Az erdélyi tudomány hírei

„A Püspök”

Esemény időpontja:

  • 2022-12-02 13:15:00
„A Püspök”

Marton József „A Püspök” c. tanulmánykötete Márton Áron gyulafehérvári püspök (1938–1980) életéről és munkásságáról tartott húsz előadását/tanulmányát fogja egységbe. A háromszáz oldalas kötet tematikai bontásban, történelmi környezetbe ágyazva, részletes magyarázatokkal tárja elénk Márton Áron jellem- és arcvonásait, tevékenységének legfontosabb területeit. A kötetben szereplő tanulmányok többé-kevésbé kronológiai sorrendben tárgyalják a gyulafehérvári főpap életeseményeit, beleágyazva abba a vallási, társadalmi, politikai miliőbe, amelyben lelkipásztori tevékenységét végezte. Ugyanakkor szembesítenek a 20. század nagy püspök igazi emberségével: a gyarlóságait elismerő és imádkozó emberrel; a népéhez és szülőhazájához ragaszkodó, az erdélyi kultúrát ápoló és védelmező pappal; a küldetésével járó feladatokat vállaló és az ökumenizmus szellemében hűségesen végző főpappal; a kommunista rezsim hatóságaitól reá mért megaláztatásokat méltóságteljesen viselő, ám egyházáért-népéért mindvégig küzdő szent püspökkel. A tanulmányok olvasása során tehát nemcsak Márton Áronhoz kerülünk közelebb, hanem az egyház szemüvegén keresztül jobban megismerjük azt a korszakot, illetve azokat a korszakokat, amelyekben közel negyvenkét évi főpásztori működése alatt népének jó pásztora volt.

A kötet címe arra az általános bizalomra és elismerésre utal, miszerint népének ő volt az egyetlen olyan irányítója, vezetője – s nem utolsósorban – hűséges szolgája, aki valóban kiérdemelte „A Püspök” ’rangot’.

A tanulmány adatai:
Marton József
2022     „A Püspök”. Tanulmányok Márton Áronról. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda. 

„A Püspök”

Marton József „A Püspök” c. tanulmánykötete Márton Áron gyulafehérvári püspök (1938–1980) életéről és munkásságáról tartott húsz előadását/tanulmányát fogja egységbe. A háromszáz oldalas kötet tematikai bontásban, történelmi környezetbe ágyazva, részletes magyarázatokkal tárja elénk Márton Áron jellem- és arcvonásait, tevékenységének legfontosabb területeit. A kötetben szereplő tanulmányok többé-kevésbé kronológiai sorrendben tárgyalják a gyulafehérvári főpap életeseményeit, beleágyazva abba a vallási, társadalmi, politikai miliőbe, amelyben lelkipásztori tevékenységét végezte. Ugyanakkor szembesítenek a 20. század nagy püspök igazi emberségével: a gyarlóságait elismerő és imádkozó emberrel; a népéhez és szülőhazájához ragaszkodó, az erdélyi kultúrát ápoló és védelmező pappal; a küldetésével járó feladatokat vállaló és az ökumenizmus szellemében hűségesen végző főpappal; a kommunista rezsim hatóságaitól reá mért megaláztatásokat méltóságteljesen viselő, ám egyházáért-népéért mindvégig küzdő szent püspökkel. A tanulmányok olvasása során tehát nemcsak Márton Áronhoz kerülünk közelebb, hanem az egyház szemüvegén keresztül jobban megismerjük azt a korszakot, illetve azokat a korszakokat, amelyekben közel negyvenkét évi főpásztori működése alatt népének jó pásztora volt.

A kötet címe arra az általános bizalomra és elismerésre utal, miszerint népének ő volt az egyetlen olyan irányítója, vezetője – s nem utolsósorban – hűséges szolgája, aki valóban kiérdemelte „A Püspök” ’rangot’.

A tanulmány adatai:
Marton József
2022     „A Püspök”. Tanulmányok Márton Áronról. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda.