A Magyar Tudomány Napja Erdélyben – 2023 Történelem szekció

Esemény időpontja:

  • 2023-11-18 09:00:00
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben – 2023 Történelem szekció

 

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben – 2023

Történelem szekció

2023. november 18., 9.00 óra
EME, központi felolvasóterem

Szervezők:
Erdélyi Múzeum-Egyesület Jakó Zsigmond Kutatóintézete és I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudomány Szakosztálya
Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága

9.00 Regisztráció
9.20 Köszöntés:
Bogdándi Zsolt (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Jakó Zsigmond Kutatóintézet, igazgató)
Pál Judit (Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Történettudományi Szakbizottság, elnök)

 

Elnök: Pál Judit (KAB)
Az erdélyi parasztság a jobbágyfelszabadítástól a 20. századig. Megemlékezés a jobbágyfelszabadítás 175. évfordulójára

 

9.30 Egyed Ákos (EME, Kolozsvár): A jobbágyfelszabadítás és következményei Erdélyben

9.50 Fónagy Zoltán (Eötvös Loránd Tudományegyetem; HUN-REN BTK Történettudományi Intézet, Budapest): „Örültünk végtelenül, hogy most már nem robotolunk, se dézsmát nem adunk”. A jobbágyfelszabadítás mint személyes tapasztalat

10.10 Péntek János (KAB, Kolozsvár): Az erdélyi nyelvi folyamatok és a rendiség Kalotaszeg példáján

10.30 Nagy Botond (Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Levéltára, Sepsiszentgyörgy): A rendiség túlélése a polgári korszak községi háztartásaiban (példák Csíkból és Háromszékről)

10.50 Szabó Árpád Töhötöm (Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): A parasztság átalakulása Erdélyben a 20. század második felében és a 21. század elején

11.10 Hozzászólások, szünet

Elnök: W. Kovács András (EME JZSKI, Kolozsvár)

11.40 Hegyi Géza (EME JZSKI, Kolozsvár): A tized ideológiája Magyarországon

12.00 Kovács Mihai (BBTE TRANS.SCRIPT Kutatóközpont, Kolozsvár): Az erdélyi püspökök hadereje a Mátyás- és Jagelló-korban

12.20 Pakó László (EME JZSKI, Kolozsvár): Egy prókátori életút a 16. század végi Erdélyben

12.40 Hozzászólások

13.00–14.30 Ebéd

Elnök: Bogdándi Zsolt (EME JZSKI, Kolozsvár)

14.30 Tusor Péter (Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport; Moravcsik Gyula Intézet; Pázmány Péter Katolikus Egyetem): A vatikáni magyar történeti kutatások és Erdély

14.50 Fedeles Tamás (HUN-REN-PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, Pécsi Tudományegyetem): Erdélyi klerikusok szentelése a Római Kúriában (1426–1523)

15.10 Kanász Viktor (HUN-REN-PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport; Magyarságkutató Intézet): Erdély és a szentszéki diplomácia a 16. század közepén

15.30 Kruppa Tamás (HUN-REN-PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport; Szegedi Tudományegyetem): Az Erdélyi Fejedelemség a tizenötéves háborúban

15.50 Hozzászólások, szünet

Elnök: Gálfi Emőke (EME JZSKI, Kolozsvár)

16.20 Gudor Botond (BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Fakultás, Kolozsvár): Az alvinci habán telep

16.40 Gordán Edina (Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed): Kótsis János nagyenyedi esperes album amicoruma

17.00 Papp Kinga (EME JZSKI, Kolozsvár): Kézirat és nyomtatás határán. Wesselényi Kata imanaplói

17.20 Kovács Mária (Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár): Bod Péter könyvei a kolozsvári Egyetemi Könyvtár régikönyv-gyűjteményében

17.40 Hozzászólások

18.00 Debüt-díj átadása

18.30 Könyvbemutató: Certamen X. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában.

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben – 2023 Történelem szekció

 

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben – 2023

Történelem szekció

2023. november 18., 9.00 óra
EME, központi felolvasóterem

Szervezők:
Erdélyi Múzeum-Egyesület Jakó Zsigmond Kutatóintézete és I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudomány Szakosztálya
Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága

9.00 Regisztráció
9.20 Köszöntés:
Bogdándi Zsolt (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Jakó Zsigmond Kutatóintézet, igazgató)
Pál Judit (Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Történettudományi Szakbizottság, elnök)

 

Elnök: Pál Judit (KAB)
Az erdélyi parasztság a jobbágyfelszabadítástól a 20. századig. Megemlékezés a jobbágyfelszabadítás 175. évfordulójára

 

9.30 Egyed Ákos (EME, Kolozsvár): A jobbágyfelszabadítás és következményei Erdélyben

9.50 Fónagy Zoltán (Eötvös Loránd Tudományegyetem; HUN-REN BTK Történettudományi Intézet, Budapest): „Örültünk végtelenül, hogy most már nem robotolunk, se dézsmát nem adunk”. A jobbágyfelszabadítás mint személyes tapasztalat

10.10 Péntek János (KAB, Kolozsvár): Az erdélyi nyelvi folyamatok és a rendiség Kalotaszeg példáján

10.30 Nagy Botond (Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Levéltára, Sepsiszentgyörgy): A rendiség túlélése a polgári korszak községi háztartásaiban (példák Csíkból és Háromszékről)

10.50 Szabó Árpád Töhötöm (Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): A parasztság átalakulása Erdélyben a 20. század második felében és a 21. század elején

11.10 Hozzászólások, szünet

Elnök: W. Kovács András (EME JZSKI, Kolozsvár)

11.40 Hegyi Géza (EME JZSKI, Kolozsvár): A tized ideológiája Magyarországon

12.00 Kovács Mihai (BBTE TRANS.SCRIPT Kutatóközpont, Kolozsvár): Az erdélyi püspökök hadereje a Mátyás- és Jagelló-korban

12.20 Pakó László (EME JZSKI, Kolozsvár): Egy prókátori életút a 16. század végi Erdélyben

12.40 Hozzászólások

13.00–14.30 Ebéd

Elnök: Bogdándi Zsolt (EME JZSKI, Kolozsvár)

14.30 Tusor Péter (Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport; Moravcsik Gyula Intézet; Pázmány Péter Katolikus Egyetem): A vatikáni magyar történeti kutatások és Erdély

14.50 Fedeles Tamás (HUN-REN-PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, Pécsi Tudományegyetem): Erdélyi klerikusok szentelése a Római Kúriában (1426–1523)

15.10 Kanász Viktor (HUN-REN-PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport; Magyarságkutató Intézet): Erdély és a szentszéki diplomácia a 16. század közepén

15.30 Kruppa Tamás (HUN-REN-PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport; Szegedi Tudományegyetem): Az Erdélyi Fejedelemség a tizenötéves háborúban

15.50 Hozzászólások, szünet

Elnök: Gálfi Emőke (EME JZSKI, Kolozsvár)

16.20 Gudor Botond (BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Fakultás, Kolozsvár): Az alvinci habán telep

16.40 Gordán Edina (Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed): Kótsis János nagyenyedi esperes album amicoruma

17.00 Papp Kinga (EME JZSKI, Kolozsvár): Kézirat és nyomtatás határán. Wesselényi Kata imanaplói

17.20 Kovács Mária (Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár): Bod Péter könyvei a kolozsvári Egyetemi Könyvtár régikönyv-gyűjteményében

17.40 Hozzászólások

18.00 Debüt-díj átadása

18.30 Könyvbemutató: Certamen X. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában.