ANALí“GIA ÉS MODERN NYELVLEíRíS

A MAGYAR NYELVéSZETI KUTATáSOK úJABB EREDMéNYEI III.

 

ANALóGIA éS MODERN NYELVLEíRáS

 

Kolozsvár, 2012. július 5–6.Szervezi a BBTE BTK Magyar és általános Nyelvészeti Tanszéke és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Szakbizottsága

2012. július 5., csütörtök
Helyszín: KAB-székház, Ion Ghica/Tamás András u. 12.

8,00–9,00   Regisztráció
9,00–9,15   A konferenciát megnyitja Péntek János akadémikus, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke
9,15–9,45  Rebrus Péter – Kálmán László – Törkenczy Miklós (MTA Nyelvtudományi Intézet): Heterogén analógiás források: az sz–d(z)-váltó igék esete
9,45–10,15 N. Fodor János (Eötvös Loránd Tudományegyetem): A magyar nyitódó kettőshangzók kialakulásának rendszerszerű sajátosságai
10,15–10,45  Fehér Krisztina (Debreceni Egyetem): Analógia és hálózatmodell

10,45–11,00 Kávészünet

11,00–11,30 Fóris ágota (Károli Gáspár Református Egyetem): Az analógia szerepe a modern nyelvészeti kutatásokban
11,30–12,00 Máthé Zsolt (Babeș–Bolyai Tudományegyetem): Hasonlóságvizsgálati kérdések az analógiaszemléletű metaforakutatásban
12,00–12,30    Kálmán László (MTA Nyelvtudományi Intézet): Kell-e nekünk metafora?

12,30–13,30   Ebédszünet

13,30–14,00   Szilágyi N. Sándor (Babeș–Bolyai Tudományegyetem):  A mi (rend)szertelen nyelvünk
14,30–15,00 Szentgyörgyi Rudolf (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Analógiás változás – analógiás megmaradás
15,00–15,30 Farkas Judit (MTA Nyelvtudományi Intézet): Az ige analógiájára működő -hAtó és -Andó konstrukciók

15,30–15,45 Kávészünet

15,45–16,15 Gyarmathy Zsófia (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Információs kapcsolatok és analógia – egy  javaslat
16,15–16,45 Kugler Nóra (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Evidenciajelölő kifejezések grammatikalizációja
 viszonyaik hálózatában
16,45-17,15  Alberti Gábor (Pécsi Tudományegyetem): Az argumentumok precedenciaelvű realizálódása

17,15–17,30  Kávészünet

17,30–18,00  Benő Attila (Babeș–Bolyai Tudományegyetem): Analógia és hangzásséma
18,00–18,30 Wéber Katalin (Pécsi Tudományegyetem): Alkotó beszéd. Igemintázatok kölcsönhatása a háromévesek nyelvtani kódjának kiépülésében
18,30–19,00   Neuberger Tilda (MTA Nyelvtudományi Intézet): Analógiás jelenségek az anyanyelv-elsajátításban

19,00–19,15   A konferenciát lezárja Szilágyi N. Sándor, a Magyar és általános Nyelvészeti Tanszék vezetője


A konferenciát
a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem,
a Bolyai Társaság,
a Communitas Alapítvány
és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatja.
A MAGYAR NYELVéSZETI KUTATáSOK úJABB EREDMéNYEI III.

 

ANALóGIA éS MODERN NYELVLEíRáS

 

Kolozsvár, 2012. július 5–6.Szervezi a BBTE BTK Magyar és általános Nyelvészeti Tanszéke és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Szakbizottsága

2012. július 5., csütörtök
Helyszín: KAB-székház, Ion Ghica/Tamás András u. 12.

8,00–9,00   Regisztráció
9,00–9,15   A konferenciát megnyitja Péntek János akadémikus, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke
9,15–9,45  Rebrus Péter – Kálmán László – Törkenczy Miklós (MTA Nyelvtudományi Intézet): Heterogén analógiás források: az sz–d(z)-váltó igék esete
9,45–10,15 N. Fodor János (Eötvös Loránd Tudományegyetem): A magyar nyitódó kettőshangzók kialakulásának rendszerszerű sajátosságai
10,15–10,45  Fehér Krisztina (Debreceni Egyetem): Analógia és hálózatmodell

10,45–11,00 Kávészünet

11,00–11,30 Fóris ágota (Károli Gáspár Református Egyetem): Az analógia szerepe a modern nyelvészeti kutatásokban
11,30–12,00 Máthé Zsolt (Babeș–Bolyai Tudományegyetem): Hasonlóságvizsgálati kérdések az analógiaszemléletű metaforakutatásban
12,00–12,30    Kálmán László (MTA Nyelvtudományi Intézet): Kell-e nekünk metafora?

12,30–13,30   Ebédszünet

13,30–14,00   Szilágyi N. Sándor (Babeș–Bolyai Tudományegyetem):  A mi (rend)szertelen nyelvünk
14,30–15,00 Szentgyörgyi Rudolf (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Analógiás változás – analógiás megmaradás
15,00–15,30 Farkas Judit (MTA Nyelvtudományi Intézet): Az ige analógiájára működő -hAtó és -Andó konstrukciók

15,30–15,45 Kávészünet

15,45–16,15 Gyarmathy Zsófia (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Információs kapcsolatok és analógia – egy  javaslat
16,15–16,45 Kugler Nóra (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Evidenciajelölő kifejezések grammatikalizációja
 viszonyaik hálózatában
16,45-17,15  Alberti Gábor (Pécsi Tudományegyetem): Az argumentumok precedenciaelvű realizálódása

17,15–17,30  Kávészünet

17,30–18,00  Benő Attila (Babeș–Bolyai Tudományegyetem): Analógia és hangzásséma
18,00–18,30 Wéber Katalin (Pécsi Tudományegyetem): Alkotó beszéd. Igemintázatok kölcsönhatása a háromévesek nyelvtani kódjának kiépülésében
18,30–19,00   Neuberger Tilda (MTA Nyelvtudományi Intézet): Analógiás jelenségek az anyanyelv-elsajátításban

19,00–19,15   A konferenciát lezárja Szilágyi N. Sándor, a Magyar és általános Nyelvészeti Tanszék vezetője


A konferenciát
a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem,
a Bolyai Társaság,
a Communitas Alapítvány
és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatja.