyetem): Az AI terápiás döntéshozatalban betöltött szerepének gazdasági előnyei az emlőrákos betegek vizsgálatában

Gáll Tibor (Debreceni Egyetem), Dr. Papp János, Dr. Lukács Tamás (Borsod–Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház), Dr. Takács Péter (Debreceni Egyetem): Mellkasi deformitás elemzése életlen halmazok elméletének felhasználásával

Nagy Szabina (Nyíregyháza): Nők a munkaerőpiacon

Dr. Péter Zsolt (Miskolci Egyetem), Szitka Zsanett (Miskolci Egyetem): A közfoglalkoztatás helye, szerepe Magyarországon

Vámosiné Balla Petra (Debreceni Egyetem), Libicki Éva, Rusinné Prof. Dr. Fedor Anita (Debreceni Egyetem): Munkavállalói elégedettség az egészségügyi és szociális szakdolgozók körében

Russiné Prof. Dr. Fedor Anita (Debreceni Egyetem), Libicki Éva, Moravcsik-Kornyicki Ágota, Vámosiné Balla Petra (Debreceni Egyetem): Demográfiai kihívások – munkaerőpiaci konfliktusok

Moravcsikné Dr.Kornyicki Ágota (Debreceni Egyetem, MTA DAB SZSZBM Szakbizottság), Russiné Prof. Dr. Fedor Anita (Debreceni Egyetem): A demográfiai változások hatása az egészségügyi alapellátás egészségfejlesztői feladatairaA.2. Környezet- és egészségtudomány, biológia – Elérés: 

Szekcióelnök:


Dr. Széll Róbert Ferenc ( Debreceni Egyetem), Dr. Molnár Mónika Judit (Debreceni Egyetem), Dr. János István (Nyíregyházi Egyetem): D-vitamin-hiányra utaló elváltozások a paleopatológiában

Helmeczi Gabriella (Debreceni Egyetem), Dr. Láczay Magdolna: Az egészségmegőrző balneológiai tevékenység kutatási lehetőségei

Kázmér Éva (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász), Dr. Kohut Erzsébet: A Leucojum vernum L. populációjának állapotfelmérése a Nagyberegi Erdőben (Beregszászi járás)

Dr. Kolozsvári István (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász): A Kárpátaljai-alföld vizes élőhelyein végzett odonatológiai szempontú élőhelyi állapotfelmérő kutatások eredményei

Sirokai-Kudron László (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász), Dr. Kolozsvári István: A Beregszász-környéki bányatavak ornitofaunájának faunisztikai vizsgálata

Molnár Krisztina (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász), Takács Gabriella, Dr. Kohut Erzsébet: A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum Péter mocsár dűlőjének állapotvizsgálata


A.3. Gazdaság- és regionálistudomány, geopolitika – Elérés: 

Szekcióelnök: Dr. Manzinger Krisztián (KRE)


Bereczk Ádám (Miskolci Egyetem), Dr. Musinszki Zoltán, Hlad Edina: Relationships between business models and financial sustainability of blockchain-based carbon credit trading start-ups

Dr. Manzinger Krisztián (Károli Gáspár Református Egyetem): A lettországi oroszok helyzete az Ukrajna elleni orosz agresszió fényében

Dr. Orosz Dániel (Miskolci Egyetem), Zapreskó-Farkas Evelin: A magyar megyék összehasonlítása az épített lakások és felzárkózás területi különbségeinek tükrében

Dr. Hadnagy István (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász): Ukrajna szélenergia-iparának múltja, jelene és lehetséges jövője

Dr. Prieger Adrienn (Károli Gáspár Református Egyetem): Az EU és Törökország kapcsolata, különös tekintettel a magyar-török gazdasági kapcsolatokra

Dr. Zsibók Zsuzsanna (KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs), Dr. Egyed Ildikó: A regionális gazdasági fejlődés hajtóerői Kelet-Közép-Európában az alapozó gazdaság szemszögéből

Dr. Ferencz Zoltán József (Károli Gáspár Református Egyetem), Dr. Dancsi Katalin, Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea: Állami vagy egyházi? A humanitárius segélyszervezetek szerepe az ukrajnai menekültek ellátásában Magyarországon

Aranyos Bence (Debreceni Egyetem): Több lájk, több baj: avagy a közösségi oldalak pánikkeltő hatása és diszruptív szerepe a bankrohamokban

Dr. Kővágó Györgyi (Károli Gáspár Református Egyetem), Dr. Pónusz Mónika, Dr. Kovács Róbert: Regionális térségek és Rövid Ellátási Láncok összefüggései


A.4. Népesség- és településföldrajz – Elérés: 

Szekcióelnök: Dr. Berkes Judit (KRTK RKI, Pécs)


Tóth Attila (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola): Népszámlálás hiányában - a kárpátaljai görögkatolikusok és becsült lélekszámuk

Dr. Koltai Zoltán  (Pécsi Tudományegyetem): Falugondnoki szolgálat, a megtartó erő

Dr. Berkes Judit (KRTK RKI, Pécs), Dr. Rácz Szilárd: Nagyvárosfejlődés Magyarországon

Lőrinc Ingrid (Debreceni Egyetem), Hires-László Kornélia (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola): Kárpátalja etnokulturális jellemzőinek értékesítésének összehasonlítása más európai régiókkal

Dr. Baranyai Nóra (KRTK Regionális Kutatások Intézete, Győr): Az etnikai szerkezet és a politikai képviselet változásai Felső-Sziléziában

Dr. Horeczki Réka (KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs), Dr. Lados Gábor, Dr. Nagy Dávid: Közép-Európa határtérségeinek népességdinamikája 2001-2020 között 

Dr. Szilágyi Ferenc (PKE-PTKI): Partiumi megyeszékhelyek népességfejlődési irányai az új népszámlálás fényében.


A.5. Társadalom, oktatás, multidiszciplinaritás – Elérés: 

Szekcióelnök: Dr. Ardelean Tímea (PKE)


Dr. Bene Ágnes (Debreceni Egyetem): Az oktatás szerepe a pozitív idősödés folyamatában

Dr. Lukovics Miklós (Szegedi Tudományegyetem): Az önvezető járművek által potenciálisan okozott városkép változás lakossági elfogadásának vizsgálata szemmozgáskövetés segítségével

Dr. Kiss Anita (Nyíregyházi Egyetem): Nyelvjárási attitűd egyetemi hallgatók körében

Dr. Molnár Péter (Károli Gáspár Református Egyetem), Varga Ferenc: A közösségi média szerepe napjaink közigazgatásában

Dr. Nagy Zsuzsanna (Nyíregyházi Egyetem), Dr. Szabóné Dr. Berta Olga: Merre tanuljunk? Avagy egy kérdőíves kutatás eredménye

Sarkady Zsolt Csaba (Szegedi Tudományegyetem): A Lex Aquiliana és a culpa Aquiliana gondossági (felelősségi) mérték

Szabó Róbert (ELTE, Budapest): Az egyéves önkéntesség adaptációjának körülményei a Magyar Honvédségben

Kész Bianka (Debreceni Egyetem): A szűkösség pszichológiája - döntések szűkösség mellett

Dr. Pónusz Mónika (Károli Gáspár Református Egyetem), Kővágó Györgyi, Gyüre Annamária: Vegyi anyag használat az ellátási láncban és jogi szabályozásának egyes aktuális kérdései15.00–18.00 B. OFFLINE-szekciók: 


B.1. Regionális tudományi szekció – Főépület, A1 (Bolyai-terem)

Szekcióelnökök: Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea (KRE) – Dr. Rácz Szilárd (MRTT)


prof. Dr. Kókai Sándor (Nyíregyházi Egyetem): A Bánság helye és szerepe a Kárpát-medence földrajzi munkamegosztásában (1718-1790)

Bányászné Dr. Kristóf Andrea (Nyíregyházi Egyetem): Adalékok a Szerémség etnikai-vallási struktúrájának változásához

prof. Dr. Hajdú Zoltán (KRTK, Pécs): A kis lélekszámú települések népességszám-csökkenésének potenciális hatása a közigazgatás-szervezésre és a választási rendszerre Magyarországon 

Dr. Dancsi Katalin – Dr. Miklósné dr. Zakar Andrea – Dr. Ferencz Zoltán (Károli Gáspár Református Egyetem): Kettősjátszma: a magyar menekültügyi politika fordulatai az utóbbi évtizedben

Dr. Rácz Szilárd (KRTK RKI, Pécs): Nagyvárosfejlődés Szerbiában

Dr. Horeczki Réka (KRTK RKI, Pécs) – Dr. Rácz Szilárd (KRTK RKI, Pécs) – Dr. Szilágyi Ferenc (PKE-PTKI); - Dr. Ștefan Bilasco (Babes-Bolyai University) Romániai térszerkezeti jellemzők és nagyvárosfejlődési trendek

Dr. Lakatos Artur (PKE): Fikció és tematikus útvonalak. A helyi legendákban rejlő potenciál Erdélyben és a Partiumban 

Uhljár Péter (Budapesti Corvinus Egyetem): A termékenység térszerkezete az Európai Unió NUTS 2-es régióiban: Mintázatok, szélsőségek, hatótényezők

Dr. Székedi Levente (PKE): Etnikai átalakulás a partiumi régióban a legutóbbi népszámlálási adatok alapján

Dr. Czimre Klára  (Debreceni Egyetem): A határmenti települések ingatlanpiacának 21. századi folyamatai és sajátosságai

Dr. Elekes Tibor (Miskolci Egyetem): A politikai, társadalmi-gazdasági tényezők szerepe a hagyományos székelyföldi térfelosztás átszervezéseiben


B.2. Gazdaságtudományi szekció – Új-épület, Amfiteátrum

Szekcióelnökök: Dr. Lipták Katalin (ME) – Dr. Veres Edit (PKE)


Prof. Dr. Kocziszky György (Metropolitan Egyetem) – Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann (Miskolci Egyetem): Kohéziós Alapból támogatott területfejlesztési programok fenntarthatóságának vizsgálata

Veres Dávid-Gábor (PKE): A kis- és középvállalkozások támogatása a 2014-2020-as Regionális Operatív Programban

Gulyás Dávid (Debreceni Egyetem): A zöld fordulatban rejlő lehetőségek a kelet-közép-európai vállalkozások számára

Dr. Kotsis Ágnes  (Debreceni Egyetem): A külföldi munkavállalás külső belső motivációjának vizsgálata az öndeterminációs index alapján

Balla János (PKE): Mesterséges intelligencia a vállalati szektorban

Dr. Veres Edit (PKE) – Dr. Ardelean Tímea Krisztina (PKE): Mesterséges intelligencia a felsőoktatásban. A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak attitűdvizsgálata 

Dr. Kulcsár Edina (PKE): A fenntarthatósági jelentéstétel gyakorlatának vizsgálata

Dr. Pásztor Rita (PKE) - Dr. Gál Katalin (PKE): Kistérségi munkaerőpiac demográfiai és foglalkoztatási sajátosságai

Dr. Pásztor Rita (PKE) – Dr. Gál Katalin (PKE): Érmellék gazdasági szerkezete

Dr. Czuczor Krisztina (PKE): Bihar megye idegenforgalmának kihívásai napjainkban

Dr. Lipták Katalin (Miskolci Egyetem) – Dr. Pirger Tamás (Soproni Egyetem): Közfoglalkoztatás magyarországi aprófalvakbanB.3. Pedagógia, oktatás szekció – Főépület, S.2.5-terem

Szekcióelnökök: Dr. Bartha Krisztina (PKE) – Dr. Bordás Andrea (PKE)


Dr. Erdei Gábor (Debreceni Egyetem, Debrecen) – Apáti Norbert (Debreceni Egyetem): Hajdú-Bihar vármegye felnőttoktatása és felnőttképzése – trendek és térbeli jellemzők

Dr. Bartha Krisztina (PKE): Az édesanyák szerepe gyermekeik nyelvi és mentalizációs fejlődésében

Dr. Bordás Andrea (PKE) – Debrenti Edith (PKE): Partiumi hallgatók eredményei egy formális logikai műveleteket mérő vizsgálatban

Dr. Izsák Hajnalka (PKE):  Javítóintézeti pedagóguskép a javítóintézeti nevelők metaforáiban

Tripo Johanna (PKE) – Gulyás Gréta (PKE): Motiváció vizsgálata a PKE Gazdaság- és Társadalomtudomány Karának elsőéves hallgatói körében

Tankó Veronica-Zita (Bihar Megyei Tanfelügyelőség): A Bihar megyei koragyermekkori és elemi oktatást érintő strukturális és curriculáris szemléletváltások a XXI. században

Dr. Izsák Hajnalka (PKE): Egy javítóintézetben zajló, online interjús kutatás tapasztalatai

Dr. Szőcs Andor  (Nyíregyházi Egyetem): Demográfia és felsőoktatás - a fogyó ifjúság és  egyetemi túljelentkezés ambivalenciájának néhány esete MagyarországonB.4Történelemtudomány, néprajz – Főépület, S.F.4-terem

Szekcióelnök: Dr. Fleisz János (Sapientia Varadiensis) – Dr. Szendrei Ákos (Debreceni Egyetem)


Dr. Fleisz János (Sapientia Varadiensis Alapítvány): Nagyvárad etnikai összetételének változásai az utóbbi százhúsz évben (1900-2022)

Éliás János (Debreceni Egyetem): „Kik az Ánglus Doctor Jenner Úr fel-találása szerént bé-oltattak” – Tiszaföldvári lelkészek szerepe a himlőjárvány elleni védekezésben 1802-től 

Dr. Török Péter (Bihari Múzeum): Szatmártól Biharig: bölsei Buday István vázlatos életrajza

Vadász Márton (Debreceni Egyetem): Mácsi Ferenc kálváriája – egy 1824-es gáborjáni házassági engedély néprajzi vizsgálata.

Papp Bernadett Kitti (Debreceni Egyetem): Mintakincs és technika vizsgálata a csornai menyecskekendőkön

Mezei Milán (Bihari Múzeum): „…nemességéből pedig a Helytartó Tanács által kivetkeztetődvén a nemtelen rabok közé záratott” - A „nemesi bűnözés” társadalomtörténeti vizsgálata Bihar vármegyében a hosszú 19. század első felében (1790–1848)

Szőke Richárd Rajmond (Bihari Múzeum): Az 1922. évi nemzetgyűlési választás Berettyóújfaluban

Dr. Nagy Mihály Zoltán (Román Nemzeti Levéltár, Nagyvárad): Az egyház hatalma - a hatalom egyháza. Állam és egyház kapcsolat Romániában 1945 és 1989 között

Kalmár Zsombor (Debreceni Egyetem): A boszorkányok örökösei 

Szilágyi Éva Andrea (Dr. Andrássy Ernő Történelmi és Néprajzi Városi Múzeum, Érmihályfalva): Érmihályfalva zsidó lakosságának gazdasági és kulturális szerepe a 20. század első felébenB.5Társadalomtudománymultidiszciplinaritás– Főépület, S.F.3-terem

Szekcióelnök: Dr. Magyari Sára (PKE) – Dr. Albert-Lőrincz Csanád (PKE)


Dr. Magyari Sára (PKE): Temesvár multikulturalitása és fénye – a kulturális főváros tükrében

Dr. Albert-Lőrincz Csanád (PKE): A nagy nyelvi modellek alkalmazási lehetőségei humántudományi kutatásokban

Dr. Visontai-Szabó Katalin (Károli Gáspár Református Egyetem): Alapvető értékeink: a házasság, a család és a gyermekek védelme

Barna Anita (Debreceni Egyetem): „Új volt, meg a miénk volt. Ez volt a legfőbb cél.” A kockaház-építkezéssel párhuzamosan zajló mentalitásváltozás vizsgálata Hajdúnánás példáján keresztül"

Törzsök Réka (Debreceni Egyetem): „Ami mélyebben gyökeredzik, mint a barátság”: Eroticizmus Orwell 1984-ében

Kutasi Imre (Debreceni Egyetem): Az 1920-as házhelyosztás Hajdúnánás esetpéldáján 

Dr. Fenyves László (Debreceni Egyetem): Az e-sport magyarországi körülményeinek értékelése a játékosok szemszögéből 

Vona Zoltán (Debreceni Egyetem): A természetföldrajzi és demográfiai sajátosságok hatása a temetkezésre

Dr. Pethő László (Jászberény): Állami Műszaki Főiskola 1947-1951B.6. Társadalom-, jog- és egészségtudomány – Főépület, S.F.6-terem

Szekcióelnök: Dr. Szuchy Róbert (KRE) – Dr. Tóth J. Zoltán (KRE)


Dr. Uzzoli Annamária (CSFK Földrajztudományi Intézet, Budapest): A COVID-19-világjárvány hosszú távú egészségügyi következményei – Magyar esettanulmány

Prof. Dr. Tóth J. Zoltán (Károli Gáspár Református Egyetem): Alapjogi értelmezés Közép-Európában – összehasonlító módszertani kitekintés

Dr. Fazakas Zoltán József (Károli Gáspár Református Egyetem): A kétnyelvű jogászképzés mint a kisebbségi jog aspektusa

Dr. Szakál Zoltán (Debreceni Egyetem) – Kerekes Nikoletta (Debreceni Egyetem): A fiatalok egészségmagatartása az egészségturizmusban - fogyasztó magatartás fókuszban

Dr. Dobrocsi Szilvia (Károli Gáspár Református Egyetem): Az anyanyelv használatának joga és annak érvényesülése a magyar büntetőeljárásokban

Tirona Ontog Miguel Angelo Victor (Debreceni Egyetem) – Dr. Barth Anita (Debreceni Egyetem): Attitudes related to donation and transplantation among international health science students in the University of Debrecen Faculty of Health Sciences

Dr. Korom Ágoston (Károli Gáspár Református Egyetem): Demográfia és EU jog 

Dr. Takács Péter (Debreceni Egyetem), Miklóssy Ildikó; Nagy Benedek; Kristóf Zsolt; Paulikné Varga Barbara; Helmeczi Gabriella; Székely Leila; Nádasdiné Tóth Kitti; Szakál Zoltán (Debreceni Egyetem, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem): A Covid-járvány hatása a turizmusra: Társadalmi, kulturális, gazdasági háttér elemzése három ország adatait vizsgálva: Magyarország – Románia/Erdély – Olaszország"

Paulikné Varga Barbara (Debreceni Egyetem) - Prof. Dr. Láczay Magdolna (Debreceni Egyetem): Az egészségügyi alapellátási rendszer vizsgálatának kutatási tapasztalatai

Prof. Dr. Szuchy Róbert (Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest): Az európai energiajog aktuális kihívásai