Bethlen Gábor és Európa - nemzetközi tudományos konferencia Bethlen gábor trónralépésének 400. évfordulóján

BETHLEN GáBOR éS EURóPA
NEMZETKöZI TUDOMáNYOS KONFERENCIA BETHLEN GáBOR TRóNRA LéPéSéNEK 400. éVFORDULóJáN
KOLOZSVáR, 2013. OKTóBER 24–26.CSüTöRTöK, 2013. OKTóBER 24.

Babeș-Bolyai Tudományegyetem központi épülete
Farkas / Mihail Kogălniceanu utca 1. szám, Aula Magna

15.00 Regisztráció   
16.00–16.30 A konferencia megnyitója. Köszöntő beszédek

PLENáRIS üLéS
Elnök: Egyed ákos
16.30–17.00 Niedermaier, Paul (Nagyszeben, Társadalomtudományi Kutatóintézet): A kormányzás előfeltételei 1600 tájékán
17.00–17.30 R. Várkonyi ágnes (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Az európai jelenlét alternatívái
17.30–18.00 Edroiu, Nicolae (Kolozsvár, Román Akadémia „George Barițiu” Történeti Intézete): Az erdélyi politikai élet egy meghatározó egyénisége. Bethlen Gábor fejedelem

18.00–18.30 Kávészünet

18.30–19.00 Kovács András (Kolozsvár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): Bethlen Gábor fejedelem és székvárosa
19.00–19.30 Pop, Ioan-Aurel (Kolozsvár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): Bethlen Gábor és az erdélyi románok felekezete
19.30–19.40 Melchior Vulpius (Fuchs, 1570–1615): Vater Abraham, erbarne dich mein! (ábrahám atyám, könyörülj rajtam! – Lk 16,24–25.– Die Motette nr. 261.) Előadja a Protestáns Teológiai Intézet vegyeskara, vezényel Benkő Tímea.

19.40–20.00 Könyvbemutatók: a Bethlen Gábor képmása (szerk. Papp Klára és Balogh Judit, Speculum Historiae Debreceniense 15. Debrecen, 2013) c. tanulmánykötetet bemutatja Sipos Gábor.
A Bethlen Gábor és Európa (szerk. Kármán Gábor és Kees Teszelszky, Budapest, ELTE, 2013) c. tanulmánykötetet bemutatja Egyed ákos.

20.00 A Babeș-Bolyai Tudományegyetem fogadása – Egyetemiek Háza, Piramis étterem (Színház / Emmanuel de Martonne utca 1. szám)

PéNTEK, 2013. OKTóBER 25.

I. SZAKOSZTáLY
BETHLEN GáBOR ERDéLYE EURóPáBAN

Babeș-Bolyai Tudományegyetem központi épülete, Blaga-terem (I. emelet), Farkas / Mihail Kogălniceanu utca 1. szám


Elnök: Horn Ildikó
9.00–9.20    Papp Sándor (Szeged, Szegedi Tudományegyetem): Bethlen Gábor hatalomra kerülése és uralmának első évei
9.20–9.40    Constantinov, Valentin (Kisinyov, Moldovai Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete): Bethlen Gábor külpolitikájának hatása Moldvára a harmincéves háború kezdetén
9.40–10.00    G. Etényi Nóra (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Bethlen Gábor híre és hírneve a Német-Római Birodalom kora újkori sajtóműfajaiban
10.00–10.20    Teszelszky, Kees (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Bethlen információ értéke az antwerpeni és amszterdami hírlapokban: Magyarország és Erdély jelenléte a kora újkori észak- és dél-németalföldi sajtóban (1619-1636)
10.20–10.40    Almási Gábor (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Az V. (Pfalzi) Frigyesnek adott Legtitkosabb tanítás: egy rejtély nyomában
10.40–11.00    Vita
   
11.00–11.20    Kávészünet
   
   
11.20–11.40    Gebei Sándor (Eger, Eszterházy Károly Főiskola): Bethlen Gábor és a lengyelek
11.40–12.00    Hámori Nagy Zsuzsanna (Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem): A francia diplomácia viszonyulása Bethlen Gáborhoz 1620-1621-ben
12.00–12.20    Zarnóczki áron (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Bethlen Gábor diplomáciai kapcsolata Angliával, a fejedelem és a formálódó hágai szövetség (1623–1626)
12.20–12.40    Kovács Katalin (Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Bethlen Gábor külpolitikai törekvései ügynökhálózata tükrében
12.40–13.00    Vita
   
13.00–14.00    Kiállítás-megnyitó
   
14.00–15.20    Ebédszünet (BBTE központi épülete, I. emelet, François Chamoux-terem)
   
15.20–15.40    Keserű Gizella (Szeged, Szegedi Tudományegyetem): útravaló Erdélybe. Joachim Stegmann tanácsai a Bethlenhez induló Brandenburgi Katalinnak
15.40–16.00    Barbu, Violeta (Bukarest, Román Akadémia „Nicolae Iorga” Történettudományi Intézete): Mirtusz és babér. Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin lakodalma
16.00–16.20    Kármán Gábor (Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete): Egy diplomáciai zsákutca: Bethlen Gábor házasságkötése Brandenburgi Katalinnal
16.20–16.40    Vita
   
16.40–17.00    Kávészünet
   
BETHLEN GáBOR A TöRTéNETíRáSBAN

Elnök: Lupescu Makó Mária
17.00–17.20    Gündisch, Konrad (München, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität): Bethlen Gábor a szász történetírásban
17.20–17.40    Papp Kinga (Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület): Bethlen Gábor a 17. század végi – 18. század eleji katolikus krónikákban
17.40–18.00    Kovács Sándor (Kolozsvár, Protestáns Teológiai Intézet): Bethlen Gábor az unitárius egyháztörténet-írásban
18.00–18.20    Costea, Ionuț (Kolozsvár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): Bethlen Gábor a román történetírásban
18.20–18.40    Vita

19.30    Magyarország kolozsvári Főkonzulátusának fogadása – Ferences kolostor (Barát / Victor Deleu utca 4. szám)


II. SZAKOSZTáLY
BETHLEN GáBOR MŐ°VéSZETTöRTéNETI éS RéGéSZETI öRöKSéGE

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történeti Intézete
Ferdinand-terem (I. emelet), Jókai / Napoca utca 11. szám

Elnök: Kovács András
9.00–9.20 Mikó árpád (Budapest, Magyar Nemzeti Galéria): Heraldika és művészettörténet. Az erdélyi késő reneszánsz festészet kutatásának problémái
9.20–9.40 Rusu, Adrian Andrei (Kolozsvár, Román Akadémia Régészeti és Művészettörténeti Intézete): Női maszkos kályhacsempék Erdélyben (17. század első fele)
9.40–10.00 Lupescu Radu (Kolozsvár, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem): Vajdahunyad vára a Bethlenek korában
10.00–10.20 Emődi Tamás (Nagyvárad, RESTITUTOR Kutató-tervező műhely): Bethlen Gábor váradi fejedelmi palotájának rekonstrukciója
10.20–10.40 Lupescu Makó Mária (Kolozsvár, BabeÈ™-Bolyai Tudományegyetem): „...arani es ezöst mivetis, kicintöl fogvan mindeneketth ... haggia ez w szerelmes hites attiafianak” – Az erdélyi anyagi kultúra aspektusai a 17. század első felében
10.40–11.00 Vita

11.00–11.20 Kávészünet

BETHLEN GáBOR íROTT öRöKSéGE

Elnök: Gábor Csilla
11.20–11.40 Andea, Susana (Kolozsvár, Román Akadémia „George Barițiu” Történeti Intézete): írásgyakorlat Bethlen Gábor idején
11.40–12.00 László Anikó – Őze Sándor (Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Bethlen Gábor Erdélye és Alsted apokaliptikája
12.00–12.20 Vincze Hanna Orsolya (Kolozsvár, BabeÈ™-Bolyai Tudományegyetem): A fejedelmi reprezentáció mint politikai nyelv Pataki Füsüs királytükrében

12.40–13.00 Vita

13.00–14.00 Kiállítás-megnyitó

14.00–15.20 Ebédszünet (BBTE központi épülete, I. emelet, François Chamoux-terem)

15.20–15.40 Hargittay Emil (Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Még egyszer a Káldi Biblia támogatásáról
15.40–16.00 Balázs Mihály (Szeged, Szegedi Tudományegyetem): Rettegi és Varsolci. Ismeretlen református-unitárius polemikus egy újonnan előkerült kolligátumban
16.00–16.20 Molnár Dávid (Szeged, Szegedi Tudományegyetem): Rákosi Boldizsár és Bojti Veres Gáspár disputája (1621)

16.20–16.40 Vita

16.40–17.00 Kávészünet

BETHLEN GáBOR EMLéKEZETE

Elnök: Sipos Gábor
17.00–17.20 Di Francesco, Amedeo (Nápoly, „L’Orientale” Nápolyi Tudományegyetem): Barangolások Bethlen Gábor magyar irodalmi kultusza körül
17.20–17.40 Sălăgean, Tudor (Kolozsvár, Erdélyi Néprajzi Múzeum): Bethlen Gábor, Erdély és a rózsakeresztes mítosz
17.40–18.00 Grancea, Mihaela – Colțofean, Laura (Nagyszeben, „Lucian Blaga” Egyetem – Brukenthal Nemzeti Múzeum): Bethlen Gábor fejedelem portréja a kommunizmus utáni Románia változó kollektív mentalitásaiban
18.00–18.20 Lönhárt Tamás (Kolozsvár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): Erdélyi külön út vagy Duna-menti összefogás? Bethlen Gábor a XX. századi erdélyi politikai narratívákban
18.20–18.40 Vita

19.30    Magyarország kolozsvári Főkonzulátusának fogadása – Ferences kolostor (Barát / Victor Deleu utca 4. szám)

SZOMBAT, 2013. OKTóBER 26.
I. SZAKOSZTáLY

BETHLEN GáBOR UDVARA

Babeș-Bolyai Tudományegyetem központi épülete
Blaga-terem (I. emelet), Farkas / Mihail Kogălniceanu utca 1. szám

Elnök: Oborni Teréz
9.00–9.20    Horn Ildikó (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Bethlen Gábor „kreatúrái”
9.20–9.40    Lengyel Tünde (Pozsony, Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete): Thurzó Imre gróf – Bethlen Gábor elkötelezett híve
9.40–10.00    Várkonyi Gábor (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Wesselényi István és fiai Bethlen Gábor környezetében
10.00–10.20    Jeney-Tóth Annamária (Debrecen, Debreceni Egyetem): Udvari elit Bethlen Gábor „udvaraiban”
10.20–10.40    Túri Tamás (Szeged, Szegedi Tudományegyetem): Bethlen István és Csanádi Pál
10.40–11.00    Vita
   
11.00–11.20    Kávészünet
   
11.20–11.40    Király Péter (Kaiserslautern): „excellentissimus legyen, csak közönséges jót ne is hijatok” — Bethlen Gábor, Erdély zeneszerető nagy fejedelme
11.40–12.00    Kiss Erika (Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum): …derekas inventalasnak regestruma – Bethlen Gábor kincstára, kincsei
12.00–12.20    Köllő Zsófia (Kolozsvár, Bolyai Társaság): Bethlen Gábor és a 17. századi verses királyéletrajzok

12.20–12.40    Tömösvári Emese (Tübingen, Eberhard-Karls Egyetem): Esterházy Miklós nádor, Bethlen Gábor politikai ellenfele. Egy kritikai kiadás munkálatai
12.40–13.00    Vita
   
13.00–15.00    Ebédszünet (BBTE Központi épülete, I. emelet, François Chamoux-terem)
   
BETHLEN GáBOR KORMáNYZATA

Elnök: Papp Klára
15.00–15.20    Oborni Teréz (Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete): A fejedelemség államának, alkotmányának újjászervezése és sajátosságai
15.20–15.40    Diaconescu, Marius (Bukarest, Bukaresti Egyetem): Jó fejedelem versus rossz fejedelem. Adalékok Báthory Gábor történetéhez
15.40–16.00    Sófalvi András (Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum): A Székelyföld határvédelme Bethlen Gábor korában
16.00–16.20    Borbély Zoltán (Eger, Eszterházy Károly Főiskola): Homonnai Drugeth György mozgalma
16.20–16.40    Vita
16.40–17.00    Kávészünet
17.00–17.20    Harai Dénes (Párizs, école Pratique des Hautes études): Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és választott magyar király tanácsa és tanácsosai
17.20–17.40    Dáné Veronka (Debrecen, Debreceni Egyetem): Bethlen Gábor jog- és társadalom „harmonizációja”
17.40–18.00    Bogdándi Zsolt (Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület): A központi bíráskodás főbb jellegzetességei Bethlen Gábor korában
18.00–18.20    Gálfi Emőke (Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület): A gyulafehérvári udvarbírák és területi hatáskörük Bethlen Gábor uralkodásának első szakaszában
18.20–18.40    Vita
19.30    A Kolozsvári Polgármesteri Hivatal fogadása – Sétatéri Kaszinó
    A konferencia zárása

II. SZAKOSZTáLY
BETHLEN GáBOR éS A VáROSOK

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történeti Intézete
Ferdinand-terem (I. emelet), Jókai / Napoca utca 11. szám

Elnök: Kenyeres István
9.00–9.20 Kónya Péter (Eperjes, Eperjesi Egyetem): Eperjes Bethlen Gábor felkelésében
9.20–9.40 Papp Klára (Debrecen, Debreceni Tudományegyetem): Várad, Debrecen és Kassa szerepe Bethlen Gábor fejedelemsége idején
9.40–10.00 J. újváry Zsuzsanna (Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Varannay András kassai polgár útja a kassai főbírói székből Bethlen Gábor kassai pénzverőházának főprefektusságáig
10.00–10.20 Szabó András Péter (Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete): A gyűlölt fejedelem: Bethlen Gábor és Lőcse város viszonya
10.20–10.40 Cziráki Zsuzsanna (Szeged, Szegedi Tudományegyetem): Brassó és a szász rendi érdekérvényesítés Bethlen Gábor uralkodása idején
10.40–11.00 Vita

11.00–11.20 Kávészünet

11.20–11.40 Rüsz-Fogarasi Enikő (Kolozsvár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): Kolozsvár és Bethlen Gábor
11.40–12.00 Balogh Judith (Miskolc, Miskolci Egyetem): Bethlen Gábor és a székely városok
12.00–12.20 Simon Zsolt (Marosvásárhely, Román Akadémia  “Gheorghe Șincai” Társadalomtudományi Kutatóintézete): Bethlen Gábor és Marosvásárhely
12.20–12.40 B. Garda Dezső (Gyergyószentmiklós, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): Bethlen Gábor és Gyergyó
12.40–13.00 Vita

13.00–15.00 Ebédszünet (BBTE Központi épülete, I. emelet, François Chamoux-terem)

BETHLEN GáBOR GAZDASáGPOLITIKáJA

Elnök: Rüsz-Fogarasi Enikő
15.00–15.20 Kenyeres István (Budapest, Budapest Főváros Levéltára): „Nekem pénzem nincsen, valami volt, isten tudja mind hadra költöttem” — állami jövedelmek és hadi kiadások Bethlen Gábor és II. Ferdinánd korában
15.20–15.40 Buza János (Budapest, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem): Pénzforgalom és árszabályozás Bethlen Gábor uralkodása alatt
15.40–16.00 Nițu, Florentina (Bukarest, Bukaresti Egyetem): 17. századi erdélyi ékszerhasználat: fényűzés, társadalmi státusz, gazdasági megfontoltság. Bethlen Gábor fejedelem vásárlási jegyzékei
16.00–16.20 Vita
16.00–16.20 Kávészünet
16.40–17.00 Pakucs Mária (Bukarest, Román Akadémia „Nicolae Iorga” Történettudományi Intézete): Bethlen Gábor és a keleti kereskedelem
17.00–17.20 Ardelean, Livia (Kolozsvár, Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Fiókja): Bethlen Gábor és máramarosi gazdaságpolitikája
17.20–17.40 Mátyás-Rausch Petra (Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete): A bányauradalmak szerepe az erdélyi nemesérc-bányászat igazgatásában (1613–1629)
17.40–18.00 Vita
19.30    A Kolozsvári Polgármesteri Hivatal fogadása – Sétatéri Kaszinó
    A konferencia zárása


VASáRNAP, 2013. OKTóBER 27.
Reggeli
Távozás

BETHLEN GáBOR éS EURóPA
NEMZETKöZI TUDOMáNYOS KONFERENCIA BETHLEN GáBOR TRóNRA LéPéSéNEK 400. éVFORDULóJáN
KOLOZSVáR, 2013. OKTóBER 24–26.CSüTöRTöK, 2013. OKTóBER 24.

Babeș-Bolyai Tudományegyetem központi épülete
Farkas / Mihail Kogălniceanu utca 1. szám, Aula Magna

15.00 Regisztráció   
16.00–16.30 A konferencia megnyitója. Köszöntő beszédek

PLENáRIS üLéS
Elnök: Egyed ákos
16.30–17.00 Niedermaier, Paul (Nagyszeben, Társadalomtudományi Kutatóintézet): A kormányzás előfeltételei 1600 tájékán
17.00–17.30 R. Várkonyi ágnes (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Az európai jelenlét alternatívái
17.30–18.00 Edroiu, Nicolae (Kolozsvár, Román Akadémia „George Barițiu” Történeti Intézete): Az erdélyi politikai élet egy meghatározó egyénisége. Bethlen Gábor fejedelem

18.00–18.30 Kávészünet

18.30–19.00 Kovács András (Kolozsvár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): Bethlen Gábor fejedelem és székvárosa
19.00–19.30 Pop, Ioan-Aurel (Kolozsvár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): Bethlen Gábor és az erdélyi románok felekezete
19.30–19.40 Melchior Vulpius (Fuchs, 1570–1615): Vater Abraham, erbarne dich mein! (ábrahám atyám, könyörülj rajtam! – Lk 16,24–25.– Die Motette nr. 261.) Előadja a Protestáns Teológiai Intézet vegyeskara, vezényel Benkő Tímea.

19.40–20.00 Könyvbemutatók: a Bethlen Gábor képmása (szerk. Papp Klára és Balogh Judit, Speculum Historiae Debreceniense 15. Debrecen, 2013) c. tanulmánykötetet bemutatja Sipos Gábor.
A Bethlen Gábor és Európa (szerk. Kármán Gábor és Kees Teszelszky, Budapest, ELTE, 2013) c. tanulmánykötetet bemutatja Egyed ákos.

20.00 A Babeș-Bolyai Tudományegyetem fogadása – Egyetemiek Háza, Piramis étterem (Színház / Emmanuel de Martonne utca 1. szám)

PéNTEK, 2013. OKTóBER 25.

I. SZAKOSZTáLY
BETHLEN GáBOR ERDéLYE EURóPáBAN

Babeș-Bolyai Tudományegyetem központi épülete, Blaga-terem (I. emelet), Farkas / Mihail Kogălniceanu utca 1. szám


Elnök: Horn Ildikó
9.00–9.20    Papp Sándor (Szeged, Szegedi Tudományegyetem): Bethlen Gábor hatalomra kerülése és uralmának első évei
9.20–9.40    Constantinov, Valentin (Kisinyov, Moldovai Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete): Bethlen Gábor külpolitikájának hatása Moldvára a harmincéves háború kezdetén
9.40–10.00    G. Etényi Nóra (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Bethlen Gábor híre és hírneve a Német-Római Birodalom kora újkori sajtóműfajaiban
10.00–10.20    Teszelszky, Kees (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Bethlen információ értéke az antwerpeni és amszterdami hírlapokban: Magyarország és Erdély jelenléte a kora újkori észak- és dél-németalföldi sajtóban (1619-1636)
10.20–10.40    Almási Gábor (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Az V. (Pfalzi) Frigyesnek adott Legtitkosabb tanítás: egy rejtély nyomában
10.40–11.00    Vita
   
11.00–11.20    Kávészünet
   
   
11.20–11.40    Gebei Sándor (Eger, Eszterházy Károly Főiskola): Bethlen Gábor és a lengyelek
11.40–12.00    Hámori Nagy Zsuzsanna (Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem): A francia diplomácia viszonyulása Bethlen Gáborhoz 1620-1621-ben
12.00–12.20    Zarnóczki áron (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Bethlen Gábor diplomáciai kapcsolata Angliával, a fejedelem és a formálódó hágai szövetség (1623–1626)
12.20–12.40    Kovács Katalin (Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Bethlen Gábor külpolitikai törekvései ügynökhálózata tükrében
12.40–13.00    Vita
   
13.00–14.00    Kiállítás-megnyitó
   
14.00–15.20    Ebédszünet (BBTE központi épülete, I. emelet, François Chamoux-terem)
   
15.20–15.40    Keserű Gizella (Szeged, Szegedi Tudományegyetem): útravaló Erdélybe. Joachim Stegmann tanácsai a Bethlenhez induló Brandenburgi Katalinnak
15.40–16.00    Barbu, Violeta (Bukarest, Román Akadémia „Nicolae Iorga” Történettudományi Intézete): Mirtusz és babér. Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin lakodalma
16.00–16.20    Kármán Gábor (Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete): Egy diplomáciai zsákutca: Bethlen Gábor házasságkötése Brandenburgi Katalinnal
16.20–16.40    Vita
   
16.40–17.00    Kávészünet
   
BETHLEN GáBOR A TöRTéNETíRáSBAN

Elnök: Lupescu Makó Mária
17.00–17.20    Gündisch, Konrad (München, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität): Bethlen Gábor a szász történetírásban
17.20–17.40    Papp Kinga (Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület): Bethlen Gábor a 17. század végi – 18. század eleji katolikus krónikákban
17.40–18.00    Kovács Sándor (Kolozsvár, Protestáns Teológiai Intézet): Bethlen Gábor az unitárius egyháztörténet-írásban
18.00–18.20    Costea, Ionuț (Kolozsvár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): Bethlen Gábor a román történetírásban
18.20–18.40    Vita

19.30    Magyarország kolozsvári Főkonzulátusának fogadása – Ferences kolostor (Barát / Victor Deleu utca 4. szám)


II. SZAKOSZTáLY
BETHLEN GáBOR MŐ°VéSZETTöRTéNETI éS RéGéSZETI öRöKSéGE

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történeti Intézete
Ferdinand-terem (I. emelet), Jókai / Napoca utca 11. szám

Elnök: Kovács András
9.00–9.20 Mikó árpád (Budapest, Magyar Nemzeti Galéria): Heraldika és művészettörténet. Az erdélyi késő reneszánsz festészet kutatásának problémái
9.20–9.40 Rusu, Adrian Andrei (Kolozsvár, Román Akadémia Régészeti és Művészettörténeti Intézete): Női maszkos kályhacsempék Erdélyben (17. század első fele)
9.40–10.00 Lupescu Radu (Kolozsvár, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem): Vajdahunyad vára a Bethlenek korában
10.00–10.20 Emődi Tamás (Nagyvárad, RESTITUTOR Kutató-tervező műhely): Bethlen Gábor váradi fejedelmi palotájának rekonstrukciója
10.20–10.40 Lupescu Makó Mária (Kolozsvár, BabeÈ™-Bolyai Tudományegyetem): „...arani es ezöst mivetis, kicintöl fogvan mindeneketth ... haggia ez w szerelmes hites attiafianak” – Az erdélyi anyagi kultúra aspektusai a 17. század első felében
10.40–11.00 Vita

11.00–11.20 Kávészünet

BETHLEN GáBOR íROTT öRöKSéGE

Elnök: Gábor Csilla
11.20–11.40 Andea, Susana (Kolozsvár, Román Akadémia „George Barițiu” Történeti Intézete): írásgyakorlat Bethlen Gábor idején
11.40–12.00 László Anikó – Őze Sándor (Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Bethlen Gábor Erdélye és Alsted apokaliptikája
12.00–12.20 Vincze Hanna Orsolya (Kolozsvár, BabeÈ™-Bolyai Tudományegyetem): A fejedelmi reprezentáció mint politikai nyelv Pataki Füsüs királytükrében

12.40–13.00 Vita

13.00–14.00 Kiállítás-megnyitó

14.00–15.20 Ebédszünet (BBTE központi épülete, I. emelet, François Chamoux-terem)

15.20–15.40 Hargittay Emil (Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Még egyszer a Káldi Biblia támogatásáról
15.40–16.00 Balázs Mihály (Szeged, Szegedi Tudományegyetem): Rettegi és Varsolci. Ismeretlen református-unitárius polemikus egy újonnan előkerült kolligátumban
16.00–16.20 Molnár Dávid (Szeged, Szegedi Tudományegyetem): Rákosi Boldizsár és Bojti Veres Gáspár disputája (1621)

16.20–16.40 Vita

16.40–17.00 Kávészünet

BETHLEN GáBOR EMLéKEZETE

Elnök: Sipos Gábor
17.00–17.20 Di Francesco, Amedeo (Nápoly, „L’Orientale” Nápolyi Tudományegyetem): Barangolások Bethlen Gábor magyar irodalmi kultusza körül
17.20–17.40 Sălăgean, Tudor (Kolozsvár, Erdélyi Néprajzi Múzeum): Bethlen Gábor, Erdély és a rózsakeresztes mítosz
17.40–18.00 Grancea, Mihaela – Colțofean, Laura (Nagyszeben, „Lucian Blaga” Egyetem – Brukenthal Nemzeti Múzeum): Bethlen Gábor fejedelem portréja a kommunizmus utáni Románia változó kollektív mentalitásaiban
18.00–18.20 Lönhárt Tamás (Kolozsvár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): Erdélyi külön út vagy Duna-menti összefogás? Bethlen Gábor a XX. századi erdélyi politikai narratívákban
18.20–18.40 Vita

19.30    Magyarország kolozsvári Főkonzulátusának fogadása – Ferences kolostor (Barát / Victor Deleu utca 4. szám)

SZOMBAT, 2013. OKTóBER 26.
I. SZAKOSZTáLY

BETHLEN GáBOR UDVARA

Babeș-Bolyai Tudományegyetem központi épülete
Blaga-terem (I. emelet), Farkas / Mihail Kogălniceanu utca 1. szám

Elnök: Oborni Teréz
9.00–9.20    Horn Ildikó (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Bethlen Gábor „kreatúrái”
9.20–9.40    Lengyel Tünde (Pozsony, Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete): Thurzó Imre gróf – Bethlen Gábor elkötelezett híve
9.40–10.00    Várkonyi Gábor (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem): Wesselényi István és fiai Bethlen Gábor környezetében
10.00–10.20    Jeney-Tóth Annamária (Debrecen, Debreceni Egyetem): Udvari elit Bethlen Gábor „udvaraiban”
10.20–10.40    Túri Tamás (Szeged, Szegedi Tudományegyetem): Bethlen István és Csanádi Pál
10.40–11.00    Vita
   
11.00–11.20    Kávészünet
   
11.20–11.40    Király Péter (Kaiserslautern): „excellentissimus legyen, csak közönséges jót ne is hijatok” — Bethlen Gábor, Erdély zeneszerető nagy fejedelme
11.40–12.00    Kiss Erika (Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum): …derekas inventalasnak regestruma – Bethlen Gábor kincstára, kincsei
12.00–12.20    Köllő Zsófia (Kolozsvár, Bolyai Társaság): Bethlen Gábor és a 17. századi verses királyéletrajzok

12.20–12.40    Tömösvári Emese (Tübingen, Eberhard-Karls Egyetem): Esterházy Miklós nádor, Bethlen Gábor politikai ellenfele. Egy kritikai kiadás munkálatai
12.40–13.00    Vita
   
13.00–15.00    Ebédszünet (BBTE Központi épülete, I. emelet, François Chamoux-terem)
   
BETHLEN GáBOR KORMáNYZATA

Elnök: Papp Klára
15.00–15.20    Oborni Teréz (Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete): A fejedelemség államának, alkotmányának újjászervezése és sajátosságai
15.20–15.40    Diaconescu, Marius (Bukarest, Bukaresti Egyetem): Jó fejedelem versus rossz fejedelem. Adalékok Báthory Gábor történetéhez
15.40–16.00    Sófalvi András (Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum): A Székelyföld határvédelme Bethlen Gábor korában
16.00–16.20    Borbély Zoltán (Eger, Eszterházy Károly Főiskola): Homonnai Drugeth György mozgalma
16.20–16.40    Vita
16.40–17.00    Kávészünet
17.00–17.20    Harai Dénes (Párizs, école Pratique des Hautes études): Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és választott magyar király tanácsa és tanácsosai
17.20–17.40    Dáné Veronka (Debrecen, Debreceni Egyetem): Bethlen Gábor jog- és társadalom „harmonizációja”
17.40–18.00    Bogdándi Zsolt (Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület): A központi bíráskodás főbb jellegzetességei Bethlen Gábor korában
18.00–18.20    Gálfi Emőke (Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület): A gyulafehérvári udvarbírák és területi hatáskörük Bethlen Gábor uralkodásának első szakaszában
18.20–18.40    Vita
19.30    A Kolozsvári Polgármesteri Hivatal fogadása – Sétatéri Kaszinó
    A konferencia zárása

II. SZAKOSZTáLY
BETHLEN GáBOR éS A VáROSOK

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történeti Intézete
Ferdinand-terem (I. emelet), Jókai / Napoca utca 11. szám

Elnök: Kenyeres István
9.00–9.20 Kónya Péter (Eperjes, Eperjesi Egyetem): Eperjes Bethlen Gábor felkelésében
9.20–9.40 Papp Klára (Debrecen, Debreceni Tudományegyetem): Várad, Debrecen és Kassa szerepe Bethlen Gábor fejedelemsége idején
9.40–10.00 J. újváry Zsuzsanna (Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Varannay András kassai polgár útja a kassai főbírói székből Bethlen Gábor kassai pénzverőházának főprefektusságáig
10.00–10.20 Szabó András Péter (Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete): A gyűlölt fejedelem: Bethlen Gábor és Lőcse város viszonya
10.20–10.40 Cziráki Zsuzsanna (Szeged, Szegedi Tudományegyetem): Brassó és a szász rendi érdekérvényesítés Bethlen Gábor uralkodása idején
10.40–11.00 Vita

11.00–11.20 Kávészünet

11.20–11.40 Rüsz-Fogarasi Enikő (Kolozsvár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): Kolozsvár és Bethlen Gábor
11.40–12.00 Balogh Judith (Miskolc, Miskolci Egyetem): Bethlen Gábor és a székely városok
12.00–12.20 Simon Zsolt (Marosvásárhely, Román Akadémia  “Gheorghe Șincai” Társadalomtudományi Kutatóintézete): Bethlen Gábor és Marosvásárhely
12.20–12.40 B. Garda Dezső (Gyergyószentmiklós, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): Bethlen Gábor és Gyergyó
12.40–13.00 Vita

13.00–15.00 Ebédszünet (BBTE Központi épülete, I. emelet, François Chamoux-terem)

BETHLEN GáBOR GAZDASáGPOLITIKáJA

Elnök: Rüsz-Fogarasi Enikő
15.00–15.20 Kenyeres István (Budapest, Budapest Főváros Levéltára): „Nekem pénzem nincsen, valami volt, isten tudja mind hadra költöttem” — állami jövedelmek és hadi kiadások Bethlen Gábor és II. Ferdinánd korában
15.20–15.40 Buza János (Budapest, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem): Pénzforgalom és árszabályozás Bethlen Gábor uralkodása alatt
15.40–16.00 Nițu, Florentina (Bukarest, Bukaresti Egyetem): 17. századi erdélyi ékszerhasználat: fényűzés, társadalmi státusz, gazdasági megfontoltság. Bethlen Gábor fejedelem vásárlási jegyzékei
16.00–16.20 Vita
16.00–16.20 Kávészünet
16.40–17.00 Pakucs Mária (Bukarest, Román Akadémia „Nicolae Iorga” Történettudományi Intézete): Bethlen Gábor és a keleti kereskedelem
17.00–17.20 Ardelean, Livia (Kolozsvár, Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Fiókja): Bethlen Gábor és máramarosi gazdaságpolitikája
17.20–17.40 Mátyás-Rausch Petra (Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete): A bányauradalmak szerepe az erdélyi nemesérc-bányászat igazgatásában (1613–1629)
17.40–18.00 Vita
19.30    A Kolozsvári Polgármesteri Hivatal fogadása – Sétatéri Kaszinó
    A konferencia zárása


VASáRNAP, 2013. OKTóBER 27.
Reggeli
Távozás