Akadémikusválasztás: nyilvánosak az akadémiai tagajánlások

Akadémikusválasztás: nyilvánosak az akadémiai tagajánlások

Nyilvánosak az akadémiai rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjelöltekre adott ajánlások. A tudományos osztályok legkorábban januárban tartanak tagjelölő üléseket. Ezután az Elnökség határozza meg a választható új tagok számát, valamint a betölthető helyeknek a tudományos osztályok közötti elosztását. A tagválasztást a jövő májusi közgyűlésen tartják.

A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya szerint tudományos tevékenysége elismeréseként az MTA levelező tagjává az a magyar állampolgár választható meg, aki rendelkezik az MTA doktora címmel vagy azzal egyenértékűnek minősített tudományos fokozattal, és aki tudományát elismerten és különösen magas színvonalon, alkotó módon műveli.

Rendes taggá az a magyar állampolgárságú levelező tag választható meg, aki levelező tagságának elnyerése óta jelentős tudományos eredményeket ért el.

Külső taggá az az életvitelszerűen külföldön élő tudós választható, aki nem vagy nem csak magyar állampolgár, magát magyarnak vallja, tudományát elismerten és különösen magas színvonalon, alkotó módon műveli, és szoros kapcsolatot ápol a magyar tudományos élettel.

Tiszteleti taggá az a külföldi (nem magyar állampolgár vagy többes állampolgár; illetve külföldön élő magyar állampolgár) tudós választható, aki szaktudományát nemzetközileg kiemelkedő színvonalon műveli, és aki a magyar tudomány különleges megbecsülésére tarthat számot.

A 2016. évi tagválasztás a Magyar Tudományos Akadémia 183. közgyűlésén elfogadott eljárási szabály szerint zajlik. Az elfogadott dokumentum – „Az akadémikusválasztás eljárási szabályai” – tartalmazza az akadémikusválasztás alapelveit és eljárásrendjét, valamint az ajánlások elkészítésének formai és tartalmi követelményeit, a jelölési folyamat szabályait. Az MTA 186. közgyűlésén az Akadémikusok Gyűlése által elfogadott tagválasztási irányelvek szerint a tagválasztás elsődleges szempontja a tudományos teljesítmény és a hagyományos akadémiai értékek, vagyis a nemzetközi tudományos elismertség, az iskolateremtő tevékenység és a hosszú távú kiemelkedő szakmai eredményesség.

A választási eljárás ütemterve szerint az ajánlásokat 2015. október 1-ig kellett benyújtani a tudományos osztályokra. Ezzel párhuzamosan az ajánlottaknak rögzíteniük kellett publikációs és hivatkozási adataikat a Magyar Tudományos Művek Tárában. Az akadémiai tagválasztáshoz az MTMT munkatársai bibliográfiai szempontból ellenőrzik a jelöltek közleményjegyzékének adatait.

A tudományos osztályok legkorábban négy héttel a tagajánlások közzétételét követően tarthatnak tagjelölő osztályülést, amelyen azok a tagjelöltek kerülhetnek a közös akadémiai jelöltlistára, akik az osztályokon a szavazatok több mint felét megszerezték. 2016. március 29-én – hat héttel a tagválasztó közgyűlés előtt – az Elnökség meghatározza a választható új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagok számát. A tagválasztást 2016. május 2-án tartják az Akadémikusok Gyűlésén.

A 2016. évi akadémikusválasztási eljárásban a jelöltekre vonatkozó ajánlások
 

 

Az ajánlások száma osztályonként

Tudományos osztály

Rendes tagságra
ajánlottak
száma

Levelező
tagságra
ajánlottak száma

Külső tagságra
ajánlottak száma

Tiszteleti
tagságra
ajánlottak
száma

Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

3

10

1

1

Filozófiai és Történettudományok Osztálya

5

5

4

2

Matematikai Tudományok Osztálya

4

8

5

1

Agrártudományok Osztálya

3

12

0

2

Orvosi Tudományok Osztálya

3

6

1

2

Műszaki Tudományok Osztálya

2

16

2

1

Kémiai Tudományok Osztálya

2

14

2

1

Biológiai Tudományok Osztálya

3

16

3

1

Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

2

9

1

0

Földtudományok Osztálya

3

9

2

1

Fizikai Tudományok Osztálya

2

12

3

1

összesen

32

117

24

13

 

Tovább az Akadémikusválasztás 2016 aloldalra.

 

Forrás: www.mta.hu

Akadémikusválasztás: nyilvánosak az akadémiai tagajánlások

Nyilvánosak az akadémiai rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjelöltekre adott ajánlások. A tudományos osztályok legkorábban januárban tartanak tagjelölő üléseket. Ezután az Elnökség határozza meg a választható új tagok számát, valamint a betölthető helyeknek a tudományos osztályok közötti elosztását. A tagválasztást a jövő májusi közgyűlésen tartják.

A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya szerint tudományos tevékenysége elismeréseként az MTA levelező tagjává az a magyar állampolgár választható meg, aki rendelkezik az MTA doktora címmel vagy azzal egyenértékűnek minősített tudományos fokozattal, és aki tudományát elismerten és különösen magas színvonalon, alkotó módon műveli.

Rendes taggá az a magyar állampolgárságú levelező tag választható meg, aki levelező tagságának elnyerése óta jelentős tudományos eredményeket ért el.

Külső taggá az az életvitelszerűen külföldön élő tudós választható, aki nem vagy nem csak magyar állampolgár, magát magyarnak vallja, tudományát elismerten és különösen magas színvonalon, alkotó módon műveli, és szoros kapcsolatot ápol a magyar tudományos élettel.

Tiszteleti taggá az a külföldi (nem magyar állampolgár vagy többes állampolgár; illetve külföldön élő magyar állampolgár) tudós választható, aki szaktudományát nemzetközileg kiemelkedő színvonalon műveli, és aki a magyar tudomány különleges megbecsülésére tarthat számot.

A 2016. évi tagválasztás a Magyar Tudományos Akadémia 183. közgyűlésén elfogadott eljárási szabály szerint zajlik. Az elfogadott dokumentum – „Az akadémikusválasztás eljárási szabályai” – tartalmazza az akadémikusválasztás alapelveit és eljárásrendjét, valamint az ajánlások elkészítésének formai és tartalmi követelményeit, a jelölési folyamat szabályait. Az MTA 186. közgyűlésén az Akadémikusok Gyűlése által elfogadott tagválasztási irányelvek szerint a tagválasztás elsődleges szempontja a tudományos teljesítmény és a hagyományos akadémiai értékek, vagyis a nemzetközi tudományos elismertség, az iskolateremtő tevékenység és a hosszú távú kiemelkedő szakmai eredményesség.

A választási eljárás ütemterve szerint az ajánlásokat 2015. október 1-ig kellett benyújtani a tudományos osztályokra. Ezzel párhuzamosan az ajánlottaknak rögzíteniük kellett publikációs és hivatkozási adataikat a Magyar Tudományos Művek Tárában. Az akadémiai tagválasztáshoz az MTMT munkatársai bibliográfiai szempontból ellenőrzik a jelöltek közleményjegyzékének adatait.

A tudományos osztályok legkorábban négy héttel a tagajánlások közzétételét követően tarthatnak tagjelölő osztályülést, amelyen azok a tagjelöltek kerülhetnek a közös akadémiai jelöltlistára, akik az osztályokon a szavazatok több mint felét megszerezték. 2016. március 29-én – hat héttel a tagválasztó közgyűlés előtt – az Elnökség meghatározza a választható új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagok számát. A tagválasztást 2016. május 2-án tartják az Akadémikusok Gyűlésén.

A 2016. évi akadémikusválasztási eljárásban a jelöltekre vonatkozó ajánlások
 

 

Az ajánlások száma osztályonként

Tudományos osztály

Rendes tagságra
ajánlottak
száma

Levelező
tagságra
ajánlottak száma

Külső tagságra
ajánlottak száma

Tiszteleti
tagságra
ajánlottak
száma

Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

3

10

1

1

Filozófiai és Történettudományok Osztálya

5

5

4

2

Matematikai Tudományok Osztálya

4

8

5

1

Agrártudományok Osztálya

3

12

0

2

Orvosi Tudományok Osztálya

3

6

1

2

Műszaki Tudományok Osztálya

2

16

2

1

Kémiai Tudományok Osztálya

2

14

2

1

Biológiai Tudományok Osztálya

3

16

3

1

Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

2

9

1

0

Földtudományok Osztálya

3

9

2

1

Fizikai Tudományok Osztálya

2

12

3

1

összesen

32

117

24

13

 

Tovább az Akadémikusválasztás 2016 aloldalra.

 

Forrás: www.mta.hu