A feladatmegoldástól a problémamegoldásig című rendezvény összefoglalója

A feladatmegoldástól a problémamegoldásig című rendezvény összefoglalója

A KAB  Oktatási-nevelési és pszichológiai szakbizottsága és a Sapientia EMTE Tanárképző Intézete szervezte A feladatmegoldástól a problémamegoldásig című rendezvényt, amely Marosvásárhelyen zajlott.

A rendezvény szekciói:

Plenáris előadások két témakörben zajlottak az oktatásban szükséges paradigmaváltás okairól és következményeiről.

1. Daruka Magdolna (egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Tanárképző és Digitális Tanulási Központ): Trendek, kihívások, megoldások;

2. Tóth Péter (egyetemi tanárÓbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ) és  Horváth Kinga (egyetemi docensSelye János Egyetem, Tanárképző Kar): Kompetenciamérés a felsőoktatásban: Egyetemi hallgatók absztrakt gondolkodási képességének fejlettsége

Tematikus előadások A problémamegoldó képesség vizsgálata különböző műveltségi területeken című empirikus kutatás anyagából - 2018 tevődtek össze.

  1. Pletl Rita: A problémamegoldó képesség országos hatókörű vizsgálata (A kutatás elméleti, tudományos háttere, metodológiája)
  2. Harangus Katalin, Kátai Zoltán: A problémamegoldó képesség vizsgálata számítógépes gondolkodást igénylő feladatok segítségével
  3. Pletl Rita, Kovács Gabriella: A szövegértelmezési stratégiák anyanyelvű, illetve idegen nyelvű szövegek esetében
  4. Horváth Zsófia: A tanulási körülmények és az iskolai teljesítmény közötti összefüggések vizsgálata középiskolás diákok körében
  5. Szentes Erzsébet: Tanulási és iskolai közérzet közötti összefüggések

A Szakmai műhelybeszélgetés témái: a vizsgálat tanulságai tágabb összefüggésekben; feladatmegoldás vs. problémamegoldás; a tudástranszfer minősége és az oktatás hatékonysága közötti kapcsolatok voltak.

Tapasztalatcsere témakörhöz a tanulási-tanítási folyamat eredményességét növelő módszertani megoldások, jó gyakorlatok megvitatása tartozott.

A résztvevők az ország különböző megyéiből meghívott pedagógusok voltak, a Tanárképző Intézet oktatói, a Babes-Bolyai Didaktikai Intézetének tanárai, a Sapientia EMTE tanárképzős hallgatói. 

Könyvbemutatóra is sor került, Az Anyanyelvoktatás. Új kihívások — a tudás fogalmának változása című kötetet Kása Zoltán egyetemi tanár mutatta be.

A rendezvény a szervezők szerint elérte célját:

Tájékoztatta a gyakorló pedagógusokat a középiskolások problémamegoldó képességének színvonaláról a szövegértés, szövegalkotás, illetve a matematikai/számítógépes gondolkodás műveltségi területein. A szakmai műhelybeszélgetésben a következő témák kerültek a középpontba: az alacsony értékű tanulói teljesítmények okai; összefüggések a szövegértési képesség színvonala és a problémamegoldó képesség fejlettsége között; a jelentéstulajdonítás hangsúlyosabb szerepe az iskolaitól eltérő feladatokban; az újszerű kontextushoz való alkalmazkodás hiányának az okairól; a tudástranszfer és az iskolai gyakorlat a feladatok megoldatásában.

A tapasztalatcsere megbeszélései két téma köré csoportosultak: középiskolai módszertani kérdések az informatika és matematika, illetve az anyanyelvoktatásban; követhető és alkalmazható megoldások a tanárképzést érintő kihívásokra.

A könyvbemutató alkalmával azok az iskolák, amelyek részt vettek a felmérésben, megkapták a kötetet.

A gyakorló pedagógusok tanítási tapasztalatai új szempontokat vetettek fel, amelyek hasznosíthatók az eredmények és a háttérváltozók közötti összefüggések vizsgálatában.

A tapasztalatcsere segített abban, hogy népszerűsítsék a problémamegoldó feladatsorokkal való értékelés gyakorlatát a középiskolai tanárok praxisában.

A feladatmegoldástól a problémamegoldásig című rendezvény összefoglalója

A KAB  Oktatási-nevelési és pszichológiai szakbizottsága és a Sapientia EMTE Tanárképző Intézete szervezte A feladatmegoldástól a problémamegoldásig című rendezvényt, amely Marosvásárhelyen zajlott.

A rendezvény szekciói:

Plenáris előadások két témakörben zajlottak az oktatásban szükséges paradigmaváltás okairól és következményeiről.

1. Daruka Magdolna (egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Tanárképző és Digitális Tanulási Központ): Trendek, kihívások, megoldások;

2. Tóth Péter (egyetemi tanárÓbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ) és  Horváth Kinga (egyetemi docensSelye János Egyetem, Tanárképző Kar): Kompetenciamérés a felsőoktatásban: Egyetemi hallgatók absztrakt gondolkodási képességének fejlettsége

Tematikus előadások A problémamegoldó képesség vizsgálata különböző műveltségi területeken című empirikus kutatás anyagából - 2018 tevődtek össze.

  1. Pletl Rita: A problémamegoldó képesség országos hatókörű vizsgálata (A kutatás elméleti, tudományos háttere, metodológiája)
  2. Harangus Katalin, Kátai Zoltán: A problémamegoldó képesség vizsgálata számítógépes gondolkodást igénylő feladatok segítségével
  3. Pletl Rita, Kovács Gabriella: A szövegértelmezési stratégiák anyanyelvű, illetve idegen nyelvű szövegek esetében
  4. Horváth Zsófia: A tanulási körülmények és az iskolai teljesítmény közötti összefüggések vizsgálata középiskolás diákok körében
  5. Szentes Erzsébet: Tanulási és iskolai közérzet közötti összefüggések

A Szakmai műhelybeszélgetés témái: a vizsgálat tanulságai tágabb összefüggésekben; feladatmegoldás vs. problémamegoldás; a tudástranszfer minősége és az oktatás hatékonysága közötti kapcsolatok voltak.

Tapasztalatcsere témakörhöz a tanulási-tanítási folyamat eredményességét növelő módszertani megoldások, jó gyakorlatok megvitatása tartozott.

A résztvevők az ország különböző megyéiből meghívott pedagógusok voltak, a Tanárképző Intézet oktatói, a Babes-Bolyai Didaktikai Intézetének tanárai, a Sapientia EMTE tanárképzős hallgatói. 

Könyvbemutatóra is sor került, Az Anyanyelvoktatás. Új kihívások — a tudás fogalmának változása című kötetet Kása Zoltán egyetemi tanár mutatta be.

A rendezvény a szervezők szerint elérte célját:

Tájékoztatta a gyakorló pedagógusokat a középiskolások problémamegoldó képességének színvonaláról a szövegértés, szövegalkotás, illetve a matematikai/számítógépes gondolkodás műveltségi területein. A szakmai műhelybeszélgetésben a következő témák kerültek a középpontba: az alacsony értékű tanulói teljesítmények okai; összefüggések a szövegértési képesség színvonala és a problémamegoldó képesség fejlettsége között; a jelentéstulajdonítás hangsúlyosabb szerepe az iskolaitól eltérő feladatokban; az újszerű kontextushoz való alkalmazkodás hiányának az okairól; a tudástranszfer és az iskolai gyakorlat a feladatok megoldatásában.

A tapasztalatcsere megbeszélései két téma köré csoportosultak: középiskolai módszertani kérdések az informatika és matematika, illetve az anyanyelvoktatásban; követhető és alkalmazható megoldások a tanárképzést érintő kihívásokra.

A könyvbemutató alkalmával azok az iskolák, amelyek részt vettek a felmérésben, megkapták a kötetet.

A gyakorló pedagógusok tanítási tapasztalatai új szempontokat vetettek fel, amelyek hasznosíthatók az eredmények és a háttérváltozók közötti összefüggések vizsgálatában.

A tapasztalatcsere segített abban, hogy népszerűsítsék a problémamegoldó feladatsorokkal való értékelés gyakorlatát a középiskolai tanárok praxisában.