Csata Zsombor előadása

Esemény időpontja:

  • 2022-05-25 18:00:00
Csata Zsombor előadása
Korunk egyik domináns ideológiája a neoliberalizmus, ami a társadalmi viszonyok és intézmények irányításában a piacnak szán kiemelt szerepet. Az elmúlt évtizedben Romániában felerősödtek a piacorientált reformok és ezzel együtt gyengültek az alternatív intézményi rendszerek. Az előadásban arra teszünk kísérletet, hogy végiggondoljuk: milyen hatással van a marketizáció az etnikumközi viszonyokra Erdélyben. A deregulált intézményi környezet az etnikai-nyelvi szegregációnak vagy inkább a sokféleség társadalmi integrációjának kedvez? Elemzésünk elsősorban a gazdaságra vonatkozik, de más területekről (oktatás, sport stb.) is hozunk példákat.
 
Előadó: Csata Zsombor szociológus, egyetemi docens
 
Az előadás címe: Marketizáció és etnikumközi viszonyok Erdélyben
 
Dátum: 2022. május 25-én 18.00 órától
 
 
 
*
 
A hét szabad mesterség/művészet (septem artes liberales) tanegységei az antikvitásban gyökereznek, ám a középkorban teljesedtek ki, és nyertek szimbolikus töltetet: a hetes szám egyfajta teljességet, egyetemességet fejezett ki, az ars egyaránt jelentett művészi tehetséget és alapos tudást, magában foglalta tehát mind a kreativitást, mind a szisztematikus gondolkodást. A nyelvhez, nyelvhasználathoz kapcsolódó grammatica, dialectica, rhetorica (összefoglaló néven trivium) tárgyai közvetetten a mai humántudományok előhírnökei, míg az ún. matematikai arsok (arithmetica, geometria, musica, astronomia) a quadrivium diszciplínáiként a mai értelemben vett reáltudományokat foglalják magukban. Ez a rendszer képezte a teológiai, jogi és orvosi fakultások alapját. Előadássorozatunk nevével erre a régiségben gyökerező univerzalitásigényre szeretnénk visszautalni, azt mai tartalmakkal megtölteni. 
Csata Zsombor előadása
Korunk egyik domináns ideológiája a neoliberalizmus, ami a társadalmi viszonyok és intézmények irányításában a piacnak szán kiemelt szerepet. Az elmúlt évtizedben Romániában felerősödtek a piacorientált reformok és ezzel együtt gyengültek az alternatív intézményi rendszerek. Az előadásban arra teszünk kísérletet, hogy végiggondoljuk: milyen hatással van a marketizáció az etnikumközi viszonyokra Erdélyben. A deregulált intézményi környezet az etnikai-nyelvi szegregációnak vagy inkább a sokféleség társadalmi integrációjának kedvez? Elemzésünk elsősorban a gazdaságra vonatkozik, de más területekről (oktatás, sport stb.) is hozunk példákat.
 
Előadó: Csata Zsombor szociológus, egyetemi docens
 
Az előadás címe: Marketizáció és etnikumközi viszonyok Erdélyben
 
Dátum: 2022. május 25-én 18.00 órától
 
 
 
*
 
A hét szabad mesterség/művészet (septem artes liberales) tanegységei az antikvitásban gyökereznek, ám a középkorban teljesedtek ki, és nyertek szimbolikus töltetet: a hetes szám egyfajta teljességet, egyetemességet fejezett ki, az ars egyaránt jelentett művészi tehetséget és alapos tudást, magában foglalta tehát mind a kreativitást, mind a szisztematikus gondolkodást. A nyelvhez, nyelvhasználathoz kapcsolódó grammatica, dialectica, rhetorica (összefoglaló néven trivium) tárgyai közvetetten a mai humántudományok előhírnökei, míg az ún. matematikai arsok (arithmetica, geometria, musica, astronomia) a quadrivium diszciplínáiként a mai értelemben vett reáltudományokat foglalják magukban. Ez a rendszer képezte a teológiai, jogi és orvosi fakultások alapját. Előadássorozatunk nevével erre a régiségben gyökerező univerzalitásigényre szeretnénk visszautalni, azt mai tartalmakkal megtölteni.