Beszédmódok között – az erdélyi magyar színház történetei

Beszédmódok között – az erdélyi magyar színház történetei

Műhelykonferencia, 2018. október 5.

Helyszín: MME Stúdió Színházának Előcsarnoka

PROGRAM

 

9,30: Regisztráció

10,00: Nyitóesemény: A SZENTGYÖRGYI ISTVÁN SZÍNMŰVÉSZETI INTÉZET TÖRTÉNETEI II. című tanulmánygyűjtemény bemutatása, a szerzők részvételével. Moderál Gajdó Tamás, az OSZMI tudományos főmunkatársa

 

11,00 – 16,00

1. Az írásbeli és beszéd-műfajok a történeti dokumentumok, adatok  feldolgozásában: oral history, napló, vallomás, beszélgető-könyv, kritika, interjú, emlékkönyv

  • narratívák képzésének módja, személyes narratívák kezelése, értelmezése; tény, fikció, metaforák az elbeszélésben /megjelenítésben; élőbeszéd és rögzítés módszertani kérdései; szerzői jogi vonatkozások;  a hatalom nyomai az elbeszélésben (cenzúra, öncenzúra); intézmények és személyek identitása a narratívákban: valós és tulajdonított arcok; hiányok, ellentmondások az elbeszélésben

Referátum: Gajdó Tamás (Budapest): Forrás vagy summázat? Az oral history interjú változó szerepe a színháztörténet-írásban

Társreferátum: Balási András (Marosvásárhely): Oral history – módszertani kérdések

Moderál: Gajdó Tamás, Balási András

Hozzászólások:

Nászta Katalin: Műhelybeszélgetésekről a 80-as évek elején – személyes narratívák kezelése, értelmezése a korszakban készült interjúkban

Albert Mária (Marosvásárhely): Élőbeszéd és rögzítés módszertani kérdései

Vita, szünet (15 perc)

Bartha Katalin Ágnes (Kolozsvár):  Származás és név kérdése: színésznői imidzs és a források

Ungvári Zrínyi Ildikó (Marosvásárhely): Arcok és rutinossá váló szövegműfajok (jelentés, kritika) értelmezése

Bodó Márta (Kolozsvár): Világszemlélet és kritika. Tamási katolikus recepciója

Vita, szünet (10 perc)

 

 2. Az előadás mediális reprezentációi ( fotó, film, rádió, tévé, video, weboldalak); hatalmi stratégiák

  • médiumok sajátosságai és az eleven előadás, médiumközvetített test és színészi játék; médiumok és valós (mindennapi) események; rekonstrukció és/vagy konstrukció; a fotó, videó, hanganyag értelmezésének módszerei; médiumban megjelenő teatralitás; kép, szöveg és hatalom összefonódásai; tér és médium; a médium a színházban, színház a médiumban; az előadást rögzítő médiumok egymáshoz való viszonya

ReferátumKricsfalusi Beatrix (Debrecen): Tudásközvetítés múlt és jelen között. Támpontok a színház és a színháztudomány archeológiájához

Társreferátrum: Ungvári Zrínyi Ildikó (Marosvásárhely)Médiumok összefonódása, közvetítettség és felügyelet

Moderál: Kricsfalusi Beatrix, Ungvári Zrínyi Ildikó

Hozzászólások:    

Köllő Kata (Kolozsvár): Emlékezet és a személyes narratívák

Albert Mária (Marosvásárhely): A fotó, videó, hanganyag értelmezésének módszerei

Gál Boglárka (Marosvásárhely): Médiumközvetített test és színészi játék két előadásban

Fülöp Lóránd (Marosvásárhely): Az előadás megjelenítési lehetőségei online felületen

Kovács Emőke (Budapest): Mediális érzékhálóink – a befogadás lehetőségei

Vita, szünet (15 perc)

Schneider Tibor (Kolozsvár): A televíziós színházi felvételek  videó-dokumentációk vagy média produktumok?

Boros Kinga (Marosvásárhely): Hogyan hasonlítsunk össze két hiányzó előadást?

Bartha Katalin Ágnes (Kolozsvár): Egy előadás textuális és fotós reprezentációi (XIX századi előadások modellálása)

Kozsik Ildikó (Marosvásárhely): Csal-e a látszat, rögzíthető-e a rögzíthetetlen?

Vita, szünet (10 perc)

 

 3. Korszakolás: fennmaradó és eltűnő struktúrák – intézménytörténet, korszakokhoz tartozó módszertanok

  • színházi és oktatási intézmények tradíciója Kelet-Európában; intézmény és hatalom; középpontos/hierarchikus struktúra és a művészi szabadság (látszata); ; a művészeti intézmény megjelenítése, a homlokzat; intézményi stratégiák alakítása/fejlesztése; intézményen belüli viszonyok rekonstruálhatósága; intézmény és nyilvánosság viszonya, a második nyilvánosság és leírhatósága; a "kettős beszéd" gyakorlata; az intézmény-város-közönség viszonya (univerzális és regionális)

Referátum: Gajdó Tamás: A politikai befolyásolás változó technikái két budapesti színház életében 1939-1949 között

Társreferátum: Lázok János (Marosvásárhely): Stratégiai tervezés in statu nascendi: a Székely Színház alapítását előkészítő elképzelések alakulása

Hozzászólások:

Kozsik Ildikó (Marosvásárhely): Műfaj és struktúra a változás folyamatában, avagy régi és új történet?

Albert Mária (Marosvásárhely): Korszakolás és a színháztörténet tanítása

Ungvári Zrínyi Ildikó: A hatalom-gépezet kihelyezhetősége – mikrostruktúrák, külső és belső nyilvánosság egy intézményben

Vita, szünet (15 perc)

Nászta Katalin (Veszprém): Forrongás, lappangásban a vidéki színházak tájékán.  Szemléletváltás, korszakváltás és a művészi szabadság (látszata) - a rendszerváltás előtt     

Bartha Katalin Ágnes (Kolozsvár): A kolozsvári Nemzeti Színház (1867–1900): fogalmak, fókuszok és a megkerülhetetlen

Piroska István (Hódmezővásárhely): Korszakok, korszakváltások - az aradi magyar színjátszás kutatásának eredményei és tanulságai

Vita, szünet (10 perc)

 

4. Az adatok rendszerezése az archívum kora után: módszertan és felhasználhatóság

  • az archívumok rendszere és az emlékezet; rendszer és elbeszélés; a tárolás az Archívum kora után, kortárs lehetőségek; elektronikus tárolás; sajátos nézőpontok, a Másik reprezentálhatósága; az archívum anyagi, fizikai tényezőinek kezelése, megőrzés; hiány, félreolvasás az adatok értelmezésében, az archiválhatatlan kérdése

Referátum: Szabó Attila (Budapest)Kívül belül archívum. Adatok, hordozók, rendszerek, digitalizáció  -  a digitális forrásgyűjtés és digitalizáció hatása a színháztörténet-írás lehetőségeire

Társreferátum: Albert Mária (Marosvásárhely): Az archívum hasznosítása, kutatói és szakmai hozzáférés és megnyitás a nagyközönség felé  

Hozzászólások:

Piroska Katalin (Hódmezővásárhely): Technikai, intézményi, jogi keretek - a nem digitális színháztörténeti források elérhetősége a (szakmai) nyilvánosság számára

Boros Kinga (Marosvásárhely): Színpadon az archívum. Performatív színháztörténet

Vita, szünet (15 perc)

Zárszó

 

Szervezők:

A KAB  Színháztudományi Szakbizottsága,

MME Színháztudományi tanszékcsoport

Támogató: Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem  Színház- és Multimédia Kutatóintézete

 

Beszédmódok között – az erdélyi magyar színház történetei

Műhelykonferencia, 2018. október 5.

Helyszín: MME Stúdió Színházának Előcsarnoka

PROGRAM

 

9,30: Regisztráció

10,00: Nyitóesemény: A SZENTGYÖRGYI ISTVÁN SZÍNMŰVÉSZETI INTÉZET TÖRTÉNETEI II. című tanulmánygyűjtemény bemutatása, a szerzők részvételével. Moderál Gajdó Tamás, az OSZMI tudományos főmunkatársa

 

11,00 – 16,00

1. Az írásbeli és beszéd-műfajok a történeti dokumentumok, adatok  feldolgozásában: oral history, napló, vallomás, beszélgető-könyv, kritika, interjú, emlékkönyv

  • narratívák képzésének módja, személyes narratívák kezelése, értelmezése; tény, fikció, metaforák az elbeszélésben /megjelenítésben; élőbeszéd és rögzítés módszertani kérdései; szerzői jogi vonatkozások;  a hatalom nyomai az elbeszélésben (cenzúra, öncenzúra); intézmények és személyek identitása a narratívákban: valós és tulajdonított arcok; hiányok, ellentmondások az elbeszélésben

Referátum: Gajdó Tamás (Budapest): Forrás vagy summázat? Az oral history interjú változó szerepe a színháztörténet-írásban

Társreferátum: Balási András (Marosvásárhely): Oral history – módszertani kérdések

Moderál: Gajdó Tamás, Balási András

Hozzászólások:

Nászta Katalin: Műhelybeszélgetésekről a 80-as évek elején – személyes narratívák kezelése, értelmezése a korszakban készült interjúkban

Albert Mária (Marosvásárhely): Élőbeszéd és rögzítés módszertani kérdései

Vita, szünet (15 perc)

Bartha Katalin Ágnes (Kolozsvár):  Származás és név kérdése: színésznői imidzs és a források

Ungvári Zrínyi Ildikó (Marosvásárhely): Arcok és rutinossá váló szövegműfajok (jelentés, kritika) értelmezése

Bodó Márta (Kolozsvár): Világszemlélet és kritika. Tamási katolikus recepciója

Vita, szünet (10 perc)

 

 2. Az előadás mediális reprezentációi ( fotó, film, rádió, tévé, video, weboldalak); hatalmi stratégiák

  • médiumok sajátosságai és az eleven előadás, médiumközvetített test és színészi játék; médiumok és valós (mindennapi) események; rekonstrukció és/vagy konstrukció; a fotó, videó, hanganyag értelmezésének módszerei; médiumban megjelenő teatralitás; kép, szöveg és hatalom összefonódásai; tér és médium; a médium a színházban, színház a médiumban; az előadást rögzítő médiumok egymáshoz való viszonya

ReferátumKricsfalusi Beatrix (Debrecen): Tudásközvetítés múlt és jelen között. Támpontok a színház és a színháztudomány archeológiájához

Társreferátrum: Ungvári Zrínyi Ildikó (Marosvásárhely)Médiumok összefonódása, közvetítettség és felügyelet

Moderál: Kricsfalusi Beatrix, Ungvári Zrínyi Ildikó

Hozzászólások:    

Köllő Kata (Kolozsvár): Emlékezet és a személyes narratívák

Albert Mária (Marosvásárhely): A fotó, videó, hanganyag értelmezésének módszerei

Gál Boglárka (Marosvásárhely): Médiumközvetített test és színészi játék két előadásban

Fülöp Lóránd (Marosvásárhely): Az előadás megjelenítési lehetőségei online felületen

Kovács Emőke (Budapest): Mediális érzékhálóink – a befogadás lehetőségei

Vita, szünet (15 perc)

Schneider Tibor (Kolozsvár): A televíziós színházi felvételek  videó-dokumentációk vagy média produktumok?

Boros Kinga (Marosvásárhely): Hogyan hasonlítsunk össze két hiányzó előadást?

Bartha Katalin Ágnes (Kolozsvár): Egy előadás textuális és fotós reprezentációi (XIX századi előadások modellálása)

Kozsik Ildikó (Marosvásárhely): Csal-e a látszat, rögzíthető-e a rögzíthetetlen?

Vita, szünet (10 perc)

 

 3. Korszakolás: fennmaradó és eltűnő struktúrák – intézménytörténet, korszakokhoz tartozó módszertanok

  • színházi és oktatási intézmények tradíciója Kelet-Európában; intézmény és hatalom; középpontos/hierarchikus struktúra és a művészi szabadság (látszata); ; a művészeti intézmény megjelenítése, a homlokzat; intézményi stratégiák alakítása/fejlesztése; intézményen belüli viszonyok rekonstruálhatósága; intézmény és nyilvánosság viszonya, a második nyilvánosság és leírhatósága; a "kettős beszéd" gyakorlata; az intézmény-város-közönség viszonya (univerzális és regionális)

Referátum: Gajdó Tamás: A politikai befolyásolás változó technikái két budapesti színház életében 1939-1949 között

Társreferátum: Lázok János (Marosvásárhely): Stratégiai tervezés in statu nascendi: a Székely Színház alapítását előkészítő elképzelések alakulása

Hozzászólások:

Kozsik Ildikó (Marosvásárhely): Műfaj és struktúra a változás folyamatában, avagy régi és új történet?

Albert Mária (Marosvásárhely): Korszakolás és a színháztörténet tanítása

Ungvári Zrínyi Ildikó: A hatalom-gépezet kihelyezhetősége – mikrostruktúrák, külső és belső nyilvánosság egy intézményben

Vita, szünet (15 perc)

Nászta Katalin (Veszprém): Forrongás, lappangásban a vidéki színházak tájékán.  Szemléletváltás, korszakváltás és a művészi szabadság (látszata) - a rendszerváltás előtt     

Bartha Katalin Ágnes (Kolozsvár): A kolozsvári Nemzeti Színház (1867–1900): fogalmak, fókuszok és a megkerülhetetlen

Piroska István (Hódmezővásárhely): Korszakok, korszakváltások - az aradi magyar színjátszás kutatásának eredményei és tanulságai

Vita, szünet (10 perc)

 

4. Az adatok rendszerezése az archívum kora után: módszertan és felhasználhatóság

  • az archívumok rendszere és az emlékezet; rendszer és elbeszélés; a tárolás az Archívum kora után, kortárs lehetőségek; elektronikus tárolás; sajátos nézőpontok, a Másik reprezentálhatósága; az archívum anyagi, fizikai tényezőinek kezelése, megőrzés; hiány, félreolvasás az adatok értelmezésében, az archiválhatatlan kérdése

Referátum: Szabó Attila (Budapest)Kívül belül archívum. Adatok, hordozók, rendszerek, digitalizáció  -  a digitális forrásgyűjtés és digitalizáció hatása a színháztörténet-írás lehetőségeire

Társreferátum: Albert Mária (Marosvásárhely): Az archívum hasznosítása, kutatói és szakmai hozzáférés és megnyitás a nagyközönség felé  

Hozzászólások:

Piroska Katalin (Hódmezővásárhely): Technikai, intézményi, jogi keretek - a nem digitális színháztörténeti források elérhetősége a (szakmai) nyilvánosság számára

Boros Kinga (Marosvásárhely): Színpadon az archívum. Performatív színháztörténet

Vita, szünet (15 perc)

Zárszó

 

Szervezők:

A KAB  Színháztudományi Szakbizottsága,

MME Színháztudományi tanszékcsoport

Támogató: Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem  Színház- és Multimédia Kutatóintézete