A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tanácskozásáról és konferenciájáról

A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tanácskozásáról és konferenciájáról

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat szakmai tanácskozást és konferenciát szervezett a KAB Nyelvtudományi szakbizottsága támogatásával.

 A szakmai tanácskozásra 2018. november 8-án, csütörtökön, 14.00 és 18.00 óra között került sor Budapesten, az  MTA Domus székházában. A szakmai megbeszélésen valamennyi külső régió nyelvészeti irodája képviseltette magát. Az egyes nyelvészeti kutatóközpontok beszámolója után dr. Sebők Szilárd, felvidéki nyelvész ismertette a nyelvi problémák adatbázisához kötődő módszertani kérdéseket, majd a hozzászólások alapján tisztázódtak a megoldandó konkrét feladatok. Ezt követően dr. Jánk István Lingvicizmus a Kárpát-medence négy országának gyakorló és leendő magyartanárainál címmel tartott előadást, bemutatva a különböző nyelvváltozatokhoz kapcsolódó előítéletek és sztereotípiák szerepét a tanári értékelésben. A hozzászólások után az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makro-regionális együttműködését támogató kutatásokról hangzottak el régiónként beszámolók, és megtörtént a közös kutatás feladatainak összehangolása. Ugyancsak a kutatóhálózat közös tudományos projektjeként a résztvevők megbeszélték a Termini magyar-magyar szótár fejlesztésének aktuális feladatait és az azokhoz kapcsolódó határidőket. A tanácskozás további témájaként közös magyar és angol nyelvű publikációs lehetőségekről születtek konkrét döntések. Ez alkalommal a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat több új erdélyi taggal bővült, akik bemutatkozva beszámoltak eddigi kutatási tevékenységükről és intézményi hovatartozásukról.

A szakmai találkozó erdélyi résztvevői: Benő Attila, Bíró Enikő, Fazakas Noémi, Kádár Edit, Magyari Sára, Máthé Dénes, Péntek János, Sorbán Angella, Sófalvi Krisztina.

 

Másnap, november 9-én, az MTA Székházának Felolvasótermében került sor „A határtalan magyar nyelv” című tudományos konferenciára, amely témájában is kapcsolódott a 2018. Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat központi témájához a „Határtalan tudomány”-hoz. A konferencián a 2001 óta a Magyarországgal szomszédos államokban működő magyar nyelvészeti kutatóhelyek hálózata, a Termini tagintézményeinek munkatársai tartottak előadásokat. A konferencia résztvevőit Dávidházi Péter akadémikus, osztályelnök-helyettes és Szoták Szilvia, a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat társelnöke köszöntötte. Ezt követően Péntek János akadémikus ismertette a Termini Kutatóhálózat több mint 15 éves tevékenységének fontosabb eredményeit, majd Sebők Szilárd (Comenius Egyetem, Pozsony; Fórum – Gramma Nyelvi Iroda) Nyelvi problémák a határon túli magyar beszélőközösségekben címmel tartott előadást. Kolláth Anna (Maribori Egyetem, Imre Samu Nyelvi Intézet) a magyar, mint második nyelv tanításának kérdéseit ismertette. A szünet után Szoták Szilvia (Imre Samu Nyelvi Intézet, Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda) a nyelvi tájkép gazdasági aspektusairól értekezett. Ezt követte Benő Attila és Lanstyák István előadása (BBTE Kolozsvár, Szabó T. Attila Nyelvi Intézet – Comenius Egyetem, Fórum–Gramma Nyelvi Iroda): A Termini „határtalan" szótáráról. Végül a konferencia utolsó előadásaként Csernicskó István és Máté Réka (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont Pannon Egyetem) értekezett a kárpátaljai nyelvi jogok aktuális helyzetről. Az előadásokban elhangzott kérdéseket hozzászólás és eszmecsere gazdagította. A konferencia utolsó eseményeként sor került a nyelvészeti irodák újabb kiadványainak bemutatására.

A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tanácskozásáról és konferenciájáról

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat szakmai tanácskozást és konferenciát szervezett a KAB Nyelvtudományi szakbizottsága támogatásával.

 A szakmai tanácskozásra 2018. november 8-án, csütörtökön, 14.00 és 18.00 óra között került sor Budapesten, az  MTA Domus székházában. A szakmai megbeszélésen valamennyi külső régió nyelvészeti irodája képviseltette magát. Az egyes nyelvészeti kutatóközpontok beszámolója után dr. Sebők Szilárd, felvidéki nyelvész ismertette a nyelvi problémák adatbázisához kötődő módszertani kérdéseket, majd a hozzászólások alapján tisztázódtak a megoldandó konkrét feladatok. Ezt követően dr. Jánk István Lingvicizmus a Kárpát-medence négy országának gyakorló és leendő magyartanárainál címmel tartott előadást, bemutatva a különböző nyelvváltozatokhoz kapcsolódó előítéletek és sztereotípiák szerepét a tanári értékelésben. A hozzászólások után az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makro-regionális együttműködését támogató kutatásokról hangzottak el régiónként beszámolók, és megtörtént a közös kutatás feladatainak összehangolása. Ugyancsak a kutatóhálózat közös tudományos projektjeként a résztvevők megbeszélték a Termini magyar-magyar szótár fejlesztésének aktuális feladatait és az azokhoz kapcsolódó határidőket. A tanácskozás további témájaként közös magyar és angol nyelvű publikációs lehetőségekről születtek konkrét döntések. Ez alkalommal a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat több új erdélyi taggal bővült, akik bemutatkozva beszámoltak eddigi kutatási tevékenységükről és intézményi hovatartozásukról.

A szakmai találkozó erdélyi résztvevői: Benő Attila, Bíró Enikő, Fazakas Noémi, Kádár Edit, Magyari Sára, Máthé Dénes, Péntek János, Sorbán Angella, Sófalvi Krisztina.

 

Másnap, november 9-én, az MTA Székházának Felolvasótermében került sor „A határtalan magyar nyelv” című tudományos konferenciára, amely témájában is kapcsolódott a 2018. Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat központi témájához a „Határtalan tudomány”-hoz. A konferencián a 2001 óta a Magyarországgal szomszédos államokban működő magyar nyelvészeti kutatóhelyek hálózata, a Termini tagintézményeinek munkatársai tartottak előadásokat. A konferencia résztvevőit Dávidházi Péter akadémikus, osztályelnök-helyettes és Szoták Szilvia, a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat társelnöke köszöntötte. Ezt követően Péntek János akadémikus ismertette a Termini Kutatóhálózat több mint 15 éves tevékenységének fontosabb eredményeit, majd Sebők Szilárd (Comenius Egyetem, Pozsony; Fórum – Gramma Nyelvi Iroda) Nyelvi problémák a határon túli magyar beszélőközösségekben címmel tartott előadást. Kolláth Anna (Maribori Egyetem, Imre Samu Nyelvi Intézet) a magyar, mint második nyelv tanításának kérdéseit ismertette. A szünet után Szoták Szilvia (Imre Samu Nyelvi Intézet, Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda) a nyelvi tájkép gazdasági aspektusairól értekezett. Ezt követte Benő Attila és Lanstyák István előadása (BBTE Kolozsvár, Szabó T. Attila Nyelvi Intézet – Comenius Egyetem, Fórum–Gramma Nyelvi Iroda): A Termini „határtalan" szótáráról. Végül a konferencia utolsó előadásaként Csernicskó István és Máté Réka (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont Pannon Egyetem) értekezett a kárpátaljai nyelvi jogok aktuális helyzetről. Az előadásokban elhangzott kérdéseket hozzászólás és eszmecsere gazdagította. A konferencia utolsó eseményeként sor került a nyelvészeti irodák újabb kiadványainak bemutatására.