A Történelem – civilizáció – kultúra doktori iskola magyar doktorandusz konferenciája

A Történelem – civilizáció – kultúra doktori iskola magyar doktorandusz konferenciája

Részletes program:

09:00–09:10 A konferenciát megnyitják: dr. Maria Crăciun egyetemi tanár, a doktori iskola igazgatója és dr. Rüsz-Fogarasi Enikő dékánhelyettes, a doktori iskola tanára

Moderátor: dr. Fodor János egyetemi tanársegéd

09:10–09:25 Gál Edina: Árvák és elhagyott gyermekek a nemzet szolgálatában (1903−1918)

09:25–09:40 Muhi Csilla: Tűzvédelmi intézkedések Szatmárnémetiben a dualizmus korában

09:40–09:55 Bonyhai Nóra: Az államosítás története Erdélyben

09:55–10:10 Valdman István: Erdélyi közbirtokosság a XX. század első felében

10:10–10:25 Kovács-Ungvári Rebeka: Jakabffy Elemér az Európai Nemzetiségi Kongresszuson (1925-1936)

10:25–10:40 Kérdések, vita

 

10:40–10:50 Kávészünet

Moderátor : dr. Pakó Klára adjunktus

10:50–11:05 Újvári Dorottya: A szalonasztal dísze: a fényképalbumok értelmezési keretei

11:05–11:20 Lőrincz Lili: „A többit úgyis elmossa az idő / még mi, szobrok bírjuk legtovább” – az ismeretlen katona alakja az 1945 és 1989 közötti erdélyi szobrokon

11:20–11:35 Földi Imelga: „formája és kupolája Rachel sírjára emlékeztet”– A második aradi zsidó temető 1936-ban épült ravatalozója

11:35–11:50 Lukács-Erdei Ibolya: A zsibói kastély falképei

11:50–12:20 Kérdések, vita

12:20− 13:20 Ebéd

Moderátor: dr. Fehér Andrea adjunktus

13:20–13:35 Jancsó Katalin: „...akkor ment el kűrtö kalacsra, pereczre egy veka tiszta liszt”. 18. századi élelmiszerek malombírák jegyzőkönyveiben

13:35–13:50 György Árpád Botond: „Bonyhában is a sokadalomban az egyik szállott másik hágott”. Paráznák Marosvásárhely 17. századi vallatási jegyzőkönyveiben

14:05–14:20 Boér Ilka: Világi jelenetek az Unitárius Püspöki Ház (Vallásszabadság Háza) kályhacsempe anyagában

14:20–14:35 Barabás Dóra: Kiadott források elemzése Bögöz település történetéből

14:35–14:50 Kérdések

 

14:50–15:00 Kávészünet

Moderátor: dr. Lupescu Makó Mária docens

15.00–15:15 Bálint Ildikó: Borbélyok társadalmi elfogadottsága 1560-ban, egy szebeni levélváltás tükrében

15:15–15:30 Izsán Csaba: A brassói városi darabontok megjelenése a 16−17. századi forrásokban.

15:30–15:45 Bélfenyéri Tamás: A nagyváradi székesegyház alsópapsága az Anjou-korban

15:45–16:00 Csorba Mihály: A bihari főesperesség kialakulása és fejlődése

16:00 – 16:15 Kérdések

 

16:15 – 16:30 Kávészünet

Moderátor: dr. Petruț Dávid adjunktus

16:30–16:45 Belbe Sebastian: Adatok a középkori Krasznaköz eltűnt településeinek a kérdéseihez

16:45–17.00 Botha Zoltán-József: A középső és késő bronzkor kronológiai kérdései a Küküllők felső folyásának vízgyűjtő területein

17:00–17:15 Puskás József: Adatok a Felsőháromszéki-medence abszolút kronológiájához: a középső bronzkor kezdetei

17:15–17:30 Katócz Zoltán: Modern módszerek a késő rézkori települések kutatásában

17:30–17:45 Kérdések, vita

17:45 A konferenciát zárja a KAB részéről: dr. Pál Judit egyetemi tanár, a MTA külső tagja

 

A rendezvény időpontja 2020. március 7, helyszíne: Kolozsvár, Történeti Intézet (Napoca u. 11. szám)

A Történelem – civilizáció – kultúra doktori iskola magyar doktorandusz konferenciája

Részletes program:

09:00–09:10 A konferenciát megnyitják: dr. Maria Crăciun egyetemi tanár, a doktori iskola igazgatója és dr. Rüsz-Fogarasi Enikő dékánhelyettes, a doktori iskola tanára

Moderátor: dr. Fodor János egyetemi tanársegéd

09:10–09:25 Gál Edina: Árvák és elhagyott gyermekek a nemzet szolgálatában (1903−1918)

09:25–09:40 Muhi Csilla: Tűzvédelmi intézkedések Szatmárnémetiben a dualizmus korában

09:40–09:55 Bonyhai Nóra: Az államosítás története Erdélyben

09:55–10:10 Valdman István: Erdélyi közbirtokosság a XX. század első felében

10:10–10:25 Kovács-Ungvári Rebeka: Jakabffy Elemér az Európai Nemzetiségi Kongresszuson (1925-1936)

10:25–10:40 Kérdések, vita

 

10:40–10:50 Kávészünet

Moderátor : dr. Pakó Klára adjunktus

10:50–11:05 Újvári Dorottya: A szalonasztal dísze: a fényképalbumok értelmezési keretei

11:05–11:20 Lőrincz Lili: „A többit úgyis elmossa az idő / még mi, szobrok bírjuk legtovább” – az ismeretlen katona alakja az 1945 és 1989 közötti erdélyi szobrokon

11:20–11:35 Földi Imelga: „formája és kupolája Rachel sírjára emlékeztet”– A második aradi zsidó temető 1936-ban épült ravatalozója

11:35–11:50 Lukács-Erdei Ibolya: A zsibói kastély falképei

11:50–12:20 Kérdések, vita

12:20− 13:20 Ebéd

Moderátor: dr. Fehér Andrea adjunktus

13:20–13:35 Jancsó Katalin: „...akkor ment el kűrtö kalacsra, pereczre egy veka tiszta liszt”. 18. századi élelmiszerek malombírák jegyzőkönyveiben

13:35–13:50 György Árpád Botond: „Bonyhában is a sokadalomban az egyik szállott másik hágott”. Paráznák Marosvásárhely 17. századi vallatási jegyzőkönyveiben

14:05–14:20 Boér Ilka: Világi jelenetek az Unitárius Püspöki Ház (Vallásszabadság Háza) kályhacsempe anyagában

14:20–14:35 Barabás Dóra: Kiadott források elemzése Bögöz település történetéből

14:35–14:50 Kérdések

 

14:50–15:00 Kávészünet

Moderátor: dr. Lupescu Makó Mária docens

15.00–15:15 Bálint Ildikó: Borbélyok társadalmi elfogadottsága 1560-ban, egy szebeni levélváltás tükrében

15:15–15:30 Izsán Csaba: A brassói városi darabontok megjelenése a 16−17. századi forrásokban.

15:30–15:45 Bélfenyéri Tamás: A nagyváradi székesegyház alsópapsága az Anjou-korban

15:45–16:00 Csorba Mihály: A bihari főesperesség kialakulása és fejlődése

16:00 – 16:15 Kérdések

 

16:15 – 16:30 Kávészünet

Moderátor: dr. Petruț Dávid adjunktus

16:30–16:45 Belbe Sebastian: Adatok a középkori Krasznaköz eltűnt településeinek a kérdéseihez

16:45–17.00 Botha Zoltán-József: A középső és késő bronzkor kronológiai kérdései a Küküllők felső folyásának vízgyűjtő területein

17:00–17:15 Puskás József: Adatok a Felsőháromszéki-medence abszolút kronológiájához: a középső bronzkor kezdetei

17:15–17:30 Katócz Zoltán: Modern módszerek a késő rézkori települések kutatásában

17:30–17:45 Kérdések, vita

17:45 A konferenciát zárja a KAB részéről: dr. Pál Judit egyetemi tanár, a MTA külső tagja

 

A rendezvény időpontja 2020. március 7, helyszíne: Kolozsvár, Történeti Intézet (Napoca u. 11. szám)