Az anyagtudomány az interdiszciplináris kutatások fókuszában

Az anyagtudomány az interdiszciplináris kutatások fókuszában

 

Az Artes Liberales előadássorozat első előadója Bitay Enikő.

Előadásának címe: Az anyagtudomány az interdiszciplináris kutatások fókuszában

Dátum: 2021. október 8-án 18.00 órától

Csatlakozás: https://us06web.zoom.us/j/87130111500

Rezümé: Az előadás előbb az interdiszciplináris kutatások sajátosságait, jelentőségeit emeli ki, majd az anyagtudományi kutatásait, illetve a szakmai kapcsolathálózat kialakítását mutatja be, melyek alapját képezték az interdiszciplináris kutatások elindításának. Ezt követően azon interdiszciplináris kutatásokat mutatja be, melyek eredményeinek hatékonyságát az anyagtudomány segítette elő a különböző szakterületeken (pl. régészet, technikatörténet, orvostudomány, fogászat, gyógyszerészet). A további lehetőségekről, tervekről is szót ejt, végül a kutatási eredmények kommunikációjának fontosságáról is beszél (adatgyűjtés, -megőrzés, publikálás, tudománynépszerűsítés).

Esemény: https://www.facebook.com/events/259768036050341/?ref=newsfeed

*

A hét szabad mesterség/művészet (septem artes liberales) tanegységei az antikvitásban gyökereznek, ám a középkorban teljesedtek ki, és nyertek szimbolikus töltetet: a hetes szám egyfajta teljességet, egyetemességet fejezett ki, az ars egyaránt jelentett művészi tehetséget és alapos tudást, magában foglalta tehát mind a kreativitást, mind a szisztematikus gondolkodást. A nyelvhez, nyelvhasználathoz kapcsolódó grammaticadialecticarhetorica (összefoglaló néven trivium) tárgyai közvetetten a mai humántudományok előhírnökei, míg az ún. matematikai arsok (arithmeticageometriamusicaastronomia) a quadrivium diszciplínáiként a mai értelemben vett reáltudományokat foglalják magukban. Ez a rendszer képezte a teológiai, jogi és orvosi fakultások alapját.

Előadássorozatunk nevével erre a régiségben gyökerező univerzalitásigényre szeretnénk visszautalni, azt mai tartalmakkal megtölteni.

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt az előadásokra!

 

 

Az anyagtudomány az interdiszciplináris kutatások fókuszában

 

Az Artes Liberales előadássorozat első előadója Bitay Enikő.

Előadásának címe: Az anyagtudomány az interdiszciplináris kutatások fókuszában

Dátum: 2021. október 8-án 18.00 órától

Csatlakozás: https://us06web.zoom.us/j/87130111500

Rezümé: Az előadás előbb az interdiszciplináris kutatások sajátosságait, jelentőségeit emeli ki, majd az anyagtudományi kutatásait, illetve a szakmai kapcsolathálózat kialakítását mutatja be, melyek alapját képezték az interdiszciplináris kutatások elindításának. Ezt követően azon interdiszciplináris kutatásokat mutatja be, melyek eredményeinek hatékonyságát az anyagtudomány segítette elő a különböző szakterületeken (pl. régészet, technikatörténet, orvostudomány, fogászat, gyógyszerészet). A további lehetőségekről, tervekről is szót ejt, végül a kutatási eredmények kommunikációjának fontosságáról is beszél (adatgyűjtés, -megőrzés, publikálás, tudománynépszerűsítés).

Esemény: https://www.facebook.com/events/259768036050341/?ref=newsfeed

*

A hét szabad mesterség/művészet (septem artes liberales) tanegységei az antikvitásban gyökereznek, ám a középkorban teljesedtek ki, és nyertek szimbolikus töltetet: a hetes szám egyfajta teljességet, egyetemességet fejezett ki, az ars egyaránt jelentett művészi tehetséget és alapos tudást, magában foglalta tehát mind a kreativitást, mind a szisztematikus gondolkodást. A nyelvhez, nyelvhasználathoz kapcsolódó grammaticadialecticarhetorica (összefoglaló néven trivium) tárgyai közvetetten a mai humántudományok előhírnökei, míg az ún. matematikai arsok (arithmeticageometriamusicaastronomia) a quadrivium diszciplínáiként a mai értelemben vett reáltudományokat foglalják magukban. Ez a rendszer képezte a teológiai, jogi és orvosi fakultások alapját.

Előadássorozatunk nevével erre a régiségben gyökerező univerzalitásigényre szeretnénk visszautalni, azt mai tartalmakkal megtölteni.

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt az előadásokra!