Az erdélyi tudomány hírei

Korszerű iskolai kémiaoktatás. Workshop

Korszerű iskolai kémiaoktatás. Workshop

KORSZERŰ ISKOLAI KÉMIAOKTATÁS

Ezzel a címmel tartott nemzetközi konferenciát 2018. június 1‒2. között a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) Kémiai tudományok szakbizottsága és a BBTE Magyar Kémiai és Vegyészmérnöki Intézete. A rendezvény fő célja egy közös platform megteremtése volt az iskolai kémiatanárok és az egyes egyetemeken kémiamódszertant oktató tanárok között a teljes Kárpát-medencében, lehetőséget biztosítva ezáltal a kémiatanárok számára az ismerkedésre, az oktatási problémák megbeszélésére, a sikeres és korszerű oktatási módszerek megismerésére.

A rendezvény vendégei voltak, plenáris előadóink: dr. Tóth Zoltán (Debreceni Egyetem), dr. Kiss Edina (ELTE Természettudományi Kar, Kémia Intézet), dr Dibó Gábor és dr. Szarka Katalin (Selye János Egyetem), dr. Kohut Erzsébet (Kárpátaljai Magyar Főiskola) és házigazdáink dr. Barabás Réka, dr. Szabó Gabriella és dr. Sógor Csilla (BBTE Kémia és Vegyészmérnöki Kar), valamint 18 kémiatanár Erdély különböző iskoláiból.

A plenáris előadások során, melyeket nagyon köszönünk, a bemutatott érdekes szakmai eredményeken kívül megismerhettük az egyes Kárpát-medencei régiók tanárképzését, sajátos problémáikat, lehetőségeiket.

Erdélyben és a szomszédos régiókban a tanárképzés számos problémával küzd, a kémiatanárok helyzete talán még nehezebb, hiszen közismert, hogy a kémia egyike a legkevésbé kedvelt, legnehezebb tantárgyaknak. A kémia megszerettetésének egyik legfontosabb lehetősége a kísérletezés, ezért a plenáris előadásokat közös labortevékenység követte, melyben könnyen megvalósítható, különösebb laborfelszerelést nem igénylő kísérletek kerültek bemutatásra.

A rendezvény kerekasztal-megbeszélésén a közös kémiaversenyek szervezési és megvalósítási problémáiról, valamint az együttműködések kialakításának lehetőségeiről beszélgettünk. A KAB előadótermében és kertjében rendezett állófogadáson kellemes, kötetlen beszélgetések formájában ismerkedhettünk, beszélhettük meg a további közös programokat.

 

A rendezvény anyagi hátterét a KAB biztosította a Kémiai tudományok szakbizottságának nyertes pályázata alapján

dr. Majdik Kornélia

szakbizottsági elnök

Korszerű iskolai kémiaoktatás. Workshop

KORSZERŰ ISKOLAI KÉMIAOKTATÁS

Ezzel a címmel tartott nemzetközi konferenciát 2018. június 1‒2. között a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) Kémiai tudományok szakbizottsága és a BBTE Magyar Kémiai és Vegyészmérnöki Intézete. A rendezvény fő célja egy közös platform megteremtése volt az iskolai kémiatanárok és az egyes egyetemeken kémiamódszertant oktató tanárok között a teljes Kárpát-medencében, lehetőséget biztosítva ezáltal a kémiatanárok számára az ismerkedésre, az oktatási problémák megbeszélésére, a sikeres és korszerű oktatási módszerek megismerésére.

A rendezvény vendégei voltak, plenáris előadóink: dr. Tóth Zoltán (Debreceni Egyetem), dr. Kiss Edina (ELTE Természettudományi Kar, Kémia Intézet), dr Dibó Gábor és dr. Szarka Katalin (Selye János Egyetem), dr. Kohut Erzsébet (Kárpátaljai Magyar Főiskola) és házigazdáink dr. Barabás Réka, dr. Szabó Gabriella és dr. Sógor Csilla (BBTE Kémia és Vegyészmérnöki Kar), valamint 18 kémiatanár Erdély különböző iskoláiból.

A plenáris előadások során, melyeket nagyon köszönünk, a bemutatott érdekes szakmai eredményeken kívül megismerhettük az egyes Kárpát-medencei régiók tanárképzését, sajátos problémáikat, lehetőségeiket.

Erdélyben és a szomszédos régiókban a tanárképzés számos problémával küzd, a kémiatanárok helyzete talán még nehezebb, hiszen közismert, hogy a kémia egyike a legkevésbé kedvelt, legnehezebb tantárgyaknak. A kémia megszerettetésének egyik legfontosabb lehetősége a kísérletezés, ezért a plenáris előadásokat közös labortevékenység követte, melyben könnyen megvalósítható, különösebb laborfelszerelést nem igénylő kísérletek kerültek bemutatásra.

A rendezvény kerekasztal-megbeszélésén a közös kémiaversenyek szervezési és megvalósítási problémáiról, valamint az együttműködések kialakításának lehetőségeiről beszélgettünk. A KAB előadótermében és kertjében rendezett állófogadáson kellemes, kötetlen beszélgetések formájában ismerkedhettünk, beszélhettük meg a további közös programokat.

 

A rendezvény anyagi hátterét a KAB biztosította a Kémiai tudományok szakbizottságának nyertes pályázata alapján

dr. Majdik Kornélia

szakbizottsági elnök