A Történelem – civilizáció – kultúra doktori iskola V. magyar doktorandusz konferenciája

A Történelem – civilizáció – kultúra doktori iskola V. magyar doktorandusz konferenciája

A Babeș−Bolyai Tudományegyetem Történelem civilizáció kultúra doktori iskola

V. magyar doktorandusz konferenciája

március 2.

Szervezők: BBTE Magyar Történeti Intézet – KAB Történettudományi Szakbizottság

 

09:00–09:10

Megnyitó: Rüsz-Fogarasi Enikő, a BBTE Történelem és Filozófia Kar dékánhelyettese és Maria Crăciun, a Történelem – civilizáció – kultúra doktori iskola igazgatója  

 

Szekcióvezető: Lupescu Makó Mária

09:10–09:25

Bakk Antal Pál: A sóadományok szerepe az Erdélyi Fejedelemségben

09:25–09:40

Katócz Zoltán: Adatok a dévai várhegy régészeti kutatásaihoz

09:40–09:55

Csorba Mihály: Észak-Bihar településrendszere a 9–11. században

09:55–10:10

Bélfenyéri Tamás: Cudar János váradi püspök (1383–1395)

10:10–10:25 Vita

 

10:25–10:40 Kávészünet

 

Szekcióvezető: Rüsz-Fogarasi Enikő

10:40–10:55

 Ladó Árpád-Gellért: Hadakozó székelyek a középkorban. Fegyverzettörténeti kérdések, válaszok

10:55–11:10

Izsán Csaba: Segesvári zsoldosok a város és a fejedelem szolgálatában az 1602–1605, illetve az 1644–1645 közötti időszakban

11:10–11:25

György Árpád Botond: „panaszolkodik vala én előttem Nyerges Tamás, hogy az Jeddi György vallomását nem jól írtak fel az protokolumban”. Perrendtartás a 17. századi Marosvásárhelyen

11:25–11:40

Boér Ilka: Az uzoni Béldi−Mikes kastély kályhacsempe leletei

11:40–11:55 Vita

 

11:55–12:50 Ebédszünet

 

Szekcióvezető: Sipos Gábor

12:50–13:05

Lukács-Erdei Ibolya: Wesselényi kastélyok Zsibón

13:05–13:20

Szász Hunor: Alkirálybírák és nótáriusok. A csíkszéki hatalomgyakorlás második vonala (1708–1760)

13:20–13:35

Horváth Csaba: Konfliktusok határőrök és nem határőrök között a székely székekben

13:35–13:50

Szilágyi Andrea Éva: A székelyhídi uradalom és az 1831-es Stubenberg–Mandell-féle birtokper

13:50–14:05 Vita

 

14:05–14:20 Kávészünet

 

Szekcióvezető: Pál Judit

14:20–14:35

Jakab-Ladó Ágota: Vasút és állomás Csíkszeredában. Építkezés, fogadtatás és használat

14:35–14:50

Lakatos Sándor: Megözvegyülés a Homoródok mentén (1830–1939)

14:50–15:05

Gál Edina: „Belőlük jó cselédek, gazdasszonyok és iparosnők válhassanak”. A kolozsvári Mária Valéria leányárvaház története (1872–1949)

15:05–15:20

Földi Imega: Az aradi Fischer Eliz-féle izraelita leányárvaház létrejötte a korabeli sajtó tükrében (1906)

14:20–15:35

Harkai Ágnes: Zsidó-témájú cikkek az Ellenzékben az I. világháború idején

15:35–15:50 Vita

 

 

A konferenciát zárja Pál Judit, a KAB Történettudományi Szakbizottságának elnöke.

 

 

A Történelem – civilizáció – kultúra doktori iskola V. magyar doktorandusz konferenciája

A Babeș−Bolyai Tudományegyetem Történelem civilizáció kultúra doktori iskola

V. magyar doktorandusz konferenciája

március 2.

Szervezők: BBTE Magyar Történeti Intézet – KAB Történettudományi Szakbizottság

 

09:00–09:10

Megnyitó: Rüsz-Fogarasi Enikő, a BBTE Történelem és Filozófia Kar dékánhelyettese és Maria Crăciun, a Történelem – civilizáció – kultúra doktori iskola igazgatója  

 

Szekcióvezető: Lupescu Makó Mária

09:10–09:25

Bakk Antal Pál: A sóadományok szerepe az Erdélyi Fejedelemségben

09:25–09:40

Katócz Zoltán: Adatok a dévai várhegy régészeti kutatásaihoz

09:40–09:55

Csorba Mihály: Észak-Bihar településrendszere a 9–11. században

09:55–10:10

Bélfenyéri Tamás: Cudar János váradi püspök (1383–1395)

10:10–10:25 Vita

 

10:25–10:40 Kávészünet

 

Szekcióvezető: Rüsz-Fogarasi Enikő

10:40–10:55

 Ladó Árpád-Gellért: Hadakozó székelyek a középkorban. Fegyverzettörténeti kérdések, válaszok

10:55–11:10

Izsán Csaba: Segesvári zsoldosok a város és a fejedelem szolgálatában az 1602–1605, illetve az 1644–1645 közötti időszakban

11:10–11:25

György Árpád Botond: „panaszolkodik vala én előttem Nyerges Tamás, hogy az Jeddi György vallomását nem jól írtak fel az protokolumban”. Perrendtartás a 17. századi Marosvásárhelyen

11:25–11:40

Boér Ilka: Az uzoni Béldi−Mikes kastély kályhacsempe leletei

11:40–11:55 Vita

 

11:55–12:50 Ebédszünet

 

Szekcióvezető: Sipos Gábor

12:50–13:05

Lukács-Erdei Ibolya: Wesselényi kastélyok Zsibón

13:05–13:20

Szász Hunor: Alkirálybírák és nótáriusok. A csíkszéki hatalomgyakorlás második vonala (1708–1760)

13:20–13:35

Horváth Csaba: Konfliktusok határőrök és nem határőrök között a székely székekben

13:35–13:50

Szilágyi Andrea Éva: A székelyhídi uradalom és az 1831-es Stubenberg–Mandell-féle birtokper

13:50–14:05 Vita

 

14:05–14:20 Kávészünet

 

Szekcióvezető: Pál Judit

14:20–14:35

Jakab-Ladó Ágota: Vasút és állomás Csíkszeredában. Építkezés, fogadtatás és használat

14:35–14:50

Lakatos Sándor: Megözvegyülés a Homoródok mentén (1830–1939)

14:50–15:05

Gál Edina: „Belőlük jó cselédek, gazdasszonyok és iparosnők válhassanak”. A kolozsvári Mária Valéria leányárvaház története (1872–1949)

15:05–15:20

Földi Imega: Az aradi Fischer Eliz-féle izraelita leányárvaház létrejötte a korabeli sajtó tükrében (1906)

14:20–15:35

Harkai Ágnes: Zsidó-témájú cikkek az Ellenzékben az I. világháború idején

15:35–15:50 Vita

 

 

A konferenciát zárja Pál Judit, a KAB Történettudományi Szakbizottságának elnöke.