Beszédmódok között – módszertani tájékozódás az erdélyi színháztörténet műhelyeiben

Beszédmódok között – módszertani tájékozódás az erdélyi színháztörténet műhelyeiben

Jó hangulatú, szakmai beszélgetésekben bővelkedő műhelykonferencián vettek részt Marosvásárhelyen a színháztörténészek és a szakterület iránt érdeklődők. A Beszédmódok között – Az erdélyi magyar színház történetei című, október 5-én tartott konferenciát a KAB Színháztudományi Bizottsága és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem magyar karának  színháztudományi tanszékcsoportja szervezte, és aradi, budapesti, debreceni, kolozsvári, nagyváradi, sepsiszentgyörgyi, zalaegerszegi és marosvásárhelyi  meghívott kutatók és doktoranduszok eszmecseréjének adott teret. A konstruktív szakmai beszélgetéseken és vitákon sok más egyéb mellett olyan fontos módszertani és kutatás-etikai témák kerültek napirendre, mint  az oral history interjú változó szerepe a színháztörténet-írásban,az intézményileg támogatott emlékezetpolitika, a kortárs kutatásmódszertani összetettség mai kihívásai, a digitális forrásgyűjtés és a digitalizáció hatása a színháztörténet-írás lehetőségeire, illetve a hagyományos, nem digitális források  elérhetősége a (szakmai) nyilvánosság számára.

A konferencián néhány friss, 2018-ban megjelent színháztörténeti kiadvány került a figyelem középpontjába: az indító eseményként bemutatott A Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet történetei c. kiadvány második kötete (szerk. Lázok János és Ungvári Zrínyi Ildikó), Nászta Katalin erdélyi színházi szakemberekkel készült testes interjú-kötete (Thália erdélyi napszámosai), valamint Piroska Katalin és Piroska István kétkötetes aradi színháztörténeti adattára (Az aradi magyar színjátszás 130 éve 1918-1948). A beszélegtések érdemben foglalkoztak a kötetek által felvetett módszertani kérdésekkel, valamint a szakmai nyilvánosság alakításnak lehetőségeivel.

Beszédmódok között – módszertani tájékozódás az erdélyi színháztörténet műhelyeiben

Jó hangulatú, szakmai beszélgetésekben bővelkedő műhelykonferencián vettek részt Marosvásárhelyen a színháztörténészek és a szakterület iránt érdeklődők. A Beszédmódok között – Az erdélyi magyar színház történetei című, október 5-én tartott konferenciát a KAB Színháztudományi Bizottsága és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem magyar karának  színháztudományi tanszékcsoportja szervezte, és aradi, budapesti, debreceni, kolozsvári, nagyváradi, sepsiszentgyörgyi, zalaegerszegi és marosvásárhelyi  meghívott kutatók és doktoranduszok eszmecseréjének adott teret. A konstruktív szakmai beszélgetéseken és vitákon sok más egyéb mellett olyan fontos módszertani és kutatás-etikai témák kerültek napirendre, mint  az oral history interjú változó szerepe a színháztörténet-írásban,az intézményileg támogatott emlékezetpolitika, a kortárs kutatásmódszertani összetettség mai kihívásai, a digitális forrásgyűjtés és a digitalizáció hatása a színháztörténet-írás lehetőségeire, illetve a hagyományos, nem digitális források  elérhetősége a (szakmai) nyilvánosság számára.

A konferencián néhány friss, 2018-ban megjelent színháztörténeti kiadvány került a figyelem középpontjába: az indító eseményként bemutatott A Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet történetei c. kiadvány második kötete (szerk. Lázok János és Ungvári Zrínyi Ildikó), Nászta Katalin erdélyi színházi szakemberekkel készült testes interjú-kötete (Thália erdélyi napszámosai), valamint Piroska Katalin és Piroska István kétkötetes aradi színháztörténeti adattára (Az aradi magyar színjátszás 130 éve 1918-1948). A beszélegtések érdemben foglalkoztak a kötetek által felvetett módszertani kérdésekkel, valamint a szakmai nyilvánosság alakításnak lehetőségeivel.