Az EDUTUS FՐISKOLA pályázati felhí­vása a Collegium Talentum tagság elnyerésére

Az EDUTUS FՐISKOLA pályázati felhívása

a Collegium Talentum tagság elnyerésére


A pályázat célja:

A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia eleme című KIM dokumentum 3.2.4. pontjába foglalt Collegium Talentum tehetséggondozó program feladata a határon túli magyar értelmiség-nevelés és utánpótlás támogatása. A Főiskola szenátusa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a Collegium Talentum a felvételt nyert külhoni magyar egyetemisták és doktoranduszok számára az értelmiségi pályájukon való előrehaladáshoz egyénenként tutort, ösztöndíjat, konferencia- és nyelvvizsga-támogatást, valamint közös képzéseket biztosít. A támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el. 

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Pályázhat minden határon túli doktori tanulmányokat folytató, tudományos fokozattal még nem rendelkező 30. életév alatti fiatal, aki rendelkezik egyetemi (hallgatói, oktatói vagy egyéb munkatársi) jogviszonnyal. Tekintettel a támogatás időtartamára és céljára, előnyben részesül a doktori tanulmányai kezdetén járó, határon túli egyetemen tanuló fiatal. 

A pályázat kiírója az idei évben az élettudományok és a műszaki tudományok területén kutató, valamint a természettudományi területen pedagógus célzattal doktorálni szándékozó pályázókat preferálja.


A pályázaton elnyerhető támogatás formái és mértéke:

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Ha a kollégista nem megfelelő eredményességgel halad előre, akkor a további támogatásból kizárható, azonban a már felvett támogatásokat nem kell visszafizetnie.

a)    ösztöndíj: 72.000 forint/hó, amely félévente két részletben kerül kifizetésre.

b)    Tutor biztosítása a támogatás teljes időszakára.

c)    Nemzetközi konferencia részvételi támogatás azok számára, akik előadással vagy poszterrel szerepelnek az adott konferencián.

d)    Sikeres nyelvvizsga esetén a vizsgadíj megtérítése számla ellenében.

e)    Félévente két alkalommal személyiségfejlesztő tréningek és műveltségi programok, képzések.

A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények:

A pályázatot 2014. április 30-áig elektronikusan kell beküldeni a collegiumtalentum@edutus.hu címre. A felvételi pályázat a www.collegiumtalentum.com honlapról letöltött Jelentkezési lappal és mellékleteivelegyütt érvényes. A Jelentkezési lap tartalmazza a formai követelményeket is.


A pályázás során elektronikusan beküldendő mellékletek a következők:

a)    Részletes kutatási terv (6000-8000 karakter)

b)    Fényképes szakmai önéletrajz

c)    Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat

d)    Hivatalos nyelvvizsgá(ka)t igazoló dokumentumok

e)    Publikációs jegyzék
f)     Konferencia-részvételek
g)    TDK eredmények
 

A pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos kérdésekben a Collegium Talentum oktatás vezetője ad további felvilágosítást a collegiumtalentum.oktatasvezeto@edutus.hu címen és a +3620 3848 900 telefonszámon.

A pályázat elbírálása, döntés a támogatásról:

A felvételi eljárásról a www.collegiumtalentum.com/szervezet/felvételi szabályzat menüben tájékozódhat. 


Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki

a) a benyújtott pályázati dokumentációban a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,
b) más magyar állami ösztöndíjban részesülő, 

c) Magyarországon állandó lakó- és tartózkodási hellyel, Magyarországon folytatott munkavégzésre irányuló további és egyéb jogviszonyból, magyarországi támogatásból származó rendszeres jövedelemmel rendelkezik.


A támogatási szerződés megkötése, a támogatás biztosítása:

A Collegium Talentum támogatója a magyar állam a Bethlen Gábor Alapon (BGA) keresztül. A támogatás lebonyolításához szükséges felhatalmazást a BGA Bizottságának 12/2014. (II.27.) számú határozata adja.


A pályázó a szerződéskötést követően részesülhet támogatásban.  Szerződéskötésre csak abban az esetben kerülhet sor – függetlenül a sikeres pályázástól –, ha annak pillanatában a felvett pályázónak felsőoktatási intézménnyel jogviszonya van. Ha ez nem áll fenn, akkor halasztási kérelmet kell benyújtania. A szerződéskötés félévente történik, megújításának feltétele a szerződött kollégista eredményes szakmai előrehaladása. A támogatások kifizetése a kötelező képzések alkalmával készpénzben történik.

Időpontok, határidők:

A pályázatok beadási határideje:

2014. április 30.

A pályázatok feldolgozása és írásbeli bírálata:

2014. május 2-31.

A pályázók értesítése e-mailben:

2014. június 16-17.

Szóbeli felvételi:

2014. június 27-28.

A szóbeli felvételi helyszíne:

Edutus Ház, Budapest, V. Falk M. u. 1.

A felvételt nyert pályázók értesítése:

2014. július 10-éig

Az EDUTUS FՐISKOLA pályázati felhívása

a Collegium Talentum tagság elnyerésére


A pályázat célja:

A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia eleme című KIM dokumentum 3.2.4. pontjába foglalt Collegium Talentum tehetséggondozó program feladata a határon túli magyar értelmiség-nevelés és utánpótlás támogatása. A Főiskola szenátusa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a Collegium Talentum a felvételt nyert külhoni magyar egyetemisták és doktoranduszok számára az értelmiségi pályájukon való előrehaladáshoz egyénenként tutort, ösztöndíjat, konferencia- és nyelvvizsga-támogatást, valamint közös képzéseket biztosít. A támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el. 

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Pályázhat minden határon túli doktori tanulmányokat folytató, tudományos fokozattal még nem rendelkező 30. életév alatti fiatal, aki rendelkezik egyetemi (hallgatói, oktatói vagy egyéb munkatársi) jogviszonnyal. Tekintettel a támogatás időtartamára és céljára, előnyben részesül a doktori tanulmányai kezdetén járó, határon túli egyetemen tanuló fiatal. 

A pályázat kiírója az idei évben az élettudományok és a műszaki tudományok területén kutató, valamint a természettudományi területen pedagógus célzattal doktorálni szándékozó pályázókat preferálja.


A pályázaton elnyerhető támogatás formái és mértéke:

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Ha a kollégista nem megfelelő eredményességgel halad előre, akkor a további támogatásból kizárható, azonban a már felvett támogatásokat nem kell visszafizetnie.

a)    ösztöndíj: 72.000 forint/hó, amely félévente két részletben kerül kifizetésre.

b)    Tutor biztosítása a támogatás teljes időszakára.

c)    Nemzetközi konferencia részvételi támogatás azok számára, akik előadással vagy poszterrel szerepelnek az adott konferencián.

d)    Sikeres nyelvvizsga esetén a vizsgadíj megtérítése számla ellenében.

e)    Félévente két alkalommal személyiségfejlesztő tréningek és műveltségi programok, képzések.

A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények:

A pályázatot 2014. április 30-áig elektronikusan kell beküldeni a collegiumtalentum@edutus.hu címre. A felvételi pályázat a www.collegiumtalentum.com honlapról letöltött Jelentkezési lappal és mellékleteivelegyütt érvényes. A Jelentkezési lap tartalmazza a formai követelményeket is.


A pályázás során elektronikusan beküldendő mellékletek a következők:

a)    Részletes kutatási terv (6000-8000 karakter)

b)    Fényképes szakmai önéletrajz

c)    Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat

d)    Hivatalos nyelvvizsgá(ka)t igazoló dokumentumok

e)    Publikációs jegyzék
f)     Konferencia-részvételek
g)    TDK eredmények
 

A pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos kérdésekben a Collegium Talentum oktatás vezetője ad további felvilágosítást a collegiumtalentum.oktatasvezeto@edutus.hu címen és a +3620 3848 900 telefonszámon.

A pályázat elbírálása, döntés a támogatásról:

A felvételi eljárásról a www.collegiumtalentum.com/szervezet/felvételi szabályzat menüben tájékozódhat. 


Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki

a) a benyújtott pályázati dokumentációban a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,
b) más magyar állami ösztöndíjban részesülő, 

c) Magyarországon állandó lakó- és tartózkodási hellyel, Magyarországon folytatott munkavégzésre irányuló további és egyéb jogviszonyból, magyarországi támogatásból származó rendszeres jövedelemmel rendelkezik.


A támogatási szerződés megkötése, a támogatás biztosítása:

A Collegium Talentum támogatója a magyar állam a Bethlen Gábor Alapon (BGA) keresztül. A támogatás lebonyolításához szükséges felhatalmazást a BGA Bizottságának 12/2014. (II.27.) számú határozata adja.


A pályázó a szerződéskötést követően részesülhet támogatásban.  Szerződéskötésre csak abban az esetben kerülhet sor – függetlenül a sikeres pályázástól –, ha annak pillanatában a felvett pályázónak felsőoktatási intézménnyel jogviszonya van. Ha ez nem áll fenn, akkor halasztási kérelmet kell benyújtania. A szerződéskötés félévente történik, megújításának feltétele a szerződött kollégista eredményes szakmai előrehaladása. A támogatások kifizetése a kötelező képzések alkalmával készpénzben történik.

Időpontok, határidők:

A pályázatok beadási határideje:

2014. április 30.

A pályázatok feldolgozása és írásbeli bírálata:

2014. május 2-31.

A pályázók értesítése e-mailben:

2014. június 16-17.

Szóbeli felvételi:

2014. június 27-28.

A szóbeli felvételi helyszíne:

Edutus Ház, Budapest, V. Falk M. u. 1.

A felvételt nyert pályázók értesítése:

2014. július 10-éig